Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

27.09.2022

Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke doplnil existujúce a zverejnil nové pomôcky k archívnym fondom, ktoré spravuje. Archívne pomôcky môže odborná i laická verejnosť využiť najmä pri hľadaní dokumentov v problematike, ktorej sa chce venovať.

26.09.2022

Vážení bádatelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických dôvodov bude bádateľňa Archívu ÚPN zajtra (t. j. 27.9.2022 v čase od 9,00 hod do 12,00 hod) a 3.10.2022 v čase od 10,00 hod do 12,00 hod. zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

26.09.2022

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu „Slovenský február" Jesenná kríza na Slovensku v roku 1947.
Hostia: Matej Medvecký, PhD. (Vojenský historický ústav), Martin Garek, PhD. (Ústav pamäti národa).
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

21.09.2022

Ústav pamäti národa v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku?, ktorá sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave v dňoch 28. – 29. septembra 2022.

19.09.2022

Ústav pamäti národa Vás pozýva na Deň otvorených dverí v Archíve Ústavu pamäti národa v dňoch 29. – 30. septembra 2022 v priestoroch Archívu ÚPN Miletičova 7, Bratislava (Saleziáni Don Bosco) v čase od 9.00 do 15.00 hod.

14.09.2022

Ústav pamäti národa si pripomenul Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Podpredsedníčka Správnej rady ÚPN Marína Zavacká a riaditeľka Kancelárie ÚPN Adela Martinkovičová položili veniec k pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave.

07.09.2022

V stredu 31. augusta 2022 sme si spoločne s členmi Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenuli 72. výročie mocenského zásahu voči ženským reholiam, ktorý dostal označenie Akcia R. Spomienkové podujatie sa uskutočnilo v kláštore Uršulínok v Suchej nad Parnou za prítomnosti piatich sestier, ktoré boli v auguste 1950 internované v centralizačnom kláštore v Modre.

30.08.2022

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a člen Správnej rady Ústavu pamäti národa Marek Syrný sa 29. augusta 2022 zúčastnili oficiálneho programu celoštátnych osláv 78. výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

23.08.2022

Vážení bádatelia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že z technických dôvodov bude bádateľňa Archívu ÚPN v dňoch od 29. augusta 2022 do 2. septembra 2022 zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

23.08.2022

Konfederácia politických väzňov Slovenska každoročne organizuje v Leopoldove pietnu spomienku na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Tento rok sa pietna spomienka uskutočnila 20. augusta.

23.08.2022

Európska sieť Pamäť a solidarita (ENRS) od roku 2014 vedie verejnú vzdelávaciu kampaň „Pamätaj. 23. august". Ide o pripomenutie podpisu paktu Molotov – Ribbentrom 23. augusta 1939, ktorým si komunistický Sovietsky zväz a nacistické Nemecko rozdelili Európu a následným napadnutím Poľska začali druhú svetovú vojnu. Európsky parlament v roku 2008 vyhlásil 23. august za Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu.

23.08.2022

Pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu pripravil Ústav pamäti národa tematické video, v ktorom Peter Jašek približuje príčiny a následky paktu Molotov - Ribbentrop.

22.08.2022

Dňa 19. augusta 2022 sa v Bratislave na Šafárikovom námestí uskutočnila pietna spomienka na obete okupácie z 21. augusta 1968. Pietnej spomienky organizovanej Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Univerzitou Komenského sa zúčastnili, vence položili a s príhovormi vystúpili traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky – prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda vlády SR Eduard Heger.

22.08.2022

Pri príležitosti 20. výročia prijatia zákona o pamäti národa pripravil Ústav pamäti národa krátky videodokument venovaný príprave a prijatiu zákona, jeho predkladateľovi a prvému predsedovi Správnej rady ÚPN Jánovi Langošovi.

15.08.2022

V stredu 3. augusta 2022 sa pri pamätnej tabuli umiestnenej na Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre uskutočnila pietna spomienka na nespravodlivo odsúdených a väznených komunistickým režimom.

10.08.2022

Úvod prvého čísla 18. ročníka časopisu Pamäť národa tvorí rozsiahla štúdia Silvie Haladovej, v ktorej analyzuje kolektivizačnú propagandu uverejňovanú v straníckom denníku Pravda v rokoch 1949 – 1950. Autorka sa prioritne zamerala na prezentovanie spôsobov, foriem a intenzity šírenia účelových informácií v prvých rokoch kolektivizácie, vrátane hodnotenia charakteru článkov, nevynímajúc ich zaradenie do príslušných spoločensko-politických súvislostí.

03.08.2022

Inštitút pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu a mesto Dunajská Streda zorganizovali 2. augusta 2022 pietnu spomienku pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu pri celoslovenskom Pamätníku rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede.

01.08.2022

Dňa 26. júla 1950 sa stalo účinným vládne nariadenie o bohosloveckých fakultách, ktoré zrušilo všetky diecézne a rehoľné učilištia.

20.07.2022

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš bol zvolený za člena Vedeckej rady Ústavu pre štúdium totalitných režimov, českej obdoby Ústavu pamäti národa. Vedecká rada je odborný poradný orgán riaditeľa ÚSTR pre bádateľskú činnosť.

04.07.2022

We, the members of the Network, hereby declare our indignation at the destruction of a precious source of historical memory and of the restitution process. We also express our solidarity with our Ukrainian colleagues who have not forgotten their profession amid the days of war.