Archív aktualít

27.04.2012

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Konferencia sa uskutoční 22. – 23. mája 2012 v Banskej Bystrici v kinosále Múzea SNP. Organizátormi konferencie sú: Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa, Múzeum Slovenského národného povstania a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

27.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie. Diskutovať budú: Attila Simon, PhD. (Univerzita J. Selyeho v Komárne), PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava), PhDr. Pavel Mičianik, PhD. M.A. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční 3. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote na Námestí M. Tompu 5.

27.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Rožňava a Štátnym archívom v Košiciach, pobočka Rožňava Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945 spojenú s prezentáciou rovnomenného zborníka z vedeckej konferencie. Diskutovať budú: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. (Slovenský historický ústav Matice slovenskej v Martine), Mgr. Valéria Pulenová (Plešivec) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční 2. mája 2012 o 17.00 hod. v priestoroch radnice v Rožňave, Námestie baníkov 32.

17.04.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o komunizme v súčasnom svete. Diskutovať budú: Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (Ústav politických vied SAV) a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (Ústav pamäti národa). Podujatie sa uskutoční v stredu 25. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

13.04.2012

Pozývame Vás do Prahy na prezentáciu publikácie Mateja Medveckého Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Prezentácia sa uskutoční v utorok 24. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Domu národnostných menšín, Vocelova 602/3, Praha 2.

12.04.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Košickom vládnom programe.

11.04.2012

V stredu 25. apríla 2012 sa na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave (ul. Krzywe Koło 12/14a) so začiatkom o 18.00 hod. uskutoční premietanie filmu z produkcie Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté kúty. Film sa venuje slovensko-poľskému pohraničiu, ktoré dlhodobo ostávalo na periférii dejinných pohybov i záujmu. Aj vďaka tomu sa tu vytvoril priestor pre “dobrodruhov", akým bol aj Józef Kuras, zvaný Ogien, ktorý spolu so svojou bandou po druhej svetovej vojne pripravil o život stovky nevinných poľských i slovenských civilistov.
Na film nadviaže diskusia za účasti riaditeľa Archívu ÚPN Ľubomíra Ďurinu a redaktora poľského týždenníka Przegląd Leszka Konarskiego.

05.04.2012

V piatok 13. apríla sa v trnavskom Kine Hviezda o 19.30 hod. uskutoční projekcia nového dokumentárneho filmu „22 hláv“.
Film rozpráva príbeh 22 nevinných ľudí, ktorí boli v 50. rokoch 20. storočia komunistickým režimom odsúdení vo vykonštruovaných procesoch. Na príklade odvahy a svedomia dvoch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti - Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja, ktorí boli za tzv. protištátnu činnosť odsúdení na trest smrti, a osudoch ďalších 20 ľudí, film divákom približuje skutočnú podobu komunistického režimu.

05.04.2012

Dnes 5. apríla 2012 o 19.50 hod. uvedie Slovenská televízia (Dvojka) dokumentárny film Ústavu pamäti národa Prežili sme GULAG.
Viac informácií aj s upútavkou nájdete na: http://www.stv.sk/dvojka/

29.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s s mestom Lučenec Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 12. apríla 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučenci na Námestí republiky č. 5.

27.03.2012

Pozývame Vás na spomienkové podujatie, ktorým si pripomenieme tragické udalosti spojené s pracovným táborom na území Petržalky a uctíme pamiatku maďarských židovských robotníkov zmasakrovaných v posledných týždňoch 2. svetovej vojny. Spomienka sa uskutoční 1. apríla 2012 na cintoríne v Petržalke (Nábrežná ul.) za prítomnosti rakúskeho, izraelského a nemeckého veľvyslanca na Slovensku, ako aj ďalších významných hostí. Začiatok podujatia je o 9.30 hod.

27.03.2012

Pozývame Vás na interdisciplinárnu konferenciu o regionálnych identitách v podmienkach diktatúry a demokracie v strednej a východnej Európe. Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 20. apríla 2012 v priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne na Hildebrandstraße 25. Rokovacími jazykmi budú angličtina a nemčina. Záujemci sa môžu prihlásiť do 16. apríla na regions@enrs.eu.

27.03.2012

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a mestom Trnava organizuje pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka vedeckú konferenciu Trnava v rokoch 1939 – 1989.

23.03.2012

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozýva na spomienku na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2010 so začiatkom o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

21.03.2012

V piatok 23. 3. v čase od 18.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a v sobotu 24. 3. v rovnakom čase bude prebiehať plánovaná rekonfigurácia centrálneho uzla siete Govnet. Rekonfigurácia bude mať za následok výpadok všetkých služieb poskytovaných v sieti Govnet.
Za pochopenie ďakujeme.

21.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu o deportáciách slovenských Židov do nacistických vyhladzovacích táborov.

13.03.2012

Priatelia, ak patríte medzi ľudí, ktorým nie je ľahostajné vyrovnávanie sa slovenskej spoločnosti s obdobím neslobody, môžete aj v roku 2012 podporiť aktivity občianskeho združenia Pamäť národa 2% zo svojich daní.

13.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch Vás pozýva na diskusiu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 21. marca 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch na ul. SNP 32. Diskutujúcimi budú: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre); PhDr. Ferdinand Vrábel (Bratislava) a Mgr. Ján Mitáč (Ústav pamäti národa v Bratislave). Na podujatí bude prezentovaný zborník z rovnomennej vedeckej konferencie.

07.03.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o deportáciách do GULAGov spojenú s premietaním filmu Prežili sme Gulag.

27.02.2012

Pozývame Vás na stretnutie pri príležitosti 73. výročia maďarskej vojenskej agresie z marca 1939, známej pod menom Malá vojna. Na podujatí, ktoré sa uskutoční 23. marca 2012 o 15.00 hod. v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej ulici č. 88 v Košiciach odznejú prednášky: PhDr. Martina Lacka, PhD. (Ústav pamäti národa), Mgr. Jána Mitáča (Ústav pamäti národa) a Mgr. Vojtecha Kárpátyho, PhD. (Slovenský historický ústav MS).