Žiadosti a formuláre

Príslušnú žiadosť vyplňte a pošlite poštou na adresu:

Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

Žiadosti podľa zákonného postupu vybavuje Oddelenie sprístupňovania dokumentov.

Vytlačiť