Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

15.05.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 1945 - medzi vojnou a mierom

13.05.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Matúš Černák politik, exulant, obeť ŠtB.

12.05.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 26. marca 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Posol nádeje. Ján Pavol II. a Slovensko. Diskutovali poľský politológ a publicista Dr. Andrzej Grajewski a Mgr. Peter Jašek, PhD. z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

06.05.2015

V mene Ústavu pamäti národa, pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka a v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Poprade Vás pozývame na slávnostné verejné odovzdávanie Ďakovných listov predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka

28.04.2015

Spomienkam na likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v časoch bývalého Československa, ale aj na jej neskoršie obnovenie bolo 25. apríla 2015 venované podujatie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Zúčastnil sa na ňom aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Počas programu zazneli spomienky pamätníkov, predstaviteľov cirkvi, či pohľad historika na obdobie spred 65 rokov, kedy takzvaným Prešovským soborom vyvrcholila likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na území Československa

28.04.2015

V spolupráci Ústavu pamäti národa a Miestnej knižnice v Bratislave - Petržalke sa 15. apríla 2015 uskutočnilo diskusné podujatie zamerané na tému Petržalka za Železnou oponou a jej osobnosti v rokoch 1946 – 1973. Podujatie sa konalo v rámci sprievodného programu výstavy pod názvom Petržalka 1946 – 1973 z cyklu výstav Taká bola Petržalka.

22.04.2015

V spolupráci Ústavu pamäti národa s mestom Pezinok sa 22. apríla 2015 v Pezinku uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov celkom 24 novým veteránom protikomunistického odboja z okresov Pezinok, Senec a Malacky.

17.04.2015

ÚPN oznamuje verejnosti, od 13. do 30. apríla 2015 bude ústav, vrátane Archívu ÚPN, bádateľne a študovne pre verejnosť z technických príčin uzatvorený. V tomto čase nebude k dispozícii ani elektronické spojenie prostredníctvom emailovej komunikácie. Súčasne oznamujeme, že od 1. mája 2015 začína ÚPN vykonávať svoju činnosť v nových priestoroch v budove Slovenskej správy ciest na Miletičovej 19, na 1. a 2. poschodí.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie ÚPN.

16.04.2015

Konfederácia politických väzňov Slovenska pripravila pri príležitosti 65. výročia Akcie Kláštory - násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov počas tzv. „barbarskej noci" z 13. na 14. apríla 1950 v rámci Roka zasväteného života spomienkovú aktivitu, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2015 v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí.

16.04.2015

Ústav pamäti národa v spolupráci s Miestnou knižnicou v Bratislave - Petržalke v rámci výstavy Petržalka 1946 – 1973 zorganizovali 8.apríla 2015 odbornú prednášku na tému Petržalka - za chrbtom so Železnou oponou.

15.04.2015

Prvým tohtoročným číslom otvára časopis Pamäť národa XI. ročník svojej existencie. Aj v tomto čísle čitateľom ponúkame na 108 stranách viacero zaujímavých odborných článkov a štúdií.

13.04.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Akcia „K" -Likvidácia mužských reholí v Československu v roku 1950.

08.04.2015

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Daniela Atanáza Mandzáka CSsR - Dokumenty k akcii Prešovský „Sobor".

08.04.2015

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu Michal Lefčík - zabudnutý prípad „KOŠICKÉHO PALACHA"

05.04.2015

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom marca tohto roku uskutočnilo podujatie venované výročiu Sviečkovej manifestácie. Riaditeľ inštitútu Milan Novotný v úvodnom slove tzv. „Bratislavský veľký piatok" z marca 1988 označil za najvýznamnejší verejný prejav odporu voči vtedajšiemu režimu na území Slovenska a vyzdvihol odvahu účastníkov tohto protestného zhromaždenia.

05.04.2015

Činohra Slovenského národného divadla uviedla 31. marca 2015 premiéru divadelnej hry autora Petra Pavlaca pod názvom Slovo Válkovo. Na pozvanie tvorcov sa jej zúčastnili aj predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák s projektovým manažérom Mariánom Turzom.

01.04.2015

Dňa 2.4.2015 (štvrtok) bude študovňa Archívu ÚPN uzatvorená.

30.03.2015

On September 8–9, 2011, the international scientific conference Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe was held on the ground of the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava. It was organized by the Nation's Memory Institute and the European Network of Remembrance and Solidarity in cooperation with the Department of Legal History of the Faculty of Law of Comenius University and the Department of General History of Faculty of Philosophy of Comenius University in Bratislava.

26.03.2015

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si ÚPN v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, ďalšími organizátormi a širokou verejnosťou pripomenuli 27. výročie jej konania v Bratislave.

26.03.2015

Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo 18. marca 2015 divadelnú hru pod názvom „Boží vták", ktorú naštudovali pod taktovkou režiséra Viktora Kollára. Na predstavení sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so zamestnancami ÚPN.