Archív aktualít

05.05.2014

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom uskutočnil 5. mája 2014 tento krát v Trenčíne v poradí už druhé slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja.

02.05.2014

Vyšiel zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou – od trestnoprávnej roviny po vedecký výskum“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave, v dňoch 21. – 23. Septembra 2012.

Zborník je výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v roku 2012.
Ambíciou publikácie je priblížiť proces, ako jednotlivé partnerské inštitúcie v krajinách prispievajú k vyrovnaniu sa s totalitnou minulosťou svojej krajiny.
Publikácia môže slúžiť ako zdroj na zoznámenie sa so skúsenosťami jednotlivých krajín a inštitúcií s prekonávaním neblahého dedičstva totality.

Cena: 6.79 €

24.04.2014

Silvester Krčméry a Vladimír Jukl, ktorí sú považovaní za „generálov“ tajnej cirkvi, majú svoje prvé námestie. Obaja boli v päťdesiatych rokoch odsúdení na viac ako desaťročné tresty odňatia slobody za organizovanie náboženských krúžkov. Po návrate z väzenia sa opätovne zapojili do tajného organizovania náboženského života na Slovensku.

24.04.2014

Zlomové udalosti európskych dejín 20. storočia.
Zástupcovia 170 inštitúcií a mimovládnych organizácií z 30 európskych štátov na sympóziu diskutovali o dnešnej kultúre pamäte v kontexte tohtoročných výročí: stého výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, 75. výročia vypuknutia 2. svetovej vojny, 25. výročia udalostí roku 1989 a 10. výročia rozšírenia Európskej únie o štáty bývalého sovietskeho bloku.

24.04.2014

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ústav zverejnil štruktúru a personálne obsadenie Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Košice v rokoch 1966 – 1989. V roku 2013 zverejnil ústav na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia Krajskej správy Banská Bystrica v organizačnej podobe existujúcej v rokoch 1966-1971 a 1971-1975. V tejto úlohe ústav pokračuje zverejnením personálnej štruktúry Správy ŠtB Banská Bystrica v rokoch 1975 až 1989 na webstránke http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-banska-bystrica/organizacna-struktura-1975.php.

Druhým prezentovaným výstupom z činnosti Ústavu pamäti národa je prehľad zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov rozviedky ŠtB. Ide už o druhú a zároveň poslednú časť prehľadu, v ktorom sú prezentované zväzky založené pred rokom 1969. Prvá časť týkajúca sa zväzkov založených po roku 1969, bola prezentovaná v novembri 2012. Dnes prezentovaný prehľad 181 prepožičaných a konšpiračných bytov je súčasťou projektu, v ktorom od roku 2006 verejnosti predkladáme na webstránkehttp://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/1-sprava/zvazkova-agenda.phpprehľad zväzkov rozviedky nachádzajúcich sa v archíve ústavu.

24.04.2014

Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ v Košiciach, s názvom NAŠI PREZIDENTI. G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA, ktorý sa mal uskutočniť dnes, 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48, sa žiaľ NEUSKUTOČNÍ.

Dôvodom sú neplánované a neodkladné pracovné povinnosti hlavného hosťa Rudolfa Schustera. Diskusia sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ.

15.04.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu NAŠI PREZIDENTI G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA.
Moderuje: Štefan Šutaj.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Oznámenie o uzatvorení bádateľne Archívu ÚPN

15.04.2014

Dňa 17.4.2014 od 12:00 bude študovňa Archívu ÚPN z technických dôvodov uzatvorená.

14.04.2014

Ústav pamäti národa a Poľský inštitút v Bratislave Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu SVEDKOVIA HOLOKAUSTU: JAN KARSKI, RUDOLF VRBA/ALFRÉD WETZLER, CZESŁAW MORDOWICZ/ARNOŠT ROSIN
Diskutovať budú: prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc. (FF UK Bratislava), Dr. Sławomir Łukasiewicz (Ústav národnej pamäti, Lublin, Poľsko) a Mgr. Pavol Makyna (Ústav pamäti národa, Bratislava).
Podujatie sa uskutoční v stredu 23. apríla 2014 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

02.04.2014

V dňoch 9. - 11. apríla 2014 sa v Prahe v Českej republike uskutoční už III. Sympózium európskych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Predstavitelia z viac ako 150 inštitúcií a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia z vyše 20 európskych krajín sa budú venovať súčasnej kultúre pamäti v kontexte tohtoročných historicky dôležitých výročí. Tento projekt je organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita.

31.03.2014

Ústav pamäti národa Vás pozýva na diskusný večer OD SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE 25. MARCA 1988 K NEŽNEJ REVOLÚCII 17. NOVEMBRA 1989.

25.03.2014

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Nadáciou Antona Tunegu a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung si 25. marca 2014 organizátori a verejnosť pripomenuli 26. výročie jej konania v Bratislave.

24.03.2014

Dňa 25.3.2014 bude bádateľňa Archívu ÚPN od 12:00 z technických príčin zatvorená.

24.03.2014

Pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a v spolupráci s ÚPN sa v dňoch 25. – 26. marca 2014 uskutoční v Trnave medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Roky prelomu Slovensko 1945 - 1948“.

20.03.2014

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa a ďalšími inštitúciami na 25. marca 2014, si organizátori a verejnosť pripomenú 26. výročie jej konania v Bratislave.

19.03.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu BRATISLAVSKÝ VEĽKÝ PIATOK - SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA 25. MARCA 1988.

14.03.2014

Svojich zástupcov mal ÚPN na výročnej konferencii zástupcov Európskej siete oficiálnych úradov zaoberajúcich sa tajnými zväzkami štátnej polície (European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files) v maďarskej Budapešti dňa 27. Februára 2014.

14.03.2014

Návšteva festivalu Mene Tekel, rokovanie na ÚSTR, v ABS, USD a UDV, ako aj účasť na odovzdávaní ocenení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu Etickou komisiou ČR na Úrade vlády ČR boli cieľom pracovnej cesty predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka do Českej republiky v dňoch 24. a 25. februára 2014.

14.03.2014

V diskusnej relácii TV NOE „Kulatý stůl “ sa v Ostrave 21. februára 2014 zúčastnili aj zástupcovia ÚPN Marián Gula s predsedom Správnej rady Ondrejom Krajňákom.

21.02.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na besedu PROCES S „VLASTIZRADNÝMI“ BISKUPMI J. VOJTAŠŠÁKOM, M. BUZALKOM A P. GOJDIČOM.