Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

21.08.2007

Písomné a iné dokumenty z činnosti represívnych orgánov z obdobia neslobody sú archívnymi dokumentmi a tvoria súčasť národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Webová stránka Archívnych fondov: /archivne-fondy/

20.08.2007

Udalosti Augusta 1968 musia zostať mementom pre budúce generácie.

15.06.2007

Zámery zakladateľa ÚPN Jána Langoša sú stále aktuálne

10.05.2007

764 mien príslušníkov ŠtB, zameranie jednotlivých odborov a oddelení XII. správy ZNB - ďalšie informácie o represívnej činnosti ŠtB.

02.02.2007

Personálne obsadenie orgánov KSČ a KSS od roku 1945 je prvým výstupom projektu Funkcionári KSČ a KSS. Ďalšie etapy budú zamerané na personálne zmeny v období medzi zjazdmi a na nižšie, t.j. krajské a okresné štruktúry komunistickej strany.

01.02.2007

Nový predseda správnej rady ÚPN Ivan Petranský sa ujal funkcie, do ktorej ho zvolili poslanci parlamentu. Na pôde ústavu ho do nej uviedla podpredsedníčka Národnej rady SR Anna Belousovová. V príhovore zdôraznila, že SNS podporí doriešenie otázky priestorov, v ktorých má ústav v budúcnosti pôsobiť. Ivan Petranský vyjadril presvedčenie, že spolupráca jednotlivých zložiek ÚPN bude viesť k úspechom tejto potrebnej inštitúcie.

04.01.2007

3.1.2007 bola Ústavu pamäti národa doručená z Ministerstva spravodlivosti SR výpoveď Zmluvy o výpožičke budovy na Nám. SNP 28 v Bratislave, v ktorej v súčasnosti ÚPN sídli. Ministerstvo spravodlivosti SR k nej pristúpilo bez akýchkoľvek predbežných konzultácií.

ÚPN túto budovu využíva necelý rok. Jej rekonštrukcia znamenala pre ústav nemalé náklady. Navyše ÚPN na tento rok ani nemá rozpočtované prostriedky na prenájom ďalších priestorov. Nechápeme, prečo štát cestou ministerstva spravodlivosti takýmto spôsobom napĺňa ustanovenia § 15 Zákona o pamäti národa.

Postup, ktorý chce uplatniť voči ÚPN, považujeme za likvidačný, ale rozhodne nie prekvapujúci, a to aj vzhľadom na dve neúspešné voľby predsedu Správnej rady ÚPN v parlamente.

Napriek tomu však doručenú výpoveď považujeme za neplatnú.

21.09.2006

Zverejnené faksimile tajných rozkazov čsl. ministrov vnútra v rokoch 1948-1989 dokumentujú, ako Komunistická strana Československa cez svojich ministrov vnútra riadila represívnu zložku štátu. Prehľad prvej časti objektových zväzkov hlavnej správy rozviedky ZNB - I. správy ŠtB poskytuje základné informácie o jej činnosti, zameranej na zahraničie.

16.11.2005

Predstavitelia Ústavu pamäti národa spolu so zástupcami občianskeho združenia Hlbiny, Zväzu protikomunistického odboja a Konfederácie politických väzňov Slovenska sa zúčastnili v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2005 na Jakubovom námestí v Bratislave na odhalení Pamätníka obetiam komunizmu.

16.11.2005

Na pamiatku štyroch stoviek mužov a žien usmrtených na hraniciach ČSSR pri pokuse o útek za "Železnú oponu" v rokoch 1945 – 1989, ako aj násilne vyhnaných zo svojej vlasti Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska iniciovali postavenie pamätníka Brána Slobody pod hradom Devín, na sútoku riek Moravy a Dunaja.