Archív aktualít

28.05.2010

V týchto dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objavila nová publikácia Ústavu pamäti národa Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády.

28.05.2010

Vo štvrtok 27. mája 2010 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O banderovcoch diskutovali prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

27.05.2010

V stredu 26. mája 2010 sa v priestoroch kníhkupectva Svet knihy v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951.
Publikácia ÚPN oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku - Alberta Púčika. Výber korešpondencie zachytáva obdobie od jeho vysokoškolských štúdií v Bratislave až po jeho násilnú smrť. Ide o časové rozpätie ohraničené rokmi 1944 – 1951. Dielo prináša kolekciu 84 listov, ktoré odzrkadľujú jeho zmýšľanie, odkrývajú jeho vnútorný svet, ale vovádzajú nás aj do rodinných pomerov, priateľských vzťahov a dobových spoločenských pomerov na Slovensku.
Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR František Mikloško.

24.05.2010

Študenti zapojení do projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA spolu so svojimi pedagógmi a bývalými politickými väzňami absolvovali na pozvanie poslanca EP Borisa Zalu študijnú cestu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Cesta sa uskutočnila 16. – 19. mája 2010. V spolupráci s Nadáciou Konráda Adenauera sa podarilo zabezpečiť pobyt v Berlíne spojený s návštevou bývalej vyšetrovacej väznice STASI. Múzeum STASI zanechalo v účastníkoch cesty silný dojem. Mladým ľuďom veľmi plasticky priblížilo hrôzy, ktoré na vlastných občanoch páchal komunistický režim. Jedna zo študentiek po návrate na Slovensko napísala: "Berlín sa mi veľmi páčil, je to úplne iný svet v porovnaní so Slovenskom. Pergamonské múzeum ma úplne fascinovalo, mala som dojem, že som niekde v Grécku :) Bolo to fakt super. Väznica Stasi ma ohúrila, ale v inom slova zmysle, pohľad na jednotlivé cely a rozprávanie našej sprievodkyne vo mne vyvolali strašný pocit krivdy, ktorá sa na ľuďoch diala. Ja som dosť citlivá duša, ale chcem sa dozvedať aj takéto veci. V tých priestoroch som si vedela živo predstaviť svojho dedka, ktorý toto všetko zažil, a potom mi bolo ťažko, nemohla som sa stotožniť s tým, čo sa naozaj stávalo. Ale tento zážitok ma posunul o to ďalej, že sa budem snažiť viac písať a rozprávať o tejto dobe." Podobné pocity mali aj bývalé politické väzenkyne: "Najviac nás, ako politických väzňov, zaujala návšteva bývalej väznice Stasi, t. č. múzea. Sprevádzala nás sprievodkyňa, ktorá tam sama bola väznená, takže sme dostali informácie z prvej ruky. Pri prehliadke nám naskakovali zimomriavky, keď sme počuli, ako veľmi tam mučili ľudí len preto, že mali iný pohľad na spoločenský poriadok a veľakrát ako prostriedok na vyrovnávanie osobných účtov. Obdobne to bolo i u nás, ale my sme sa dostali do pozornosti ŠTB koncom 50-tych rokov - to už bolo miernejšie, ale vždy bolestivé." V Štrasburgu sa účastníci cesty stretli s našimi zástupcami v EP a následne navštívili Radu Európy.

17.05.2010

V piatok 14. mája sa v priestoroch Mestského múzea v Senci uskutočnila vernisáž výstavy November '89, ktorú autorsky pripravili Ústav pamäti národa, Slovenské národné múzeum a Slovenský národný archív v spolupráci s Národnou radou SR.

Výstava návštevníkom na základe dobových fotografií, artefaktov ale aj dokumentov ŠtB pripomína udalosti a atmosféru prelomových dní z novembra 1989.

Expozíciu môžete navštíviť do 18. septembra 2010.

14.05.2010

Pozývame Vás na projekcie dokumentárneho filmu ÚPN režisérky Anny Hlaváčovej Jozef a jeho bratia, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. mája o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Beloveži a v nedeľu 30. mája o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Lukove a o 18.30 hod. v priestoroch Obvodného úradu v Prešove (Námestie mieru 3).

14.05.2010

Vo štvrtok 13. mája sa v Bratislave uskutočnila slávnostná premiéra nového dokumentárneho filmu Ústavu pamäti národa a Združenia inteligencie Rusínov Slovenska Jozef a jeho bratia.

Film režisérky Anny Hlaváčovej rozpráva životný príbeh Jozefa Bobalika, na ktorom dokumentuje osudy obyvateľov Slovenska dobrovoľne vysídlených do Sovietskeho zväzu po druhej svetovej vojne. Film konfrontuje naivné očakávania vysídlencov s krutou realitou stalinského režimu.

12.05.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Banderovci – mýty a fakty". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. mája 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

12.05.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951. Prezentácia sa uskutoční v stredu 26. mája 2010 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

07.05.2010

Ústav pamäti národa pripravil dotlač monografie Spravodajské eso slovenského štátu: kauza Imrich Sucký.

07.05.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Senca pripomenúť si atmosféru a udalosti z novembra 1989.

07.05.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí usporiadal pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akciách K a R“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája 2010 v Bratislave.

05.05.2010

Priamy zvukový prenos z konferencie si môžete vypočuť na www.kscm.sk.

04.05.2010

Pozývame Vás na slávnostnú premiéru dokumentárneho filmu režisérky Anny Hlaváčovej Jozef a jeho bratia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. mája o 17.30 hod. v budove Doprastavu na Košickej ul. 52 v Bratislave.

04.05.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Európskou sieťou pamäť a solidarita organizuje konferenciu Fenomén Bratislava, ktorá sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v dňoch 21. – 22. 9. 2010. Cieľom konferencie je popísať udalosti, ktoré ovplyvňovali charakter mesta v minulom storočí. Jedinečnosť mesta, v ktorom spolu žili Slováci, Nemci, Maďari a Židia poskytuje dobré možnosti na výskum nielen historických súvislostí, ale aj sociálnych a demografických štruktúr, náboženskej a kultúrnej rôznorodosti, dopadov represií totalitných režimov voči rôznym skupinám obyvateľstva či ďalších socio-historických fenoménov. Konferencia by mala mať interdisciplinárny charakter.

04.05.2010

Na pultoch kníhkupcov sa v týchto dňoch objavilo nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa. Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Martna Gareka o organizáciách na pomoc utečencom z hornej Oravy a severného Spiša, štúdiu Jerguša Sivoša o Tábore nútenej práce v Hronci (1949 – 1951) a zoznam vojakov čs. armády pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí padli alebo zomreli v období máj 1938 až marec 1939.

30.04.2010

Šesťdesiate výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu si pamätníci, ale aj osobnosti súčasného duchovného, spoločenského a kultúrneho života pripomenuli na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

30.04.2010

Vo štvrtok 29. apríla sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O postupe komunistického režimu voči Gréckokatolíckej cirkvi v Československu diskutovali ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin z ÚPN.

20.04.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin.

16.04.2010

V dňoch 13. až 15. apríla 2010 sa uskutočnil 9. ročník zo série konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Obvodným úradom v Považskej Bystrici. Záštitu nad vydareným podujatím prevzal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu mladých vedeckých pracovníkov podieľať sa na osvetľovaní tohto obdobia novodobých slovenských dejín.