Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

26.11.2009

Po februári 1948 mal komunistický režim v Československu na poli cirkevnej politiky jediný cieľ – podriadiť si úplne všetky cirkvi. V prípade Katolíckej cirkvi sa komunisti snažili vytvoriť z nej nezávislú národnú cirkev, ktorá by nebola pod vplyvom Vatikánu, ale bola kontrolovaná a riadená štátnou mocou. Jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, bol aj politický súdny proces, v ktorom mohli byť nielen skompromitovaní, ale odsúdení odporcovia – aj tí potenciálni – komunistického režimu.

26.11.2009

Publikácia autobiograficky zachytáva roky autorovho života strávené na nútených prácach v pracovných lágroch. Svoju táborovú skúsenosť, ktorá J. Bobalika priviedla až na ďalekú Kolymu, sám nazýva „zapolárnou akladémiou”. Kým sovietska propaganda sa podpísala pod opciu občianstva, ktorej sa autor zúčastnil ako jeden z mnohých tisícov občanov Slovenska, sovietska NKVD stála za jeho vykonštruovaným procesom so strastiplnými dôsledkami.

20.11.2009

Pozývame Vás na koncert, ktorý sa pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie uskutoční v piatok 20. novembra o 19.00 hod. v klube Rock´n´Roll na Domkárskej 13 v Bratislave.

19.11.2009

V rámci spomienok na novembrové udalosti v roku 1989 sa v dňoch 11. – 12. novembra v historickej budove NRSRna Župnom námestí konala vedecká konferencia „20. výročie Nežnej revolúcie“. Konferencia vytvorila priestor na prezentáciu objektívnych - sentimentom nezaťažených - výsledkov výskumu historikov zaoberajúcich sa novembrovými udalostiam roku 1989, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu.
Téma vyvolala záujem odbornej verejnosti, čo sa odrazilo na bohatom programe konferencie.
S príspevkami na nej vystúpilo 24 prednášajúcich medzi inými aj z Nemecka, Kanady a Bulharska. Na konferencii odzneli aj príspevky o pohľade orgánov ÚV KSS na novembrové udalosti, o používaní letákov, bulletinov a korporatívnych vyhlásení z roku 1989 na skúmanie ľudových mentalít v revolučnej situácii, či referát o konšpiračných teóriách spájaných s Nežnou revolúciou. Hovorilo sa aj o činnosti XII. správy ZNB v období od novembra 1989 do februára 1990, ako aj o rekonštrukcii skartovaných dokumentov Stasi a skartáciách materiálov ŠtB.

19.11.2009

Dvadsať rokov slobody si pripomenulo aj mesto Žilina, ktoré v dňoch 16. – 20. novembra pod záštitou primátora Ivana Harmana zorganizovalo sériu podujatí. Partnerom organizátorov bol i Ústav pamäti národa. V pondelok 16. novembra sa v priestoroch radnice konala projekcia dokumentárnych filmov „Sviečková manifestácia“ a „November +20“. Na projekciu nadviazala diskusia a prezentácia publikácie „November - Očami ŠtB a ulice“. Medzi hosťami boli politológ Miroslav Kusý, historik Milan Zemko a režisér Tomáš Vitek.

19.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného komunistického režimu sa od 19. novembra do 20. decembra v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala výstava s názvom „Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa“. Na výstave o štátnej bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky (známej pod skratkou Stasi) sa záujemcovia mohli oboznámiť s jej vznikom, metódami práce, spolupracovníkmi, agentmi, ale aj s obeťami jej teroru. Súčasťou expozície bola výstava Dejiny ŠtB pripravená Ústavom pamäti národa, ktorá priblížila históriu československej tajnej služby so zameraním na Slovensko.

19.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu totalitného komunistického režimu sa od 19. novembra do 20. decembra v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského konala výstava s názvom „Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa“. Na výstave o štátnej bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky (známej pod skratkou Stasi) sa záujemcovia mohli oboznámiť s jej vznikom, metódami práce, spolupracovníkmi, agentmi, ale aj s obeťami jej teroru. Súčasťou expozície bola výstava Dejiny ŠtB pripravená Ústavom pamäti národa, ktorá priblížila históriu československej tajnej služby so zameraním na Slovensko.

18.11.2009

Pozývame Vás na besedu o Viedenskej arbitráži a jej dôsledkoch, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. 11. 2009 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

17.11.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom a Národnou radou Slovenskej republiky pripravil výstavu venovanú udalostiam novembra '89. Súčasťou unikátnej výstavy sú popri fotografiách aj dobové plagáty, výzvy a karikatúry, ale aj predmety symbolizujúce pád režimu – skartované dokumenty ŠtB, policajná uniforma, ostnatý drôt a hraničný stĺp. Multimediálna časť výstavy ponúka návštevníkom možnosť pozrieť si dokumentárny film „November +20“ s výpoveďami aktérov novembrových dní.
Cieľom výstavy je oboznámiť verejnosť so situáciou v roku 1989 z medzinárodného aj vnútropolitického hľadiska, so študentským hnutím, so zápasom disidentov s komunistickou mocou, ale aj spormi v radoch opozície. Výstavu si môžete pozrieť na Západnej terase Bratislavského hradu do 31. decembra 2009 v čase od 10.00 do 18.00 hod.

15.11.2009

Ďalším zo série podujatí zameraných na pripomenutie si 20. výročie revolúcie bolo diskusné fórum nazvané „20 rokov demokratických zmien v Európe a na Slovensku“, ktoré sa konalo 13. novembra v bratislavskej Univerzitnej knižnici.
O zmenách, ktoré nám priniesli slobodu, so zástupcami mladej generácie diskutovali predstavitelia vtedajšieho disentu Ján Čarnogurský, Ján Budaj a poslanci Európskeho parlamentu Anna Záborská a Boris Zala. Na diskusiu nadviazala prezentácia publikácie Petra Baluna a Gábora Strešňáka „November - Očami ŠtB a ulice“ a premietanie filmu Tomáša Viteka „November +20“.
Diskusné fórum zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

15.11.2009

Pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej sa v nedeľu 15. novembra pri príležitosti osláv Dňa slobody a demokracie uskutočnila v Bojniciach spomienková slávnosť „20 rokov po Nežnej“. Podujatie zorganizovali Kultúrne centrum Bojnice, Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja a Ústav pamäti národa. Súčasťou slávnosti bola aj vernisáž výstavy dokumentov o prenasledovaní cirkví s názvom „Prenasledovaní“.

15.11.2009

Na priečelí Univerzity Komenského v Bratislave pribudla 16. novembra pamätná tabuľa venovaná pochodu študentov bratislavských škôl. Dielo akademického sochára Jána Hoffstädtera slávnostne odhalili v prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského, rektora Univerzity Komenského v Bratislave Františka Gahéra a účastníkov pamätného pochodu.

13.11.2009

Druhý okruh Slovenskej televízie bude v najbližších dňoch patriť aj dokumentárnym filmom z produkcie UPN.

13.11.2009

17. novembra si pripomenieme 20. výročie pádu komunistického režimu v Československu, ktorý nasledoval po udalostiach známych ako Nežná revolúcia. Pri tejto príležitosti prebehne na Slovensku viacero akcií, ktoré toto významné jubileum pripomenú. Jednou z nich je aj výstava o Štátnej bezpečnosti Nemeckej demokratickej republiky (známej pod skratkou Stasi), ktorej slávnostné otvorenie sa bude konať 19. novembra 2009 o 14.00 hod. v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Výstava s názvom „Nepriateľ je ten, kto inak zmýšľa“ bude verejnosti prístupná od 20. novembra do 13. decembra 2009 v čase od 10.00 do 17.00 hod.

12.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie sa 12. novembra v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave uskutočnilo diskusné fórum, ktoré pripravil Ústav pamäti národa v spolupráci s HNClub-om (Klubom Hospodárskych novín) a Central European Business and Social Initiative. V úvode večera bol prezentovaný film ÚPN „November +20“.

10.11.2009

Ústav pro studium totalitních režimů zverejnil na svojich internetových stránkach zoznamy príslušníkov Hlavnej správy rozviedky (I. správa ZNB) a II. správy ZNB (kontrarozviedka).

10.11.2009

Pozývame Vás na slávnostné odhalenie pamätnej tabule k pochodu študentov bratislavských škôl, ktorý sa uskutočnil 16. novembra 1989. Dielo akademického sochára Jána Hoffstädtera bude na priečelí Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6) odhalené v pondelok 16. novembra o 11.00 hod.

09.11.2009

Udalostiam spred dvadsiatich rokov vedúcim k oslobodeniu našej spoločnosti sa venovala konferencia s názvom „20 rokov slobody“, ktorá sa uskutočnila 9. novembra v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Kľúčovými témami konferencie boli náboženská sloboda, dôstojnosť človeka a rodiny, politická a ekonomická sloboda. Popri prednáškach sa uskutočnilo aj premietanie nových filmov ÚPN o období totality a udalostiach z roku 1989 – filmu „November +20“ režiséra Tomáša Viteka a filmu „Prežili sme Gulag“ režiséra Ondreja Krajňáka. Nechýbala ani diskusia za účasti politických väzňov.

08.11.2009

V dňoch 5. – 8. novembra sa v priestoroch areálu Incheba Expo Bratislava konal 17. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka 2009. Záujemci si mohli pozrieť ale aj zakúpiť knižné diela z produkcie Ústavu pamäti národa, ktorý mal na veľtrhu svoj stánok. V rámci Bibliotéky ÚPN zorganizoval aj besedu o diele historika Petra Sokoloviča Hlinkova garda 1938 – 1945.