Archív aktualít

31.05.2012

Analýzou personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov ÚPN dokončil rekonštrukciu štruktúr teritoriálneho útvaru ŠtB pôsobiaceho na území Východoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1989. Sledované obdobie ohraničuje na jednej strane reorganizácia bezpečnostných zložiek v roku 1966 (kedy zanikli krajské správy ministerstva vnútra a vznikli krajské správy Zboru národnej bezpečnosti) a na druhej strane pád komunistického režimu v Československu v roku 1989. Súčasťou krajských správ Zboru národnej bezpečnosti sa stali aj správy ŠtB pôsobiace na úrovni krajov. V roku 1966 sa tak po dvanástich rokoch do oficiálnej bezpečnostnej terminológie opätovne vrátilo aj pomenovanie Štátna bezpečnosť.

21.05.2012

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční v utorok 29. mája 2012 o 13.00 hod. v priestoroch Inovačného partnerského centra, Hlavná 139, Prešov (bývala knižnica P. O. Hviezdoslava).

21.05.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o politickej kariére slovenského stalinistu Viliama Širokého. Diskutovať budú: PhDr. Stanislav Sikora, CSc. (Historický ústav SAV) a Mgr. Branislav Kinčok (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 31. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

17.05.2012

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Vladimírovi Juklovi, ktorý zomrel 1. mája 2012, priznal Ústav pamäti národa postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam. Ústav tak využil možnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a z vlastného rozhodnutia začal konanie, ktoré vyústilo do priznania týchto postavení. Možnosť konať z vlastného podnetu má ÚPN iba v prípadoch už nežijúcich osôb.

03.05.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Šípových krížoch v Košiciach.

02.05.2012

V utorok 1. mája 2012 zomrel katolícky kňaz, popredná osobnosť tajnej cirkvi a disident Vladimír Jukl. Osobnosť Vladimíra Jukla je spätá s nádejou, cieľavedomou prácou na duchovnej obnove Slovenska a pádom komunizmu. Ešte ako vysokoškolského študenta ho rovnako ako jeho spolupútnika Silvestra Krčméryho ovplyvnil Tomislav Poglajen-Kolakovič. Jukl s Krčmérym sa stali uholnými kameňmi spoločenstva Rodina.

02.05.2012

Vo štvrtok 3. mája 2012 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 13.00 hod. zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

02.05.2012

Tohtoročné tretie pokračovanie medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční 6. až 8. novembra 2012 v priestoroch kina LUMIERE v Bratislave. V tomto ročníku chce dať Festival rozsiahly priestor filmovým tvorcom venujúcim sa tvorbe filmov z takzvaného obdobia neslobody a teda kinematografickým dielam, ktoré akýmkoľvek spôsobom spracúvajú tému nacizmu, komunizmu a slobody. Žánrovo je Festival slobody neobmedzený. Filmy je možné zasielať najneskôr do 17. septembra 2012.

27.04.2012

Pozývame Vás na podujatie Obrazy kolektivizácie, ktoré organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave, Slovenským filmovým ústavom, Rumunským kultúrnym inštitútom v Prahe a Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Prahe.

27.04.2012

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Konferencia sa uskutoční 22. – 23. mája 2012 v Banskej Bystrici v kinosále Múzea SNP. Organizátormi konferencie sú: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

27.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie. Diskutovať budú: Attila Simon, PhD. (Univerzita J. Selyeho v Komárne), PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava), PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční 3. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote na Námestí M. Tompu 5.

27.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Rožňava a Štátnym archívom v Košiciach, pobočka Rožňava Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie. Diskutovať budú: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. (Slovenský historický ústav Matice slovenskej v Martine), Mgr. Valéria Pulenová (Plešivec) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční 2. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch radnice v Rožňave, Námestie baníkov 32.

17.04.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o komunizme v súčasnom svete. Diskutovať budú: Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV) a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční v stredu 25. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

13.04.2012

Pozývame Vás do Prahy na prezentáciu publikácie Mateja Medveckého Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Prezentácia sa uskutoční v utorok 24. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Domu národnostných menšín, Vocelova 602/3, Praha 2.

12.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Košickom vládnom programe.

11.04.2012

V stredu 25. apríla 2012 sa na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave (ul. Krzywe Koło 12/14a) so začiatkom o 18.00 hod. uskutoční premietanie filmu z produkcie Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty. Film sa venuje slovensko-poľskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Aj vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre “dobrodruhov", akým bol aj Józef Kuras, zvaný Ogien, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov.
Na film nadviaže diskusia za účasti riaditeľa Archívu ÚPN Ľubomíra Ďurinu a redaktora poľského týždenníka Przegląd Leszka Konarskiego.

05.04.2012

V piatok 13. apríla sa v trnavskom Kine Hviezda o 19.30 hod. uskutoční projekcia nového dokumentárneho filmu „22 hláv“.
Film rozpráva príbeh 22 nevinných ľudí, ktorí boli v 50. rokoch 20. storočia komunistickým režimom odsúdení vo vykonštruovaných procesoch. Na príklade odvahy a svedomia dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti - Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja, ktorí boli za tzv. protištátnu činnosť odsúdení na trest smrti, a osudoch ďalších 20 ľudí, film divákom približuje skutočnú podobu komunistického režimu.

05.04.2012

Dnes 5. apríla 2012 o 19.50 hod. uvedie Slovenská televízia (Dvojka) dokumentárny film Ústavu pamäti národa Prežili sme GULAG.
Viac informácií aj s upútavkou nájdete na: http://www.stv.sk/dvojka/

29.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s s mestom Lučenec Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 12. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučenci na Námestí republiky č. 5.

27.03.2012

Pozývame Vás na spomienkové podujatie, ktorým si pripomenieme tragické udalosti spojené s pracovným táborom na území Petržalky a uctíme pamiatku maďarských židovských robotníkov zmasakrovaných v posledných týždňoch 2. svetovej vojny. Spomienka sa uskutoční 1. apríla 2012 na cintoríne v Petržalke (Nábrežná ul.) za prítomnosti rakúskeho, izraelského a nemeckého veľvyslanca na Slovensku, ako aj ďalších významných hostí. Začiatok podujatia je o 9.30 hod.