Archív aktualít

16.11.2007

Na Ružinovskom cintoríne v Bratislave si uctili pamiatku popravených a umučených politických väzňov z komunistického obdobia položením vencov k ich pamätníku. Udalosti z Novembra ´89, ktoré viedli k pádu totalitného režimu, si takto pripomenuli prezident SR Ivan Gašparovič, vicepremiér Dušan Čaplovič a ďalší predstavitelia politického a verejného života. Medzi účastníkmi spomienky bol aj predseda Správnej rady ÚPN Ivan Petranský.
Podujatie zorganizoval Zväz protikomunistického odboja.

16.11.2007

V dňoch 14.-16. novembra 2007 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989, ktorú usporiadal Ústav pamäti národa v spolupráci s Úradom spolkového zmocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej NDR v Nemecku, Inštitútom pamäti národa v Poľsku, Historickým archívom štátno-bezpečnostných služieb v Maďarsku a s Odborom archívov bezpečnostných zložiek MV ČR. Išlo o prvé podujatie s takouto témou v niektorej z postkomunistických krajín od zmien, ku ktorým došlo v období po roku 1989. Viac ako stovka účastníkov z 11 krajín mala možnosť vypočuť si zaujímavé informácie, získané v archívoch po bezpečnostných zložkách bývalého východného bloku a zhodla sa na potrebe ďalšej spolupráce pri spracovávaní tejto zaujímavej témy. Z konferencie bude vydaný zborník, ktorý poskytne cenné informácie odbornej i laickej verejnosti.

27.09.2007

Prezentácia knihy Roberta Letza Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom sa konala v Bratislave v priestoroch jezuitov.

24.09.2007

Ústav pamäti národa zverejnil na internete ďalšie registračné protokoly. Ide o záznamy centrálnych útvarov kontrarozviedky pre boj proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi v rokoch 1969 – 1989. Pozostávajú zo 45 kníh a obsahujú viac ako 37 tisíc záznamov o objektoch záujmu ŠtB. Súčasťou každého záznamu je obdobie a kategória ich evidencie. Tieto údaje sú veľmi dôležitou informáciou pri posudzovaní vtedajšej situácie.

Zachované zväzky z týchto registrov sa nachádzajú v Českej republike.

21.08.2007

Písomné a iné dokumenty z činnosti represívnych orgánov z obdobia neslobody sú archívnymi dokumentmi a tvoria súčasť národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Webová stránka Archívnych fondov: http://www.upn.gov.sk/archivne-fondy/

20.08.2007

Udalosti Augusta 1968 musia zostať mementom pre budúce generácie.

15.06.2007

Zámery zakladateľa ÚPN Jána Langoša sú stále aktuálne

10.05.2007

764 mien príslušníkov ŠtB, zameranie jednotlivých odborov a oddelení XII. správy ZNB - ďalšie informácie o represívnej činnosti ŠtB.

02.02.2007

Personálne obsadenie orgánov KSČ a KSS od roku 1945 je prvým výstupom projektu Funkcionári KSČ a KSS. Ďalšie etapy budú zamerané na personálne zmeny v období medzi zjazdmi a na nižšie, t.j. krajské a okresné štruktúry komunistickej strany.

01.02.2007

Nový predseda správnej rady ÚPN Ivan Petranský sa ujal funkcie, do ktorej ho zvolili poslanci parlamentu. Na pôde ústavu ho do nej uviedla podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová. V príhovore zdôraznila, že SNS podporí doriešenie otázky priestorov, v ktorých má ústav v budúcnosti pôsobiť. Ivan Petranský vyjadril presvedčenie, že spolupráca jednotlivých zložiek ÚPN bude viesť k úspechom tejto potrebnej inštitúcie.

04.01.2007

3.1.2007 bola Ústavu pamäti národa doručená z Ministerstva spravodlivosti SR výpoveď Zmluvy o výpožičke budovy na Nám. SNP 28 v Bratislave, v ktorej v súčasnosti ÚPN sídli. Ministerstvo spravodlivosti SR k nej pristúpilo bez akýchkoľvek predbežných konzultácií.

ÚPN túto budovu využíva necelý rok. Jej rekonštrukcia znamenala pre ústav nemalé náklady. Navyše ÚPN na tento rok ani nemá rozpočtované prostriedky na prenájom ďalších priestorov. Nechápeme, prečo štát cestou ministerstva spravodlivosti takýmto spôsobom napĺňa ustanovenia § 15 Zákona o pamäti národa.

Postup, ktorý chce uplatniť voči ÚPN, považujeme za likvidačný, ale rozhodne nie prekvapujúci, a to aj vzhľadom na dve neúspešné voľby predsedu Správnej rady ÚPN v parlamente.

Napriek tomu však doručenú výpoveď považujeme za neplatnú.

21.09.2006

Zverejnené faksimile tajných rozkazov čsl. ministrov vnútra v rokoch 1948-1989 dokumentujú, ako Komunistická strana Československa cez svojich ministrov vnútra riadila represívnu zložku štátu. Prehľad prvej časti objektových zväzkov hlavnej správy rozviedky ZNB - I. správy ŠtB poskytuje základné informácie o jej činnosti, zameranej na zahraničie.

16.11.2005

Predstavitelia Ústavu pamäti národa spolu so zástupcami občianskeho združenia Hlbiny, Zväzu protikomunistického odboja a Konfederácie politických väzňov Slovenska sa zúčastnili v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2005 na Jakubovom námestí v Bratislave na odhalení Pamätníka obetiam komunizmu.

16.11.2005

Na pamiatku štyroch stoviek mužov a žien usmrtených na hraniciach ČSSR pri pokuse o útek za "Železnú oponu" v rokoch 1945 – 1989, ako aj násilne vyhnaných zo svojej vlasti Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska iniciovali postavenie pamätníka Brána Slobody pod hradom Devín, na sútoku riek Moravy a Dunaja.