Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

30.03.2010

S cieľom prezentovať nové poznatky a skúsenosti získané výskumom archívnych materiálov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období neslobody a doplniť štúdium našich národných dejín v rokoch 1939 – 1989 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI) cyklus prednášok pre stredné a vysoké školy.

25.03.2010

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozývajú na spomienkové zhromaždenie na Sviečkovú manifestáciu, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2010 o 17. hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského.

24.03.2010

V stredu 24. marca sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1939 – 1945 diskutovali PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

18.03.2010

Ústav pamäti národa Vás srdečne pozýva na otvorenie II. ročníka projektu Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska s názvom NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom, ktoré sa uskutoční 24. marca 2010 v areáli kláštora redemptoristov v Podolínci.

18.03.2010

Ústav pamäti národa spolu s Obvodným úradom v Považskej Bystrici a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pod záštitou ministra obrany SR Ing. Jaroslava Bašku Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX, ktorá sa uskutoční 13. – 15. apríla 2010 v aule Obvodného úradu v Považskej Bystrici.

18.03.2010

V stredu 17. marca 2010 Ústav pamäti národa navštívil prezident Medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu Jure Knezović. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

16.03.2010

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer na tému "Slovensko-poľské vzťahy 1939 - 1945". Beseda sa uskutoční v stredu 24. marca 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

12.03.2010

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

05.03.2010

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkev v okovách totalitného režimu – Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950, ktorá sa uskutoční 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

03.03.2010

V stredu 3. marca si z rúk predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského osemnásť ľudí z Banskobystrického a 29 z Trenčianskeho kraja prevzalo dekréty a preukazy veteránov protikomunistického odboja. Ústav pamäti národa si týmto symbolickým spôsobom uctil ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu a prispeli tak k našej slobode.

01.03.2010

Karol Sidor (16. 7. 1901 Ružomberok – 20. 10. 1953 Montreal, Kanada) – bol slovenský štátnik, politik, novinár spisovateľ. V tridsiatych rokoch 20. storočia bol výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény a slovenskej žurnalistiky.

25.02.2010

Vo štvrtok 25. februára sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Alexandrovi Dubčekovi a období normalizácie diskutovali Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.; Mgr. Peter Jašek, PhD. a Mgr. Jerguš Sivoš.

24.02.2010

Ústava pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční v stredu 3. marca 2010 o 16.00 hod. v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na Záhradníckej 19.

24.02.2010

V stredu 3. marca o 10.30 hod. sa v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 21 v Banskej Bystrici za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

19.02.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na Diskusný večer na tému "Alexander Dubček a normalizácia", ktorý sa bude konať vo štvrtok 25. februára 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.; Mgr. Peter Jašek, PhD. a Mgr. Jerguš Sivoš.

14.02.2010

V dňoch 12. a 13. februára 2010 sa zástupcovia Slovenska, vedení predsedom Správnej rady ÚPN Ivanom Petranským, zúčastnili prvého spoločného stretnutia členov Európskej siete „Pamäť a solidarita“, ktoré sa uskutočnilo vo Varšave.
Hlavným bodom rokovania bolo konštituovanie poradných orgánov, Kuratória a Vedeckej rady, ako aj voľba ich predsedov. Slovenská strana pri voľbe zaznamenala úspech - predsedom Kuratória sa stal Ján Čarnogurský. Predseda Správnej rady siete Andrzej Przewoznik účastníkov zároveň informoval o vytvorení sekretariátu, ktorý svoju činnosť zaháji v apríli 2010 vo Varšave.
Cieľom Európskej siete „Pamäť a solidarita“ je vytvoriť platformu na analýzu, dokumentáciu a sprístupnenie poznania spoločnej minulosti strednej Európy poznačenej totalitnými diktatúrami a prispieť tak k porozumeniu medzi zainteresovanými krajinami.

13.02.2010

Z dôvodu pokračujúcich stavebných úprav bude bádateľňa Archívu ÚPN v pondelok 15. februára 2010 zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

12.02.2010

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili nominanta Zväzu protikomunistického odboja Antona Malackého za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. V opakovanom tajnom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 11. februára získal od 123 prítomných poslancov 68 hlasov.

10.02.2010

Pozývame Vás na premietanie unikátnej desaťdielnej dokumentárnej série Českej televízie PROCES H o „monstrprocese“ s Miladou Horákovou a spol.

04.02.2010

sprístupnených podľa § 17 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 553/2002 Z. z.