Archív aktualít

09.05.2011

Tohtoročné druhé pokračovanie medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční 22. až 24. novembra 2011 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Tento ročník festivalu plánuje ponúknuť rozsiahly priestor filmovým tvorcom venujúcim sa tvorbe filmov z takzvaného obdobia neslobody a teda kinematografickým dielam, ktoré akýmkoľvek spôsobom spracúvajú tému nacizmu, fašizmu, komunizmu a slobody. Žánrovo je Festival slobody neobmedzený. Filmy je možné zasielať najneskôr do 31. augusta 2011.

04.05.2011

Vo štvrtok 5. 5. 2011 bude od 13:00 hod. bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

29.04.2011

Ústav pamäti národa, Bratislava, Karpatskonemecký kultúrny spolok, Karlsruhe a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike, Berlín v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry karpatských Nemcov, Bratislava, Spolkovým inštitútom pre kultúru a dejiny Nemcov v strednej a východnej Európe, Oldenburg, Karpatskonemeckým landsmanšaftom, Štutgart Vás srdečne pozývajú na kolokvium pri príležitosti 20. výročia prijatia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady voči karpatským Nemcom: Karpatskí Nemci a Slováci. Spolužitie v slobodných a neslobodných časoch. Úspešné cesty zmierenia na príklade Slovenskej republiky a karpatských Nemcov.

29.04.2011

Ďalší z cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2011 v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave, bol venovaný osobe Jánosa Esterházyho. V panelovej diskusii vystúpili PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; PhD.; RNDr. František Mikloško a PhDr. Ferdinand Vrábel.

21.04.2011

Pozývame Vás na panelovú diskusiu - János Esterházy (fakty a otázniky). Beseda sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

18.04.2011

Vo štvrtok 21. 4. 2011 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

15.04.2011

V prvom čísle nového ročníka časopisu Pamäť národa nájdete viacero zaujímavých štúdií a dobových dokumentov. Ako napovedá už fotografia na obálke, jednou z hlavných tém čísla je súdny proces s Jozefom Tisom. Tomáš Klubert sa zaoberá jeho politickým pozadím a Peter Sokolovič prináša v rubrike dokumenty výber listov, ktoré dostával prezident Beneš v súvislosti s jeho súdením a popravou. Ján Mitáč sa vo svojej štúdii venuje mapovaniu politickej činnosti Emanuela Böhma, organizátora slovenského politického života na obsadenom území južného Slovenska, Martina Fiamová prináša štúdiu o doteraz málo prebádanej oblasti – arizácii pozemkového vlastníctva Židov na Slovensku. Nové číslo Pamäti národa okrem toho obohatil zaujímavý list kontingentami prenasledovaného roľníka Gottwaldovi, portrét vysokého dôstojníka ŠtB, ako aj rozhovor s Gustávom Polčíkom, príslušníkom žandárstva a neskôr ŠtB. Opomenúť nemožno ani rozhovor s Markom Soloninom, jedným z najvýznamnejších predstaviteľov „novej vlny“ v ruskej historiografii.

13.04.2011

V utorok 12. apríla 2011 sa v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe uskutočnila prezentácia novej publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945. Diskusiu s autorom usporiadali Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe. Činnosť ÚPN prítomným predstavili predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec. S veľmi priaznivou odozvou sa stretli publikácie ústavu, ktoré si návštevníci diskusie mali možnosť zakúpiť.

07.04.2011

Prezentácia publikácie editorov Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! s podtitulom Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951, ktorú vydal Ústav pamäti národa, sa uskutoční vo štvrtok 14. apríla o 10.00 hod. v Trenčíne na Hasičskej ulici 1. Prezentácia knihy je spojená s besedou s autorom – historikom Róbertom Letzom.

Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja a veteránov in memoriam

01.04.2011

V pondelok 14. marca 2011 sa v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.

28.03.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského uskutoční vo štvrtok 31. marca 2011 o 14.00 hod. v zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru č. 1 v Košiciach.

24.03.2011

Vo štvrtok 24. marca 2011 sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila beseda o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. O problematike diskutovali Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin) a Matej Medvecký (Ústav pamäti národa).

24.03.2011

Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe Vás pozýva na prezentáciu publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945 a činnosti ÚPN, ktorá sa uskutoční v utorok 12. apríla 2011 o 18.00 hod. v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe.

23.03.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa bolo umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti.

22.03.2011

V predvečer výročia Sviečkovej manifestácie (25. marec 1988) otvárame III. ročník projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom a to symbolicky – neďaleko hraníc Slovenska s Rakúskom, v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

17.03.2011

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozýva na spomienku na Sviečkovú manifestáciu, ktorá sa uskutoční v piatok 25. marca 2010 so začiatkom o 16.30 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

14.03.2011

Pozývame Vás na diskusný večer o plánoch na vytvorenie česko-slovensko-poľskej federácie v 20. storočí. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 24. marca 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

09.03.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára uskutoční v pondelok 14. marca 2011 o 13.00 hod. v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja na Komenského ulici 48 v Žiline.

02.03.2011

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan Petranský prijal dnes na pôde ÚPN predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavla Sečkára. Navzájom sa informovali o činnosti oboch inštitúcií. Zhodli sa na tom, že existuje množstvo styčných bodov, ktoré sú predpokladom na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce oboch organizácií.

25.02.2011

Vedecká konferencia
Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu organizuje vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945, ktorá sa uskutoční v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa je umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. Cieľom konferencie je priblížiť obdobie okupácie, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva južného Slovenska bez ohľadu na národnostnú, rasovú, sociálnu či náboženskú príslušnosť.