Archív aktualít

04.05.2010

Na pultoch kníhkupcov sa v týchto dňoch objavilo nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa. Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Martna Gareka o organizáciách na pomoc utečencom z hornej Oravy a severného Spiša, štúdiu Jerguša Sivoša o Tábore nútenej práce v Hronci (1949 – 1951) a zoznam vojakov čs. armády pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí padli alebo zomreli v období máj 1938 až marec 1939.

30.04.2010

Šesťdesiate výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu si pamätníci, ale aj osobnosti súčasného duchovného, spoločenského a kultúrneho života pripomenuli na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.

30.04.2010

Vo štvrtok 29. apríla sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O postupe komunistického režimu voči Gréckokatolíckej cirkvi v Československu diskutovali ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin z ÚPN.

20.04.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer na tému "Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950". Beseda sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: ThDr. Peter Borza, PhD. a Mgr. Pavol Jakubčin.

16.04.2010

V dňoch 13. až 15. apríla 2010 sa uskutočnil 9. ročník zo série konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Obvodným úradom v Považskej Bystrici. Záštitu nad vydareným podujatím prevzal minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Baška, ktorý vo svojom príhovore ocenil snahu mladých vedeckých pracovníkov podieľať sa na osvetľovaní tohto obdobia novodobých slovenských dejín.

13.04.2010

Ústav pamäti národa spolu so Slovenským inštitútom v Berlíne usporiada premietnutie dokumentu a prednášku o Sviečkovej manifestácii v Bratislave v roku 1988. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 15.apríla 2010 v priestoroch Slovenského inštitútu Zimmerstrasse 27 v Berlíne.

12.04.2010

Pri príležitosti 60. výročia „Akcie K“- likvidácie reholí v bývalom Československu sa dňa 14. apríla 2010 o 14.30 na Gymnáziu Tomáša Akvinského v Košiciach (Zbrojničná ul. č. 3) uskutoční podujatie Pamäť – preži si svoj príbeh, spojené s otvorením výstavy o historických medzníkoch dejín a prednáškou zástupcu Ústavu pamäti národa. Na podujatie srdečne pozývame.

12.04.2010

Denník SME a internetový portál sme.sk uverejnili v piatok 9. apríla 2010 článok Moniky Tódovej „ÚPN o antisemitizme pomlčal“, v ktorom sa autorka zaoberá novou publikáciou Ústavu pamäti národa Karol Sidor: Denníky 1930 – 1939. Autorka ústavu vyčíta, že vydal publikáciu bez akejkoľvek kritiky a nezmienil sa o Sidorovej „počiatočnej nenávisti k Židom“. Článok sa svojou dikciou snaží vyvolať dojem, akoby ÚPN prejavoval sympatie k antisemitizmu.

11.04.2010

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský v súvislosti s leteckým nešťastím, pri ktorom zahynul prezident Poľskej republiky Lech Kaczynski s manželkou a členovia jeho delegácie, vyjadril hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým a celému poľskému národu. Ako osobnú stratu vníma tragický odchod Janusza Kurtyku, prezidenta Instytutu Pamięci Narodowej, partnerskej organizácie Ústavu pamäti národa.

09.04.2010

V priestoroch kníhkupectva Svet knihy v Bratislave bola vo štvrtok 8. apríla 2010 verejnosti prezentovaná nová publikácia Ústavu pamäti národa „Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939“, ktorej knižné vydanie pripravil František Vnuk. Karol Sidor bol v tridsiatych rokoch 20. storočia výraznou osobnosťou slovenskej a česko-slovenskej politickej scény i slovenskej žurnalistiky. Hoci bol jednou z vedúcich osobností Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, po nátlaku nacistického Nemecka bol od marca 1939 odstavený z aktívnej politiky. V rokoch 1939 – 1945 pôsobil ako vyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Po roku 1945 bol jednou z vedúcich osobností slovenského politického exilu. Karol Sidor začal písať svoj denník v decembri 1916 ešte ako študent a písal ho až do svojej smrti. Denníky z rokov 1930 – 1939 predstavujú unikátny pohľad reprezentanta nastupujúcej mladej laickej generácie v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

06.04.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Karol Sidor: DENNÍKY 1930 – 1939. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 8. apríla 2010 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

30.03.2010

S cieľom prezentovať nové poznatky a skúsenosti získané výskumom archívnych materiálov, ktoré vznikli činnosťou bezpečnostných zložiek štátu v období neslobody a doplniť štúdium našich národných dejín v rokoch 1939 – 1989 organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI) cyklus prednášok pre stredné a vysoké školy.

25.03.2010

Ústav pamäti národa spolu s ďalšími organizátormi Vás pozývajú na spomienkové zhromaždenie na Sviečkovú manifestáciu, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2010 o 17. hodine na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského.

24.03.2010

V stredu 24. marca sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila ďalšia beseda z cyklu „Diskusné večery ÚPN“. O Slovensko-poľských vzťahoch v rokoch 1939 – 1945 diskutovali PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

18.03.2010

Ústav pamäti národa Vás srdečne pozýva na otvorenie II. ročníka projektu Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska s názvom NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom, ktoré sa uskutoční 24. marca 2010 v areáli kláštora redemptoristov v Podolínci.

18.03.2010

Ústav pamäti národa spolu s Obvodným úradom v Považskej Bystrici a Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozývajú na vedeckú konferenciu pod záštitou ministra obrany SR Ing. Jaroslava Bašku Život v Slovenskej republike - Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX, ktorá sa uskutoční 13. – 15. apríla 2010 v aule Obvodného úradu v Považskej Bystrici.

18.03.2010

V stredu 17. marca 2010 Ústav pamäti národa navštívil prezident Medzinárodnej asociácie bývalých politických väzňov a obetí komunizmu Jure Knezović. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

16.03.2010

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave pozýva na diskusný večer na tému "Slovensko-poľské vzťahy 1939 - 1945". Beseda sa uskutoční v stredu 24. marca 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: PhDr. Milica Majeriková, JUDr. Matej Andráš, Dr. Dariusz Dąbrowski a Mgr. Dušan Segeš, PhD.

12.03.2010

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

05.03.2010

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkev v okovách totalitného režimu – Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v r. 1950, ktorá sa uskutoční 27. a 28. apríla 2010 v Prešove.