Archív aktualít

07.09.2010

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, Európskou sieťou Pamäť a solidarita a Nordost-Institut si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského Fenomén Bratislava.

03.09.2010

Pozývame Vás do Piešťan na filmový festival Cinematik, ktorého 5. ročník sa uskutoční v dňoch 9. až 15. septembra 2010. V utorok 14. septembra o 17.00 hod. si v kine Klub (MsKS) budete môcť pozrieť film Ústavu pamäti národa a Združenia inteligencie Rusínov Slovenska „Jozef a jeho bratia“.

31.08.2010

S ohľadom na zjavnú predpojatosť formulácie otázok redaktora týždenníka Plus 7 dní Petra Gettinga, ktoré boli ústavu zaslané e-mailom 25. augusta 2010, zverejňujeme na našich internetových stránkach plné znenie odpovedí ÚPN spolu s otázkami v ich pôvodnom znení. Čitatelia týždenníka Plus 7 dní si tak budú môcť utvoriť vlastný názor.

27.08.2010

Vo štvrtok 26. augusta sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila premiéra nového filmu Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty. Film režiséra Igora Siváka sa venuje poľsko-slovenskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Práve vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre "dobrodruhov" akým bol aj József Kuraś zvaný Ogieň, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov.

16.08.2010

V rámci cyklu Diskusné večery ÚPN Vás pozývame na premiéru filmu „Bohom zabudnuté kúty“ spojenú s diskusiou na tému slovensko-poľské pohraničie v rokoch 1945 – 1947. Diskutovať budú: Dr. Marek Lasota (IPN Krakov), Mgr. Ing. Ľubomír Ďurina (ÚPN), Mgr. Igor Sivák (režisér filmu).Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 26. augusta 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Vstup je voľný.

11.08.2010

Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha – pozvánka

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením PANT, Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konráda Adenauera, Slovenskou radou rodičovských združení, Rímskokatolíckym farským úradom v Kremnici, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských rehôľ na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodný vedecko-didaktický seminár Barbarstvo ducha.

02.08.2010

V sobotu 31. júla 2010 sa v Starom Tekove uskutočnil už 5. ročník rekonštrukcie bojov z roku 1945 medzi Červenou armádou a nemeckým Wehrmachtom. Na podujatí sa prezentoval aj Ústav pamäti národa. Záujemcovia o históriu si v stánku ÚPN mohli zakúpiť publikácie ústavu a diskutovať s jeho pracovníkmi.

30.07.2010

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009 v Bratislave, prináša príspevky 41 odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska, Poľska, Nemecka, Bulharska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Maďarska a Francúzska.

30.07.2010

V dňoch od 9. do 31. augusta 2010 bude bádateľňa Archívu ÚPN z technických príčin zatvorená. Žiadanky prijímame a vybavujeme až po tomto termíne.
Za pochopenie ďakujeme.

30.07.2010

Vo štvrtok 29. júla sa za veľkého záujmu verejnosti v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O živote a politickom pôsobení Karola Sidora diskutovali doc. František Vnuk; PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

20.07.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Karol Sidor – novinár, politik, diplomat, emigrant". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. júla 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: doc. František Vnuk; PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a PhDr. Martin Lacko, PhD.

12.07.2010

Na festivale Bažant Pohoda 2010, ktorý sa uskutočnil v dňoch 8. až 10. júla na trenčianskom letisku sa zúčastnil aj Ústav pamäti národa. Festival „odštartoval“ premietaním dokumentárnych filmov z produkcie ÚPN Bohom zabudnuté kúty a November +20. V stánku ÚPN si záujemcovia o moderné dejiny mohli vybrať z bohatej ponuky publikácií vydaných ústavom

28.06.2010

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov teritoriálnych útvarov rozviedky pôsobiacich na Slovensku v rokoch 1969 – 1989.

25.06.2010

Vo štvrtok 24. júna sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O „socialistickej“ ústave ČSSR z roku 1960 diskutovali prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc.

24.06.2010

Na festivale Bažant Pohoda 2010, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. až 10. júla na trenčianskom letisku budú vo štvrtok 8. 7. prezentované dokumentárne filmy Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty a November +20.

24.06.2010

V stredu 23. júna sa v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia knihy Martina Lacka Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády.

Kniha prináša množstvo nových, posiaľ nepublikovaných informácií o procese vzniku a etablovania sa Slovenského štátu v roku 1939, ktoré môžu byť užitočné nielen pre záujemcov o armádnu problematiku, ale všetkých, ktorí sa zaujímajú o toto dynamické obdobie našich národných dejín, či už na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni.

22.06.2010

V druhom tohtoročnom čísle štvrťročníka ÚPN Pamäť národa okrem iného nájdete štúdiu Ivana A. Petranského Jehovovi svedkovia v Československu 1945 – 1949, Matej Medvecký Vás oboznámi s organizačnou štruktúrou štátnej bezpečnosti a politického spravodajstva na Slovensku pred februárom 1948 a Pavol Jakubčin s úlohami cirkevných tajomníkov pri práci s kňazmi Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.

16.06.2010

V utorok 15. júna sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže študentov stredných škôl o novodobej histórii Eustory. Témou 6. ročníka bola migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí.

Slávnosti sa, okrem ocenených študentov a učiteľov z celého Slovenska, zúčastnila aj generálna riaditeľka Eustory AISBL z Hamburgu Gabriele Woidelko, generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka, riaditeľka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Zuzana Jezerská a predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

14.06.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Ústava ČSSR z roku 1960 – 50. výročie". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. júna 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc.

11.06.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Martina Lacka Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Prezentácia sa uskutoční v stredu 23. júna 2010 o 15.00 hod. v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.