Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov ŠtB

Registračné protokoly boli vedené štatisticko-evidenčnými útvarmi ŠtB dislokovanými na území dnešnej Slovenskej republiky, t.j. krajskými správami ŠtB a ich predchodcami (od roku 1974 tiež tzv. XII. správa ZNB). Registre zväzkov centrálnych útvarov kontrarozviedky boli vedené v Prahe.

ÚPN sa zaoberá aj rekonštrukciou tých registračných protokolov, ktoré boli viac či menej poškodené alebo sa nezachovali. Takéto materiály sa nachádzajú napr. v registračných protokoloch bratislavskej krajskej správy ZNB.

Samostatne sú zverejnené aj zoznamy príslušníkov ŠtB a vojenskej kontrarozviedky, ktoré ÚPN postupne dopĺňa.

UPOZORNENIE !

Osobou evidovanou ako spolupracovník ŠtB je osoba, ku ktorej bol kedykoľvek v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 Štátnou bezpečnosťou evidovaný zväzok v kategóriách rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu.

Skôr než začnete

VYHĽADÁVANIE (Registračné protokoly - register zväzkov)

Rozsudky

Vytlačiť