Archív aktualít

12.04.2016

V mene Ústavu pamäti národa položil veniec počas pietnej spomienky pri Pomníku víťazstva v Bratislave aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Pripojil sa tak k ďalším predstaviteľom bratislavskej samosprávy na čele s primátorom mesta Ivom Nesrovnalom, členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pozvanými hosťami a širokou verejnosťou, ktorí 4. apríla 2016 položili vence k pomníku a uctili si významný medzník v dejinách mesta.

06.04.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa Cesty nádeje.

04.04.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák prijal Ruského vyslanca Andreja Šabanova, radcu a diplomata pôsobiaceho na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Slovenskej republike.

26.03.2016

Pri príležitosti 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa opäť uskutočnili spomienkové podujatia, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa a ďalšími spoluorganizátormi. Podujatia prebehli v dňoch 23. až 25. marca 2016.

26.03.2016

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) predstavuje svoj medzinárodný, interdisciplinárny projekt s názvom History and Media/Media and History: Educating Creatively.

24.03.2016

Vzdelávací projekt pod názvom "My sme pamäť", ktorý pripravila Knižnica Jána Kollára v Kremnici v spolupráci s miestnym Súkromným gymnáziom, Školou úžitkového výtvarníctva a s podporou Ústavu pamäti národa, vyvrcholil výstavou prác študentov na tému zločinov komunizmu.

23.03.2016

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa vo štvrtok 25. februára 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Február 1990 - koniec Štátnej bezpečnosti. Diskutovali doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., bývalý minister vnútra SR, Ing. Marian Gula, riaditeľ Sekcie dokumentácie ÚPN a Mgr. Peter Jašek, PhD., Sekcia vedeckého výskumu ÚPN. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

22.03.2016

Pri príležitosti blížiaceho sa 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa 23. marca 2016 sa uskutoční verejná spomienka, ktorú organizuje Fórum kresťanských inštitúcií. Ide už o 28. výročie manifestácie z 25. marca 1988, ktorá svojím jedinečným charakterom pripomína odvahu jej účastníkov verejne čeliť vtedajšej Verejnej bezpečnosti a riskovať osobnú slobodu poukázaním na neslobodný režim.

17.03.2016

V rámci programu osláv Roka kňazských osobností v Liptovskej Tepličke, sa 12. marca 2016 uskutočnila oslava venovaná poslednej z nich, miestnemu rodákovi Mons. Štefanovi Nahálkovi.

15.03.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a predsedníčka maďarského Výboru národnej pamäti (NEB) Réka Kiss Földváry podpísali 9. marca 2016 v Budapešti memorandum o spolupráci oboch partnerských inštitúcií. Udialo sa tak na základe vzájomných rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v januári 2016 v Bratislave.

15.03.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok.

10.03.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Oslobodzovanie Československa a vznik nového bezpečnostného aparátu.

08.03.2016

Študovňa Archívu ÚPN bude dňa 9.3.2016 (streda) z technických príčin uzatvorená.

07.03.2016

Pri príležitosti blížiaceho sa 28. výročia Sviečkovej manifestácie sa 1. marca 2016 na pôde Ústavu pamäti národa uskutočnil odborný pedagogický seminár venovaný Sviečkovej manifestácii.

03.03.2016

V Kultúrnom dome v Šaštíne-Štrážach sa 3. marca 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení účastníkom protikomunistického odboja z radov Saleziánov Don Bosca. Pripravil ho Ústav pamäti národa, v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a rehoľou Saleziánov don Bosca.

23.02.2016

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa v stredu 26. januára 2016 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945. Diskutovali PhDr. Anton Hruboň, PhD., UMB Banská Bystrica a Mgr. Ján Mitáč, ÚPN Bratislava. Diskusiu moderoval PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Pozrite si videozáznam.

22.02.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 20. februára 2016 v Trenčíne zúčastnil na pietnej spomienke organizovanej pri príležitosti 65. výročia od popravy trojice absolventov trenčianskeho štátneho reálneho gymnázia Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých odsúdila na trest smrti komunistická štátna moc vo vykonštruovanom procese.

22.02.2016

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 19. februára 2016 zúčastnil v Nimnici na opätovnom odhalení pamätnej tabule mladým rehoľníkom a bohoslovcom, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže po ich násilnom vyvezení z kláštorov. Pôvodnú tabuľu poškodili neznámi vandali.

19.02.2016

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Collegium Carolinum München a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Vás v rámci cykluDiskusné večery Ústavu pamäti národa a katedry histórie pozývajú na prednášku Naprávanie narušenej pamäti - muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike.

19.02.2016

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu Február 1990 - koniec Štátnej bezpečnosti.