Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

13.01.2016

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 12. januára 2016 zúčastnil poslednej rozlúčky a pohrebných obradov so zosnulým kňazom a predsedom KPVS Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

07.01.2016

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák v mene svojom i celej pamäťovej inštitúcie vyjadruje hlboký zármutok nad smrťou dona Antona Srholca a vyslovuje úprimnú sústrasť najbližšej rodine, Konfederácii politických väzňov Slovenska, Saleziánskej rodine na Slovensku, Katolíckej cirkvi na Slovensku a komunite ľudí bez domova RESOTY

21.12.2015

Milostiplné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2016 hojnosť Božieho požehnania, pohody, zdravia a šťastia vám a vašim blízkym želá
Ondrej Krajňák
Predseda správnej rady ÚPN

21.12.2015

Študovňa Archívu ÚPN bude pre verejnosť v čase 14.12.2015 až 8.1.2016 uzavretá.

21.12.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v stredu 25. novembra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Verejnosť proti násiliu od revolúcie po slobodné voľby 1990. Diskutovali doc. PhDr. Martin Bútora – člen koordinačného výboru VPN, PhDr. Michal Horský – šéf volebnej kampane VPN v roku 1990 a Mgr. Patrik Dubovský, PhD. – riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

16.12.2015

V roku 2014 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry Správy ŠtB KS ZNB hlavného mesta Bratislava a Západoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1971. Nadviazal tým na rekonštrukciu Krajských správ ZNB vtedajšieho Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. V tejto úlohe pokračuje ÚPN zverejnením organizačnej a personálnej štruktúry Správy ŠtB Bratislava v rokoch 1971 - 1974.

15.12.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 29. októbra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Akcia "B" (byty) - Násilné vysťahovanie v rokoch 1952 - 1953. Diskutovali RNDr. Mária Jurčovičová, CSc., Ing. Vít Granec – obete núteného presídlenia a Mgr. Michal Babál, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

15.12.2015

ÚPN od roku 2014 v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita realizuje projekt na podporu osvetových a vzdelávacích aktivít pre študentov a pedagógov rôznych stupňov škôl na témy a historické udalosti súvisiace s obdobím neslobody s cieľom zoznámiť pedagógov a mladú generáciu s prejavmi a následkami totalitných režimov v rokoch 1939 - 1989.

15.12.2015

11. decembra 2015 do Ústavu pamäti národa zavítala návšteva študentov z Viedenskej univerzity, študujúcich odbor slavistiky a ďalších študijných odborov za účelom zoznámenia sa s činnosťou ÚPN v oblasti výskumu novodobých dejín zvlášť obdobia neslobody.

15.12.2015

Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s rehoľnou Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul inštalovali na Mestskom cintoríne v Nitre pamätnú tabuľu sestre Florine Barbore Boenighovej pri príležitostí výročí jej narodenia i úmrtia. 14. decembra 2015 ......

15.12.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 9. decembra 2015 po skončení zasadania poradných orgánov ENRS vo Varšave v Poľskej republike využil príležitosť k tomu, aby nášmu severnému susedovi vyjadril vďaku a úctu za pomoc, podporu a spoluprácu, ale aj príklad obety a vlasteneckej hrdosti.

15.12.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa v dňoch 8.- 9. decembra 2015 zúčastnil na zasadaní poradných orgánov ENRS vo Varšave v Poľskej republike. Spolu s ním sa na rokovaniach zúčastnili aj novovymenovaní zástupcovia za Slovenskú republiku v týchto orgánoch prof. Róbert Letz a Dr. Viliam Jablonický.

10.12.2015

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Dcéry politických väzňov, ktoré sa zúčastnili rokovania Národnej rady Slovenskej republiky dňa 1.12.2015, s rozhorčením prijali výsledok hlasovania o návrhu zákona, ktorým sa mal meniť a dopĺňať zákon č.2019/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č.58/2009 Z.z.

07.12.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ partnerského ÚSTRu Zdeněk Hazdra odovzdali 1. decembra 2015 v Havlíčkovom Brode v Českej republike brig.gen v.v. Imrichovi Gablechovi Pamätnú medailu ÚPN za protikomunistický odboj a ďakovný list.

07.12.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa v dňoch 24. - 26. novembra 2015 zúčastnil na stretnutí predstaviteľov Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajných polícií, ktoré sa uskutočnilo v bulharskej Sofii.

03.12.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v súvislosti so zamietnutím návrhu novely zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona") poslancami NR SR, poskytol v mene ÚPN nasledovné vyhlásenie: ...

02.12.2015

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na predstavenie novej knihy PARÍŽSKA KONFERENCIA 1946 A MIEROVÁ ZMLUVA S MAĎARSKOM.

02.12.2015

V Zichyho paláci v Bratislave si 26. novembra 2015 spomienkou na VTNP - PTP uctili pamiatku tých, ktorí si museli z rôznych dôvodov odtrpieť ponižujúcu službu v útvaroch bývalej Československej ľudovej armády s lopatou v ruke namiesto samopalu. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili samotní pamätníci a bývalí príslušníci týchto vojenských jednotiek, ktorých podporili a úctu im svojou prítomnosťou vzdali Janka Šipošová, poslankyňa NR SR, Radovan Števčík, starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto a Milan Galanda, starosta Obce Oravcov v Bratislave.

30.11.2015

Dňa 2. decembra 2015 (streda) v čase od 9:00 do 13:00 bude študovňa Archívu ÚPN pre bádateľskú verejnosť uzatvorená.

30.11.2015

Na budove Dolného banského závodu v Hodruši – Hámroch odhalili 27. novembra 2015 pamätnú tabuľu bývalému vedúcemu závodu Alexandrovi Vozjanovovi. Udialo sa tak za účasti jeho dcéry Nadeždy, príbuzných, zamestnancov banského závodu, miestnych členov banského spolku Herengrund a starostu obce Jozefa Urama ml.