Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Hlinkova garda

Ústav pamäti národa v rámci prvej etapy projektu Hlinkova garda 1938 – 1945 sprístupnil na svojich stránkach základné informácie o vývoji organizačného a územného členenia štruktúr HG. Zo zverejnených údajov si osobitnú pozornosť zasluhuje menný zoznam župných a okresných veliteľov HG za roky 1939 – 1943, ktorý je v takomto rozsahu publikovaný po prvýkrát.

Vytlačiť