Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

15.03.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a predsedníčka maďarského Výboru národnej pamäti (NEB) Réka Kiss Földváry podpísali 9. marca 2016 v Budapešti memorandum o spolupráci oboch partnerských inštitúcií. Udialo sa tak na základe vzájomných rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v januári 2016 v Bratislave.

15.03.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok.

10.03.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Oslobodzovanie Československa a vznik nového bezpečnostného aparátu.

08.03.2016

Študovňa Archívu ÚPN bude dňa 9.3.2016 (streda) z technických príčin uzatvorená.

07.03.2016

Pri príležitosti blížiaceho sa 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa 1. marca 2016 na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnil odborný pedagogický seminár venovaný Sviečkovej manifestácii.

03.03.2016

V Kultúrnom dome v Šaštíne-Štrážach sa 3. marca 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení účastníkom protikomunistického odboja z radov Saleziánov Don Bosca. Pripravil ho Ústav pamäti národa, v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a rehoľou Saleziánov don Bosca.

23.02.2016

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v stredu 26. januára 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945. Diskutovali PhDr. Anton Hruboň, PhD., UMB Banská Bystrica a Mgr. Ján Mitáč, ÚPN Bratislava. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

22.02.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 20. februára 2016 v Trenčíne zúčastnil na pietnej spomienke organizovanej pri príležitosti 65. výročia od popravy trojice absolventov trenčianskeho štátneho reálneho gymnázia Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých odsúdila na trest smrti komunistická štátna moc vo vykonštruovanom procese.

22.02.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 19. februára 2016 zúčastnil v Nimnici na opätovnom odhalení pamätnej tabule mladým rehoľníkom a bohoslovcom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže po ich násilnom vyvezení z kláštorov. Pôvodnú tabuľu poškodili neznámi vandali.

19.02.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Collegium Carolinum München a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cykluDiskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku Naprávanie narušenej pamäti - muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike.

19.02.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Február 1990 - koniec Štátnej bezpečnosti.

15.02.2016

Dňa 17.2.2016 (streda) bude študovňa Archívu ÚPN z technických príčin uzatvorená.

05.02.2016

Ústav pamäti národa spoločne s ďalšími partnermi pripravuje multidisciplinárnu konferenciu pri príležitosti 30. výročia od výbuchu jadrovej elektrárne Černobyľ. Cieľom konferencie je zachytiť pohľady pracovníkov v zdravotníctve, na meteorologických staniciach, v elektrárňach, na úrovni straníckych a správnych orgánov. Akým spôsobom sme ne/reflektovali ochranné opatrenia? Bola niekde z dôvodu ochrany obyvateľstva zrušená manifestácia 1. mája 1986? Ako sme ne/vnímali opatrenia zo strany štátu, strany, odborníkov.

04.02.2016

Ústav pamäti národa sa zapojil a stal partnerom projektu združenia Gulag z Českej republiky, pod názvom „Mŕtva trať", ktorého cieľom je zdokumentovanie opustených objektov bývalých pracovných táborov typu Gulag na Sibíri v Rusku.

01.02.2016

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák 28. januára 2016 na pôde ÚPN v Bratislave prijal Réku Kiss Földváryné, predsedkyňu Národného pamäťového výboru Maďarskej republiky so sprievodom. Cieľom návštevy bolo prerokovanie možností spolupráce v jednotlivých oblastiach, ktorým sa obe partnerské inštitúcie v záujme zachovania pamäti na obdobie neslobody venujú.

27.01.2016

27. januára na výročie oslobodenia nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pri tejto príležitosti Európska sieť Pamäť Solidarita (ENRS) spolu s Domom konferencie vo Wannsee pripravila krátky animovaný film „Memento", ktorého režisérom je maďarský tvorca Zoltán Szilágyi Varga. Film si môžete pozrieť na internetovej stránke organizátorov, vysielať ho budú tiež viaceré európske televízie vrátane RTVS.

27.01.2016

V rámci festivalu Jeden svet 2016 sa v piatok 29. januára 2016 o 16.30 hod v priestoroch Nadácie POLIS, Mariánske námestie 31, Žilina, uskutoční diskusia na tému pašovania literatúry do Československa v období neslobody spojená s premietnutím dokumentu s produkcie ÚPN pod názvom „Stopy v snehu".

26.01.2016

V budove Poľskej akadémie vied sa v januári tohto roku uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom ,,Varšava má veľa tvárí". V rámci bloku ,,Národnostné menšiny vo Varšave v 20. storočí" odznela prednáška Dr. Michala Wójciuka pod názvom „Slováci vo Varšavskom povstaní", pri príprave ktorej využil aj informácie a materiály Slovenského inštitútu vo Varšave.

15.01.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945.

13.01.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa JOZEF A JEHO BRATIA.