Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

26.08.2013

Múry leopoldovského Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody sa 25. augusta 2013 opäť stali nemými svedkami pietnej spomienky na politických väzňov bývaleho režimu. Pietna spomienka sa v Leopoldove konala deň pred sviatkom blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorý zomrel v leopoldovskej väznici za vernosť Bohu a cirkvi a ktorého relikvie sú uložené spolu s relikviami mučeníkov väznených v Leopoldove Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku v miestnom farskom chráme.

26.08.2013

23. august je najsymbolickejším momentom v dejinách 20. storočia - storočia najväčších zločinov a tragédií ľudských dejín. V tento deň došlo k podpisu tkzv. Paktu Ribbentrop – Molotov. Na základe iniciatívy Európskej Siete Pamäť a Solidarita bola vytvorená brošňa „Remember August 23”, ktorá pripomína obete totalitných režimov. Každý, kto má o ňu záujem, si ju môže objednať alebo stiahnuť v elektronickej verzii na internetovej stránke www.enrs.eu/august23.

23.08.2013

Pri príležitosti 45. výročia okupácie bývalého Československa vojskami členských štátov Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 sa 21. augusta 2013 na rôznych miestach Slovenska uskutočnili pietne spomienky na obete invázie, ktoré tragicky zahynuli v prvých dňoch okupácie.

20.08.2013

Na pozvanie Spoločnosti Andreja Hlinku sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a historik ústavu Martin Lacko 16. augusta 2013 zúčastnili na pietnej spomienke pri príležitosti 75. výročia úmrtia Andreja Hlinku pri jeho buste v bratislavskom Ružinove.

07.08.2013

Ústav pamäti národa bol zastúpený na spomienkovom koncerte pod názvom "Poraimos – Rómsky holokaust" v osobe predsedu SpR Ondreja Krajňáka, ale aj ako odborný partner organizátorov, ktorými boli Ministerstvo vnútra SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

15.07.2013

V rámci rokovacieho programu 21. schôdze NR SR, 28. júna 2013 pred poslaneckým plénom vystúpil predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák k prerokovaniu výročnej správy o činnosti ÚPN za rok 2012. Vo svojom úvodnom slove v krátkosti predstavil význam existencie a poslanie ústavu.

11.07.2013

Pracovníci Ústavu pamäti národa si 14. júna 2013 položením venca k pamätnej buste na Námestí SNP v Bratislave pripomenuli siedme výročie smrti Jána Langoša. Za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si tak spoločne uctili pamiatku zakladateľa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode. Účastníkom spomienky sa prihovoril Ondrej Krajňák. Následne sa presunuli na cintorín v Slávičom údolí, kde položili veniec aj k hrobu Jána Langoša za celý ÚPN.

11.07.2013

Cyrilo-metodskou národnou púťou, ktorá bola spojená so slávnosťou svätou omšou 5. júla 2013 v Nitre vyvrcholili centrálne oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

02.07.2013

Na základe rozhodnutia predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bude študovňa Archívu ÚPN v dňoch 8. - 25. 7. 2013 a 12. - 28. 8. 2013 z technických dôvodov uzatvorená.

28.06.2013

Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 91, postupom § 24 ods.1, písm. c, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „nákup výpočtovej techniky“.

25.06.2013

Podlimitná zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 91, postupom § 24 ods.1, písm. c, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „tlač publikácií, časopisov“.

21.06.2013

Na svojom pracovnom stretnutí po prvýkrát na Slovensku v Bratislave sa v dňoch 19. – 20. júna 2013 stretli všetky orgány Európskej siete Pamäť a solidarita (ENRS), ktorej členom je aj Slovenská republika v zastúpení cez Ústav pamäti národa.

20.06.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, a Dejepisným spolkom v Košiciach Vás v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na diskusiu na tému pod názvom „Tragické osudy košických židov“. Prednášať a diskutovať budú: Pavol Salamon (Dokumentačné stredisko holokaustu, Budapešť) a Martina Fiamová (ÚPN).

18.06.2013

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave v rámci cyklu Diskusné večery ÚPN pozýva na diskusiu na tému pod názvom „Veľká peňažná lúpež“ – menová reforma v Československu v roku 1953. Prednášať a diskutovať budú: Ing. Zbyšek Šustek, CSc. (Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV Bratislava) a PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. (Západočeská univerzita Plzeň).

17.06.2013

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Študijným centrom pre národné zmierenie (Slovinsko) a Nemeckou spoločnosťou pre štúdium východnej Európy (Nemecko) budú v dňoch 19. - 20. novembra 2013 v Bratislave organizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu Politický exil zo strednej a východnej Európy. Perspektívy, motívy, stratégie a aktivity na Východe a na Západe 1944 – 1989.

17.06.2013

Partnerský Inštitút Ludwiga Boltzmanna pre výskum následkov vojen v Rakúsku usporiadal pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku medzinárodné koloqvium pod názvom Nové oblasti výskumu v histórii Východnej a Strednej Európy. 7. júna 2013 sa v rakúskom Grazi na pôde Univerzity Karla-Franza zišli významní predstavitelia historickej obce a vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú skúmaniu a interpretácii pohnutých udalostí najnovších dejín, predovšetkým 20. storočia z Rakúska, Ruska ale tiež z USA.

17.06.2013

Emeritný nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec vo svojej rezidencii v Nitre v prítomnosti predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka v prvý júnový týždeň poskytol pracovníkom ústavu mimoriadne cenné svedectvo z obdobia neslobody.

12.06.2013

Aké boli praktiky tajných služieb komunistických režimov? Ako politická moc zasahovala do životov ľudí? A aké hrozivé svedectvá skrývajú bývalí väzni či prenasledovaní občania? Na tieto a ďalšie otázky odpovie unikátny medzinárodný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície, na príprave ktorého sa podieľa aj ÚPN. Po troch rokoch príprav sa teraz dostáva do finálnej etapy. Príbehy o tyranii moci zo šiestich postkomunistických krajín a od šiestich tvorivých tímov sa v svetovej premiére dostanú na divadelné dosky počas 22. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 27. septembra do 2. októbra 2013.

04.06.2013

Riaditeľa divadla Aréna Juraja Kukuru 4. Júna 2013 na pôde ÚPN prijal predseda SpR Ondrej Krajňák. Cieľom stretnutia s predstaviteľom jednej z divadelných scén hlavného mesta Bratislavy bolo prerokovanie možností spolupráce ÚPN a divadla Aréna v rámci vízie Živej pamäti, ktorú Krajňák považuje za jeden z najdôležitejších pilierov v rámci plnenia poslania ústavu, a do ktorého by chcel zapojiť aj umeleckú obec.

30.05.2013

Predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák prijal 30. mája 2013 Annu Huth, generálnu riaditeľku pre komunikáciu novovznikajúceho Domu európskej histórie. Jeho zriadenie pripravuje Európsky parlament v Bruseli a bude mať za úlohu umožniť záujemcom spoznávanie európskej histórie.