O Ústave pamäti národa

Ústav pamäti národa (ÚPN) je jednou z najmladších inštitúcií na Slovensku. Hoci snaha o jeho založenie pretrvávala počas celého obdobia od pádu komunistickej totality v Novembri ´89, politická vôľa v spoločnosti sa pre takýto krok našla až v roku 2002. Vtedy slovenský parlament schválil tzv. zákon o pamäti národa, ktorého autorom bol prvý predseda správnej rady ÚPN Ján Langoš.

Prijatý zákon je hlavným východiskom pre činnosť ústavu. Súčasťou jeho preambuly je zmienka o povinnosti štátu "sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 – 1989 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom proti nositeľom odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho práva a zneužívanie výchovy, vzdelávania vedy a kultúry na politické a ideologické účely", ako aj "učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné zákony".

Svoju činnosť začal ústav oficiálne 1.5.2003.

Adresa a kontakty:

Ústav pamäti národa
P. O. Box 29
Miletičova 19
820 18 Bratislava 218

Telefón: 02 / 593 00 311 (spojovateľka)
Fax: 02 / 555 71 771
Email: info@upn.gov.sk

Podateľňa

pondelok - piatok
8.30 - 12.00
13.00 - 15.00
Email: podatelna@upn.gov.sk

Nájdete nás:

Ústav pamäti národa sídli na 1. a 2. poschodí budovy Slovenskej správy ciest.

Zastávka MHD "Trhovisko": autobusy č. 50, 68, trolejbusy č. 201, 209.
Zastávka MHD "Záhradnícka (Saleziáni)": autobusy č. 66, 68, trolejbusy č. 201, 205, 209, 212, električky č. 8, 9, 14.
Zastávka MHD "Ružová dolina": trolejbusy č. 207, 209.
Viac informácií na www.imhd.sk.

Vytlačiť