Archív aktualít

03.12.2012

Pozývame Vás na prezentáciu najnovšej publikácie Ústavu pamäti národa ANGLÁN Spomienky generála Antona Petráka. Podujatie sa uskutoční v piatok 14. decembra 2012 o 17.00 hod. v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave.

30.11.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o ochrane štátnej hranice v rokoch 1939 – 1989.

30.11.2012

Pozývame Vás na medzinárodný workshop „Nepokojný región“ – stredoeurópska politika Veľkej Británie a USA v rokoch 1918 – 1941, ktorý sa uskutoční 6. a 7. decembra 2012 v Bratislave (Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33).

29.11.2012

O. z. Človek v ohrození v spolupráci s Ústavom pamäti národa zorganizovalo projekt Zabudnuté príbehy, v rámci ktorého sa uskutočnila študentská súťaž Hľadanie zabudnutých príbehov.

27.11.2012

Ústav pamäti národa ponúka učiteľom dejepisu zdarma slovensko-anglickú publikáciu Sila svedectva, ktorá populárno-náučnou formou približuje niektoré z dôležitých momentov slovenských dejín od roku 1938 mladej generácii.

27.11.2012

Ústav pamäti národa ponúka učiteľom dejepisu a spoločenských vied na základných a stredných školách multimediálne vzdelávacie DVD Obrazy [z] kolektivizace, ktoré je výsledkom niekoľkoročného dokumentačno-vzdelávacieho projektu Ústavu pro studium totalitních režimů (ČR).

26.11.2012

V dňoch 3. - 9. decembra 2012 sa v Bratislave uskutoční 13. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý organizuje Človek v ohrození. Ústav pamäti národa je partnerom tohoto podujatia. Počas festivalu budete mať možnosť vidieť aj dokumentárne filmy ÚPN Tóny v tichu a Tiene barbarskej noci.

21.11.2012

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na besedu novinároch a žurnalistike pred Novembrom 1989. Diskutovať budú: Ing. Eva Zelenayová, PhDr. Ján Füle a PhDr. Dušan Kerný. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. novembra 2012 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

19.11.2012

Pozývame Vás na projekcie najnovšieho dokumentárneho filmu z dielne Ústavu pamäti národa – Arbitráž. Film zachytáva osudy pamätníkov, ktorých sa priamo dotkla zmena hraníc v novembri 1938. Na základe ich spomienok mapuje postoje horthyovského Maďarska voči obyvateľom južného Slovenska.

19.11.2012

S desaťročnou históriou pôsobenia ÚPN oboznamuje publikácia 10 rokov Ústavu pamäti národa, ktorej autorom je predseda Správnej rady UPN Ivan A. Petranský.

14.11.2012

Ústav pamäti národa a Univerzita Komenského v Bratislave Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli k pochodu študentov zo 16. novembra 1989. Stretnutie sa uskutoční v piatok 16. novembra 2012 o 11.00 hod. pred budovou Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.

12.11.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva na pietny akt pri príležitosti 23. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. novembra 2012 o 11.00 hod. pri pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu na Ružinovskom cintoríne v Bratislave. Veniec za Ústav pamäti národa položí predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

12.11.2012

Ústav pamäti národa a Paneurópska vysoká škola Vás pozývajú na výstavu Protikomunistický odboj na Slovensku.

12.11.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva do Rajeckých Teplíc, kde si vo Výstavnej sieni Mesta Rajecké Teplice môžete pozrieť výstavu ÚPN o dejinách ŠtB Prísne tajné! Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989.

12.11.2012

Ústav pamäti národa Vás pozýva na sériu podujatí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2012 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu v Nitre.

12.11.2012

S desaťročnou históriou pôsobenia Ústavu pamäti národa sa môžete oboznámiť na výstave 10 rokov Ústavu pamäti národa, ktorá je inštalovaná v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Centrálna výpožičovňa, Hviezdoslavova 5. Návštevník na výstave získa informácie o podmienkach vzniku ÚPN, jeho orgánoch, premenách organizačnej štruktúry, dokumentoch, ktoré sú v jeho správe, vedeckých projektoch, usporiadaných konferenciách, osvetových aktivitách či audiovizuálnej tvorbe.

08.11.2012

Ústav pamäti národa pokračuje v dokumentácii štruktúr a činnosti útvarov Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Zverejňuje nové informácie o čs. rozviedke (Hlavná správa rozviedky), zložke ŠtB, ktorá vykonávala ofenzívne a špionážne úlohy v zahraničí. Jednou z hlavných úloh rozviedky do roku 1989 bolo podkopávať politický systém krajín s demokratickou formou vlády s cieľom importovať komunistické myšlienky do celého sveta.

06.11.2012

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás pozýva na besedu o Nežnej revolúcii v Košiciach.

31.10.2012

V rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2012, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. – 11. novembra 2012 Vás srdečne pozývame do stánku Ústavu pamäti národa, kde si budete môcť pozrieť a kúpiť knihy z našej produkcie.

30.10.2012

Bádateľňa Archívu ÚPN bude dňa 31.10.2012 z technických príčin zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.