Archív aktualít

20.04.2013

19. apríla sa na Radničnom námestí v Pezinku za účasti verejnosti uskutočnilo slávnostné pietne zhromaždenie venované pamiatke príslušníkov Vojenských táborov nútených prác, tzv. „petepákov“.

18.04.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o tajnej cirkvi a Sviečkovej manifestácii.

16.04.2013

V sobotu 13. apríla 2013 na miestnom cintoríne vo Veľkej Lomnici odhalili pamätnú tabuľu ľuďom odvlečeným do sovietskych pracovných táborov. Priamo z obce Veľká Lomnica bolo do Sovietskeho zväzu odvlečených spolu deväť miestnych obyvateľov.

15.04.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu „Ozveny Katyne“.

12.04.2013

Zamestnanci Ústavu pamäti národa sa dňa 10. apríla 2013 zúčastnili v rámci Historických dní, ktoré organizovala Základná škola Kupeckého v Pezinku prezentácie činnosti ÚPN spojenej s premietnutím piatich filmov z produkcie ústavu.

12.04.2013

V dňoch 21. marca v Mestskej knižnici v Topoľčanoch, 9. apríla v kine Úsvit v Hlohovci a 10. apríla 2013 v kongresovej hale hotela Piešťany v Piešťanoch premietol ÚPN dokument Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok v rámci pripomienky 25. výročia tejto udalosti.

12.04.2013

Predseda SpR Ondrej Krajňák navštívil 12. apríla 2013 Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

10.04.2013

Zástupcovia Výkonnej rady Slovenského zväzu PTP navštívili 9. apríla 2013 Ústav pamäti národa", kde ich prijal predseda SpR Ondrej Krajňák. Zástupcovia "pétépákov" zablahoželali novozvolenému predsedovi ÚPN k nástupu do funkcie a informovali ho o iniciatíve zväzu predložiť NRSR návrh zákona o jednorazovom odškodnení príslušníkov bývalých PTP podľa vzoru partnerskej organizácie z Českej republiky.

05.04.2013

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal dnes (5. apríla 2013) predsedu Správnej rady ÚPN. Ondrej Krajňák prezidentovi predstavil svoju víziu práce a priorít ústavu do budúcnosti.

04.04.2013

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval s účinnosťou od 3. apríla 2013 za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivana A. Petranského.

03.04.2013

Predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 3. apríla 2013 na pôde ÚPN stretol s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom.

26.03.2013

V pondelok 25. marca 2013 si Ústav pamäti národa v priestoroch Bratislavského hradu pripomenul 25. výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 25. marca 1988.

26.03.2013

Medzinárodná interdisciplinárna konferencia

Európska sieť Pamäť a Solidarita (Varšava) v spolupráci so svojimi partnermi Spolkovým ústavom pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe (Oldenburg, Nemecko), Ústavom súčasných dejín (Nemecko) a Ústavom pamäti národa (Slovensko) organizujú medzinárodnú a interdisciplinárnu konferenciu Národný socializmus a regionálna identita vo východnej Európe. Ideológia, expanzia moci, trvanie.

25.03.2013

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa spolu s riaditeľom sekcie vedeckého výskumu Ondrejom Podolcom zúčastnil 24. marca 2013 na spomienkovom podujatí na cintoríne v Petržalke, ktoré bolo venované tragickým udalostiam spojeným s pracovným táborom na území Petržalky a pamiatke maďarských židovských robotníkov zmasakrovaných v závere 2. svetovej vojny. Podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti rakúskeho a izraelského veľvyslanca, zástupcu nemeckého veľvyslanectva na Slovensku ako aj ďalších významných hostí zo Slovenska i zahraničia.

22.03.2013

Pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie dňa 21. marca 2013 navštívil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák kardinála Jána Chryzostoma Korca, aby mu vyjadril obdiv a poďakoval za morálny a statočný postoj, ktorý prejavil počas obdobia komunistickej totality.

20.03.2013

V utorok 19. marca 2013 navštívil Ústav pamäti národa veľvyslanec Irackej republiky na Slovensku Matheel Dhayif Majeed Al-Sabti so sprievodom. Hostí privítal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák, ktorý na úvod predstavil úlohy a aktivity ústavu.

20.03.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom Vás pozýva na sériu podujatí organizovaných pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie.

15.03.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o úmrtí Josifa V. Stalina a Klementa Gottwalda.

07.03.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o Pohotovostných oddieloch Hlinkovej gardy. Diskutovať budú PhDr. Peter Sokolovič, PhD. (Ústav pamäti národa) a Mgr. Anton Hruboň (UMB Banská Bystrica). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

04.03.2013

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák prijal v pondelok 4.marca 2013 na pôde Ústavu pamäti národa mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Nemecku Igora Slobodníka. Nový predseda Správnej rady ÚPN v úvode predstavil svoju víziu práce a priorít ústavu.