Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ceny a predplatné

Titul Cena Cena po zľave *
Časopis
Pamäť národa (1 výtlačok)
2.99 € 2.99 €
Ročné predplatné (4 výtlačky / rok)
10 € 10 €
Edícia monografie
Branislav Kinčok a kol.: Gustáv Husák a jeho doba vypredané vypredané
Daniel Atanáz Mandzák: „Agent a špión Vatikánu” vypredané vypredané
Františka Čechová: Ecce homo! Krížová cesta dona Titusa Zemana 13.70 € 9.60 €
Ján Hlavinka: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 - 1945 vypredané vypredané
Jerguš Sivoš: Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory práce na Slovensku 1945 - 1953
vypredané vypredané
Marianna Oravcová: Akcia B 9.20 € 6.40 €
Marta Glossová: "Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium". Previerky a vylučovanie študentov slovenských vysokých škôl 10.30 € 7.20 €
Martin Lacko: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 - 1943 vypredané vypredané
Matej Medvecký: Spravodajské eso slovenského štátu: Kauza Imrich Sucký vypredané vypredané
Matej Medvecký: Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1948 9.80 € 6.86 €
Michal Milla: Hlinkova mládež 1938 – 1945
vypredané vypredané
Milada Polišenská: Čechoslováci v gulagu a československá diplomacie 1945-1953 vypredané vypredané
Ondrej Podolec: PRVÝ SLOVENSKÝ PARLAMENT - Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť 14.60 € 10.20 €
Patrik Dubovský: Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN
vypredané vypredané
Pavol Jakubčin: Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968
vypredané vypredané
Peter Sokolovič: Hlinkova garda vypredané vypredané
Petr Kubík: Slovensko-talianske vzťahy v rokoch 1939 – 1945
8.40 € 5.90 €
Róbert Letz: Biskup Štefan Barnáš vypredané vypredané
Róbert Letz: Odkaz živým – Prípad Albert Púčik a spol. vypredané vypredané
Slavomír Michálek: Prípad OATIS vypredané vypredané
Tomáš Klubert: Smrť sa volala Schill vypredané vypredané
Vladimír Palko, ml.: Ostro sledovaná hranica 9.50 € 6.90 €
Vladimír Palko, ml.: Bernard Jaško a spol. Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti vypredané vypredané
Edícia dokumenty
Beáta Katrebová Blehová: Svetový kongres Slovákov v dokumentoch. 1. časť: Generálne zhromaždenia
11.00 € 7.70 €
Daniel Atanáz Mandzák: Dokumenty k akcii „P“. Prešovský „sobor“.
12.00 € 8.40 €
Daniel Atanáz Mandzák: Dokumenty k procesu s Augustinom A. Machalkom a spol.
vypredané vypredané
Ján Šimulčík: Éra samizdatu
5.60 € 3.90 €
Ján Šimulčík: Éra samizdatu - doplnené vydanie
13.00 € 8.80 €
Jerguš Sivoš: XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974 – 1989 vypredané vypredané
Martin Lacko: Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941)
vypredané vypredané
Martin Lacko: Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády vypredané vypredané
Martin Lacko: Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády
vypredané vypredané
Michal Schvarc, Martin Holák, David Schriffl: „Tretia ríša” a vznik Slovenského štátu. Dokumenty I.
vypredané vypredané
Michal Schvarc, David Schriffl: „Tretia ríša” a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.
12.61 € 8.90 €
Pavel Žáček: Nástroj triedneho štátu vypredané vypredané
Pavel Žáček: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície vypredané vypredané
Róbert Letz, Blažej Belák: Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951
6.70 € 4.70 €
Róbert Letz, Pavol Matula: Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. 7.00 € 5.00 €
Róbert Letz: Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Janom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom vypredané vypredané
Silvia Haladová, Stanislav Labjak: Vyprosený a vymodlený. Listy politického väzňa Juraja Hurného z jáchymovského pekla manželke Eliške vypredané vypredané
Edícia memoáre
Anglán - Spomienky generála Antona Petráka vypredané vypredané
Ernest Hauser: Štiavničan
vypredané vypredané
Ján Kaššovic: V službách vlasti. Spomienky na verejnú činnosť v rokoch 1939 – 1946
9.25 € 6.48 €
Jozef Bobalik: Sedem rokov na Severe
vypredané vypredané
Karol Sidor: Denníky 1930 - 1939
8.50 € 6.00 €
Karol Sidor: Vatikánsky denník
9.40 € 6.60 €
Karol Sidor: Vatikánsky denník II.
9.50 € 6.65 €
Martin Lacko, Ján Sabo: Žandár troch režimov
vypredané vypredané
Rudolf Komandera: Denník (1945 - 1947)
13.34 € 9.35 €
Samuel Karol Korbel - Pamäti
vypredané vypredané
Xavier Rouard: Nom de code „Hary“/ Krycie meno „Hary“
6.80 € 4.80 €
„V MENE REPUBLIKY“ Spomienky Dušana VIESTA ml.
13.70 € 9.60 €
Mimo edície
Anton Hruboň: Hlinkova garda na území Pohronskej župy (Organizácia a aktivity 1938 - 1945)
vypredané vypredané
August 1968. Fakty, osobnosti, udalosti
10.90 € 7.60 €
August 68. Okupácia a občiansky odpor na Slovensku v obrazových dokumentoch Archívu Ústavu pamäti národa vypredané vypredané
Branislav Kinčok - Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948 - 1954
vypredané vypredané
Ján Šimulčík: Čas odvahy - Najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu - 500 000 občanov ČSSR
6.70 € 4.70 €
Ján Šimulčík: Generácia nádeje - Malé kresťanské spoločenstvá 1969 - 1989
7.10 € 5.00 €
Ješajahu A. Jelínek, Otto Gubič, Erik Kližan: Jedno storočie v Prievidzi (Dejiny Židovstva na hornej Nitre)
vypredané vypredané
Karol Janas: Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945)
6.05 € 4.30 €
Martin Lacko: Slovenská republika 1939 – 1945 vypredané vypredané
Matej Medvecký, Jerguš Sivoš, Peter Jašek: V stopách železného Félixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 - 1989
12.16 € 8.51 €
Matej Medvecký, Jerguš Sivoš, Peter Jašek: Following the Footsteps of Iron Felix. The State security in Slovakia 1945 - 1989
26.46 € 18.52 €
Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice. vypredané vypredané
Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice. II. vydanie 8.50 € 5.90 €
Peter Jašek, František Neupauer, Pavol Jakubčin, Ondrej Podolec: Sviečková manifestacia I. vypredané vypredané
Peter Jašek, Ondrej Podolec, Beáta Katrebová Blehová, Jerguš Sivoš: Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989. 14.10 € 9.90 €
Stefan Karner: Stoj! Tragédie pri železnej opone. Tajné spisy. vypredané vypredané
Zborníky
1988 – Rok pred zmenou
vypredané vypredané
1989 – Rok zmeny
11.00 € 7.70 €
20. výročie Nežnej revolúcie vypredané vypredané
Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945 – 1989 6.00 € 4.20 €
Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945-1989 vypredané vypredané
Anti-Semitic Legislation in Slovakia and Europe vypredané vypredané
Černobyľ 1986 - minulosť, dôsledky, východiská 11.20 € 7.90 €
Dominik Tatarka. Spisovateľ vo víre doby 8.50 € 6.00 €
NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989 vypredané vypredané
Február 1948 a Slovensko
10.35 € 7.25 €
Fenomén Bratislava
14.43 € 10.10 €
Interpretácia dokumentov Štátnej bezpečnosti
7.52 € 5.26 €
Jezuita JUDr. František Paňák SJ apoštol Košíc
12.60 € 8.80 €
Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945
vypredané vypredané
Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989
vypredané
vypredané
Moc verzus občan vypredané vypredané
Msgr. ThDr. Ján Ferenčík (1888 – 1950). Život, verejné pôsobenie, kontroverzie
6.88 € 4.82 €
Od Salzburgu do vypuknutia Povstania - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VIII
11.20 € 8.00 €
Perzekúcie na Slovensku 1938 - 1945
vypredané vypredané
Posledné a prvé slobodné (?) voľby – 1946, 1990
2.66 € 1.99 €
Politický exil z krajín strednej a východnej Európy
12.50 € 8.70 €
Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy
vypredané vypredané
Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe
vypredané vypredané
Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe
vypredané vypredané
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 − 1989
4.50 €
3.20 €
Slovensko v rokoch neslobody 1938 - 1989 II. Osobnosti známe - neznáme
6.32 € 4.42 €
Svetový kongres Slovákov - v zápase proti komunistickému režimu
4.10 € 2.90 €
Trnava v rokoch 1939 - 1989
12.51 € 8.76 €
Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou - od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum
6.79 € 4.70 €
Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov IX
vypredané vypredané
DVD
Ako som mal začať 3. svetovú vojnu
2.50 € 2.50 €
Arbitráž
2.50 € 2.50 €
Bohom zabudnuté kúty
vypredané vypredané
Jozef a jeho bratia
2.50 € 2.50 €
Junáci z prachu
2,50 € 2,50 €
November + 20
vypredané vypredané
Prežili sme GULAG
2.50 € 2.50 €
Sviečková menifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok
2.50 € 2.50 €
Stopy v snehu
vypredané vypredané
Tiene barbarskej noci
2.50 € 2.50 €
Tóny v tichu
2.50 € 2.50 €
V tieni času
vypredané vypredané

* Pre študentov a seniorov zľava na všetky publikácie.

Uvedené publikácie sú dostupné vo vybraných kníhkupectvách (napr. Artforum, Panta Rhei, ChristBook, v predajniach Spolku sv. Vojtecha, Lúč a iné), resp. môžete si ich zakúpiť priamo v ÚPN (Útorok: 8:00 - 12:00 hod., Streda: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30 hod., Štvrtok: 8:00 - 12:00 hod. alebo mimo stanovených hodín len po predchádzajúcom telefonickom, prípadne mailovom dohovore) alebo objednať na dobierku. Objednávky, prosím, zašlite na adresu: distribucia@upn.gov.sk.

Vytlačiť