Postihnutí v kampani proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu

Československý štát po roku 1945 a v jeho rámci osobitne komunistický režim, masovo postihoval nielen za náboženské cítenie, triednu príslušnosť, osobnú minulosť či politické názory, ale aj za národné cítenie. Najčastejšie sa tak dialo pod ideologickou nálepkou "separatizmu" či "buržoázneho nacionalizmu", ktorý bol režimom chápaný ako opak oficiálne hlásaného "proletárskeho internacionalizmu". Toto ťaženie trvalo niekoľko desaťročí a postihlo tisíce Slovákov, osobitne z radov inteligencie. 

V prípade, že ste aj Vy alebo Vaša rodina patrili medzi postihnutých kvôli národnému cíteniu, alebo o takýchto osudoch viete vo Vašom okolí, kontaktujte nás prosím.

Kontaktná osoba:

Mgr. Branislav Kinčok
sekcia vedeckého výskumu ÚPN
Tel.: 02/ 593 00 357
E-mail: branislav.kincok@upn.gov.sk

Vytlačiť