Archív aktualít

01.10.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pripravil 26. septembra 2013 seminár spojený s diskusiou na tému „Slováci v poľskom odboji“.

01.10.2013

Pri príležitosti sviatku sv. Vincenta, patróna Kostola sv. Vincenta v Bratislave – Ružinove, a súčasne 55. výročia súdneho procesu Ján Hutyra a spol. a 60. výročia súdneho procesu Štefan Krištín a spol. bola 29. septembra 2013 na tomto chráme odhalená pamätná tabuľa s menami kňazov, bratov a seminaristov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul nespravodlivo väznených komunistickým režimom.

30.09.2013

Na scénach práve prebiehajúceho festivalu Divadelná Nitra 2013, hlavnému programu dominujú inscenácie pripravené v rámci unikátneho projektu „Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície“. V medzinárodnej či svetovej premiére diváci majú možnosť vzhliadnuť šesť inscenácií zo šiestich európskych krajín, ktoré boli pripravené exkluzívne pre Divadelnú Nitru na tému skutočných príbehov ľudí, ktorých osudy na celý život zmenil komunistický režim.

27.09.2013

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu MNÍCHOVSKÁ DOHODA A JEJ TIENE.

23.09.2013

Na základe uznesenia Správnej rady ÚPN poskytujeme médiám a verejnosti nasledovné vyhlásenie jej členov v pôvodnom neupravenom znení:
"Správna rada nesúhlasí s vyjadreniami v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas prerokovania predmetného zákona v prvom čítaní o súhlase orgánov Ústavu pamäti národa s navrhovaným znením novelizácie zákona č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). Správna rada vyjadruje nesúhlas s týmto návrhom zmeny zákona a zároveň odmieta dehonestovanie orgánov Ústavu pamäti národa a ich činnosti."

23.09.2013

Vďaka spolupráci Ústavu pamäti národa a Asociácie Divadelná Nitra sa 19. septembra 2013 v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila vernisáž dvoch výstav pod názvom „Prísne tajné!“ a „Praha objektívom tajnej polície“.

20.09.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu "Slováci v poľskom odboji 1939 - 1945". Diskutovať budú: Dr. Janusz Marszalec, Múzeum 2. svetovej vojny, Gdansk a Mgr. Eduard Laincz, Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. septembra 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

16.09.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci Asociáciou Divadelná Nitra pozýva na vernisáž výstav pod názvom „Prísne tajné!“ a „Praha objektívom tajnej polície“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2013 o 17.00 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

13.09.2013

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Silvestrovi Krčmérymu, ktorý zomrel 10. septembra 2013, Ústav pamäti národa priznal dňom 12. septembra 2013 postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam.

11.09.2013

Ústav pamäti národa na čele s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom v súvislosti s úmrtím Silvestra Krčméryho vyslovuje úprimnú sústrasť jeho najbližšej rodine, priateľom a známym. 10. septembra 2013 vo veku 89 rokov zomrel MUDr. Silvester Krčméry zo Spoločenstva Fatima (SF), ktorý bol jednou z popredných osobností tajnej Cirkvi na Slovensku a spolu zo zosnulým kňazom Vladimírom Juklom stáli pri zrode sekulárneho inštitútu SF i organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov. Spolu sa celý život snažili o službu pravde, dobru a láske.

30.08.2013

Vďaka spolupráci Veľvyslanectva Irackej republiky a Ústavu pamäti národa navštívil Slovenskú republiku v dňoch 26. - 29. augusta 2013 minister pre ľudské práva Irackej republiky Mohammed Shyaa Alsudani so sprievodom.

26.08.2013

Múry leopoldovského Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody sa 25. augusta 2013 opäť stali nemými svedkami pietnej spomienky na politických väzňov bývaleho režimu. Pietna spomienka sa v Leopoldove konala deň pred sviatkom blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorý zomrel v leopoldovskej väznici za vernosť Bohu a cirkvi a ktorého relikvie sú uložené spolu s relikviami mučeníkov väznených v Leopoldove Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku v miestnom farskom chráme.

26.08.2013

23. august je najsymbolickejším momentom v dejinách 20. storočia - storočia najväčších zločinov a tragédií ľudských dejín. V tento deň došlo k podpisu tkzv. Paktu Ribbentrop – Molotov. Na základe iniciatívy Európskej Siete Pamäť a Solidarita bola vytvorená brošňa „Remember August 23”, ktorá pripomína obete totalitných režimov. Každý, kto má o ňu záujem, si ju môže objednať alebo stiahnuť v elektronickej verzii na internetovej stránke www.enrs.eu/august23.

23.08.2013

Pri príležitosti 45. výročia okupácie bývalého Československa vojskami členských štátov Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 sa 21. augusta 2013 na rôznych miestach Slovenska uskutočnili pietne spomienky na obete invázie, ktoré tragicky zahynuli v prvých dňoch okupácie.

20.08.2013

Na pozvanie Spoločnosti Andreja Hlinku sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a historik ústavu Martin Lacko 16. augusta 2013 zúčastnili na pietnej spomienke pri príležitosti 75. výročia úmrtia Andreja Hlinku pri jeho buste v bratislavskom Ružinove.

07.08.2013

Ústav pamäti národa bol zastúpený na spomienkovom koncerte pod názvom "Poraimos – Rómsky holokaust" v osobe predsedu SpR Ondreja Krajňáka, ale aj ako odborný partner organizátorov, ktorými boli Ministerstvo vnútra SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

15.07.2013

V rámci rokovacieho programu 21. schôdze NR SR, 28. júna 2013 pred poslaneckým plénom vystúpil predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák k prerokovaniu výročnej správy o činnosti ÚPN za rok 2012. Vo svojom úvodnom slove v krátkosti predstavil význam existencie a poslanie ústavu.

11.07.2013

Pracovníci Ústavu pamäti národa si 14. júna 2013 položením venca k pamätnej buste na Námestí SNP v Bratislave pripomenuli siedme výročie smrti Jána Langoša. Za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si tak spoločne uctili pamiatku zakladateľa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode. Účastníkom spomienky sa prihovoril Ondrej Krajňák. Následne sa presunuli na cintorín v Slávičom údolí, kde položili veniec aj k hrobu Jána Langoša za celý ÚPN.

11.07.2013

Cyrilo-metodskou národnou púťou, ktorá bola spojená so slávnosťou svätou omšou 5. júla 2013 v Nitre vyvrcholili centrálne oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

02.07.2013

Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bude študovňa Archívu ÚPN v dňoch 8. - 25. 7. 2013 a 12. - 28. 8. 2013 z technických dôvodov uzatvorená.