Archív aktualít

13.04.2010

Ústav pamäti národa spolu so Slovenským inštitútom v Berlíne usporiada premietnutie dokumentu a prednášku o Sviečkovej manifestácii v Bratislave v roku 1988. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 15.apríla 2010 v priestoroch Slovenského inštitútu Zimmerstrasse 27 v Berlíne.

12.04.2010

Pri príležitosti 60. výročia „Akcie K“- likvidácie reholí v bývalom Československu sa dňa 14. apríla 2010 o 14.30 na Gymnáziu Tomáša Akvinského v Košiciach (Zbrojničná ul. č. 3) uskutoční podujatie Pamäť – preži si svoj príbeh, spojené s otvorením výstavy o historických medzníkoch dejín a prednáškou zástupcu Ústavu pamäti národa. Na podujatie srdečne pozývame.

12.04.2010

Denník SME a internetový portál sme.sk uverejnili v piatok 9. apríla 2010 článok Moniky Tódovej „ÚPN o antisemitizme pomlčal“, v ktorom sa autorka zaoberá novou publikáciou Ústavu pamäti národa Karol Sidor: Denníky 1930 – 1939. Autorka ústavu vyčíta, že vydal publikáciu bez akejkoľvek kritiky a nezmienil sa o Sidorovej „počiatočnej nenávisti k Židom“. Článok sa svojou dikciou snaží vyvolať dojem, akoby ÚPN prejavoval sympatie k antisemitizmu.

11.04.2010

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský v súvislosti s leteckým nešťastím, pri ktorom zahynul prezident Poľskej republiky Lech Kaczynski s manželkou a členovia jeho delegácie, vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým a celému poľskému národu. Ako osobnú stratu vníma tragický odchod Janusza Kurtyku, prezidenta Instytutu Pamięci Narodowej, partnerskej organizácie Ústavu pamäti národa.

09.04.2010

V priestoroch kníhkupectva Svet knihy v Bratislave bola vo štvrtok 8. apríla 2010 verejnosti prezentovaná nová publikácia Ústavu pamäti národa „Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939“, ktorej knižné vydanie pripravil František Vnuk. Karol Sidor bol v tridsiatych rokoch 20. storočia výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény i slovenskej žurnalistiky. Hoci bol jednou z vedúcich osobností Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po nátlaku nacistického Nemecka bol od marca 1939 odstavený z aktívnej politiky. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako vyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Po roku 1945 bol jednou z vedúcich osobností slovenského politického exilu. Karol Sidor začal písať svoj denník v decembri 1916 ešte ako študent a písal ho až do svojej smrti. Denníky z rokov 1930 – 1939 predstavujú unikátny pohľad reprezentanta nastupujúcej mladej laickej generácie v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

06.04.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2010 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

30.03.2010

S cieľom prezentovať nové poznatky a skúsenosti získané výskumom archívnych materiálov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období neslobody a doplniť štúdium našich národných dejín v rokoch 1939 – 1989 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI) cyklus prednášok pre stredné a vysoké školy.

25.03.2010

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozývajú na spomienkové zhromaždenie na Sviečkovú manifestáciu, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2010 o 17. hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského.

24.03.2010

V stredu 24. marca sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1939 – 1945 diskutovali PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

18.03.2010

Ústav pamäti národa Vás srdečne pozýva na otvorenie II. ročníka projektu Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska s názvom NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom, ktoré sa uskutoční 24. marca 2010 v areáli kláštora redemptoristov v Podolínci.

18.03.2010

Ústav pamäti národa spolu s Obvodným úradom v Považskej Bystrici a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pod záštitou ministra obrany SR Ing. Jaroslava Bašku Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX, ktorá sa uskutoční 13. – 15. apríla 2010 v aule Obvodného úradu v Považskej Bystrici.

18.03.2010

V stredu 17. marca 2010 Ústav pamäti národa navštívil prezident Medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu Jure Knezović. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

16.03.2010

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer na tému "Slovensko-poľské vzťahy 1939 - 1945". Beseda sa uskutoční v stredu 24. marca 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

12.03.2010

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

05.03.2010

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkev v okovách totalitného režimu – Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950, ktorá sa uskutoční 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

03.03.2010

V stredu 3. marca si z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského osemnásť ľudí z Banskobystrického a 29 z Trenčianskeho kraja prevzalo dekréty a preukazy veteránov protikomunistického odboja. Ústav pamäti národa si týmto symbolickým spôsobom uctil ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu a prispeli tak k našej slobode.

01.03.2010

Karol Sidor (16. 7. 1901 Ružomberok – 20. 10. 1953 Montreal, Kanada) – bol slovenský štátnik, politik, novinár spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. storočia bol výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény a slovenskej žurnalistiky.

25.02.2010

Vo štvrtok 25. februára sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Alexandrovi Dubčekovi a období normalizácie diskutovali Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.; Mgr. Peter Jašek, PhD. a Mgr. Jerguš Sivoš.

24.02.2010

Ústava pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční v stredu 3. marca 2010 o 16.00 hod. v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej 19.

24.02.2010

V stredu 3. marca o 10.30 hod. sa v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.