Archív aktualít

17.06.2013

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Študijným centrom pre národné zmierenie (Slovinsko) a Nemeckou spoločnosťou pre štúdium východnej Európy (Nemecko) budú v dňoch 19. - 20. novembra 2013 v Bratislave organizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Politický exil zo strednej a východnej Európy. Perspektívy, motívy, stratégie a aktivity na Východe a na Západe 1944 – 1989.

17.06.2013

Partnerský Inštitút Ludwiga Boltzmanna pre výskum následkov vojen v Rakúsku usporiadal pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku medzinárodné koloqvium pod názvom Nové oblasti výskumu v histórii Východnej a Strednej Európy. 7. júna 2013 sa v rakúskom Grazi na pôde Univerzity Karla-Franza zišli významní predstavitelia historickej obce a vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú skúmaniu a interpretácii pohnutých udalostí najnovších dejín, predovšetkým 20. storočia z Rakúska, Ruska ale tiež z USA.

17.06.2013

Emeritný nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec vo svojej rezidencii v Nitre v prítomnosti predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka v prvý júnový týždeň poskytol pracovníkom ústavu mimoriadne cenné svedectvo z obdobia neslobody.

12.06.2013

Aké boli praktiky tajných služieb komunistických režimov? Ako politická moc zasahovala do životov ľudí? A aké hrozivé svedectvá skrývajú bývalí väzni či prenasledovaní občania? Na tieto a ďalšie otázky odpovie unikátny medzinárodný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, na príprave ktorého sa podieľa aj ÚPN. Po troch rokoch príprav sa teraz dostáva do finálnej etapy. Príbehy o tyranii moci zo šiestich postkomunistických krajín a od šiestich tvorivých tímov sa v svetovej premiére dostanú na divadelné dosky počas 22. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. septembra do 2. októbra 2013.

04.06.2013

Riaditeľa divadla Aréna Juraja Kukuru 4. Júna 2013 na pôde ÚPN prijal predseda SpR Ondrej Krajňák. Cieľom stretnutia s predstaviteľom jednej z divadelných scén hlavného mesta Bratislavy bolo prerokovanie možností spolupráce ÚPN a divadla Aréna v rámci vízie Živej pamäti, ktorú Krajňák považuje za jeden z najdôležitejších pilierov v rámci plnenia poslania ústavu, a do ktorého by chcel zapojiť aj umeleckú obec.

30.05.2013

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák prijal 30. mája 2013 Annu Huth, generálnu riaditeľku pre komunikáciu novovznikajúceho Domu európskej histórie. Jeho zriadenie pripravuje Európsky parlament v Bruseli a bude mať za úlohu umožniť záujemcom spoznávanie európskej histórie.

27.05.2013

Počas rokovania predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka a prodekanky RK CMBF UK prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec 27. mája 2013, sa pre ÚPN otvorila možnosť aktívnej spolupráce na organizácii vedeckej konferencie pri príležitosti 50. výročia založenia Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorá by sa mala v závere roka uskutočniť aj v Bratislave.

23.05.2013

Pri príležitosti 25. výročia ukončenia veľkej podpisovej akcie Podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR z roku 1988, známej aj pod názvom 31-bodová petícia, zorganizoval Ústav pamäti národa 23. mája 2013 seminár spojený s verejnou diskusiou.

22.05.2013

22. mája 2013 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák prijal zástupcov občianskeho združenia Človek v ohrození a rokoval s nimi o prehĺbení vzájomnej spolupráce s ÚPN v rámci projektu zameraného na vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl, ako aj programovej spolupráci v rámci organizácie filmového festivalu Jeden svet.

21.05.2013

Na tlačovej konferencii Ústavu pamäti národa dňa 21. mája 2013 boli zverejnené mená 504 príslušníkov útvarov Správy ŠtB - Krajskej správy ZNB v Banskej Bystrici, vrátane zachytenia organizačných zmien v rokoch 1966, 1971 - 1974.

20.05.2013

Počas rokovania predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka s vedúcim odboru vlastnej tvorby SRo Karolom Horváthom 20. mája 2013 sa zástupcovia oboch inštitúcií dohodli na realizácii spoločného rozhlasového projektu pod názvom Prežili sme totality.

20.05.2013

Spolupráca s ÚPN na filmovom projekte štúdia K2 pod názvom Fetiše socializmu, bola 20. Mája 2013 predmetom rokovania predsedu SpR Ondreja Krajňáka a zástupcov produkcie štúdia K2.

20.05.2013

Ústav pamäti národa vydal nové číslo časopisu Pamäť národa. Prináša zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom približujú obdobie nedemokratických režimov 20. storočia. Súčasťou nového čísla je aj ďalšie nové DVD z produkcie Ústavu pamäti národa pod názvom Arbitráž.

16.05.2013

Pod patronátom obce Oravcov združujúcich oravských rodákov v Bratislave, v spolupráci s Ústavom pamäti národa a mestom Dolný Kubín a pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej sa 15. mája 2013 uskutočnil seminár venovaný oravskému rodákovi Mons. Viktorovi Trstenskému.

12.05.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na seminár spojený s diskusiou pod názvom „291 284 odvážnych“ k 25. výročiu petície za podnety katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v ČSSR, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23. mája 2013 o 15,00 hod. v Bratislave, v Poľskom inštitúte, Námestie SNP č. 27, 1. poschodie.

07.05.2013

V spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a Krajským osvetovým centrom v Nitre odovzdal Ústav pamäti národa 6. mája 2013 dekréty priznané 44 veteránom protikomunistického odboja z Nitrianskeho kraja.

02.05.2013

ÚPN 2. mája 2013 navštívil kultúrny atašé veľvyslanectva Nemeckej spolkovej republiky Roland Westebbe. Predseda ÚPN Ondrej Krajňák hosťa oboznámil s poslaním a úlohami ÚPN. Zvlášť sa venoval zahraničnej spolupráci ÚPN s partnerskými inštitúciami v zahraničí, ktoré sa venujú podobnému poslaniu v rámci medzinárodnej siete ENRS.

30.04.2013

V prítomnosti veľvyslanca Rakúskej spolkovej republiky na Slovensku Markusa Wuketicha bola v rezidencii veľvyslanectva v Bratislave 30. apríla 2013 podpísaná Zmluva o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a rakúskym Inštitútom Ludwiga Boltzmana pre výskum následkov vojen.

28.04.2013

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa popri predstaviteľoch politických strán a Bratislavského samosprávneho kraja, zahraničných diplomatov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. 27. apríla 2013 zúčastnil v Devíne osláv konaných pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda a 150. výročia vzniku Matice slovenskej.

24.04.2013

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák sa s odborným pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Petrom Jašekom v dňoch 22. - 23. apríla 2013 zúčastnili rokovania Riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) vo Varšave.