Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

12.05.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Banderovci – mýty a fakty". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. mája 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

12.05.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951. Prezentácia sa uskutoční v stredu 26. mája 2010 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

07.05.2010

Ústav pamäti národa pripravil dotlač monografie Spravodajské eso slovenského štátu: kauza Imrich Sucký.

07.05.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Senca pripomenúť si atmosféru a udalosti z novembra 1989.

07.05.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí usporiadal pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akciách K a R“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája 2010 v Bratislave.

05.05.2010

Priamy zvukový prenos z konferencie si môžete vypočuť na www.kscm.sk.

04.05.2010

Pozývame Vás na slávnostnú premiéru dokumentárneho filmu režisérky Anny Hlaváčovej Jozef a jeho bratia, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 13. mája o 17.30 hod. v budove Doprastavu na Košickej ul. 52 v Bratislave.

04.05.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Európskou sieťou pamäť a solidarita organizuje konferenciu Fenomén Bratislava, ktorá sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v dňoch 21. – 22. 9. 2010. Cieľom konferencie je popísať udalosti, ktoré ovplyvňovali charakter mesta v minulom storočí. Jedinečnosť mesta, v ktorom spolu žili Slováci, Nemci, Maďari a Židia poskytuje dobré možnosti na výskum nielen historických súvislostí, ale aj sociálnych a demografických štruktúr, náboženskej a kultúrnej rôznorodosti, dopadov represií totalitných režimov voči rôznym skupinám obyvateľstva či ďalších socio-historických fenoménov. Konferencia by mala mať interdisciplinárny charakter.

04.05.2010

Na pultoch kníhkupcov sa v týchto dňoch objavilo nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa. Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Martna Gareka o organizáciách na pomoc utečencom z hornej Oravy a severného Spiša, štúdiu Jerguša Sivoša o Tábore nútenej práce v Hronci (1949 – 1951) a zoznam vojakov čs. armády pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí padli alebo zomreli v období máj 1938 až marec 1939.

30.04.2010

Šesťdesiate výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu si pamätníci, ale aj osobnosti súčasného duchovného, spoločenského a kultúrneho života pripomenuli na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

30.04.2010

Vo štvrtok 29. apríla sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O postupe komunistického režimu voči Gréckokatolíckej cirkvi v Československu diskutovali ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin z ÚPN.

20.04.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin.

16.04.2010

V dňoch 13. až 15. apríla 2010 sa uskutočnil 9. ročník zo série konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Obvodným úradom v Považskej Bystrici. Záštitu nad vydareným podujatím prevzal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu mladých vedeckých pracovníkov podieľať sa na osvetľovaní tohto obdobia novodobých slovenských dejín.

13.04.2010

Ústav pamäti národa spolu so Slovenským inštitútom v Berlíne usporiada premietnutie dokumentu a prednášku o Sviečkovej manifestácii v Bratislave v roku 1988. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 15.apríla 2010 v priestoroch Slovenského inštitútu Zimmerstrasse 27 v Berlíne.

12.04.2010

Pri príležitosti 60. výročia „Akcie K“- likvidácie reholí v bývalom Československu sa dňa 14. apríla 2010 o 14.30 na Gymnáziu Tomáša Akvinského v Košiciach (Zbrojničná ul. č. 3) uskutoční podujatie Pamäť – preži si svoj príbeh, spojené s otvorením výstavy o historických medzníkoch dejín a prednáškou zástupcu Ústavu pamäti národa. Na podujatie srdečne pozývame.

12.04.2010

Denník SME a internetový portál sme.sk uverejnili v piatok 9. apríla 2010 článok Moniky Tódovej „ÚPN o antisemitizme pomlčal“, v ktorom sa autorka zaoberá novou publikáciou Ústavu pamäti národa Karol Sidor: Denníky 1930 – 1939. Autorka ústavu vyčíta, že vydal publikáciu bez akejkoľvek kritiky a nezmienil sa o Sidorovej „počiatočnej nenávisti k Židom“. Článok sa svojou dikciou snaží vyvolať dojem, akoby ÚPN prejavoval sympatie k antisemitizmu.

11.04.2010

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský v súvislosti s leteckým nešťastím, pri ktorom zahynul prezident Poľskej republiky Lech Kaczynski s manželkou a členovia jeho delegácie, vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým a celému poľskému národu. Ako osobnú stratu vníma tragický odchod Janusza Kurtyku, prezidenta Instytutu Pamięci Narodowej, partnerskej organizácie Ústavu pamäti národa.

09.04.2010

V priestoroch kníhkupectva Svet knihy v Bratislave bola vo štvrtok 8. apríla 2010 verejnosti prezentovaná nová publikácia Ústavu pamäti národa „Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939“, ktorej knižné vydanie pripravil František Vnuk. Karol Sidor bol v tridsiatych rokoch 20. storočia výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény i slovenskej žurnalistiky. Hoci bol jednou z vedúcich osobností Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po nátlaku nacistického Nemecka bol od marca 1939 odstavený z aktívnej politiky. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako vyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Po roku 1945 bol jednou z vedúcich osobností slovenského politického exilu. Karol Sidor začal písať svoj denník v decembri 1916 ešte ako študent a písal ho až do svojej smrti. Denníky z rokov 1930 – 1939 predstavujú unikátny pohľad reprezentanta nastupujúcej mladej laickej generácie v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

06.04.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2010 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

30.03.2010

S cieľom prezentovať nové poznatky a skúsenosti získané výskumom archívnych materiálov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období neslobody a doplniť štúdium našich národných dejín v rokoch 1939 – 1989 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI) cyklus prednášok pre stredné a vysoké školy.