Archív aktualít

19.02.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Február 1990 - koniec Štátnej bezpečnosti.

15.02.2016

Dňa 17.2.2016 (streda) bude študovňa Archívu ÚPN z technických príčin uzatvorená.

05.02.2016

Ústav pamäti národa spoločne s ďalšími partnermi pripravuje multidisciplinárnu konferenciu pri príležitosti 30. výročia od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Cieľom konferencie je zachytiť pohľady pracovníkov v zdravotníctve, na meteorologických staniciach, v elektrárňach, na úrovni straníckych a správnych orgánov. Akým spôsobom sme ne/reflektovali ochranné opatrenia? Bola niekde z dôvodu ochrany obyvateľstva zrušená manifestácia 1. mája 1986? Ako sme ne/vnímali opatrenia zo strany štátu, strany, odborníkov.

04.02.2016

Ústav pamäti národa sa zapojil a stal partnerom projektu združenia Gulag z Českej republiky, pod názvom „Mŕtva trať", ktorého cieľom je zdokumentovanie opustených objektov bývalých pracovných táborov typu Gulag na Sibíri v Rusku.

01.02.2016

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák 28. januára 2016 na pôde ÚPN v Bratislave prijal Réku Kiss Földváryné, predsedkyňu Národného pamäťového výboru Maďarskej republiky so sprievodom. Cieľom návštevy bolo prerokovanie možností spolupráce v jednotlivých oblastiach, ktorým sa obe partnerské inštitúcie v záujme zachovania pamäti na obdobie neslobody venujú.

27.01.2016

27. januára na výročie oslobodenia nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pri tejto príležitosti Európska sieť Pamäť Solidarita (ENRS) spolu s Domom konferencie vo Wannsee pripravila krátky animovaný film „Memento", ktorého režisérom je maďarský tvorca Zoltán Szilágyi Varga. Film si môžete pozrieť na internetovej stránke organizátorov, vysielať ho budú tiež viaceré európske televízie vrátane RTVS.

27.01.2016

V rámci festivalu Jeden svet 2016 sa v piatok 29. januára 2016 o 16.30 hod v priestoroch Nadácie POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina, uskutoční diskusia na tému pašovania literatúry do Československa v období neslobody spojená s premietnutím dokumentu s produkcie ÚPN pod názvom „Stopy v snehu".

26.01.2016

V budove Poľskej akadémie vied sa v januári tohto roku uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom ,,Varšava má veľa tvárí". V rámci bloku ,,Národnostné menšiny vo Varšave v 20. storočí" odznela prednáška Dr. Michala Wójciuka pod názvom „Slováci vo Varšavskom povstaní", pri príprave ktorej využil aj informácie a materiály Slovenského inštitútu vo Varšave.

15.01.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945.

13.01.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa JOZEF A JEHO BRATIA.

13.01.2016

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 12. januára 2016 zúčastnil poslednej rozlúčky a pohrebných obradov so zosnulým kňazom a predsedom KPVS Antonom Srholcom v Bratislave a Skalici.

07.01.2016

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák v mene svojom i celej pamäťovej inštitúcie vyjadruje hlboký zármutok nad smrťou dona Antona Srholca a vyslovuje úprimnú sústrasť najbližšej rodine, Konfederácii politických väzňov Slovenska, Saleziánskej rodine na Slovensku, Katolíckej cirkvi na Slovensku a komunite ľudí bez domova RESOTY

21.12.2015

Milostiplné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2016 hojnosť Božieho požehnania, pohody, zdravia a šťastia vám a vašim blízkym želá
Ondrej Krajňák
Predseda správnej rady ÚPN

21.12.2015

Študovňa Archívu ÚPN bude pre verejnosť v čase 14.12.2015 až 8.1.2016 uzavretá.

21.12.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v stredu 25. novembra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Verejnosť proti násiliu od revolúcie po slobodné voľby 1990. Diskutovali doc. PhDr. Martin Bútora – člen koordinačného výboru VPN, PhDr. Michal Horský – šéf volebnej kampane VPN v roku 1990 a Mgr. Patrik Dubovský, PhD. – riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu ÚPN. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

16.12.2015

V roku 2014 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry Správy ŠtB KS ZNB hlavného mesta Bratislava a Západoslovenského kraja v rokoch 1966 – 1971. Nadviazal tým na rekonštrukciu Krajských správ ZNB vtedajšieho Východoslovenského a Stredoslovenského kraja. V tejto úlohe pokračuje ÚPN zverejnením organizačnej a personálnej štruktúry Správy ŠtB Bratislava v rokoch 1971 - 1974.

15.12.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 29. októbra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Akcia "B" (byty) - Násilné vysťahovanie v rokoch 1952 - 1953. Diskutovali RNDr. Mária Jurčovičová, CSc., Ing. Vít Granec – obete núteného presídlenia a Mgr. Michal Babál, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

15.12.2015

ÚPN od roku 2014 v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita realizuje projekt na podporu osvetových a vzdelávacích aktivít pre študentov a pedagógov rôznych stupňov škôl na témy a historické udalosti súvisiace s obdobím neslobody s cieľom zoznámiť pedagógov a mladú generáciu s prejavmi a následkami totalitných režimov v rokoch 1939 - 1989.

15.12.2015

11. decembra 2015 do Ústavu pamäti národa zavítala návšteva študentov z Viedenskej univerzity, študujúcich odbor slavistiky a ďalších študijných odborov za účelom zoznámenia sa s činnosťou ÚPN v oblasti výskumu novodobých dejín zvlášť obdobia neslobody.

15.12.2015

Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s rehoľnou Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul inštalovali na Mestskom cintoríne v Nitre pamätnú tabuľu sestre Florine Barbore Boenighovej pri príležitostí výročí jej narodenia i úmrtia. 14. decembra 2015 ......