Publikácia Sila svedectva / Power of Witnessing

Slovensko-anglická publikácia Ústavu pamäti národa Sila svedectva je výsledkom rovnomenného projektu, podporeného Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru. Jeho zámerom bolo sprístupniť príbehy ľudí prenasledovaných niektorým z nedemokratických režimov, pôsobiacich na území Slovenska v minulom storočí. Životné svedectvá týchto ľudí sú kategorizované podľa jednotlivých období do kapitol, pričom každá z nich obsahuje odborný historický úvod, ktorý zrozumiteľnou formou predstavuje príslušné obdobie čitateľovi. Hlavným cieľom knihy je populárno-náučnou formou priblížiť niektoré z dôležitých momentov slovenských dejín od roku 1938 slovenskej, ale aj európskej mládeži, ktorá vyrastala bez skúsenosti s totalitnou formou vládnutia a poskytnúť ju súčasne nielen školám ako podporný výučbový materiál, ale aj knižniciam a ďalším verejným inštitúciám.

Súčasťou publikácie je i DVD, na ktorom sú dvojjazyčne spracované krátke dokumenty – prepracované zostrihy výpovedí respondentov prislúchajúce k jednotlivým kapitolám knihy.

Životné príbehy pamätníkov, ktoré približujú krutosť prenasledovania totalitnými režimami, vychádzajú z databázy svedectiev zaznamenaných referátom Oral history Ústavu pamäti národa. V publikácii dostali priestor predovšetkým ľudia, ktorých príbehy nie sú všeobecne známe, ale napriek tomu si zasluhujú našu pozornosť.

Na projekte sa ako partneri podieľali Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Konfederácia politických väzňov a občianske združenie Post Bellum a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť priamo v ÚPN, Miletičova 19, Bratislava (budova SSC),
cena: 5.00 €.

Vaše žiadosti o zaslanie publikácie posielajte na adresu: distribucia@upn.gov.sk

Kniha sa venuje nasledujúcim témam zo slovenských dejín:

Viedenská arbitráž
Holokaust
Gulagy
Kolektivizácia
Prenasledovanie cirkví
Úteky za hranice
Rok 1968 a normalizácia
Život za mrežami
November 1989

Upútavka k publikácií Sila svedectva

Upútavka k publikácií Sila svedectva (formát Flash Video)

loga partnerov projektu
Vytlačiť