Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

18.11.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislaven Vás pozýva na prednášku Huberta Knabeho, riaditeľa pamätníka Hohenschönhausen Funkcia pamätníkov na príklade pamätníka Hohenschönhausen

17.11.2010

Dňa 16. novembra 2010 sa na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave uskutočnila vedecká konferencia Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti - Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií. O dokumentoch po bývalých tajných službách stredo- a východoeurópskych krajín a o právnych aspektoch a interpretácii dokumentov československej ŠtB spolu hovorilo trinásť odborníkov zo siedmych štátov. Konferencia priniesla nové poznatky o výpovednej hodnote, interpretácii agentúrnych a operatívnych zväzkov, ako aj o spôsobe a pravidlách evidencie dokumentácie.

17.11.2010

V rámci programu Dňa otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutočnil 17. novembra 2010, Ústav pamäti národa usporiadal dve diskusné podujatia na tému „Mýty a fakty o Novembri 89“. Vo vstupných priestoroch NR SR si návštevníci mohli pozrieť výstavu November 89 a v kinosále film ÚPN November + 20, ktorý je dokumentárnym pohľadom na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989. Jednotlivé podujatia organizované ÚPN sa stretli so značným záujmom verejnosti.

15.11.2010

V pondelok 15. novembra si predstavitelia Ústavu pamäti národa, Univerzity Komenského v Bratislave a verejnosť pri pamätnej tabuli osadenej na priečelí UK na Šafárikovom námestí pripomenuli pochod študentov zo 16. novembra 1989, na ktorom približne 250 študentov demonštrovalo za občianske práva, demokratizáciu spoločnosti a reformy školstva. Na stretnutí odzneli príhovory rektora Univerzity Komenského v Bratislave Františka Gahéra a predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského.

15.11.2010

V pondelok 15. novembra sa v Galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave uskutočnila prezentáciu knihy Xaviera Rouarda Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“. Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii spolupracovníka obchodného oddelenia francúzskeho veľvyslanectva v Prahe v rokoch 1984 – 1985. Autor porovnáva realitu s pohľadom ŠtB na jeho osobu a svoje rozprávanie dopĺňa prepisom a komentovaním dôležitých dokumentov z proveniencie ŠtB.

11.11.2010

Nultý ročník filmovej prehliadky Festival slobody, ktorý sa uskutočnil v DK Zrkadlový háj v Petržalke v termíne 9. – 11. november 2010 uviedol 20 filmov venujúcich sa obdobiu totalitného režimu do roku 1989. Diváci mali možnosť vidieť rozsiahlu filmovú produkciu Ústavu pamäti národa, napríklad úspešné tituly: Prežili sme GULAG, V tieni času, November + 20, Sviečková manifestácia a mnohé ďalšie. V hlavnom programe sa predstavila slovenská premiéra unikátneho hraného dokumentu Ležáky 42 (ČR), uvedené boli aj filmy Smuteční slavnost (ČR), Popieluszko. Sloboda je v nás (PL) a legendárny film Dušana Hanáka Papierové hlavy. Súčasťou prehliadky bola aj premiéra nového slovenského dokumentu z produkcie ÚPN Junáci z prachu. V rámci programu sa uskutočnili diskusie s filmovými tvorcami, historikmi či samotnými respondentmi filmových diel. Prehliadku navštívilo viac ako 2000 divákov, medzi ktorými významnú skupinu tvorili mladí ľudia bez osobnej skúsenosti s totalitným režimom.

09.11.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave Vás pozýva na slávnostné pripomenutie si pochodu študentov zo 16. novembra 1989. Podujatie sa uskutoční v pondelok 15. novembra o 13.00 hod. pri pamätnej tabuli osadenej na priečelí Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6).

09.11.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na prezentáciu knihy Xaviera Rouarda Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“. Prezentácia sa uskutoční v pondelok 15. novembra 2010 o 17.00 hod. v Galérii Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej ulici 7 v Bratislave.

08.11.2010

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí NR SR, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2010.

08.11.2010

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozývajú na
študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením II. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1967. Žiaci a študenti narodení po roku 1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality.

08.11.2010

Publikácia českého historika Petra Kubíka sa zaoberá ťažiskovými oblasťami spolupráce dvoch štátov stojacich na jednej strane frontovej línie počas druhej svetovej vojny. Zahŕňa okrem politických, obchodných a vojenských vzťahov aj kultúrne a športové kontakty.

03.11.2010

Ústav pamäti národa dnes na svojich internetových stránkach spustil projekt ELEKTRONICKEJ KNIŽNICE ÚPN, v rámci ktorej sprístupní širokej verejnosti vypredané publikácie ÚPN vo formáte PDF.

29.10.2010

Vo štvrtok 28. októbra 2010 sa v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave uskutočnila diskusia o jednotných roľníckych družstvách. O tejto zaujímavej téme, ktorá zasiahla do života takmer celej spoločnosti spolu besedovali prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; PhDr. Viera Hlavová, CSc.; Mgr. František Belica a Ondrej Podolec, PhD.

28.10.2010

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClubom zorganizoval v dňoch 11. – 12. novembra 2009 v Bratislave pri príležitosti 20. výročia pádu komunizmu v bývalom Československu. Na konferencii odzneli príspevky bádateľov zo 7 krajín, v ktorých títo poukázali nielen na udalosti odohrávajúce sa vo vtedajšom Československu, ale aj na ich širší medzinárodný kontext.

26.10.2010

V rámci filmovej prehliadky Festival slobody sa 9. novembra 2010 o 20.00 hod. uskutoční premiéra nového dokumentu Ústavu pamäti národa Junáci z prachu.

26.10.2010

V treťom tohtoročnom čísle časopisu Pamäť národa okrem iného nájdete štúdiu Petra Sokoloviča o procese s členmi Hlinkovej gardy v roku 1958, Ján Mitáč vás oboznámi s problémami Slovákov na území obsadenom Maďarskom v rokoch 1938 – 1945 a Branislav Kinčok s Jergušom Sivošom s organizačnou správou KS MV v Bratislave. Okrem uvedených štúdií vám na základe dokumentov Tomáš Klubert poodhalí zákulisie protižidovských výtržností v Topoľčanoch, Martina Fiamová drámu kolektivizácie a Branislav Kinčok pozadie Karibskej krízy očami ŠtB.

22.10.2010

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy a Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov si Vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti - Vznik dokumentácie (operatívnych zväzkov) a spôsob využitia získaných informácií, ktorá sa uskutoční 16. novembra 2010 v Bratislave

22.10.2010

V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2010, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. - 7. novembra 2010 Vás srdečne pozývame do stánku Ústavu pamäti národa, kde si budete môcť pozrieť a kúpiť knihy z našej produkcie.

21.10.2010

Celkom 20 filmov uvedie nultý ročník filmovej prehliadky Festival slobody zameranej na prezentáciu tvorby venujúcej sa obdobiu totalitného režimu do roku 1989. Ambíciou prehliadky je ponúknuť čo najširší priestor dokumentaristom a filmovým tvorcom venujúcim sa tejto tematike. Záštitu nad festivalom prebral známy slovenský režisér Dušan Hanák.

20.10.2010

Pozývame Vás na diskusný večer o jednotných roľníckych družstvách. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 28. októbra 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; PhDr. Viera Hlavová, CSc.; Mgr. František Belica a Ondrej Podolec, PhD.