Archív aktualít

05.10.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 17. septembra 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Proces s Viliamom Žingorom a spol. Justičná vražda partizánskeho veliteľa. Diskutovali prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. z Pedagogickej fakulty UK a Mgr. Branislav Kinčok z Ústavu pamäti národa. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

01.10.2015

Prvá etapa integrovanej dopravy zaviedla od júna 2013 v rámci IDS BK 50 %-nú zľavu na predplatné cestovné lístky pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S. Súčasne bola hlavným mestom schválená výnimka pre MHD Bratislava (zóny 100+101), v ktorej bola zachovaná bezplatná preprava držiteľov týchto preukazov do zavedenia tretej etapy IDS BK.

30.09.2015

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňa 7. októbra 2015 v čase od 9:00 do 12:00 uzatvorená.

29.09.2015

V obci Blatné sa 27. septembra 2015 na miestnom cintoríne uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej obetiam komunistického režimu. Podujatie pripravili obec Blatné v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou farnosťou a Konfederáciou politických väzňov Slovenska.

29.09.2015

Na rokovaní mestského zastupiteľstva v Bratislave sa 24. septembra 2015 zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

28.09.2015

V bratislavskom kine Lumiér sa 24. septembra 2015 uskutočnila slávnostná premiéra nového dokumentárneho filmu z dielne Ústavu pamäti národa o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody pod názvom „Stopy v snehu".

28.09.2015

Na podnet členov Konfederácie politických väzňov Slovenska a dcér bývalých politických väzňov pôsobiacich v Bratislave sa 22. septembra 2015 na pôde ÚPN uskutočnilo ich stretnutie s predsedom SpR ÚPN Ondrejom Krajňákom.

28.09.2015

ZPKO-PV ako jedna z organizácií združujúcich a zastupujúcich záujmy bývalých politických väzňov z obdobia komunistického režimu, usporiadala 22. septembra 2015 v Smoleniciach odbornú konferenciu „Politickí väzni v 20. storočí".

28.09.2015

V meste Sparkill v štáte New York 14. septembra 2015 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rámci svojej pracovnej cesty do USA .....

28.09.2015

Na pozvanie Československej spoločnosti pre vedu a umenie v USA absolvoval predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v dňoch 10. - 18. septembra 2015 pracovnú cestu do USA za účelom prezentácie činnosti ÚPN a procesov súvisiacich so zachovaním živej pamäti.

16.09.2015

Vo štvrtok 24. septembra 2015 o 18:00 sa v Kine Lumière v Bratislave uskutoční premiéra dokumentárneho filmu z dielne Ústavu pamäti národa „Stopy v snehu" o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody.

11.09.2015

Medzinárodná vedecká konferencia.
Od roku 2011 skúmajú rakúski, českí a slovenskí historici v rámci spoločného výskumu v archívoch vo Viedni, Prahe a Bratislave širokú oblasť spravodajskej činnosti medzi Rakúskom a bývalým Československom, teda na oboch stranách „železnej opony".

09.09.2015

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Proces s Viliamom Žingorom a spol. - Justičná vražda partizánskeho veliteľa.

02.09.2015

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák položil vence pri príležitosti osláv 71. výročia SNP 27. augusta 2015 v Bratislave a 29. augusta 2015 v Banskej Bystrici. Vyjadril tak postoj pamäťovej inštitúcie k jednému z historických medzníkov slovenského národa a jeho vystúpeniu proti nacistickému režimu, ktorý uviedol národy Európy a sveta do II. svetovej vojny a spôsobil utrpenie a stratu ľudských životov státisícom obetí.

27.08.2015

Až do dnešných dní nebola na internete verejnosti prístupná tzv. Správa Wetzlera a Vrbu v slovenskom jazyku tak, ako ju pôvodne spomínaní muži z Trnavy a Topoľčian nadiktovali na konci apríla 1944 v Žiline. Dnes ju publikujeme na našej internetovej stránke.

27.08.2015

Od 16.1.2015 vstúpil do platnosti nový Prepravný poriadok a tarifa MHD v Bratislave. Od tohto termínu môžu aj naďalej bezplatne cestovať aj účastníci protikomunistického odboja spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii s trvalým pobytom v SR s tým, že preukazovanie nároku na zľavu im vzniká vlastníctvom bezkontaktnej čipovej karty DPB, a. s.

24.08.2015

Liturgickou slávnosťou vo Farskom kostole sv. Ignáca sa 22. augusta 2015 v Leopoldove začala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených počas komunistického režimu v bývalom Československu.

24.08.2015

Násilný vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalej ČSSR v noci z 20. na 21. augusta 1968 a jeho dôsledky si 21. augusta 2015 pripomenuli v Bratislave. Pietnu spomienku pri pamätnej tabuli obetí invázie na budove Univerzity Komenského zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska.

18.08.2015

Ústav pamäti národa v novembri 2015 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky o aktivitách skrytej cirkvi, ako aj priblížiť široké spektrum menej známych alebo úplne neznámych neverejných aktivít všetkých cirkví pôsobiacich na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

14.08.2015

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 24. júna 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Vypískanie režimu. Národná púť na Velehrade v roku 1985. Diskutovali ThDr. PaedDr. Ondrej Krajňák, PhD. (predseda Správnej rady ÚPN) a Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. (ÚPN). Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.