Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

22.12.2021

V poslednom roku na Ústave pamäti národa enormne vzrástol počet žiadostí o priznanie postavenia veterána protikomunistického odboja. Ústav ubezpečuje verejnosť, že aj pri vysokej odbornej náročnosti tohto procesu vykonal viaceré opatrenia, aby sa konanie urýchlilo.

20.12.2021

Ústav pamäti národa sa s podozrením na spáchanie trestného činu obrátil na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Ústavu bolo počas rokovaní s Ministerstvom vnútra SR oznámené, že osobné spisy príslušníkov bezpečnostných zložiek narodených v rokoch 1931 až 1937, vrátane príslušníkov ŠtB, boli vo vyraďovacom konaní zničené.

06.12.2021

Český Ústavný súd zrušil rozhodnutie, ktoré zastavilo stíhanie vysoko postavených komunistov Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara. Policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu pôvodne zahájil stíhanie Miloša Jakeša, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara, pretože podľa dostupných archívnych materiálov mali vedieť o zabíjaní na hraniciach a nezasiahli proti tomu.

03.12.2021

Fakty a zaujímavosti o Železnej opone vrátane interaktívnych máp sú od novembra 2021 dostupné na webe Bratislavského samosprávneho kraja. Obsah vznikol v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý s BSK podpísal memorandum o spolupráci aj do budúcna.

01.12.2021

Súčasťou slávnostného otvorenia XI. ročníka Festivalu slobody, ktorý sa začal 3. novembra 2021, bola predpreméra filmu Slavomíra Zrebného Slobodní. Dokument ukazuje príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

30.11.2021

Monografia Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN, ktorú napísal historik Patrik Dubovský, prináša mozaiku aktivít Jána Langoša od 80. rokov minulého storočia, keď sa angažoval v nonkonformných skupinách najmä pri tvorbe kultúrno-občianskych samizdatov a v Hnutí za občiansku slobodu.

25.11.2021

Študovňa Archívu ÚPN bude počas trvania lockdownu uzatvorená.

23.11.2021

Ústav pamäti národa vás pozýva na workshop projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla. Podujatie sa bude konať bez účasti verejnosti a bude vysielané naživo prostredníctvom youtube kanálu ÚPN v stredu 24. novembra 2021 od 13.00 hod.

23.11.2021

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Výnimočný stav v Poľsku v roku 1981. Podujatie bude bez účasti verejnosti vysielané zo záznamu prostredníctvom youtube kanálu ÚPN vo štvrtok 25. novembra 2021 od 17.00 hod.

22.11.2021

V predvečer Medzinárodného dňa študentstva roku 1989 sa v Bratislave konal protestný pochod vysokoškolských študentov, ktorý sa začal na dnešnom Hodžovom námestí a skončil pred budovou ministerstva školstva na Dobrovičovej ulici. Počas pochodu študenti požadovali zahájenie dialógu o problémoch školstva, reformy a viac slobody. Tieto udalosti sme si pripomenula spomienka pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

11.11.2021

V dňoch 22. - 24. septembra sa účastníci vzdelávacieho projektu In Between? – Susedia sa stretávajú v pohraničí stretli v Berlíne. Tento program zameraný na objavovanie historického dedičstva pohraničných oblastí každoročne realizuje Európska sieť Pamäť a solidarita (ENRS).

09.11.2021

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentácie knihy Marty Glossovej
Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium"
Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl v rokoch 1948 – 1960

Prvá prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 11. novembra 2021 o 16.00 hod. v rámci knižného festivalu Bibliotéka v Bratislave vo výstavisku Incheba, hala D.
Vstup na Bibliotéku je tento rok bezplatný a je v režime OTP. Platí sa iba za parkovanie.

09.11.2021

Ústav pamäti národa v súlade so zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Archívu ÚPN.

09.11.2021

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN.

02.11.2021

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent/ odborná referentka referátu účastníkov a veteránov protikomunistického odboja Kancelárie ÚPN.

27.10.2021

Generálne zhromaždenia Svetového kongresu Slovákov sa konali podľa prvých platných stanov, ktoré boli schválené na zakladajúcom generálnom zhromaždení v Toronte 19. júna 1971. Dokumenty boli odrazom programového a ideového zamerania kongresu a reagovali na aktuálny politický vývoj na Slovensku aj v zahraničí.

27.10.2021

V katolíckom prostredí na Slovensku počas obdobia normalizácie (1969 – 1989) vychádzalo vyše dvadsať samizdatových časopisov. Spoločenstvo Fatima zohralo v tejto oblasti dôležitú - a z dnešného pohľadu možno povedať nezastupiteľnú - úlohu.

27.10.2021

Fungovanie vysokých škôl v rokoch 1948 až 1960 bolo v Československu výrazne ovplyvňované zásadnými a radikálnymi politickými zmenami. Podľa Vladimíra I. Lenina bol koncept "nepolitickej" výučby len buržoáznym pokrytectvom a k tejto predstave sa v roku 1949 prihlásili aj československí komunisti. Klement Gottwald na zjazde KSČ upozornil na nutnosť vytvorenia novej inteligencie, ktorá bude vychovaná v duchu marxizmu-leninizmu a dialektického a historického materializmu.

19.10.2021

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Subkultúra (underground) v období tzv. normalizácie. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 21. októbra 2021 od 17.00 hod. aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály a v režime OTP. Účastníkov prosíme o nosenie rúška alebo respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

06.10.2021

Ústav pamäti národa v spolupráci s Občianskym združením samizdat.sk a Univerzitnou knižnicou v Bratislave pozývajú na konferenciu Deň samizdatu 2021. Pocta samizdatu.
Konferencia sa bude konať v utorok 12. októbra 2021 v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave (Klariská ul. 5, Bratislava) aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály. Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger. Tento rok si zároveň 12. októbra prvýkrát pripomíname Deň samizdatu aj ako pamätný deň SR.