Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Osvetová činnosť pre školy

Ústav pamäti národa s cieľom propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu ponúka školám široké spektrum osvetových a vzdelávacích aktivít.

1) Informačné bulletiny pre študentov, ktoré v základných rysoch poskytujú najdôležitejšie informácie o konkrétnych udalostiach v období nacistického a komunistického režimu.

2) Dokumentárne filmy z produkcie Ústavu, ktoré odhaľujú krutú pravdu o minulosti a mladej generácii ponúkajú príklady odvahy a statočnosti.

3) Výstavy, diskusie, semináre a konferencie tematicky zamerané na konkrétne dejinné udalosti spojené s prenasledovaním nevinných.

4) Publikácie pre širokú aj odbornú verejnosť, ktoré dokumentujú obdobie neslobody.

5) Dni otvorených dverí a exkurzie pre žiakov a študentov základných a stredných škôl s možnosťou návštevy Archívu ÚPN. Informácie o podujatiach budú dostupné na webstránke Ústavu.

6) Multižánrový Festival slobody v Bratislave a v regiónoch, určený pre študentov aj širokú verejnosť.

7) Príbehy obetí nedemokratických režimov zachytené prostredníctvom svedectiev Oral history, teda audiovizuálne svedectvá tých, ktorí v zápase o presadzovanie demokratických princípov v minulosti trpeli.

8) Kalendárium udalostí (nájdete úplne dole na hlavnej stránke), ktoré je vhodné najmä pre učiteľov dejepisu.

9) ÚPN ponúka študentom vysokých škôl konzultácie pri výbere a spracovaní ich záverečných prác zameraných na obdobie neslobody. Vedenie ÚPN po dohode ponúka študentom zverejnenie ich výskumov formou štúdie napríklad v časopise Pamäť národa.

10) Projekt pre študentov "Nenápadní hrdinovia", zameraný na objavovanie obyčajných ľudí, ktorí v minulosti trpeli a ich svedectvá nemôžu ostať zabudnuté.

Vytlačiť