Prednášková činnosť pre školy

Ústav pamäti národa, v súlade so svojim zákonným poslaním, považuje za jednu zo svojich ťažiskových úloh šírenie informácií o pôsobení nedemokratických režimov na Slovensku v rokoch 1939 − 1989. Za osobitne dôležité považuje Ústav sprostredkovanie informácií mladým generáciám. Ústav patrí medzi pamäťové inštitúcie, ktoré do pozornosti učiteľov odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s prevenciou prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí. Prednášková činnosť sa opiera aj o dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2016.

V snahe nadviazať na skúsenosti z prednáškovej činnosti odborných zamestnancov Ústavu na stredných školách sme pre záujemcov pripravili aktualizovaný zoznam ponúkaných prednášok. Na základe záujmu školy zabezpečí Ústav interaktívnu prednášku na zvolenú tému, premietnutie dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN a následnú diskusiu so študentmi. Vítame aj aktívnu účasť študentov a učiteľov na diskusii. Do knižnice školy darujem aj tematické publikácie Ústavu a informačné letáky o období neslobody. Od školy požadujeme len zabezpečenie vhodného prednáškového priestoru s technickým zariadením, ktoré umožňuje obrazové prezentácie a filmovú projekciu (videoprojektor, PC, ozvučenie).

Ústav pamäti národa sa teší na spoluprácu.

Kontakt:
Mgr. Peter JAŠEK, PhD.
e-mail: peter.jasek@upn.gov.sk
tel: 02/59300336

Zoznam ponúkaných prednášok

 • Mníchov 1938: T. Klubert
 • Život na Južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži v novembri 1938: J. Mitáč
 • Židovský holokaust na Slovensku (1938 – 1945): M. Garek, P. Makyna
 • Útek Wetzlera a Vrbu z koncentračného tábora Osvienčim: P. Makyna
 • Koncentračný tábor Osvienčim: P. Makyna
 • Politický systém a režim Slovenskej republiky 1939 – 1945: O. Podolec
 • Nastolenie komunistického režimu na Slovensku vo Februári 1948: M. Garek, O. Podolec
 • Likvidácia reholí (Akcie K a R): F. Neupauer, P. Dubovský, P. Jakubčin
 • Akcia B ako prostriedok perzekúcie počas komunistického režimu na Slovensku: M. Babál
 • Pracovné tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953: J. Sivoš
 • Slovenskí občania v sovietskych gulagoch: T. Klubert
 • Súdne a mimosúdne perzekúcie občanov počas komunistického režimu: O. Podolec
 • Politické procesy na Slovensku v 50. rokoch: B. Kinčok
 • Gustáv Husák v komunistickom hnutí: B. Kinčok
 • Medzinárodné krízy komunistických režimov (NDR 1953, Maďarsko 1956, Kuba 1963, Poľsko 1981): T. Klubert. B. Kinčok
 • Rok 1968: P. Jašek, T. Klubert
 • Normalizácia na Slovensku (1968 – 1989): P. Jašek
 • Charta 77: P. Dubovský
 • Zápas cirkví s komunistickým režimom: P. Dubovský, J. Endrödi, E. Pastvová
 • Protirežimné organizácie kňazov: P. Jakubčin
 • Perzekvované osobnosti komunistickým režimom: František Neupauer
 • Odsúdení za nedovolené opustenie republiky: E. Pastvová
 • Sviečková manifestácia: F. Neupauer, P. Dubovský, P. Jakubčin, P. Jašek
 • November 1989: P. Dubovský, P. Jašek
 • Železná opona: J. Endrödi
 • Štátna bezpečnosť na Slovensku1948 – 1989: M. Gula, B. Kinčok
 • Spravodajská činnosť Štátnej bezpečnosti v zahraničí: M. Miklovič
 • Zločiny komunistického režimu na Slovensku: P. Jašek
 • Oral History ako prameň poznania obdobia neslobody (príbehy pamätníkov): L. Glesk, J. Mitáč
 • Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou na Slovensku: M. Gula
Vytlačiť