Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

04.02.2010

Z dôvodu realizácie stavebných úprav bude bádateľňa Archívu ÚPN od 8. do 12. 2. 2010 uzatvorená. Bádateľna bude pre verejnosť otvorená od pondelka 15. februára 2010.
Za pochopenie ďakujeme.

02.02.2010

V utorok 2. februára 2010 Ústav pamäti národa navštívil veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Dr. Axel Hartmann. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

21.01.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na spomienkovú slávnosť organizovanú pri príležitosti Roka kňazov a 110. výročia od narodenia Mons. ThDr. Štefana Barnáša, spišského pomocného biskupa. Podujatie sa uskutoční v Slovenskej Vsi v sobotu 30. januára 2010.

19.01.2010

Pozývame Vás na besedu o Vojtechovi Tukovi, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. 1. 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

15.01.2010

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

13.01.2010

Vo štvrtok 14. januára 2010 Ústav pamäti národa navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave Henry Cuny. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Francúzsky veľvyslanec sa zaujímal o dôvody a proces vzniku ÚPN, ako aj o aktuálne otázky jeho pôsobenia. Vedúci pracovníci ÚPN predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a aktuálne projekty, na ktorých ústav pracuje. V neformálnom rozhovore sa obe strany podelili so svojimi skúsenosťami s komunistickým režimom a vyrovnávaním sa súčasnej spoločnosti s jeho dedičstvom.

Veľvyslanec Francúzskej republiky ocenil výsledky a užitočnosť práce Ústavu pamäti národa, pričom mu vyjadril podporu pri plnení jeho úloh.

13.01.2010

Bádateľňa Archívu ÚPN bude dnes (13. 1. 2010) pre verejnosť otvorená do 13.30 hod.

12.01.2010

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity, prezentuje 28 príspevkov mladých historikov venujúcich sa dejinám Slovenska v rokoch 1939 - 1945.

11.01.2010

Vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia „akcie K“

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku organizuje pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akcie K“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí v Československu a ich život v „ilegalite“ v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutoční v Bratislave 5. mája 2010.

11.01.2010

V týchto dňoch sa na pulty predajcov dostáva nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa . Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Vladimíra Palka o Spravodajskom oddelení 11. brigády Pohraničnej stráže v rokoch 1973 – 1989, pohľad Štátnej bezpečnosti na činnosť západonemeckej rozviedky (BND) proti Československu , ako aj informácie o Nežnej revolúcii v hláseniach zvolenskej Štátnej bezpečnosti.

22.12.2009

Ústav pamäti národa vydal pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie publikáciu, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu a denných situačných správ ŠtB dokumentuje prelomové udalosti konca roku 1989. Koncepcia publikácie vychádza z komparácie pohľadov na udalosti objektívom amatérskych, ale aj profesionálnych, fotografov s pohľadom príslušníkov Štátnej bezpečnosti.

15.12.2009

V utorok 15. decembra sa v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o šieste zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

11.12.2009

Ústav pamäti národa na svojich internetových stránkach zverejnil počty Židov na územiach južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi, ktoré boli arbitrážnym rozhodnutím nacistického Nemecka a fašistického Talianska z 2. novembra 1938 (prvá Viedenská arbitráž) pričlenené k Maďarsku. Prehľad zverejnený na stránkach ÚPN umožňuje širokej verejnosti oboznámiť sa s počtami židovských obyvateľov podľa výsledkov sčítania, ktoré na okupovaných územiach v decembri 1938 uskutočnili maďarské orgány. Prehľad obsahuje údaje (za oblasti pôvodne patriace Česko-Slovensku) o celkovom počte obyvateľov, domov a osôb židovského pôvodu v jednotlivých okresoch vytvorených podľa územnosprávneho členenia Maďarského kráľovstva.

09.12.2009

V utorok 15. decembra sa v Prešove za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

07.12.2009

Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 – 1967 vyvrcholil 7. decembra študentskou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Primaciálnom paláci. Projekt určený študentom základných a stredných škôl, narodených po roku 1989, pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Zúčastnení študenti pripravili diela o obetiach totality, ktoré zrealizovali v písomnej alebo audiovizuálnej forme.
Na konferencii, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského, sa aj za účasti poslancov EP Petra Šťastného a Miroslava Mikolášika, uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších prác.

04.12.2009

V piatok 4. decembra sa na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ÚPN a Rady nadácie Európska sieť „Pamäť a solidarita”.

03.12.2009

V piatok 4. decembra sa na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov ÚPN a Rady nadácie Európska sieť „Pamäť a solidarita”. Nadácia sa snaží vytvoriť platformu na analýzu, dokumentáciu a sprístupnenie poznania spoločnej minulosti strednej Európy poznačenej totalitnými diktatúrami s cieľom prispieť k porozumeniu medzi zainteresovanými krajinami. Obe strany sa informovali o svojej činnosti a plánovaných aktivitách. Výsledkom stretnutia je zmluva o spolupráci podpísaná predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivanom Petranským a predsedom Rady nadácie Andrzejom Przewoźnikom, v ktorej obe strany podporili Vyhlásenie o založení Európskej siete „Pamäť a solidarita” podpísané ministrami kultúry Nemecka, Poľska, Maďarska a Slovenska vo Varšave 2. februára 2005. Nadácia sa zaviazala, že ÚPN umožní zúčastňovať sa na zasadnutiach jej orgánov, ako aj na prijímaní rozhodnutí.

02.12.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného režimu sa 2. decembra na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality. Organizačne sa na konferencii podieľali Katedra žurnalistiky FF KU, Katedra histórie FF KU a Ústav pamäti národa v spolupráci s vedeckým časopisom Otázky žurnalistiky.

27.11.2009

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozývajú na študentskú konferenciu, ktorá je vyvrcholením projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom 1945 - 1967. Žiaci a študenti narodení po roku 1989 písomným a audiovizuálnym záznamom vytvorili cenné diela o obetiach totality.

26.11.2009

Cyklus „Diskusné večery ÚPN“ pokračoval vo štvrtok 26. novembra besedou o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch. V priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave o nej diskutovali PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; Attila Simon, PhD. a Mgr. Ján Mitáč.