Archív aktualít

24.04.2014

Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, s názvom NAŠI PREZIDENTI. G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA, ktorý sa mal uskutočniť dnes, 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48, sa žiaľ NEUSKUTOČNÍ.

Dôvodom sú neplánované a neodkladné pracovné povinnosti hlavného hosťa Rudolfa Schustera. Diskusia sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ.

Oznámenie o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

15.04.2014

Dňa 17.4.2014 od 12:00 bude študovňa Archívu ÚPN z technických dôvodov uzatvorená.

15.04.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu NAŠI PREZIDENTI G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA.
Moderuje: Štefan Šutaj.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

14.04.2014

Ústav pamäti národa a Poľský inštitút v Bratislave Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu SVEDKOVIA HOLOKAUSTU: JAN KARSKI, RUDOLF VRBA/ALFRÉD WETZLER, CZESŁAW MORDOWICZ/ARNOŠT ROSIN
Diskutovať budú: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc. (FF UK Bratislava), Dr. Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin, Poľsko) a Mgr. Pavol Makyna (Ústav pamäti národa, Bratislava).
Podujatie sa uskutoční v stredu 23. apríla 2014 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

02.04.2014

V dňoch 9. - 11. apríla 2014 sa v Prahe v Českej republike uskutoční už III. Sympózium európskych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Predstavitelia z viac ako 150 inštitúcií a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia z vyše 20 európskych krajín sa budú venovať súčasnej kultúre pamäti v kontexte tohtoročných historicky dôležitých výročí. Tento projekt je organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita.

31.03.2014

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer OD SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE 25. MARCA 1988 K NEŽNEJ REVOLÚCII 17. NOVEMBRA 1989.

25.03.2014

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Nadáciou Antona Tunegu a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung si 25. marca 2014 organizátori a verejnosť pripomenuli 26. výročie jej konania v Bratislave.

24.03.2014

Dňa 25.3.2014 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 12:00 z technických príčin zatvorená.

24.03.2014

Pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a v spolupráci s ÚPN sa v dňoch 25. – 26. marca 2014 uskutoční v Trnave medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Roky prelomu Slovensko 1945 - 1948“.

20.03.2014

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa a ďalšími inštitúciami na 25. marca 2014, si organizátori a verejnosť pripomenú 26. výročie jej konania v Bratislave.

19.03.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu BRATISLAVSKÝ VEĽKÝ PIATOK - SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA 25. MARCA 1988.

14.03.2014

Svojich zástupcov mal ÚPN na výročnej konferencii zástupcov Európskej siete oficiálnych úradov zaoberajúcich sa tajnými zväzkami štátnej polície (European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files) v maďarskej Budapešti dňa 27. Februára 2014.

14.03.2014

Návšteva festivalu Mene Tekel, rokovanie na ÚSTR, v ABS, USD a UDV, ako aj účasť na odovzdávaní ocenení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu Etickou komisiou ČR na Úrade vlády ČR boli cieľom pracovnej cesty predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka do Českej republiky v dňoch 24. a 25. februára 2014.

14.03.2014

V diskusnej relácii TV NOE „Kulatý stůl “ sa v Ostrave 21. februára 2014 zúčastnili aj zástupcovia ÚPN Marián Gula s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom.

21.02.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu PROCES S „VLASTIZRADNÝMI“ BISKUPMI J. VOJTAŠŠÁKOM, M. BUZALKOM A P. GOJDIČOM.

20.02.2014

Spolupráca na vzdelávaní učiteľov bola predmetom memoranda uzatvoreného medzi Metodicko - pedagogickým centrom a Ústavom pamäti národa. Dokument podpísaný generálnou riaditeľkou centra Ing. Henrietou Crkoňovou a predsedom správnej rady ústavu PaedDr. ThDr. Ondrejom Krajňákom, PhD. 12. februára 2014 hovorí o spolupráci, ktorej cieľom a výsledkom by malo byť skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti novodobých dejín, histórie, etiky, náboženstva, regionálnej histórie a literatúry.

14.02.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu ŠPORT A POLITIKA.

04.02.2014

Ústav pamäti národa a Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku v rámci vyhlásenia spoločného projektu súťaže pre študentov stredných škôl pozývajú na verejnú prezentáciu témy projektu Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy.

24.01.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude dňa 27. januára 2014 z technických dôvodov zatvorená do 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

23.01.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu BOJOVALI ZA HORTHYHO SLUŽBA OBČANOV Z JUŽNÉHO SLOVENSKA V MAĎARSKEJ ARMÁDE V ROKOCH 1939 - 1945.