Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

23.10.2015

Pamätnú tabuľu bývalým príslušníkom Pomocných technických práporov (PTP) z Trnavy a okolia odhalili 22. októbra 2015 na františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave. Má byť spomienkou na mužov, ktorí boli v rokoch 1950 – 1954 povolaní do vojenských táborov nútených prác.

22.10.2015

Ústav pamäti národa v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom 22. októbra 2015 pripravili slávnostné odovzdanie dekrétov pre ďalších veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z Bratislavského kraja.

22.10.2015

Ústav pamäti národa si Vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 - 1989.

22.10.2015

V dňoch 19. - 20. októbra 2015 sa v Berlíne v Nemecku uskutočnilo pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov úradov členských krajín medzinárodnej siete spravujúcich archívy bývalých komunistických tajných služieb.

15.10.2015

V aule Domu Spoločnosti Ježišovej v Košiciach sa 9. októbra 2015 uskutočnil seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima a dielu profesora Tomislava Kolakoviča.

15.10.2015

V dňoch 19.-20. októbra 2015 v čase od 12:00 do 15:30 bude študovňa Archívu ÚPN pre bádateľskú verejnosť uzatvorená.

13.10.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Akcia B (byty) - Násilne vysťahovanie v rokoch 1952 - 1953.

13.10.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu nového filmu Ústavu pamäti národa STOPY V SNEHU.

07.10.2015

Dňa 9. októbra 2015 sa v Košiciach uskutoční seminár venovaný osobnosti Sviečkovej manifestácie Rudolfovi Fibymu zo Spoločenstva Fatima.

06.10.2015

V Bratislave sa v Rakúskom kultúrnom inštitúte v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Činnosť československých spravodajských služieb v Rakúsku v rokoch 1945–1989". Ústav pamäti národa v spolupráci s rakúskym Inštitútom Ludwiga Boltzmanna, českým Ústavom pro studium totalitních režimů a Veľvyslanectvom Rakúskej republiky na Slovensku pripravili už jej III. pokračovanie.

05.10.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 17. septembra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Proces s Viliamom Žingorom a spol. Justičná vražda partizánskeho veliteľa. Diskutovali prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. z Pedagogickej fakulty UK a Mgr. Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

01.10.2015

Prvá etapa integrovanej dopravy zaviedla od júna 2013 v rámci IDS BK 50 %-nú zľavu na predplatné cestovné lístky pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S. Súčasne bola hlavným mestom schválená výnimka pre MHD Bratislava (zóny 100+101), v ktorej bola zachovaná bezplatná preprava držiteľov týchto preukazov do zavedenia tretej etapy IDS BK.

30.09.2015

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňa 7. októbra 2015 v čase od 9:00 do 12:00 uzatvorená.

29.09.2015

V obci Blatné sa 27. septembra 2015 na miestnom cintoríne uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej obetiam komunistického režimu. Podujatie pripravili obec Blatné v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou farnosťou a Konfederáciou politických väzňov Slovenska.

29.09.2015

Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Bratislave sa 24. septembra 2015 zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

28.09.2015

V bratislavskom kine Lumiér sa 24. septembra 2015 uskutočnila slávnostná premiéra nového dokumentárneho filmu z dielne Ústavu pamäti národa o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody pod názvom „Stopy v snehu".

28.09.2015

Na podnet členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a dcér bývalých politických väzňov pôsobiacich v Bratislave sa 22. septembra 2015 na pôde ÚPN uskutočnilo ich stretnutie s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom.

28.09.2015

ZPKO-PV ako jedna z organizácií združujúcich a zastupujúcich záujmy bývalých politických väzňov z obdobia komunistického režimu, usporiadala 22. septembra 2015 v Smoleniciach odbornú konferenciu „Politickí väzni v 20. storočí".

28.09.2015

V meste Sparkill v štáte New York 14. septembra 2015 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rámci svojej pracovnej cesty do USA .....

28.09.2015

Na pozvanie Československej spoločnosti pre vedu a umenie v USA absolvoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v dňoch 10. - 18. septembra 2015 pracovnú cestu do USA za účelom prezentácie činnosti ÚPN a procesov súvisiacich so zachovaním živej pamäti.