Archív aktualít

23.01.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu BOJOVALI ZA HORTHYHO SLUŽBA OBČANOV Z JUŽNÉHO SLOVENSKA V MAĎARSKEJ ARMÁDE V ROKOCH 1939 - 1945.

19.01.2014

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ústav pamäti národa organizujú koncom marca 2014 konferenciu „ROKY PRELOMU“. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Témou vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bude obdobie rokov 1945 – 1948. Jej cieľom je prezentácia najnovších poznatkov z výskumu tohto obdobia v rámci širokého spektra otázok.

10.01.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu SPISOVATELIA V POLITIKE.

16.12.2013

V dňoch 16.12.2013 až 10.1.2014 bude študovňa Archívu Ústavu pamäti národa uzavretá.

07.12.2013

V rámci projektu Genealógia pamäte, sa v dňoch 27. – 29. novembra 2013 vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Právny rámec pamäte. Prechodné súdnictvo v strednej a východnej Európe.“ Zorganizovala ju Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS), ako súčasť dlhoročného projektu pod názvom „Genealógia pamäte v strednej a východnej Európe“.

06.12.2013

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu KARPATSKÍ NEMCI NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ - od spolužitia k tragédii.

25.11.2013

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäte Poľskej republiky, Študijným centrom pre národné zmierenie Slovinskej republiky a Nemeckou spoločnosťou pre východoeurópske štúdie pripravili medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. novembra 2013 v Bratislave.

25.11.2013

17. novembra 2013 v Deň boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 sa v Devínskej Novej Vsi stretli aktivisti OZ Devínska inak a OZ Výmena bez hraníc, aby si spolu s účastníkmi spomienky a miestnymi obyvateľmi pripomenuli 17. november 2013.

25.11.2013

Pracovníci oddelenia sekretariátu Etickej komisie České republiky pre oceňovanie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu sa v dňoch 14. a 15. novembra 2013 zúčastnili pracovnej návštevy na Ústave pamäti národa v Bratislave.

19.11.2013

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na besedu 17. november 1989 zisky a zlyhania.

18.11.2013

Časopis Pamäť národa prináša v novom čísle opäť zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom bližšie priblížia obdobie nedemokratických režimov 20. storočia.

18.11.2013

Symbolicky 17. novembra 2013 v Deň boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 vyvrcholil III. ročník Festivalu slobody, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa pri tejto príležitosti.

16.11.2013

V rámci III. ročníka Festivalu slobody pokračoval Ústav pamäti národa v podujatiach konaných pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989. Pri príležitosti 24. výročia študentského pochodu zo 16. novembra 1989 sa stretli zástupcovia Ústavu pamäti národa, Univerzity Komenského a študentov 15. novembra 2013 pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí.

16.11.2013

V rámci programu Festivalu slobody 2013 prijal po prvýkrát primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Milan Ftáčnik reprezentantov tých, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

16.11.2013

V rámci projektu „Behind the Bridge / Za mostom“ sa 14. novembra 2013 v Devíne uskutočnila Konferencia na tému „Železná opona a revitalizácia obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava“. Konferencia bola zorganizovaná v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, Ústavu pamäti národa a Vojenského historického ústavu, za pomoci projektu RECOM SK-AT, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska.

16.11.2013

Filmová prehliadka v rámci programu Festivalu slobody 2013 bola 14. Novembra 2013 ukončená. Organizátori ju zhodnotili ako mimoriadne úspešnú. V rámci dopoludňajších blokov, ktoré boli určené najmä pre študentov základných a stredných škôl sa jej počas troch dní zúčastnilo viac ako tisíc študentov z bratislavských škôl.

13.11.2013

Za účasti podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej, ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka, veľvyslanca Rakúskej republiky Markusa Wuketicha a veľvyslanca Irackej republiky na Slovensku Mohammeda Hakiem Al-Robaiee a širokej verejnosti otvorili 12. novembra 2013 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke III. ročník Festivalu slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989.

12.11.2013

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäte (Poľsko), Študijným centrom pre národné zmierenie (Slovinsko) a Nemeckou spoločnosťou pre východoeurópske štúdie (Nemecko) Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989.

10.11.2013

Ústav pamäti národa pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989 pripravil III. ročník Festivalu slobody, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. - 17. novembra 2013. Cieľom festivalu je pripomenutie si obdobia neslobody a komunistického režimu, uctenie si pamiatky obetí komunizmu, a ocenenie účastníkov a osobností protikomunistického odboja.

10.11.2013

Projekcia dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN pod názvom „Prežili sme Gulag“ sa 5. novembra 2013 uskutočnila v americkom New Yorku v Bohemian National Hall vďaka spolupráci Československej spoločnosti pre vedy a umenie, generálneho konzulátu Slovenskej republiky v USA a Ústavu pamäti národa.