Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

05.11.2009

V bratislavskom Klube slovenských spisovateľov bol vo štvrtok 5. novembra verejnosti predstavený nový zborník Ústavu pamäti národa „1988 – Rok pred zmenou“, zostavovateľom ktorého je vedecký pracovník ústavu Peter Balun. Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku. Podujatím, nad ktorým prebral záštitu poslanec NR SR František Mikloško, si Ústav pamäti národa pripomenul 20. výročie Nežnej revolúcie.

03.11.2009

Svätou liturgiou v katedrálnom Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave sa v utorok 3. novembra začala prezentácia novej publikácie Daniela Atanáza Mandzáka, CSsR Dokumenty k procesu s Augustínom Machalkom a spol.
Po februári 1948 sa komunistický režim pokúsil násilím získať kontrolu nad cirkvami v Československu. Jedným z nástrojov na získanie kontroly boli aj politické súdne procesy s „odporcami“ režimu. V monsterprocese proti A. A. Machalkovi a spol. boli desiati nevinní rehoľníci odsúdení celkom na 132 rokov väzenia a jeden doživotný trest...
Záštitu nad podujatím prevzal bratislavský gréckokatolícky eparcha vladyka Peter Rusnák.

03.11.2009

Pozývame Vás na výstavu November '89, ktorá Vám pripomenie najdôležitejšie udalosti Nežnej revolúcie - udalosti, ktoré nám otvorili cestu k demokracii a slobode.

02.11.2009

V rámci podujatí, ktorými si mesto Žilina a žilinské kultúrne inštitúcie a organizácie pripomenú 20 rokov slobody sa v pondelok 16. novembra o 17.00 hod. v priestoroch radnice uskutoční projekcia dokumentárnych filmov ÚPN Sviečková manifestácia a November +20.

29.10.2009

Pri príležitosti 20. výročia „nežnej“ revolúcie pripravujeme v spolupráci s HNClub-om a Central European Business and Social Initiative netradičné stretnutie s poprednými osobnosťami politickej a kultúrnej scény, ktorých mená sú spájané s touto udalosťou.

28.10.2009

Cyklus „Diskusné večery ÚPN“ pokračoval v stredu 28. októbra v Poľskom inštitúte v Bratislave besedou na tému cirkevné zákony z roku 1949 a prenasledovanie cirkví v komunistickom Československu. Diskutujúcimi boli Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.; ThDr. Martin Šabo, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin.

27.10.2009

V utorok 27. októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja. Išlo o ďalšie zo série podujatí, ktorými si chce Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

27.10.2009

V bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj mal 27. októbra slávnostnú premiéru nový dokumentárny film z produkcie ÚPN November +20. Film režiséra Tomáša Viteka ponúka pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a slovenskej spoločnosti. Na projekciu nadviazala beseda s režisérom i s účinkujúcimi – Jánom Budajom, Jánom Čarnogurským, Františkom Mikloškom a Ladislavom Snopkom. Filmovou premiérou Ústav pamäti národa odštartoval sériu podujatí venovaných 20. výročiu Nežnej revolúcie.

26.10.2009

V nedeľu 15. novembra o 11.00 hod. sa vo vestibule Kultúrneho centra Bojnice uskutoční spomienková slávnosť 20 ROKOV PO NEŽNEJ. Súčasťou podujatia bude vernisáž výstavy dokumentov o prenasledovaní cirkví PRENASLEDOVANÍ.

26.10.2009

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na diskusné fórum 20 rokov demokratických zmien v Európe a na Slovensku,ktoré sa uskutoční 13. novembra 2009 o 15:00 hodine v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ul. 11 v Bratislave.

26.10.2009

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu, ktorá je venovaná novembrovým udalostiam roku 1989 vedúcim k pádu komunistického režimu v Československu.
Konferencia sa uskutoční 11. a 12. novembra 2009 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 12 v Bratislave.

26.10.2009

Mesto Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na konferenciu 20 rokov slobody. Cieľom konferencie , ktorá sa uskutoční 9. novembra v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ul. 89 v Košiciach, je pripomenutie si udalostí vedúcich k oslobodeniu našej spoločnosti.

26.10.2009

V týchto dňoch sa na pulty predajcov dostáva nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa . Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Pavla Mičianika „Medzi nacizmom a komunizmom – Vyjednávania velenia Rýchlej divízie s Červenou armádou o kapitulácii na Kaukaze v roku 1943“, štúdiu Petra Kubíka o osudoch talianskych diplomatov pôsobiacich v Bratislave v rokoch 1943 až 1945, či informácie o medzinárodnom projekte Pamäť národa.

22.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pri príležitosti 20 rokov od pádu totality pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality.

21.10.2009

V utorok 27. októbra sa v Trnave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

20.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na knižný veľtrh Bibliotéka 2009, v rámci ktorého organizuje besedy ...

20.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy zostavovateľa Petra Baluna ....

20.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Daniela Atanáza Mandzáka, CSsR ...

20.10.2009

Pod záštitou podpredsedu Zahraničného výboru NR SR Jozefa M. Rydla sa 29. októbra v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov konala prezentácia knihy Zoltána Meška Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krúťňavy. Podujatie zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s vydavateľstvom Slovak Academic Press a Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska. Prezentácia Meškovho diela bola ďalším z podujatí organizovaných pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie.

19.10.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s vydavateľstvom Slovak Academic Press a Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska Vás pozýva na prezentáciu knihy Zoltána Meška PO STOPÁCH KOMUNIZMU A MÍĽNIKY SLOVENSKEJ KRÚTŇAVY.