Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

08.09.2014

Pri príležitosti 70. výročia SNP sa v Banskej Bystrici sa 29. augusta 2014 zišli na celoštátnych oslavách predstavitelia politického, verejného, kultúrneho a spoločenského života zo Slovenska i zo zahraničia a široká verejnosť na bohatom kultúrnom a spoločenskom programe.

08.09.2014

Pod gesciou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a riadiaceho výboru programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky CETIR - Centrum pre odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem sa v dňoch 25. - 26. augusta 2014 uskutočnila pracovná návšteva pracovníkov Ministerstva ľudských práv Irackej republiky na Slovensku.

08.09.2014

V Bratislave na Námestí SNP sa 8. septembra 2014 zastaví Expres slobody so svojim verejným sprievodným programom. Členovia jeho posádky popri prezentácii dobových fotografií dokumentujúcich udalosti súvisiace s pádom komunistických režimov v krajinách bývalého východného bloku, absolvujú aj stretnutie s jedným z lídrov Nežnej revolúcie Jánom Budajom. Súčasťou sprievodného programu počas zastávky Expresu slobody na Slovensku bude workshop s umelcom Michalom Murínom a stretnutie s poprednými slovenskými výtvarníkmi Rudolfom Sikorom, Jozefom Jankovičom a Miroslavom Cipárom v bratislavskej Umelke, kde v roku 1989 spomenutí umelci pomáhali zakladať hnutie Verejnosť proti násiliu.

08.09.2014

23. augusta 2014 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove uskutočnila už tradičná pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom, ktorú už roky organizuje Konfederácia politických väzňov Slovenska. Program sa v miestnom farskom Kostole svätého Ignáca pontifikálnou sv. omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

08.09.2014

Účasťou na spomienkových podujatiach venovaných výročiu okupácie bývalého Československa vojskami členských štátov Varšavskej zmluvy v auguste 1968, si zamestnanci ÚPN na čele s predsedom Správnej rady ústavu Ondrejom Krajňákom spolu s verejnosťou pripomenuli jeden z historických medzníkov našich novodobých dejín.

08.09.2014

Pri príležitosti 25. výročia konania Paneurópskeho pikniku na rakúsko-maďarskej hranici pri Šoproni v roku 1989 sa vo Viedni v Rakúsku 13. augusta 2014 zúčastnil  predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák na medzinárodnom vedeckom kolokviu venovanom jednému z historických medzníkov urýchľujúcich pád totalitných režimov v štátoch bývalého socialistického  bloku v Európe.

08.09.2014

Pamätný deň rómskeho holokaustu si svet pripomína z iniciatívy poľských Rómov a medzinárodných rómskych organizácií každoročne 2. augusta. Na Slovensku si jeho 70. výročie pripomenuli pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka 1. augusta 2014 slávnostnou sv. omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave, ale aj 2. augusta 2014 spomienkovým podujatím v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

08.09.2014

Vďaka spolupráci obce Šintava a Ústavu pamäti národa sa dňa 10. septembra 2014 o 9.00 hod. v Šintave pri farskom kostole sv. Martina uskutoční slávnostné odhalenie pamätníka a pomenovanie námestia po osobnostiach protikomunistického odboja a katolíckeho disentu Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla.

04.09.2014

Československý štát po roku 1945 a v jeho rámci osobitne komunistický režim, masovo postihoval nielen za náboženské cítenie, triednu príslušnosť, osobnú minulosť či politické názory, ale aj za národné cítenie. Najčastejšie sa tak dialo pod ideologickou nálepkou "separatizmu" či "buržoázneho nacionalizmu", ktorý bol režimom chápaný ako opak oficiálne hlásaného "proletárskeho internacionalizmu". Toto ťaženie trvalo niekoľko desaťročí a postihlo tisíce Slovákov, osobitne z radov inteligencie.

21.08.2014

Európska sieť Pamäť a Solidarita pokračuje v akcii začatej v minulom roku, ktorej cieľom je zachovať v mysliach Európanov 23. august ako symbol na pamiatku obetí totalitných režimov 20. storočia – nacizmu a stalinizmu. Dôležitým prvkom tohto podujatia je špeciálne pri tejto príležitosti vytvorená známka „Remember. August 23”. Záujemcovia si môžu túto známku objednať alebo stiahnuť jej elektronickú verziu na internetovej stránke www.enrs.eu/august23. Organizátori akcie vyzývajú všetkých, aby sa o toto symbolické znamenie pamäti delili a šírili ho ďalej. Oslavy Európskeho dňa pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu sa v tomto roku budú konať v Lotyšsku.

07.07.2014

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa za účasti odborníkov i širokej verejnosti 25. júna 2014 uskutočnila prezentácia publikácie z dielne Metodicko-pedagogického centra pod názvom Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda.

04.07.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňoch 7. - 25. júla 2014 a 18. - 31. augusta 2014 uzatvorená.

25.06.2014

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 24. júna 2014 zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení IX. ročníka súťaže združenia Eustory na Slovensku. Súťaž sa konala pod záštitou Dr. h.c. Antona Srholca, rímskokatolícky kňaza a saleziána, spisovateľ a charitatívneho pracovníka a súčasne predsedu KPVS a v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

24.06.2014

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 23. júna 2014 zúčastnil na pietnej spomienke pri príležitosti 65. výročia protikomunistickej vzbury v Levoči. Krajňák spolu s predstaviteľmi mesta Levoča, miestneho dekana Mons. Františka Dlugoša, zástupcami organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja a ďalšími hosťami za účasti obyvateľov sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši v miestnom farskom chráme sv. Jakuba, po ktorej položili vence a kytice k pamätnej tabuli venovanej udalostiam spojeným s Levočskou vzburou.

19.06.2014

V priestoroch historického zámku v Rakúskej obci Kittsee sa 11. júna 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom „Grenzfälle als vor Kittsee der Vorhang fiel (Hraničné prípady - ako pred Kittsee spadla opona).“, ktorá bola zorganizovaná ako súčasť podujatí v rámci Kultúrneho leta Kittsee 2014.

19.06.2014

Súčasťou programu inaugurácie novozvoleného prezidenta republiky Andreja Kisku 15. júna 2014 bola aj návšteva Devína, kde si uctil pamiatku obetí totality.

Pri tejto príležitosti sa stretol aj s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom, ktorý sa zúčastnil na slávnostnej inaugurácii prezidenta republiky.

19.06.2014

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.

19.06.2014

Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si 13. júna 2014 položením venca k pamätnej tabuli na námestí SNP pripomenuli 8. výročie úmrtia Jana Langoša.

12.06.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Tradícia autonómie na Podkarpatskej Rusi

Diskutovať budú: prof. Dr. Robert Magocsi (Univerzita Toronto), PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. a PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (obaja Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach).
Podujatie sa uskutoční v utorok 24. júna 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

05.06.2014

Na akademickej pôde slovenských univerzít v Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach sa v uplynulom mesiaci máj 2014 uskutočnila séria prednášok spojená s filmovou projekciou a následnou diskusiou na tému „November 1989 a pád komunizmu“.