Prednášková činnosť pre školy

Ústav pamäti národa, v súlade so svojim zákonným poslaním, považuje za jednu zo svojich ťažiskových úloh šírenie informácií o pôsobení nedemokratických režimov na Slovensku v rokoch 1939 − 1989. Za osobitne dôležité považuje Ústav sprostredkovanie informácií mladým generáciám. Ústav patrí medzi pamäťové inštitúcie, ktoré do pozornosti učiteľov odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s prevenciou prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí. Prednášková činnosť sa opiera aj o dodatok k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2016.

V snahe nadviazať na skúsenosti z prednáškovej činnosti odborných zamestnancov Ústavu na stredných školách sme pre záujemcov pripravili aktualizovaný zoznam ponúkaných prednášok. Na základe záujmu školy zabezpečí Ústav interaktívnu prednášku na zvolenú tému, premietnutie dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN a následnú diskusiu so študentmi. Vítame aj aktívnu účasť študentov a učiteľov na diskusii. Do knižnice školy darujem aj tematické publikácie Ústavu a informačné letáky o období neslobody. Od školy požadujeme len zabezpečenie vhodného prednáškového priestoru s technickým zariadením, ktoré umožňuje obrazové prezentácie a filmovú projekciu (videoprojektor, PC, ozvučenie).

Ústav pamäti národa sa teší na spoluprácu.

Kontakt:
Mgr. Peter JAŠEK, PhD.
e-mail: peter.jasek@upn.gov.sk
tel: 02/59300336

Zoznam ponúkaných prednášok

 • Činnosť Štátnej bezpečnosti v zahraničí: M. Miklovič
 • Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou: M. Miklovič
 • Útvary ŠtB na Slovensku: D. Halčín
 • Cestovanie za Železnú oponu: D. Halčín
 • Tajné prehliadky bytov: D. Halčín
 • Spravodajské útvary Pohraničnej stráže: V. Palko
 • Odpor proti komunizmu v Zbore národnej bezpečnosti: V. Palko
 • Ochrana štátnej hranice počas komunizmu: Ľ. Morbacher
 • Úteky cez Železnú oponu: Ľ. Morbacher
 • Oral History ako prameň poznania obdobia neslobody (príbehy pamätníkov): L. Glesk, E. Stano
 • Mníchov 1938: T. Klubert
 • Holokaust na Slovensku: P. Makyna
 • Útek Wetzlera a Vrbu z koncentračného tábora Osvienčim: P. Makyna
 • Politický systém a režim Slovenskej republiky 1939 – 1945: O. Podolec
 • Nastolenie komunistického režimu na Slovensku vo Februári 1948: M. Garek, O. Podolec
 • Ľudové vzbury voči tzv. Katolíckej akcii: M. Garek
 • Pracovné tábory ako prostriedok nedemokratických režimov na Slovensku: M. Garek
 • Slovenskí občania v sovietskych gulagoch: T. Klubert
 • Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku: S. Haladová
 • Protikomunistický odboj na Slovensku v 50. rokoch: B. Katrebová Blehová, M. Garek
 • Politické procesy na Slovensku v 50. rokoch: B. Kinčok
 • Likvidácia reholí (Akcie K a R): F. Neupauer, P. Dubovský
 • Akcia B ako prostriedok perzekúcie počas komunistického režimu na Slovensku: M. Babál
 • Súdne a mimosúdne perzekúcie občanov počas komunistického režimu: O. Podolec
 • Osobnosti perzekvované komunistickým režimom: F. Neupauer
 • Orgány štátneho dozoru nad cirkvami: J. Endrődi
 • Medzinárodné krízy komunistických režimov: T. Klubert
 • Gustáv Husák v komunistickom hnutí: B. Kinčok
 • Komunistická strana a jej politika: O. Podolec, P. Jašek
 • Rok 1968 na Slovensku: P. Jašek
 • Normalizácia na Slovensku (1968 – 1989): P. Jašek
 • Slovenský politický exil: B. Katrebová Blehová
 • Charta 77: P. Dubovský
 • Sviečková manifestácia: F. Neupauer, P. Dubovský
 • November 1989: P. Dubovský, P. Jašek
 • Pád komunistických režimov v medzinárodnom kontexte: B. Katrebová Blehová
Vytlačiť