Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Elektronická knižnica

ANTALOVÁ, Zuzana: Z prednej strany mreží

(Edícia: MIMO EDÍCIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 200 s. ISBN 978-80-7090-890-7

Obrázok obálky

Stiahnuť: ANTALOVÁ, Zuzana: Z prednej strany mreží PDF (veľkosť 1.91MB)

Zápisky manželky prenasledovaného evanjelického biskupa Jána Antala. Osobné svedectvo dopĺňajú poznámky a štúdia o perzekúciách viacerých evanjelických duchovných, odsúdených v politickom procese KVAP, ako aj o zápase slovenskej ECAV a. v. za svoje zachovanie a charakter. Knihu obohacujú fotografie z archívov autorky, ÚPN, Slovenskej ECAV a Krajského súdu v Košiciach.BALUN, Peter (ed.): 1988 – Rok pred zmenou

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, 394 s. ISBN 978-80-89335-13-8

Obrázok obálky

Stiahnuť: BALUN, Peter (ed.): 1988 – Rok pred zmenou PDF (veľkosť 4.12MB)

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátno-bezpečnostnej situácii na Slovensku.BALUN, Peter, STREŠŇÁK, Gábor: November Očami ŠtB a ulice (November Throught Eyes of ŠtB and Streets)

(Edícia: MIMO EDÍCIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 263 s. ISBN 978-80-89335-22-0

Obrázok obálky November. Očami ŠtB a ulice

Stiahnuť: BALUN, Peter, STREŠŇÁK, Gábor: November Očami ŠtB a ulice (November Throught Eyes of ŠtB and Streets) PDF (veľkosť 46.81 MB)

Slovensko-anglická obrazovo-textová publikácia, v ktorej autori predstavujú najdôležitejšie udalosti Nežnej revolúcie porovnávaním pohľadu ŠtB (denné informačné správy) a obyčajmých ľudí (fotografie, plagáty, letáky, výzvy). Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989.
Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych, fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti. Podstatnú časť publikácie tvoria fotografie. Z prvých revolučných dní je ich málo, veď strach z fotografovania na verejnosti sa odbúraval iba pomaly. S rastom eufórie, nadšenia a nádeje rástol aj počet fotografií a videozáznamov. Fotografie dopĺňajú plagáty, letáky, výzvy, vyhlásenia, karikatúry a humorné kresby dokresľujúce atmosféru tých dní.BOBALIK, Jozef: Sedem rokov na Severe

(Edícia: MEMOÁRE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, 168 s. ISBN 978-80-89335-16-9

Obrázok obálky

Stiahnuť: BOBALIK, Jozef: Sedem rokov na Severe PDF (veľkosť 2.08MB)

Publikácia autobiograficky zachytáva roky autorovho života strávené na nútených prácach v pracovných lágroch. Svoju táborovú skúsenosť, ktorá J. Bobalíka priviedla až na ďalekú Kolymu, sám nazýva „za polárnou akadémiou". Kým sovietska propaganda sa podpísala pod opciu občianstva, ktorej sa autor zúčastnil ako jeden z mnohých tisícov občanov Slovenska, sovietska NKVD stála za jeho vykonštruovaným procesom so strastiplnými dôsledkami. Spôsob, akým vykresľuje sovietske pracovné tábory, vypovedá nielen o jeho skúsenosti, ale aj o skúsenosti občanov, zavlečených na nútené práce do Sovietskeho zväzu.FIAMOVÁ, Martina, JAKUBČIN, Pavol (eds.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. 691 s. ISBN 978-80-89335-28-2

Obrázok obálky

Stiahnuť: FIAMOVÁ, Martina, JAKUBČIN, Pavol (eds.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy PDF (veľkosť 6.51 MB)

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v Bratislave, prináša príspevky 41 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Nemecka, Bulharska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Maďarska a Francúzska. Zborník poskytuje zaujímavý a široký pohľad na politiku komunistických štátov voči cirkvám a náboženstvu vo všeobecnosti, ale informuje aj o špecifikách vývoja v jednotlivých krajinách. Zborník vyšiel s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.FIAMOVÁ, Martina(ed.): Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, 412 s. ISBN 978-80-89335-51-0

Obrázok obálky

Stiahnuť: FIAMOVÁ, Martina(ed.): Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe PDF (veľkosť 3.70 MB)

Zborník z medzinárodnej vedeckej kon¬ferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 70.výročia prijatia tzv. Židovského kódexu, najrozsiahlejšieho protižidovského právneho predpisu Slovenskej republiky. Jednotlivé štúdie umožňujú komparatívne poznávanie tejto tragickej stránky európskych dejín.FIAMOVÁ, Martina (ed.): Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava. Ústav pamäti národa, 2015, 439 s. ISBN 978-80-89335-71-8

Obrázok obálky

Stiahnuť: FIAMOVÁ, Martina (ed.): Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe PDF (veľkosť 3.63 MB)

On September 8–9, 2011, the interna¬tional scientific conference Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe was held on the ground of the Faculty
of Law of Comenius University in Bratislava. It was organized by the Nation's Memory Institute and the European Network
of Remembrance and Solidarity in coope¬ration with the Department of Legal His-tory of the Faculty of Law of Comenius University and the Department of Gene¬ral History of Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava.GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 379 s. ISBN 978-80-59335-01-5

Obrázok obálky

Stiahnuť: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 PDF (veľkosť 2.12MB)

Zborník z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989 pozostáva z príspevkov, ktoré odzneli 14. – 16. novembra 2007 v Bratislave. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rakúska, Kanady, Ruska, Litvy, Rumunska a Talianska. V zborníku sú publikované príspevky prednášajúcich zaradené do šiestich panelov. Zborník obsahuje aj znenie Deklarácie ku konferencii, príhovory, ktoré odzneli počas slávnostného otvorenia, informácie o sprievodných akciách i partnerských inštitúciách a podporovateľoch konferencie – Medzinárodnom Višegrádskom fonde, Nadácii Konráda Adenauera. Zborník vyšiel v slovenskej i anglickej verzii.GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945 – 1989

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 403 s. ISBN 978-80-89335-05-3

Obrázok obálky

Stiahnuť: GRÚŇOVÁ, Alexandra (ed.): NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945 – 1989 PDF (size 2.46 MB)

Anthology of the international and interdisciplinary Conference. Zborník z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989 pozostáva z príspevkov, ktoré odzneli 14. – 16. novembra 2007 v Bratislave. Zúčastnili sa na nej odborníci zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rakúska, Kanady, Ruska, Litvy, Rumunska a Talianska.
V zborníku sú publikované príspevky prednášajúcich zaradené do šiestich panelov. Zborník obsahuje aj znenie Deklarácie ku konferencii, príhovory, ktoré odzneli počas slávnostného otvorenia, informácie o sprievodných akciách i partnerských inštitúciách a podporovateľoch konferencie – Medzinárodnom Višegrádskom fonde, Nadácii Konráda Adenauera. Zborník vyšiel v slovenskej i anglickej verzii.HAUSER, Ernest: Štiavničan

(Edícia: MEMOÁRE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, 187 s. ISBN 978-880-89335-41-1

Obrázok obálky

Stiahnuť: HAUSER, Ernest: Štiavničan PDF (veľkosť 1.16MB)

Spomienková kniha Ernesta Hausera je zaujímavým svedectvom osudu človeka, prenasledovaného komunistickým režimom. Je podobný mnohým iným, ktorí už takúto výpoveď o bezpráví nevypovedia. Poukazuje na rôzne formy postihov, ktoré boli bežné, keď sa niekto stal „nespoľahlivým“ občanom. Kniha opisuje jeden zo zlomových bodov autorovho života, pokus o emigráciu koncom 40. rokov 20. storočia, následné zatknutie, vyšetrovanie, väznenie, zaradenie do PTP, a tiež vysťahovanie rodiny v rámci akcie B. Jeho putovanie je zároveň pohľadom na mikrohistóriu, život v meste a vplyv dejinných udalostí naň.HLAVINKA, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 - 1945

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, 281 s. ISBN 978-80-969296-8-9

Obrázok obálky

Stiahnuť: HLAVINKA, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 - 1945 PDF (veľkosť 3.42 MB)

Poznatky z niekoľkoročného výskumu v slovenských i zahraničných archívoch a výpovedí priamych svedkov udalostí, obsiahnuté v knihe, vnášajú svetlo do dejín dnes už neexistujúcej, a takmer zabudnutej židovskej komunity v okrese Medzilaborce na východnom Slovensku. Osobitnú pozornosť si zasluhuje kapitola o organizovaných útekoch niekoľkých medzilaboreckých Židov vo vlakoch s dreveným uhlím do neutrálneho Švajčiarska na prelome rokov 1942/1943. Posledné kapitoly knihy približujú osudy Židov z okresu Medzilaborce v dobe Slovenského národného povstania, nemeckej okupácie a ich povojnový návrat. Jej súčasťou je rozsiahla fotografická i materiálová príloha.JAKUBČIN, Pavol (ed.): Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, 287 s. ISBN 978-80-89335-32-9

Obrázok obálky

Stiahnuť: JAKUBČIN, Pavol (ed.): Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989 PDF (veľkosť 3.17 MB)

Zborník vyšiel pri príležitosti 60. výročia Akcií K a R – násilných zásahov voči reholiam v Československu.
Na konferencii sa aktívne zúčastnili dve desiatky odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Talianska. V publikovaných príspevkoch sa ich autori pokúšajú objasniť príčiny brachiálnych opatrení totalitného komunistického režimu voči rehoľným spoločenstvám, približujú priebeh a okolnosti jednotlivých zásahov a poukazujú na úlohu, ktorú pri nich zohrali niektoré štátne orgány a inštitúcie. Taktiež sa venujú organizácii života a pôsobeniu rehoľníkov a rehoľníčok v podmienkach permanentného prenasledovania a šikanovania zo strany štátnej moci, pôsobeniu rehoľníkov a rehoľníčok v nútenom exile, ale aj osudom kláštorných budov. Pozornosť je venovaná aj širším okolnostiam postavenia reholí v súvislosti s tzv. Ostpolitik Svätej stolice a osudom reholí v okolitých štátoch Východného bloku.JAKUBČIN, Pavol: Pastieri v osídlach moci
Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, 215 s. ISBN 978-80-89335-49-7

Obrázok obálky

Stiahnuť: JAKUBČIN, Pavol: Pastieri v osídlach moci PDF (veľkosť 1.83MB)

Monografia Ústavu pamäti národa približuje snahu komunistickej štátnej moci využiť katolícku cirkev na Slovensku prostredníctvom jej kňazov najmä v rokoch 1948 – 1968. V práci sú zachytené a analyzované ciele, ktoré štátna moc využitím katolíckych kňazov sledovala, ako aj najdôležitejšie metódy, ktoré orgány štátnej moci využívali. K hlavným cieľom patrila snaha primäť kňazov, aby sa stali akýmisi propagátormi komunistických ideí medzi katolíckym obyvateľstvom, prípadne, aby aspoň navonok podporovali budovanie „novej socialistickej spoločnosti“, využiť katolíckych kňazov prostredníctvom vytvorenia jednotnej kňazskej organizácie, ktorého činnosť mala byť v plnej miere riadená štátnou mocou, štátnymi úradníkmi známymi ako cirkevní tajomníci.JAŠEK, Peter (ed.): 20. výročie Nežnej revolúcie

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, 256 s. ISBN 978-80-89335-29-9

Obrázok obálky

Stiahnuť: JAŠEK, Peter (ed.): 20. výročie Nežnej revolúcie PDF (veľkosť 13.91MB)

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 20. výročia pádu komunizmu v bývalom Československu. Na konferencii odzneli príspevky bádateľov zo 7 krajín, v ktorých títo poukázali nielen na udalosti odohrávajúce sa vo vtedajšom Československu, ale aj na ich širší medzinárodný kontext.
Do piatich blokov zoradené príspevky analyzujú okrem vyššie uvedených aj problematiku dostupných prameňov k Nežnej revolúcii, vnútropolitickú situáciu so zameraním na Slovensko a neobchádzajú ani problematiku ponovembrového vývoja vrátane rôznych konšpiračných teórií viažucich sa k Nežnej revolúcii.JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európy

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012,940 s. ISBN 978-80-89335-50-3

Obrázok obálky

Stiahnuť: JAŠEK, Peter (ed.): Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európy PDF (veľkosť 8.29 MB)

Čitateľ nájde v zborníku príspevky o pro¬tikomunistickej činnosti jednotlivcov, známych disidentov či verejne málo známych aktivistov odboja, skupín či dokonca pololegálnych organizácií. Osobitný blok príspevkov sa zaoberá otvoreným povstaniam proti komunistickým režimom. V zborníku čitateľ nájde štúdie v troch jazykoch, v slovenskom, českom a v anglickom podľa toho, v akom jazyku boli prezentované na konferencii.JAŠEK, Peter, NEUPAUER, František, PODOLEC, Ondrej, JAKUBČIN, Pavol (eds.): Sviečková manifestácia I

(Edícia: MIMO EDÍCIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, 274 s. ISBN 978-80-89335-75-6

Obrázok obálky

Stiahnuť: JAŠEK, Peter, NEUPAUER, František, PODOLEC, Ondrej, JAKUBČIN, Pavol (eds.): Sviečková manifestácia I PDF (veľkosť 4.34 MB)

Publikácia prináša najnovšie poznatky o najvýznamnejšej protirežimnej manifestácii z obdobia normalizácie. Sviečková manifestácia 25. marca 1988 dala na Slovensku do pohybu udalosti, ktoré vyústili v novembri 1989 do pádu komunistického režimu. Súčasťou publikácie sú popri štúdiách aj spomienky aktérov historických udalostí, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, ako aj účastníkov priamo na námestí.KARNER, Stefan: STOJ! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy

(Edícia: MIMO EDÍCIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, 207 s. ISBN 978-80-89335-72-5

Obrázok obálky

Stiahnuť: KARNER, Stefan: STOJ! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy PDF (veľkosť 6.53MB)

Ide o preklad z nemeckého originálu publikácie Halt!, v ktorej autor a jeho vedecký tím Inštitútu Ludwiga Boltzmanna, na základe archívnych výskumov, spracoval početné tragédie, ktoré sa udiali na rakúsko-československých hraniciach a ktoré chcel československý komunistický režim navždy zahaliť rúškom mlčania. Železná opona medzi Rakúskom a Československom patrila počas studenej vojny k najprísnejšie stráženým zakázaným pásmam. Smrteľné tragédie súviseli so špionážou, zradou, so zavlečením alebo s útekom.KINČOK, Branislav a kol.: Gustáv Husák a jeho doba

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015, 545 s. ISBN 978-80-89335-76-3

Obrázok obálky

Stiahnuť: KINČOK, Branislav a kol.: Gustáv Husák a jeho doba PDF (veľkosť 5.13 MB)

Monografia je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie pri príležitosti 100. výročia narodenia G. Husáka. Predmetom výskumu kolektívu autorov nebola len samotná osobnosť G. Husáka, ale aj jeho doba. Publikácia približuje viaceré životné etapy, jeho hviezdne chvíle a hlboké pády, činy, ktoré možno oceniť, ale aj činy, ktoré treba jednoznačne odsúdiť.
Bez povšimnutia nezostala ani jeho účasť v Slovenskom národnom povstaní. Autori venovali značnú pozornosť aj jeho najťažšiemu životnému obdobiu, k vyšetrovaniu Štátnou bezpečnosťou, pobytu vo väzení, ťažkému návratu na slobodu, zaradeniu sa do spoločnosti a neskoršej občianskej a straníckej rehabilitácii.
Publikácia sa nevyhýba ani najkontroverznejšej časti politického pôsobenia G. Husáka, obdobiu normalizácie. Všíma si vzťahy generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a zároveň prezidenta Československej socialistickej republiky G. Husáka s najvyššími sovietskymi predstaviteľmi.KLUBERT, Tomáš: Smrť sa volala Schill

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, 242 s. ISBN 978-80-89335-69-5

Obrázok obálky

Stiahnuť: KLUBERT, Tomáš: Smrť sa volala Schill PDF (veľkosť 4.62 MB)

Monografia je vôbec prvou publikáciou, ktorá sa venuje činnosti nemeckého okupačného útvaru na Slovensku v rokoch 1944 – 1945. Bojová skupina „Schill“, ktorá vznikla v roku 1944 ako improvizovaná jednotka v Protektoráte Čechy a Morava, zohrala rozhodujúcu úlohu pri vojenskej porážke Slovenského národného povstania. Ich ťaženie bolo zavŕšené v dňoch 26. - 27. októbra 1944, keď ako prví vstúpili do hlavných povstaleckých centier, Zvolena a Banskej Bystrice. Publikácia je určená nielen odborníkom, ale všetkým záujemcom o pohnuté obdobie Slovenského národného povstania.KOSSEY, Pavol: Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov
European Day of Remanbrance for Victims of Totalitarian Regimes

(Edícia: MIMO EDÍCIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2018, 171 s. ISBN 978-80-89335-84-8

Obrázok obálky

Stiahnuť: KOSSEY, Pavol: Európsky deň pamiatky obetí totalitných režimov PDF (veľkosť 19.49 MB)

Ministerská konferencia EÚ pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov. Publikácia predstavuje výstup z medzinárodnej konferencie konanej v 23. augusta 2016 v Bratislave pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov. Zúčastnili sa jej ministri, resp. predstavitelia rezortov spravodlivosti, ako aj predstavitelia európskych pamäťových inštitúcií najmä z krajín strednej a východnej Európy. V prvej časti, ktorá sa konala pod patronátom Ministerstva spravodlivosti SR, riešili predstavitelia ministerstiev problém narastajúceho radikalizmu v Európe.
V druhej časti konferencie sa zástupcovia jedenástich pamäťových inštitúcií z Európy spolu so zástupcami ministerstiev spravodlivosti zamýšľali nad témou spravodlivosť a vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov z pohľadu trestného práva. Súčasťou publikácie sú prejavy zo spomienkovej slávnosti uctenia si obetí totalitných režimov pri pamätníku Brána slobody pod hradom Devín, ako aj vystúpenia dvoch ministrov a ôsmich zástupcov pamäťových inštitúcií.LACKO, Martin: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, 339 s. ISBN 978-80-969699-4-4

Obrázok obálky

Stiahnuť: LACKO, Martin: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943 PDF (veľkosť 68.64 MB)

Nová monografia sa na základe historických prameňov snaží podať objektívny obraz o pôsobení a činnosti príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR. Spochybňuje najmä ťažiskový, dodnes pretrvávajúci mýtus marxistickej historiografie o celkovej nespoľahlivosti slovenských vojakov, ktorý dlhé roky symbolizovala najmä postava kpt. Nálepku. Zároveň podáva presný zoznam zbehnutých a zajatých slovenských vojakov, ich osudy, ako aj historické pozadie vojnových udalostí na Ukrajine a v Bielorusku, keď sa príslušníci nášho národa ocitli v gigantickom zápase dvoch zločinných ideológií – nacizmu a boľševizmu, ktoré tragicky zasiahli aj našu krajinu. Prácu dopĺňajú dobové, posiaľ nepublikované fotografie a prílohy.LACKO, Martin: Proti Poľsku, Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, 255 s. ISBN 978-80-89335-00-8

Obrázok obálky

Stiahnuť: LACKO, Martin: Proti Poľsku, Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády PDF (veľkosť 5.94 MB)

Jednou z najvýraznejších udalostí na prahu obdobia neslobody bola účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku. Publikácia prostredníctvom autentických dokumentov zachytáva účasť Slovenska na protipoľskom ťažení v septembri 1939. Do protipoľského ťaženia v septembri 1939 zmobilizovala ľudácka vláda viac než 50 tisíc mužov. Slovenská republika sa týmto stala jediným spojencom Nemecka v protipoľskej vojne, čím svojou mierou prispela k začiatku druhej svetovej vojny a súčasne sa skompromitovala v očiach demokratických veľmocí. Na druhej strane bola účasť Slovenska vo vojne i reakciou na predchádzajúcu expanzívnu politiku Poľska, ktoré sa v roku 1938 snažilo o anexiu časti Slovenska a vytvorenie spoločnej hranice s hortyovským Maďarskom. Rozpornosť i tragickosť tejto doby zachytávajú autentické dokumenty.LACKO, Martin: Dotyky s boľševizmom, Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, 260 s. ISBN 978-80-89335-11-4

Obrázok obálky

Stiahnuť: LACKO, Martin: Dotyky s boľševizmom, Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941 PDF (veľkosť 33.82 MB)

Publikácia predstavuje menej známu kapitolu dejín 20. storočia – osudy ukrajinských utečencov pred boľševickým režimom, pričom sa venuje aj otázke poznatkov o tomto režime počas druhej svetovej vojny na Slovensku. V lete 1941 sa na území východnej Haliče (bývalé východné Poľsko, dnes západná Ukrajina), nachádzalo až 50 tisíc slovenských vojakov.
Práve na základe osobných svedectiev tisícok Slovákov sa však informácie rýchle šírili do spoločnosti aj neoficiálnou cestou, najprv o boľševických a onedlho aj o nacistických zločinoch, či protižidovských pogromoch v Haliči.LACKO, Martin: Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, 183 s. ISBN 978-80-89335-19-0

Obrázok obálky

Stiahnuť: LACKO, Martin: Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády PDF (veľkosť 1.24 MB)

Námetom edície je proces vzniku a etablovania sa Slovenského štátu v roku 1939 v slovenskej armáde, a to na pozadí dokumentov zachovaných vojenských kroník. 22 kroník armádnych útvarov, počnúc divíziou až po špecializované útvary typu Vojenského súdu, sa zachovali v spravodajských fondoch Vojenského historického archívu v Bratislave. Kniha prináša množstvo nových, posiaľ nepublikovaných informácií, ktoré môžu byť užitočné nielen pre záujemcov o armádnu problematiku, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o toto dynamické obdobie našich národných Súčasne nepriamo nadväzuje na prácu „Proti Poľsku“LACKO, Martin, SABO, Ján: Žandár troch režimov

(Edícia: MEMOÁRE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, 334 s. ISBN 978-80-89335-44-2

Obrázok obálky

Stiahnuť: LACKO, Martin, SABO, Ján: Žandár troch režimov PDF (veľkosť 15.70 MB)

Kniha ponúka pohľad na spletité dejiny Slovenska v 20. storočí, striedanie režimov i každodenný život cez prizmu životného príbehu príslušníka bezpečnostného aparátu, prievidzského žandára Gustáva Polčíka, rodáka z Veľkých Kostolian (1918), ktorý bol najprv príslušníkom Zboru žandárstva SR (1941 - 1944), potom povstaleckým četníkom, potom znova žandárom za nemeckej okupácie a nakoniec partizánom. Po vojne bol príslušníkom Národnej bezpečnosti, neskôr SNB, v rokoch 1954 - 1966 bol pridelený k jej štátno-bezpečnostnej zložke (OO MV Prievidza). Len veľmi zriedka sa stávalo, aby jeden človek vydržal v tomto, politicky najviac exponovanom, rezorte vo všetkých protichodných režimoch, kontinuálne od začiatku služby až do penzie.LETZ, Róbert: Biskup Štefan Barnáš

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017, 200 , s. ISBN 978-80-89335-82-4

Obrázok obálky

Stiahnuť: LETZ, Róbert: Biskup Štefan Barnáš PDF (veľkosť 3.07 MB)

Táto monografia zahŕňa životné osudy a približuje tvorbu biskupa Štefana Barnáša. Je založená na primárnom archívnom výskume
a znalosti odbornej i memoárovej literatúry. Biskup Barnáš patril k slovenským osobnostiam z „generácie 1900“. Znamenalo to, že jeho
život veľmi zreteľne poznačili dve svetové vojny a spoločenské zmeny 20. storočia. Svojou vzdelanosťou sa zaradil medzi najvýznamnejších slovenských teológov a filozofov. Otvorenejšie poukazoval na problémy počas Slovenského štátu i po roku 1945.
Dňa 5. novembra 1949 bol vysvätený za pomocného biskupa Spišskej diecézy. Po ani nie ročnom pôsobení bol izolovaný a internovaný, aby sa nakoniec v roku 1951 stal obeťou vykonštruovaného politického procesu, ktorý ho odsúdil na 15 rokov väzenia. Biskup Barnáš
nám zanechal zaujímavé svedectvo intelektuála, ktorý ostal verný myšlienkam a zásadám, ktoré hlásal.LETZ, Róbert: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, 373 s. ISBN 978-80-969296-6-5

Obrázok obálky

Stiahnuť: LETZ, Róbert: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom PDF (veľkosť 7.43 MB)

86 dokumentov mapuje vykonštruovaný proces proti trom slovenským katolíckym biskupom, Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi
a Pavlovi Gojdičovi patrí rozsahom príprav, propagandistickým využitím a dosahom na slovenskú spoločnosť k najväčším procesom
tohto typu v Československu. Iba v tomto procese boli totiž naraz odsúdení traja biskupi. Svojím charakterom patrí do skupiny
tzv. cirkevných procesov, ktoré boli úderom komunistického režimu proti katolíckej cirkvi. Nové objavy dokumentov k procesu už umožňujú
do väčšej hĺbky analyzovať túto historickú udalosť a súčasne detailne rekonštruovať celý mocenský mechanizmus, ktorý sa pre prípravu procesu vytvoril. Z príprav, realizácie a dosahu procesu na verejnosť sa zachovalo pomerne veľké množstvo dokumentov.MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 413 s. ISBN 978-80-89335-03-9

Obrázok obálky

Stiahnuť: MANDZÁK, Daniel Atanáz: Agent a špión Vatikánu PDF (veľkosť 15.11 MB)

Monografia približuje monsterproces s desiatimi rehoľnými kňazmi, po ktorom o niekoľko dní nasledovala likvidácia mužských kláštorov, dobre známa ako „akcia K". Štátna prokuratúra pôvodne navrhovala štyri tresty smrti, ale nakoniec bolo najvyšším trestom doživotie. Iba jeden z desiatich súdených rehoľníkov pochádzal zo Slovenska, no práve on, gréckokatolícky redemptorista Ján Ivan Mastiliak, dostal z celej skupiny najvyšší trest. To bol aj dôvod, prečo sa monsterproces konal v dňoch 31. marca – 5. apríla 1950.Jednotlivé kapitoly približujú zákulisie príprav procesu, jeho priebeh, realizáciu, hodnotenie, ale aj ohlas vo verejnosti. Posledná kapitola sa venuje úsiliu
J. Mastiliaka dosiahnuť súdnu rehabilitáciu, čo sa mu však za života nepodarilo.MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol.

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 587 s. ISBN 978-80-89335-14-5

Obrázok obálky

Stiahnuť: MANDZÁK, Daniel Atanáz (ed.): Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol. PDF (veľkosť 2.50 MB)

Po februári 1948 mal komunistický režim v Československu na poli cirkevnej politiky jediný cieľ, podriadiť si úplne všetky cirkvi. V prípade Katolíckej cirkvi sa komunisti snažili vytvoriť z nej nezávislú národnú cirkev, ktorá by nebola pod vplyvom Vatikánu, ale bola kontrolovaná
a riadená štátnou mocou. Jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, bol aj politický súdny proces. V monsterprocese proti A. Machalkovi
a spoločníkom v plnosti fungoval systém kabinetnej justície, keď ešte pred vynesením rozsudku bolo rozhodnuté o vine a treste obvinených rehoľníkov. Desiati nevinní rehoľníci boli v tomto procese odsúdení celkom na 132 rokov väzenia a jeden doživotný trest, ktorý dostal slovenský redemptorista Ján Ivan Mastiliak.MEDVECKÝ, Matej: Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2007, 239 s. ISBN 978-80-969296-7-2

Obrázok obálky

Stiahnuť: MEDVECKÝ, Matej: Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký PDF (veľkosť 2.88 MB)

Kniha sa zaoberá životnými osudmi Imricha Suckého, ktorý sa do dejín zapísal ako vedúci detektívnej skupiny protikomunistického oddelenia Ústredne štátnej bezpečnosti. Sucký pracoval na policajnom spravodajstve už počas 1. ČSR a v tej dobe participoval aj na pomerne závažných prípadoch, ktoré československá polícia riešila (prípad maďarského špióna a neskoršieho predsedu slovenskej vlády prof. Vojtecha Tuku či odhaľovanie sovietskej špionáže v československých zbrojovkách).MICHÁLEK, Slavomír: Prípad OATIS

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, 293 s. ISBN 80-969296-0-7

Obrázok obálky

Stiahnuť: MICHÁLEK, Slavomír: Prípad OATIS PDF (veľkosť 4.58 MB)

Metódy a praktiky komunistickej Štátnej bezpečnosti pocítili na vlastnej koži nielen občania vtedajšieho Československa, ale aj cudzinci z “nepriateľského" Západu, ktorí sa u nás v tom čase zdržiavali. Jedným z nich bol aj Wiliam Nathan Oatis, dopisovateľ americkej tlačovej agentúry Associated Press. Oatis bol v roku 1951 obvinený z protištátnej špionážnej činnosti a odsúdený na 10 rokov väzenia. Autor monografie Slavomír Michálek odkrýva Oatisov príbeh vo svetle amerických archívnych dokumentov, ako aj materiálov komunistickej tajnej polície.MILLA, Michal: Hlinkova mládež 1938 – 1945

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 279 s. ISBN 978-80-89335-04-6

Obrázok obálky

Stiahnuť: MILLA, Michal: Hlinkova mládež 1938 – 1945 PDF (veľkosť 13.36 MB)

Politický systém prvej Slovenskej republiky zasiahol do výchovy celej generácie mládeže. Pre jej formovanie a výchovu nového človeka, vytvoreného na obraz zodpovedajúci ideológii Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, bola založená jedna z najvýznamnejších masových organizácií v republike –Hlinkova mládež (HM). Jej genézu, domácu aj medzinárodnú činnosť autor plasticky vykresľuje na základe rozsiahleho archívneho výskumu a dobovej tlače, ktoré dopĺňa o poznatky zo súčasných publikovaných prác. Súčasťou knihy je bohatý obrazový a textový materiál.MITÁČ, Ján (ed.): Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, 297s. ISBN 978-8089335-45-9

Obrázok obálky

Stiahnuť: MITÁČ, Ján (ed.): Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 PDF (veľkosť 5.10 MB)

Zborník z vedeckej konferencie, venujúcej sa okupácii južného Slovenska, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva bez ohľadu na národnostnú, rasovú, sociálnu, či náboženskú príslušnosť. V zborníku sa nachádza šestnásť príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny a Veľkej Británie. Väčšina z nich podrobne analyzuje dopady Viedenskej arbitráže, na územie južného Slovenska. Aj keď zborník nemá ambíciu osvetliť celú škálu zložitej problematiky, prináša najnovšie výsledky výskumu odborníkov, odrážajúce stav, ktorý je v slovenskej historiografii z hľadiska výskumu tejto témy.PALKO, Vladimír ml.: Bernard Jaško a spol.
Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, 136 s. ISBN 80-969296-4-X

Obrázok obálky

Stiahnuť: PALKO, Vladimír ml.: Bernard Jaško a spol. PDF (veľkosť 12.77 MB)

Kniha o utajenom monsterprocese s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti Bernardom Jaškom, Pavlom Kalinajom a ďalšími. Boli súdení za zločiny ohrozenia obrany republiky a vyzvedačstva, pretože prostredníctvom Štefana Uhrína informovali biskupa Michala Buzalku o niektorých operáciách ŠtB namierených proti rímskokatolíckej cirkvi. Rozsudok Štátneho súdu v Bratislave z 9. novembra 1949 obsahoval dva tresty smrti pre Pavla Kalinaja a Bernarda Jaška. Ostatných 20 osôb z vykonštruovanej skupiny súd odsúdil spolu na 93 rokov väzenia. Najvyšší súd oba rozsudky smrti potvrdil a tresty väzenia zvýšil spolu na 144 rokov.PETRÁK, Anton: Anglán, Spomienky generála Antona Petráka

(Edícia: MEMOÁRE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2012, 459 s. ISBN 978-80-89333-59-6

Obrázok obálky

Stiahnuť: PETRÁK, Anton: Anglán, Spomienky generála Antona Petráka PDF (veľkosť 11.58 MB)

Kniha Anglán prináša autentické spomienky generálmajora vo výslužbe Ing. Antona Petráka (1912 - 2009), ktorý bol od roku 1935 dôstojníkom čs. armády a na jar 1940 vstúpil do zahraničného odboja. Po nástupe komunistického režimu vo februári 1948 sa stal obeťou dvoch vykonštruovaných súdnych procesov. Úplnej morálnej, spoločenskej a vojenskej rehabilitácie sa dočkal až po novembri 1989.PODOLEC, Ondrej (ed.): Február 1948 a Slovensko

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 685 s. ISBN 978-80-89335-07-7

Obrázok obálky

Stiahnuť: PODOLEC, Ondrej (ed.): Február 1948 a Slovensko PDF (veľkosť 3.35 MB)

Vo februári 2008 sme si pripomenuli 60. výročie zlomovej udalosti v našich dejinách, februárových udalosti v roku 1948 spojených s nástupom totalitného komunistického režimu. Zborník z konferencie čitateľom poskytuje komplexný pohľad reprezentatívneho spektra historikov na vývoj udalosti spred šesťdesiatich rokov. Štúdie majú syntetický charakter a z hľadiska časovej chronológie sa zameriavajú predovšetkým na udalosti rokov 1947 - 1948 a ich priame spoločensko-politické súvislosti.RAGAČ, Radoslav: August 68
Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa

(Edícia: MIMO EDÍCIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 160 s. ISBN 978-80-89335-06-0

Obrázok obálky August 68.

Stiahnuť: RAGAČ, Radoslav: August 68 PDF (veľkosť 49.02 MB)

Slovensko-anglická obrazová publikácia prezentuje doposiaľ neznáme dokumenty z archívu ÚPN, zachytávajúce okamihy invázie z pohľadu obyvateľov viacerých slovenských regiónov. Ústav pamäti národa (ÚPN) vydal pri príležitosti 40. výročia okupácie Československa vojskami piatich krajín Varšavskej zmluvy obrazovú monografiu August ´68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu ústavu pamäti národa zameranú na prezentáciu doposiaľ neznámych autentických ikonografických dokumentov z fondu Archívu ÚPN, ktoré zachytávajú okamihy invázie. Svojou koncepciou ide o populárno - vedeckú prácu a jej hlavným cieľom je osloviť čo možno najširšiu časť verejnosti, hlavne mladšiu generáciu, ktorá nebola priamym svedkom týchto udalostí. Publikácia vychádza v slovensko-anglickej mutácii.SCHVARC, Michal, HOLÁK, Martin, SCHRIFFL, David: Tretia ríša a vznik Slovenského štátu, Dokumenty I.

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 633 s. ISBN 978-80-89335-02-2

Obrázok obálky

Stiahnuť: SCHVARC, Michal, HOLÁK, Martin, SCHRIFFL, David: Tretia ríša a vznik Slovenského štátu, Dokumenty I. PDF (veľkosť 4.39 MB)

Základ predloženej edície tvoria diplomatické dokumenty, doplnené spisovým materiálom nacistickej bezpečnostnej služby viedenského ríšskeho miestodržiteľstva a Deutsche Partei na Slovensku. Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ túto doposiaľ jestvujúcu medzeru zaplniť. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, ale nemeckej proveniencie. Hlavnú kostru edície „Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I. tvoria diplomatické dokumenty, ktoré sú organicky doplnené spisovým materiálom nacistickej Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD), viedenského ríšskeho miestodržiteľstva (A. Seyss - Inquart) a Deutsche Partei na Slovensku. Rôznorodosť prameňov umožňuje poukázať na variabilitu nemeckých plánov a koncepcií v súvislosti nielen so Slovenskom, ale aj ďalšou autonómnou časťou vtedajšej ČSR – Zakarpatskou Ukrajinou. Pritom všetky reflektujú aj vnútorný vývoj na Slovensku.SIVOŠ, Jerguš (ed.): XII. správa ZNB
Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 636 s. ISBN 978-80-969296-9-6

Obrázok obálky

Stiahnuť: SIVOŠ, Jerguš (ed.): XII. správa ZNB PDF (veľkosť 203.55 MB)

Publikácia približuje organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Správy kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa ZNB), ktorá ako výkonný útvar federálneho ministerstva vnútra zodpovedala za kontrarozviednu činnosť vo vyčlenených objektoch a problematikách federálneho, resp. republikového charakteru na Slovensku v rokoch 1974 - 1989. Obsahuje výber zo zachovaných archívnych dokumentoy. Kritériom výberu 33 zverejnených dokumentov bola ich výpovedná hodnota a snaha zachytiť čo najväčšie obdobie činnosti XII. správy v problematikách odborov zameraných proti vonkajšiemu a vnútornému nepriateľovi, na ochranu ekonomiky, sledovanie, previerku korešpondencie, expertízy a spravodajskú techniku. Súčasťou publikácie je kompletný zoznam príslušníkov XII. správy spolu s ich funkčným zaradením, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov, ktoré využíval na utajené schôdzky s tajnými spolupracovníkmi, ako aj fotogaléria vedúcich funkcionárov XII. Správy.SIVOŠ, Jerguš: Bez rozsudku!
Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory práce na Slovensku 1945 – 1953

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa 2011, 242 s. ISBN 978-80-89335-48-0

Obrázok obálky

Stiahnuť: SIVOŠ, Jerguš: Bez rozsudku! PDF (veľkosť 2.15 MB)

Témou publikácie Ústavu pamäti národa je inštitút nútenej práce na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Práca analyzuje zrod myšlienky obnovenia pracovných táborov po II. svetovej vojne, ale aj vznik sústreďovacích táborov pre občanov nemeckej a maďarskej národnosti. Venuje sa otázke legislatívnej prípravy nariadení a zákonov o pracovných táboroch, pôsobeniu inštitúcií, ktoré zabezpečovali realizáciu týchto právnych noriem v praxi, chodu a vnútornému životu v táboroch, zmenám v táborovom systéme po definitívnom prevzatí moci komunistami. Obsahuje štatistické údaje o počte zaradených osôb a sociálnom a národnostnom zložení osadenstva táborov, fotografie, plány, kresby zaradencov, ale aj zoznam pracovných a sústreďovacích táborov a táborov nútenej práce na Slovensku.SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Hlinkova garda 1938 – 1945

(Edícia: MONOGRAFIE)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, 559 s. ISBN 978-80-89335-10-7

Obrázok obálky

Stiahnuť: SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Hlinkova garda 1938 – 1945 PDF (veľkosť 36.88 MB)

Hlinkova garda, pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945. Monografia dáva priestor aj menej známym skutočnostiam, ktoré čitateľom umožňujú, aby si vytvorili komplexný obraz o tejto organizácii a dobe, v ktorej pôsobila.SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945
Slovenská republika očami mladých historikov VII

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, 499 s. ISBN 978-80-89335-08-4

Obrázok obálky

Stiahnuť: SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 PDF (veľkosť 2.19MB)

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 / Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII, konanej v dňoch 21. až 23. apríla 2008 v Bratislave. V publikácii je v šiestich sekciách 29 príspevkov mladých historikov a príhovory podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, predsedu Správnej rady ÚPN Ivana A. Petranského, dekana Filozofickej fakulty UK Antona Eliáša a zostavovateľa zborníka Petra Sokoloviča. Príspevky historikov sú do kapitol členené tematicky: Spoločensko-politické vedy, Zahraničnopolitické aspekty, Armáda, partizáni, Hlinkova garda, Perzekúcie špecifických skupín obyvateľstva, Cirkev, Hospodárske dejiny.SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Život v Slovenskej republike
Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, 442 s. ISBN 978-80-89335-37-4

Obrázok obálky

Stiahnuť: SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Život v Slovenskej republike PDF (veľkosť 7.14 MB)

Ústav pamäti národa vydal zborník z IX. ročníka cyklu konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov. Zborník Život v Slovenskej republike prináša štúdie viac ako tridsiatky mladých historikov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť čitateľom obdobie rokov 1939 – 1945 vo svetle reflexie „každodennosti“. Cieľom zborníka je vniesť do slovenskej historiografie potrebu reflexie „malých“ dejín. Veľké historické udalosti sa totiž nestávajú každý deň, človek však žije svoj život bez prestávky, viac či menej týmito udalosťami ovplyvňovaný.ŽÁČEK, Pavol, KOŠICKÝ, Patrik, GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan

(Edícia: ZBORNÍKY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, 242 s. ISBN 80-969296-1-5

Obrázok obálky

Stiahnuť: ŽÁČEK, Pavol, KOŠICKÝ, Patrik, GULDANOVÁ, Eva (eds.): Moc verzus občan PDF (veľkosť 18.96 MB)

V štyroch tematických paneloch vystúpili prednášajúci ÚPN a partnerských inštitúcií z Poľska, Českej republiky a Slovenska s príspevkami týkajúcimi sa problematiky „Železnej opony" a incidentov na týchto hraniciach oddeľujúcich komunistickú a demokratickú Európu, III. /protikomunistického odboja/, politických procesov ako mocenského nástroja komunistickej strany voči obyvateľstvu a foriem perzekúcie bezpečnostného aparátu a straníckych orgánov voči rôznym zložkám obyvateľstva. Piaty panel tvorili výpovede priamych účastníkov protikomunistického odboja z konca 40. a začiatku 50. rokov a pána Milana Piku, syna popraveného gen. mjr. Heliodora Piku, bývalého náčelníka Československej vojenskej misie v Moskve, ktorý bol odsúdený v r. 1949 vo vykonštruovanom politickom procese na trest smrti.ŽÁČEK, Pavol (ed.): Nástroj triedneho štátu

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2005, 389 s. ISBN 80-969-296-2-3

Obrázok obálky

Stiahnuť: ŽÁČEK, Pavol (ed.): Nástroj triedneho štátu PDF (veľkosť 3.48 MB)

Edícia je rozdelená do 5 celkov, ktoré vzišli z kombinácie časovej osi s vývojom centrálnych, regionálnych i odborových zložiek. Prvá časť postihuje všetky podoby MV až do konca unitárneho štátu, ďalšia časť upozorňuje na zaujímavú a neznámu problematiku organizačného vývoja republikových ministerstiev vnútra v roku 1969. Tretia a najrozsiahlejšia časť odhaľuje organizáciu riadenia výkonných a funkčných útvarov na federálnej úrovni. Štvrtá časť je venovaná riadiacim aktom upravujúcim organizačný vývoj obidvoch odborových zložiek (Štátnej i Verejnej bezpečnosti) na úrovni územných útvarov ministerstva vnútra (Zboru národnej bezpečnosti). Posledná kolekcia predstavuje prehľad základných dokumentov vzťahujúcich sa k vývoju VB ako za unitárneho štátu, tak po roku 1968, keď sa na riadení jednotlivých zložiek rozličnou mierou podieľali federálne i republikové ministerstvá.ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB
Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície

(Edícia: DOKUMENTY)
Bratislava: Ústav pamäti národa, 2006, 394 s. ISBN 80-969296-3-1

Obrázok obálky

Stiahnuť: ŽÁČEK, Pavel: V čele ŠtB PDF (veľkosť 53.79 MB)

Jedinečná publikácia poodhaľuje pád komunistického režimu z pohľadu vysokého dôstojníka ŠtB. Na základe stoviek strán originálnych materiálov Archívu ÚPN, hlavne Krajskej správy Štátnej bezpečnosti v Košiciach je v monografii zrekonštruovaný profesijný rast perspektívneho dôstojníka komunistickej tajnej polície Miroslava Chovanca od jeho referentskej činnosti na úseku tzv. ochrany ekonomiky KS ZNB Správy ŠtB v Košiciach (november 1972) až po zástupcu náčelníka II. Správy ZNB v Prahe - ústredného organizačného celku Štátnej bezpečnosti (apríl 1989). V druhej, netypickej časti publikácie je faksimile Chovancovho autentizovaného zošita, v ktorom zaznamenával informácie služobnej povahy v kľúčovom období novodobých dejín od 2. novembra 1989 do 2. februára.

Vytlačiť