Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

20.10.2010

Publikácia obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 60. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v apríli 2010 zorganizovala Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove spolu s Ústavom pamäti národa, Gréckokatolíckym arcibiskupským úradom v Prešove a Ústavom národnej pamäti v Krakove.

13.10.2010

V utorok 12. októbra 2010 Ústav pamäti národa navštívila delegácia pražského Ústavu pro studium totalitních režimů, ktorú viedol riaditeľ ústavu Daniel Herman. Delegáciu prijal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Partneri vyzdvihli blízkosť a spoločné ciele oboch ústavov. Informovali sa o zložitej ekonomickej situácii, v akej sa obe inštitúcie v súčasnosti nachádzajú, ako aj o možnostiach získavania mimorozpočtových zdrojov.

Dohodli sa na koordinácii vedeckovýskumných činností a zintenzívnení vzájomnej spolupráce, predovšetkým v oblasti digitalizácie archívnych dokumentov, prepojenia informačných systémov a prípravy spoločných podujatí.

Ivan Petranský prisľúbil aktívny podiel ÚPN na príprave konferencie o dejinách komunistickej strany, ktorá sa uskutoční v Prahe v roku 2011 pri príležitosti 90. výročia založenia KSČ. Daniel Herman ocenil širokú škálu aktivít a podiel Ústavu pamäti národa na procese vyrovnávania sa slovenskej spoločnosti s totalitnou minulosťou.

11.10.2010

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský sa v dňoch 7. a 8. októbra 2010 zúčastnil rokovania Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti bývalých bezpečnostných zložiek, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave.

Predstavitelia úradov združených v rámci siete informovali o situácii, v akej sa jednotlivé inštitúcie v súčasnosti nachádzajú. Na stretnutí zvolili nové vedenie tohto medzinárodného združenia.

V piatok 8. októbra sa uskutočnila sv. omša za Janusza Kurtyku, prezidenta Instytutu Pamięci Narodowej (partnerskej organizácie Ústavu pamäti národa), ktorý tragicky zahynul v apríli 2010 pri havárii lietadla vezúceho poľskú delegáciu na spomienkovú slávnosť 70. výročia katyňského masakra.

Členmi siete sú úrady, spravujúce písomnosti totalitných bezpečnostných zložiek krajín bývalého východného bloku – Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska. Združenie bolo založené v Berlíne v roku 2008.

30.09.2010

V stredu 29. septembra sa za veľkého záujmu verejnosti uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O gardistickom veliteľovi Otomarovi Kubalovi diskutovali Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Bc. Anton Hruboň a PhDr. Peter Sokolovič, PhD. Na podujatí bola prezentovaná monografia Antona Hruboňa 5. poľná rota Hlinkovej gardy, ktorá popisuje vznik, pôsobenie a vojnové zločiny tohto útvaru HG. Autor sa v publikácii venuje aj osudom príslušníkov jednotky po skončení vojny.

23.09.2010

V dňoch 21. a 22. septembra 2010 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského, uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Fenomén Bratislava.

Na konferencii, ktorú zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a solidarita a Inštitútom Nordost, odznelo takmer tridsať zaujímavých príspevkov.

V šiestich paneloch sa prednášajúci venovali medzníkom politických dejín Bratislavy, etnickým zmenám a ich kultúrnym dopadom, urbanistickému vývoju, vytváraniu „novej spoločnosti“, umeniu a architektúre, ale aj sociálnym vzťahom a životu v meste počas meniacich sa režimov. Jedinečnosť Bratislavy, mesta, ktoré sa vyznačovalo multikultúrnym a multietnickým charakterom totiž vytvára veľmi zaujímavé podmienky na výskum jednotlivých fenoménov.

21.09.2010

V dňoch 17. a 18. septembra 2010 sa v Kremnici uskutočnil vedecko-didaktický seminár pre učiteľov dejepisu a historikov Barbarstvo ducha. Seminár, ktorý sa zrealizoval vďaka spolupráci Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) s Ústavom pamäti národa (ÚPN) a ďalšími organizátormi, otvoril banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž svätou omšou v Kostole sv. Alžbety. Po spomienkovej bohoslužbe nasledovala prehliadka zdevastovaného františkánskeho kláštora v centre Kremnice.

21.09.2010

V pondelok 20. septembra 2010 sa v priestoroch Depozitnej knižnice NATO na Klariskej ulici č. 5 v Bratislave uskutočnila prednáška ruského historika a publicistu Marka Solonina „Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941“.

13.09.2010

V tohtoročnom 37. čísle týždenníka Plus 7 dní bol na stranách 90 – 93 uverejnený článok redaktora Petra Gettinga „Na stráž?“ s podtitulom „Počas predošlej vlády sa vedenie Ústavu pamäti národa vyfarbilo do hneda“, ktorý sa lživými tvrdeniami, zámernou manipuláciou a selekciou faktov snaží urážlivým a úplne neprijateľným spôsobom vyvolať dojem, že som prívržencom fašizmu a že sa ÚPN stal „hlásnou trúbou slovenského fašizmu“.

13.09.2010

Pozývame Vás na diskusný večer o gardistickom veliteľovi Otomarovi Kubalovi. Beseda sa uskutoční v stredu 29. septembra 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Bc. Anton Hruboň a PhDr. Peter Sokolovič, PhD. Na podujatí bude prezentovaná monografia Antona Hruboňa 5. Poľná rota Hlinkovej gardy.

13.09.2010

Pozývame Vás na prednášku ruského historika a publicistu Marka Solonina „Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941“.

07.09.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a solidarita a Nordost-Institut si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského Fenomén Bratislava.

03.09.2010

Pozývame Vás do Piešťan na filmový festival Cinematik, ktorého 5. ročník sa uskutoční v dňoch 9. až 15. septembra 2010. V utorok 14. septembra o 17.00 hod. si v kine Klub (MsKS) budete môcť pozrieť film Ústavu pamäti národa a Združenia inteligencie Rusínov Slovenska „Jozef a jeho bratia“.

31.08.2010

S ohľadom na zjavnú predpojatosť formulácie otázok redaktora týždenníka Plus 7 dní Petra Gettinga, ktoré boli ústavu zaslané e-mailom 25. augusta 2010, zverejňujeme na našich internetových stránkach plné znenie odpovedí ÚPN spolu s otázkami v ich pôvodnom znení. Čitatelia týždenníka Plus 7 dní si tak budú môcť utvoriť vlastný názor.

27.08.2010

Vo štvrtok 26. augusta sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila premiéra nového filmu Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty. Film režiséra Igora Siváka sa venuje poľsko-slovenskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Práve vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre "dobrodruhov" akým bol aj József Kuraś zvaný Ogieň, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov.

16.08.2010

V rámci cyklu Diskusné večery ÚPN Vás pozývame na premiéru filmu „Bohom zabudnuté kúty“ spojenú s diskusiou na tému slovensko-poľské pohraničie v rokoch 1945 – 1947. Diskutovať budú: Dr. Marek Lasota (IPN Krakov), Mgr. Ing. Ľubomír Ďurina (ÚPN), Mgr. Igor Sivák (režisér filmu).Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. augusta 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Vstup je voľný.

11.08.2010

Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha – pozvánka

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením PANT, Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konráda Adenauera, Slovenskou radou rodičovských združení, Rímskokatolíckym farským úradom v Kremnici, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských rehôľ na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný vedecko-didaktický seminár Barbarstvo ducha.

02.08.2010

V sobotu 31. júla 2010 sa v Starom Tekove uskutočnil už 5. ročník rekonštrukcie bojov z roku 1945 medzi Červenou armádou a nemeckým Wehrmachtom. Na podujatí sa prezentoval aj Ústav pamäti národa. Záujemcovia o históriu si v stánku ÚPN mohli zakúpiť publikácie ústavu a diskutovať s jeho pracovníkmi.

30.07.2010

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v Bratislave, prináša príspevky 41 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Nemecka, Bulharska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Maďarska a Francúzska.

30.07.2010

V dňoch od 9. do 31. augusta 2010 bude bádateľňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená. Žiadanky prijímame a vybavujeme až po tomto termíne.
Za pochopenie ďakujeme.

30.07.2010

Vo štvrtok 29. júla sa za veľkého záujmu verejnosti v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O živote a politickom pôsobení Karola Sidora diskutovali doc. František Vnuk; PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a PhDr. Martin Lacko, PhD.