Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

28.05.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa v stredu 27. mája uskutočnila beseda venovaná prípravám Slovenského národného povstania. O povstaní, ktorého 65. výročie si pripomíname v tomto roku spolu hovorili - PhDr. Jozef Jablonický, DrSc., PaedDr. Ján Stanislav, CSc. z Múzea SNP v Banskej Bystrici a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

06.05.2009

V utorok 5. mája sa v priestoroch v kníhkupectve Svet knihy v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Martina Lacka Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 -1941). Publikácia Martina Lacka sa venuje otázke vnímania stalinského teroru slovenskou spoločnosťou na základe poznatkov získaných od utečencov, ktorí sa po obsadení východnej časti vtedajšieho Poľska dostali na Slovensko a skúseností slovenských vojakov - účastníkov ťaženia proti ZSSR. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR Pavol Hrušovský.

04.05.2009

V dňoch 5.- 7. mája 2009 pracovníci ÚPN navštívia školy v Košiciach a v Prešove. Piati pracovníci ÚPN majú pripravené odborné prednášky, diskusie a premietanie filmov na školách, ktoré prejavili záujem o takúto činnosť v rámci projektu „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 - 1967".

04.05.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na premietanie filmov „Rusíni vo filmovom dokumente“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17.00 hod. v budove Doprastavu na Košickej ulici č. 52 v Bratislave. Prezentované budú filmy Božena a jej deti a Vasiľ Hopko, blahoslavený Rusín. Po projekcii bude nasledovať beseda s autormi.

30.04.2009

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v SR a Kruhom priateľov českej kultúry pozýva na prehliadku dokumentárnych filmov Kristíny Vlachovej, ktorá sa uskutoční v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v utorok 5. mája 2009 v čase od 13.30 do 17.30 hod.

30.04.2009

Minister spravodlivosti Štefan Harabin dnes za člena Dozornej rady Ústavu pamäti národa vymenoval Michala Krála. Dozorná rada ÚPN má troch členov. V stredu 22. apríla poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa Juraja Hamuľáka (nominant klubu poslancov Smer–SD) a Ladislava Bukovszkého (nominant klubu poslancov SMK).

30.04.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa 29. apríla uskutočnila beseda venovaná tzv. riadenej demokracii. O tejto zaujímavej téme spolu diskutovali - Doc. František Vnuk, PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

24.04.2009

Vo štvrtok 23. apríla 2009 Ústav pamäti národa navštívil komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

24.04.2009

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili predsedu Zväzu protikomunistického odboja Arpáda Tarnóczyho za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Nominant klubu poslancov SNS v opakovanom tajnom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 23. apríla získal od 128 prítomných poslancov 73 hlasov.

23.04.2009

V stredu 22. apríla zvolili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nových členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa. V tajnej voľbe potrebný počet hlasov získali Juraj Hamuľák (nominant klubu poslancov Smer–SD) a Ladislav Bukovszky (nominant klubu poslancov SMK).

23.04.2009

Vo štvrtok 23. apríla 2009 Ústav pamäti národa navštívil komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Vedúci pracovníci ÚPN Jánovi Figeľovi predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a realizáciu zákonom stanovených úloh. Oboznámili ho s projektmi medzinárodnej spolupráce ale tiež s problémami, s ktorými sa ústav pri svojej činnosti stretáva. Hlavný problém, s ktorým sa ústav - popri finančnom a personálnom poddimenzovaní – potýka je absencia vlastnej budovy ÚPN.

Komisár Figeľ ocenil výsledky a užitočnosť práce ústavu ako aj dôležitosť jeho začlenenia do medzinárodnej siete partnerských inštitúcií.

22.04.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Martina Lacka Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 -1941), ktorá sa uskutoční v utorok 5. mája 2009 o 16.00 hod. v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ul. 4 v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR Pavol Hrušovský.
Publikácia Martina Lacka predstavuje menej známu kapitolu dejín 20. storočia – osudy ukrajinských utečencov pred boľševickým režimom, pričom sa venuje aj otázke poznatkov o tomto režime počas druhej svetovej vojny na Slovensku.

20.04.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity usporiadal medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII „Od Salzburgu do vypuknutia Povstania“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity.

Podujatie nadviazalo na predošlé ročníky, ktoré sa konali v rokoch 2002 – 2008 na pôde univerzít a vedeckých inštitúcií v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove a Bratislave. Konferencie vytvorila priestor zástupcom mladšej generácie historikov na prezentovanie najnovších výsledkov výskumu vymedzeného obdobia v rámci širokého spektra otázok – od politiky, cez ekonomiku, sociálnu problematiku, až po mocensko-represívny aparát štátu a armádu.

16.04.2009

V stredu 15. apríla 2009 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku uskutočnila prezentácia knihy Zuzany Antalovej Z prednej strany mreží. Publikácia manželky evanjelického biskupa Jána Antala obsahuje spomienky na perzekúcie tohto duchovného. Jej súčasťou je aj rozsiahla štúdia Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v dokumentoch ŠtB a socialistickej justície na pozadí politického procesu so skupinou KVAP (1948 – 1962) od historika Ústavu pamäti národa Miroslava Klobučníka, ktorý vypracoval aj poznámkový aparát k memoárom. Publikáciu vydala Matica slovenská a ÚPN.

09.04.2009

V prvom tohtoročnom čísle okrem iného nájdete štúdiu Jany Miklovičovej Pôsobenie Akčného výboru Slovenského národného frontu v Trnave, príspevok Dominiky Vicenovej Kolektivizácia a jej obete v obciach trenčianskeho regiónu v rokoch 1948 – 1960, či rozhovor Mateja Medveckého s riaditeľom Archívu bezpečnostních složek Ladislavom Bukovszkým.

09.04.2009

Ústav pamäti národa Vás spolu s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII „Od Salzburgu do vypuknutia Povstania“, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 22. apríla 2009 v aule Pázmáneum Trnavskej univerzity.

07.04.2009

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy ZNB (kontrarozviedka Bratislava). V nadväznosti na túto prácu sme v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili k zverejneniu organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia Krajskej Správy ZNB – Správy ŠtB Košice, ktorá pôsobila na teritóriu východného Slovenska.

03.04.2009

Vo štvrtok 2. apríla sa v kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia dvojdielnej publikácie autorov Valeriána Bystrického, Róberta Letza a Ondreja Podolca „Vznik Slovenského štátu - 14. marec 1939“, na vzniku ktorej sa podieľali Vydavateľstvo AEPress, Historický ústav SAV, Pedagogická fakulta UK a Ústav pamäti národa. Kniha pozostáva z autentických spomienok a výpovedí priamych účastníkov zlomových udalostí slovenských dejín z konca 30-tych rokov minulého storočia. Prezentácie sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

31.03.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na projekciu dokumentárneho filmu Sviečková manifestácia alebo Bratislavský veľký piatok, ktorá sa uskutoční v pondelok 6. apríla 2009 o 20.15 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave. Po projekcii filmu sa uskutoční beseda s účastníkmi Sviečkovej manifestácie.

25.03.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery Ústavu pamäti národa“ sa 25.3.2009 v Poľskom inštitúte v Bratislave konala beseda venovaná marcovým udalostiam roku 1939. Diskutovali - PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV, PhDr. Peter Mulík, PhD. zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a PhDr. Peter Sokolovič z Ústavu pamäti národa.