Archív aktualít

13.07.2015

Za účelom zhodnotenia pilotnej časti medzinárodného projektu pod názvom „História v médiách - Médiá v histórii", sa 26. júna 2015 v Prahe na didakticko – historickom evaluačnom seminári zišli jeho koordinátori z Litvy, Slovenska a Českej republiky.

07.07.2015

27. júna bola na Dvojke v relácií Generácia odvysielaná reportáž o Ústave pamäti národa, konkrétne o referáte Oral history a praxi pri nakrúcaní svedeckých výpovedí z obdobia neslobody. V príspevku vystupuje vedúci referátu Oral history Eduard Stano, predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák a pamätníci z audiovizuálneho archívu ÚPN.

01.07.2015

V súvislosti s vynesením rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave v predmetnej veci, ÚPN a Advokátska kancelária Semančín Poláček, ktorá v tomto prípade ústav zastupovala, poskytli médiám nasledovné vyhlásenie:

30.06.2015

V dňoch 1.7.2015 až 31.8. 2015 budú otváracie hodiny študovne Archívu ÚPN pre verejnosť upravené nasledovne:
pondelok: 8.00 - 13.00
utorok: 8.00 - 13.00
streda: 8.00 - 16.00
štvrtok: 8.00 - 13.00

30.06.2015

V dňoch 1.7.2015 až 31.8. 2015 budú otváracie hodiny podateľne ÚPN pre verejnosť upravené nasledovne:
pondelok až piatok od 8.00 do 13.00 hod.

25.06.2015

Riaditeľ medzinárodnej siete Pamäť a Solidarita (ENRS) Rafal Rogulski zaslal ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi informačný list, v ktorom vyzdvihol a ocenil prínos a aktivity predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka a celého ústavu prezentované počas viedenských rokovaní riadiacich orgánov medzinárodnej európskej siete.

24.06.2015

Predseda Správnej rady ÚPN, ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. 23. júna 2015 prijal v priestoroch ÚPN zástupkyne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra z oddelenia Slovenského národného korpusu PhDr. Máriu Šimkovú a Mgr. Katarínu Gajdošovú.

23.06.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 23. apríla 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Akcia „K". Likvidácia mužských reholí v Československu v roku 1950. Diskutovali prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

23.06.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s koordinátorom medzinárodnej spolupráce Mariánom Turzom sa zúčastnili osláv 15. výročia založenia poľského Inštitútu pamäti národa vo Varšave.

23.06.2015

Vo Varšave sa 15. júna 2015 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "25 rokov európskej skúsenosti v osídlach komunistickej diktatúry - úspechy a neúspechy", ktorú usporiadal poľský Inštitút pamäti národa (IPN), ktorý je partnerskou organizáciou ÚPN.

22.06.2015

19. júna 2015 sa v Kežmarku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 uskutočnila pietna spomienka venovaná vyše 400 obetiam, ktoré zahynuli počas totalitného komunistického režimu pri pokuse úteku za hranice.

19.06.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985.

18.06.2015

V spolupráci ÚPN a Slovenského historického ústavu v Ríme sa v dňoch 17. - 18. júna 2015 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia pod názvom Svetový kongres Slovákov (SKS) v zápase proti komunistickému režimu. Konferencia sa konala za účasti predstaviteľov SKS a historikov z domova i zo zahraničia.

16.06.2015

Pracovníci Ústavu pamäti národa si 15. júna 2014 pripomenuli deviate výročie smrti zakladateľa ústavu Jána Langoša. Pri pamätnej buste na Námestí SNP si položením venca, zapálením sviece, modlitbou a minútou ticha spoločne uctili pamiatku prvého šéfa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode. Účastníkom spomienky sa prihovoril dlhoročný pracovník ústavu a blízky spolupracovník Jána Langoša Marián Gula.

15.06.2015

V utorok 2. júna 2015 sa v budove Úradu vlády ČR v Prahe, aj za účasti predsedu správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka, uskutočnilo slávnostné odovzdanie pamätných dekrétov a odznakov účastníkom odboja a odporu proti komunizmu oceneným etickou komisiou Českej republiky pre ocenenie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu.

15.06.2015

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 22. júna 1941 - Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR

15.06.2015

Na Velehrade v Českej republike v sále kardinála Tomáša Špidlíka vo velehradskom dome sv. Cyrila a Metoda sa v dňoch 11. a 12. júna 2015 uskutočnila dvojdňová medzinárodná konferencia pod názvom „Velehrad vás volá! - Vplyv Helsinskej konferencie na rozvoj aktivít cirkví v stredoeurópskom priestore". Venovaná bola pamätnej púti k 1100. výročiu úmrtia sv. Metoda, ktorá pred 30 rokmi otriasla komunistickým režimom. Organizátormi podujatia boli český Ústav pro studium totalitních režimú a slovenský Ústav pamäti národa.

09.06.2015

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským historickým ústavom v Ríme si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu.

04.06.2015

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Poprad zorganizoval 28. mája 2015 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z podtatranského regiónu, ktorí bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu.

03.06.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so znepokojením prijal správu o odvysielaní filmového dokumentu o udalostiach z roku 1968 v bývalom Československu, ktorý 23. mája 2015 vo svojom vysielaní uviedla ruská štátna televízia Rossija 1.