Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

29.09.2020

Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS) v spolupráci s Ústavom pamäti národa pozýva amatérskych aj profesionálnych vizuálnych umelcov, fanúšikov histórie, kultúrnej antropológie, sociológie vo veku 18 – 25 rokov zúčastniť sa online verzie medzinároného projektu In Between? Image and Memory, ktorý sa zameriava na vzťah medzi vizuálnymi umeniami a pamäťovými štúdiami.

25.09.2020

Predstavitelia Ústavu pamäti národa a občianskeho združenia Klub 89 podpísali v stredu 23. septembra 2020 Memorandum o spolupráci. Dokument je vyjadrením ochoty prehĺbiť spoluprácu na rôznych projektoch a aktivitách, ktoré v spoločnosti vyzdvihujú hodnotu slobody a demokracie

24.09.2020

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Poľským inštitútom v Bratislave a Ministerstvom vnútra SR – Štátnym archívom v Trnave vás pozýva na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu venovanú osobnosti Andreja Žarnova.

23.09.2020

Rozhlas a televízia Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa už tretí rok pripravuje rozhlasový cyklus s názvom Po stopách pamäti. Poslucháči majú v tejto relácii možnosť vypočuť si jedinečné príbehy statočných ľudí perzekvovaných v období neslobody, ktoré sa odohrávali na pozadí dramatických dejinných udalostí v Československu.

22.09.2020

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer o generálovi Rudolfovi Viestovi, poprednej postave Slovenského národného povstania. Debata je súčasťou pravidelného cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a bude sa konať vo štvrtok 24. septembra 2020, v deň 130. výročia jeho narodenia. Diskusný večer bude bez účasti verejnosti vysielaný on-line prenosom na facebookovom konte a youtube kanáli ÚPN vo štvrtok 24. septembra 2020 od 17.00 hod.

19.09.2020

Ústav pamäti národa pozýva ľudí, pre ktorých je sloboda vzácna a chcú priblížiť iným životy nespravodlivo prenasledovaných, aby sa zapojili do projektu Festival slobody v tvojom meste.

04.09.2020

Na vrchole Lúčna v Roháčoch si v sobotu 29. augusta 2020 pripomenuli "kuriérov Božieho slova". Boli to laici i kňazi zo Slovenska a Poľska, ktorí v rokoch komunistického režimu medzi obomi krajinami tajne prenášali Sväté písmo a náboženskú literatúru.

03.09.2020

Predstavitelia Ústavu pamäti národa si pripomenuli 76. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania a vzdali úctu účastníkom odboja počas spomienok v Bratislave a v Banskej Bystrici.

28.08.2020

Pod záštitou ministra obrany SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja sa už 22. augusta 2020 uskutočnili oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania v Kunerade.

27.08.2020

Nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom si 22.augusta 2020 pripomenuli účastníci pietneho zhromaždenia v Leopoldove.

25.08.2020

Svetové združenie bývalých politických väzňov zorganizovalo pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968.

25.08.2020

Predstavitelia košických samosprávnych orgánov a Svetového združenia bývalých politických väzňov začali rokovať o zriadení ústredného pamätníka obetí okupácie z Augusta '68 na Slovensku.

21.08.2020

Úctu obetiam invázie v deň 52. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vzdali zástupcovia Ústavu pamäti na viacerých miestach. Predseda Správnej rady Ján Pálffy najskôr položil veniec na Námestí SNP v Bratislave, kde bol neznámym sovietskym vojakom pred historickou budovou pošty smrteľne zranený šestnásťročný Peter Legner.

21.08.2020

23. augusta si pripomíname Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov. Ústav pamäti národa sa zapája do kampane Pamätaj na 23. august a v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a solidarita pri tejto príležitosti vyrobil a distribuoval odznaky s čiernou stužkou. ÚPN vzdá hold obetiam totalít tiež na spomienkovom podujatí v Leopoldove.

11.08.2020

Zborník Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989 z rovnomennej medzinárodnej konferencie (Bratislava, november 2016) prináša príspevky pätnástich renomovaných slovenských a českých historikov k širokej téme perzekúcií represívnych orgánov – najmä Štátnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a režimnej justície v období rokov 1945 – 1989. Publikácia je okrem toho pomocou metódy oral history obohatená o spracovanie utrpenia niekoľkých politických väzňov a o historicky hodnotné dobové fotografie a reprodukcie archívnych dokumentov.

07.08.2020

Študovňa Archívu ÚPN bude od 10.8.2020 až do odvolania z technických príčin pre bádateľov uzatvorená.

27.07.2020

V uplynulých dňoch vyšlo nové číslo časopisu Pamäť národa – 2/2020. Úvod časopisu tvoria dve štúdie. V prvej, ktorej autorom je renomovaný slovenský historik Róbert Letz, sa čitatelia zoznámia s doteraz neznámou činnosťou nezávislej skautskej organizácie Slovenský zlatý orol, ktorá o. i. vydávala aj vlastné skautské a trampské samizdaty.

14.07.2020

V dňoch 15. 7. – 31. 8. 2020 bude študovňa Archívu ÚPN otvorená nasledovne:

pondelok 8:00 - 13:00
utorok 8:00 - 13:00
streda 8:00 - 16:00
štvrtok 8:00 - 13:00

02.07.2020

Ústav pamäti národa na tlačovej konferencii 2. júla 2020 predstavil organizačnú štruktúru útvarov pasov a víz na Slovensku v rokoch 1966 – 1989 a prehľad ich 569 príslušníkov.

24.06.2020

V stredu 24. júna 2020 navštívila Ústav pamäti národa poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Andrejuvová. S predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Pálffym diskutovali o činnosti Ústavu pamäti národa v uplynulom období a o jeho úlohách a postavení v budúcnosti.