Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

18.10.2013

Ústav pamäti národa vydal nové číslo časopisu Pamäť národa. Prináša zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom opäť približujú obdobie nedemokratických režimov 20. storočia.

18.10.2013

V aule Seminára sv. Gorazda v Nitre sa 17. októbra 2013 uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska v tvorivosti žiakov základných a stredných škôl SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda pod názvom „Solúnski bratia“.

17.10.2013

K vyhláseniu členov Správnej rady ÚPN poskytol predseda Správnej rady ÚPN ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. nasledovné vyjadrenie:
„Mojou úprimnou snahou je zabezpečiť riadne fungovanie Ústavu pamäti národa, ako verejnoprávnej inštitúcie dokumentujúcej a pripomínajúcej zločiny fašizmu a komunizmu, efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov a plnenie poslania Ústavu pamäti národa v súlade s mandátom a osobnou zodpovednosťou, ktoré som obdržal od poslancov Národnej rady SR."

16.10.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Goetheho inštitútom, Zväzom protikomunistického odboja a OZ Pamäť národa pripravil odborný seminár na tému „60. výročie ľudového povstania v NDR 17. júna 1953“. Počas odborného seminára budú svoje príspevky prezentovať PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Dr. Jozef M. Rydlo. Súčasťou programu bude o 16,00 hod vernisáž výstavy dobových fotografií pripravenej Spolkovým úradom pre spracovanie diktatúry SED.

14.10.2013

Na druhom medzinárodnom sympóziu Európskej pamäte sa v dňoch 10. – 12. októbra 2013 v Berlíne medzi takmer dvoma stovkami reprezentantov zo 120 inštitúcií a mimovládnych organizácií zameriavajúcich sa na dejiny 20. storočia z 23 európskych štátov zúčastnili aj historici Ústavu pamäti národa Ondrej Podolec a Peter Jašek. Diskutovali zvlášť o forme a povahe súčasnej kultúry pamäte a súvisiacej výučby histórie.

11.10.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu HORÚCA JESEŇ 1938.
Diskutovať budú: PhDr. Anton Hrnko, CSc. (Ministerstvo obrany SR), Dr. hab. Krzystof Nowak (Sliezska univerzita v Katoviciach) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

11.10.2013

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom pokračoval Ústav pamäti národa 10. októbra 2013 v Ružomberku s odovzdávaním dekrétov priznaných celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

09.10.2013

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom odovzdal Ústav pamäti národa 9. októbra 2013 v Žiline dekréty priznané celkom 56 veteránom protikomunistického odboja zo Žilinského kraja.

02.10.2013

Na pôdu ÚPN zavítali 30. septembra 2013 predstavitelia Ústavu pre jednotné vzdelávanie z Kórejskej republiky pod vedením riaditeľa divízie výskumu a rozvoja Kang Jung Goo a jeho zástupcu Ha Sang Cheol. Ich návšteva na ÚPN bola súčasťou študijnej cesty, počas ktorej spoznávali krajiny Európy a medzi nimi predmetom ich záujmu bolo aj bývalé Československo. Po návšteve Českej republiky tak navštívili aj Slovensko a priamo v ÚPN sa zaujímali o rozdelenie republiky, vzájomné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ale aj obdobie neslobody počas komunistického režimu.

01.10.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pripravil 26. septembra 2013 seminár spojený s diskusiou na tému „Slováci v poľskom odboji“.

01.10.2013

Pri príležitosti sviatku sv. Vincenta, patróna Kostola sv. Vincenta v Bratislave – Ružinove, a súčasne 55. výročia súdneho procesu Ján Hutyra a spol. a 60. výročia súdneho procesu Štefan Krištín a spol. bola 29. septembra 2013 na tomto chráme odhalená pamätná tabuľa s menami kňazov, bratov a seminaristov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul nespravodlivo väznených komunistickým režimom.

30.09.2013

Na scénach práve prebiehajúceho festivalu Divadelná Nitra 2013, hlavnému programu dominujú inscenácie pripravené v rámci unikátneho projektu „Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície“. V medzinárodnej či svetovej premiére diváci majú možnosť vzhliadnuť šesť inscenácií zo šiestich európskych krajín, ktoré boli pripravené exkluzívne pre Divadelnú Nitru na tému skutočných príbehov ľudí, ktorých osudy na celý život zmenil komunistický režim.

27.09.2013

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu MNÍCHOVSKÁ DOHODA A JEJ TIENE.

23.09.2013

Na základe uznesenia Správnej rady ÚPN poskytujeme médiám a verejnosti nasledovné vyhlásenie jej členov v pôvodnom neupravenom znení:
"Správna rada nesúhlasí s vyjadreniami v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas prerokovania predmetného zákona v prvom čítaní o súhlase orgánov Ústavu pamäti národa s navrhovaným znením novelizácie zákona č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). Správna rada vyjadruje nesúhlas s týmto návrhom zmeny zákona a zároveň odmieta dehonestovanie orgánov Ústavu pamäti národa a ich činnosti."

23.09.2013

Vďaka spolupráci Ústavu pamäti národa a Asociácie Divadelná Nitra sa 19. septembra 2013 v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila vernisáž dvoch výstav pod názvom „Prísne tajné!“ a „Praha objektívom tajnej polície“.

20.09.2013

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu "Slováci v poľskom odboji 1939 - 1945". Diskutovať budú: Dr. Janusz Marszalec, Múzeum 2. svetovej vojny, Gdansk a Mgr. Eduard Laincz, Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. septembra 2013 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

16.09.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci Asociáciou Divadelná Nitra pozýva na vernisáž výstav pod názvom „Prísne tajné!“ a „Praha objektívom tajnej polície“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2013 o 17.00 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

13.09.2013

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Silvestrovi Krčmérymu, ktorý zomrel 10. septembra 2013, Ústav pamäti národa priznal dňom 12. septembra 2013 postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam.

11.09.2013

Ústav pamäti národa na čele s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom v súvislosti s úmrtím Silvestra Krčméryho vyslovuje úprimnú sústrasť jeho najbližšej rodine, priateľom a známym. 10. septembra 2013 vo veku 89 rokov zomrel MUDr. Silvester Krčméry zo Spoločenstva Fatima (SF), ktorý bol jednou z popredných osobností tajnej Cirkvi na Slovensku a spolu zo zosnulým kňazom Vladimírom Juklom stáli pri zrode sekulárneho inštitútu SF i organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov. Spolu sa celý život snažili o službu pravde, dobru a láske.

30.08.2013

Vďaka spolupráci Veľvyslanectva Irackej republiky a Ústavu pamäti národa navštívil Slovenskú republiku v dňoch 26. - 29. augusta 2013 minister pre ľudské práva Irackej republiky Mohammed Shyaa Alsudani so sprievodom.