Logo

Aktuality

26.09.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Mníchov 1938 a Slovensko. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 28. septembra 2023 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave, Nám. SNP č. 27.

22.09.2023

Ústav pamäti národa Vás pozýva na V. ročník série medzinárodných konferencií "Revolution accomplished. Communists in power". Konferencia "Komunistické strany v sovětském bloku 1981–1985. Koroze systému" sa uskutoční 4. a 5. októbra 2023 v Prahe. Cieľom konferencie je analýza činnosti a vývoja komunistických strán v sovietskom bloku od nástupu Wojciecha Jaruzelského až po voľbu Michaila Gorbačova.

07.09.2023

Múzeum mesta Bratislavy a Ústav pamäti národa organizujú vedeckú konferenciu "Bratislava, hlavné mesto S(S)R", ktorá sa uskutoční v stredu 13. septembra 2023 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy na Radničnej ulici č. 1 v čase od 9.30 do 16.00 hod.

06.09.2023

Ústav pamäti národa vás pozýva na vernisáž medzinárodnej výstavy "Nie tylko Siwiec". Podujatie sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v piatok 8. septembra 2023 od 17.30 hod.

23.08.2023

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a podpredsedníčka Marína Zavacká si pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave položením venca uctili pamiatku obetí invázie 21. augusta 1968.

21.08.2023

Ústav pamäti národa pripravil sériu aktivít k 55. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvu do Československa 21. augusta 1968.
Na svojej facebookovej stránke a YouTube kanáli zverejnil krátke tematické video, v ktorom riaditeľ jeho archívu Peter Mikle predstavuje verejnosti materiály, ktoré sa viažu k augustu 1968. Sú medzi nimi nielen dokumenty bývalej Štátnej bezpečnosti, ale aj mnohé fotografie a dobové materiály, ktoré ústav získal za uplynulé roky akvizičnou činnosťou.

17.08.2023

Bádateľňa archívu ÚPN bude dňa 21.8.2023 pre bádateľskú verejnosť uzavretá.
Za porozumenie ďakujeme.

19.07.2023

Chceme upozorniť bádateľskú verejnosť na uzatvorenie priestorov bádateľne Archívu ÚPN v dňoch 24. – 31.7. 2023 a 28. – 31.8.2023 z technických dôvodov.

22.06.2023

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Obete komunistického režimu. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 29. júna 2023 od 17.00 hod.

16.06.2023

Ústav pamäti národa si 15. júna 2023 pripomenul výročie tragického úmrtia prvého predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Jána Langoša.

Kalendárium

 • 1. január 1977. Vydanie vyhlásenia Charty 77.

  1. augusta 1975 pripojil v Helsinkách prezident ČSSR Gustáv Husák svoj podpis pod Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE). Siedmy bod tohto dokumentu zaväzoval účastníkov KBSE k rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody zmýšľania, svedomia, náboženstva a presvedčenia. Štáty sovietskeho bloku však nemienili svoje ľudskoprávne záväzky dodržiavať. Výnimkou nebolo ani vtedajšie Československo.

 • 5. január 1968. Zvolenie Alexandra Dubčeka za prvého tajomníka ÚV KSČ

  V priebehu roka 1967 rástla nespokojnosť českej a slovenskej verejnosti s konzervatívnym režimom prvého tajomníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Antonína Novotného. Volanie po demokratizácii spoločenských pomerov vychádzalo najmä z radov intelektuálov, ktorí šírili svoje názory na stránkach týždenníkov Literární noviny a Kultúrny život.

 • 16. januára 1969 - Upálenie Jana Palacha

  19. januára 1969 zomrel v pražskej Fakultnej nemocnici 20-ročný študent Jan Palach, ktorý obetoval svoj mladý život na protest proti okupácii Československa armádami Varšavskej zmluvy, okliešťovaniu slobôd a narastajúcej pasivite verejnosti.

 • 19. január. Narodenie P. Michala Lacka SJ

  Dňa 19. januára si pripomíname narodenie jezuitského pátra, gréckokatolíckeho kňaza, profesora cirkevných dejín, publicistu, bibliografa, redaktora Vatikánskeho rozhlasu a horlivého zástancu práv slovenských gréckokatolíkov, Michala Lacka.

 • 21. január 1945 – Masaker v Kľaku a Ostrom Grúni

  21. január 1945 sa zapísal čiernymi písmenami do slovenských dejín. V tento deň sa obce Kľak a Ostrý Grúň stali dejiskom najväčšieho masakra zo strany vtedajšej nemeckej okupačnej moci.

 • 21. január 1942 – ​Medzi obeťami masakra v Novom Sade boli aj Slováci

  Medzi najväčšie, no verejnosti najmenej známe masakry 20. storočia v Európe, patria udalosti v oblasti Báčky, a osobitne v Novom Sade, kde maďarské okupačné sily v januári 1942 zabili viac ako tritisíc ľudí.

 • 27. január 1945 - oslobodenie vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau

  Vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau pri poľskom meste Osvienčim sa natrvalo stal symbolom holokaustu a ďalších zločinov, ktoré spáchalo hitlerovské Nemecko. Najväčšia nacistická továreň na smrť vznikla na jar 1940. Pôvodný tábor bol určený pre poľských vojnových zajatcov. Zakrátko sa však začalo s jeho rozširovaním, ktoré pokračovalo až do augusta 1944.

 • 28. január – 6. február 1951 - Vlna zatýkania významných slovenských komunistických politikov a funkcionárov

  Po príchode sovietskych poradcov k československej bezpečnosti na jeseň roku 1949 sa začalo s odhaľovaním domnelého sprisahania v rámci KSČ, ktoré súviselo s kampaňou odhaľovania „nepriateľov" vo vnútri komunistických strán formujúceho sa sovietskeho bloku.

 • 1.február 1942. Začiatok vysielania rozhlasovej stanice Hlas Ameriky (Voice of America)

  Rozvoj rozhlasu ako masovokomunikačného média sprostredkúvajúceho informácie môžeme datovať do 30. rokov 20. storočia. Počas druhej svetovej vojny sa rozhlasové vysielanie ukázalo byť účinným propagandistickým nástrojom – jeho prostredníctvom sa dalo účinne čeliť nepriateľskej propagande...

 • 20. február 1941. Prvý rozsudok nad predstaviteľmi slovenského exilu (Štefan Osuský a spol.)

  Po Mníchovskej dohode z 30. septembra 1938, ktorá znamenala zásadnú zmenu vnútropolitických pomerov v Československu bola časť politického spektra (ľavicové strany) z politiky vylúčená a ďalšia časť politikov sa ocitla pred voľbou medzi pôsobením v rámci „zjednotenej" strany, či odchodom do ústrania, ilegality alebo emigrácie.

 • 20. február 1951. Poprava aktivistov protikomunistického odboja A. Púčika, A. Tunegu a E. Tesára

  Odpor proti nastupujúcemu komunizmu začal u vtedy mladých mužov Alberta Púčika a Antona Tunegu hneď po skončení druhej svetovej vojny. Obaja sa poznali už od detstva – pochádzali z Dolných Motešíc. Už v mladom veku sa obaja skamarátili aj s Eduardom Tesárom.

 • 23. február 1945 – Vraždy Rómov v Dubnici nad Váhom

  V období existencie samostatnej Slovenskej republiky (1939 – 1945) boli popri Židoch prenasledovanou skupinou obyvateľstva aj Rómovia. Na Slovensku sa malo pristúpiť k „trvalému riešeniu" tzv. rómskej otázky hneď po vyriešení tzv. židovskej otázky.

 • 5. marec 1953 – Smrť J. V. Stalina

  Zdravotný stav Josifa Vissarionoviča Stalina nebol nikdy dobrý. Krátko po skončení druhej svetovej vojny postihla vtedy 66-ročného sovietskeho diktátora ľahká mozgová mŕtvica, o ktorej sa verejnosť nikdy nedozvedela.

 • 14. marec 1939 – vyhlásenie Slovenského štátu slovenským snemom

  Jozef Tiso z Berlína telefonicky požiadal prezidenta Háchu o zvolanie Snemu Slovenskej krajiny na 14. marca 1939. Snem po informačnom referáte J. Tisa o rokovaniach v Berlíne schválil vznik samostatného Slovenského štátu.

 • 14. marec 1945 Bombardovanie Nových Zámkov

  Nové Zámky, ktoré po prvej viedenskej arbitráži okupovalo Maďarsko, patrili medzi strategické dopravné uzly. Vzhľadom na to sa na konci druhej svetovej vojny stali terčom troch úderov letectva 15. americkej armády. Počas prvého bombardovania 7. októbra 1944 dopadlo na mesto asi 600 - 700 bômb. Druhý letecký útok prišiel o týždeň neskôr. Zúčastnilo sa ho 51 bombardérov, ktoré mali pôvodne napadnúť ropné rafinérie v Blechhammeri a Odertale na území Sliezska.

 • 23. marec 1939. Maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt

  Už od 5. októbra 1938 podnikali maďarské polovojenské skupiny diverzné a teroristické akcie po celej dĺžke československo-maďarskej hranice. Situácia sa neupokojila ani po prvej Viedenskej arbitráži v novembri 1938. Vládne kruhy v Budapešti sa totiž neprestali usilovať o obnovenie nadvlády nad celým územím bývalého Horného Uhorska.

 • 23. marec. Schôdzka v Drážďanoch

  V dňoch 23. ̶ 24. marca 1968 sa vo východonemeckých Drážďanoch zišli predstavitelia Sovietskeho zväzu, Československa, Bulharska, Maďarska, Poľska a Nemeckej demokratickej republiky. Podľa pôvodného dohovoru mali rokovať o prehĺbení hospodárskej spolupráce. Východonemecký vodca Erich Honecker však už na začiatku stretnutia oznámil, že predmetom schôdzky bude vnútropolitická situácia v Československej socialistickej republike (ČSSR), kde sa rozvíjal demokratizačný proces známy ako pražská jar.

 • 25. marec 1942 – 1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora

  1. transport slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade v stredu 25. marca 1942 o 20:20 hod.

 • 25. marec 1988 - Sviečková manifestácia

  Pokojné zhromaždenie za náboženské a občianske slobody 25. marca 1988 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí je dnes s odstupom času a po prvotnom historickom prebádaní považované za najdôležitejšie protirežimné vystúpenie občanov a veriacich od doby Charty 77 a zvolenia pápeža Jána Pavla II. v roku 1978, resp. už od Pražskej jari v roku 1968.

 • 30. marec 1921. Narodenie biskupa Hnilicu

  Pavol Hnilica sa narodil dňa 30. marca 1921 v obci Uňatín. Študoval v Kláštore pod Znievom, kde 12. augusta 1941 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (jezuiti), noviciát absolvoval v Ružomberku a prijal rehoľné meno Mária. V rokoch 1945 – 1948 študoval filozofiu v Brne a v Děčíne, v roku 1948 začal študovať teológiu v Trnave, štúdium však nemohol dokončiť.

 • 5. apríl 1945 Košický vládny program

  Košický vládny program (oficiálne Program novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov) bol výsledkom rokovaní v marci 1945 v Moskve medzi politickými stranami pôsobiacimi v československom exile v Londýne a Komunistickou stranou Československa. Nová vláda pod vedením bývalého československého vyslanca v Moskve Zdeňka Fierlingera bola prezidentom Edvardom Benešom menovaná v Košiciach 4. apríla 1945 a jej program bol prijatý na druhý deň, 5. apríla 1945.

 • 7. apríla 1943 - Demarš Svätej stolice

  Vatikánsky chargé d'affaires Mons. Giuseppe Burzio navštívil predsedu vlády Vojtecha Tuku, aby mu odovzdal demarš Svätej stolice so žiadosťou o zastavenie násilných deportácií Židov. Tuka demarš neakceptoval.

 • 13. apríl – Deň nespravodlivo stíhaných

  Tajná akcia ŠtB s názvom „Akcia K (kláštory)“ sa uskutočnila v noci z 13. na 14. apríla 1950. Príslušníci národnej bezpečnosti (dnešná polícia), ľudových milícii, ŠtB niekde aj za asistencie armády vnikli do mužských kláštorov v celom Československu a konkrétne na Slovensku internovali 881 rehoľníkov z 11 reholí. Akcia takéhoto rozsahu a za asistencie všetkých bezpečnostných zložiek patrila k najrazantnejším akciám nie len v Československu,ale v celej strednej Európe.

 • 17. apríl 1969 - výmena Alexandra Dubčeka za Gustáva Husáka na čele KSČ

  Posledné nádeje českej a slovenskej verejnosti, že sa v Československu podarí udržať aspoň zvyšky reforiem z roku 1968, padli 17. apríla 1969 na zasadaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ).

 • 26. apríl 1986 - havária v černobyľskej jadrovej elektrárni

  Havária v sovietskej atómovej elektrárni v Černobyle na Ukrajine zostáva do dnešných dní najhoršou katastrofou v histórii jadrovej energetiky. Výstavba černobyľskej elektrárne V. I. Lenina začala v marci 1970. Celkovo ju malo tvoriť dvanásť blokov jadrových reaktorov typu RBMK, pričom každý z nich dosahoval výkon 1000 megawattov. Do osudnej havárie boli uvedené do prevádzky štyri bloky a na ďalších dvoch sa pracovalo. Okrem elektrickej energie produkovali reaktory RBMK plutónium určené do hlavíc jadrových zbraní.

 • 28. apríl Akcia P

  Komunistický projekt likvidácie gréckokatolíckej cirkvi v Československu sa začal v súčinnosti so sovietskym vedením v určitých kontúrach realizovať ešte pred komunistickým prevratom, predchádzala mu likvidácia gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine v roku 1946, v Rumunsku v roku 1948 a na Zakarpatskej Ukrajine v roku 1949. Od polovice roka 1949 už bolo len otázkou času, kedy sa tak udeje aj na Slovensku, pričom gréckokatolícka cirkev na Slovensku volila opciu prechodu do rímskokatolíckej cirkvi.

 • 8. máj 1945 - Kapitulácia Nemecka

  Druhá svetová vojna v Európe oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 hod. Aké boli okolnosti podpisu kapitulácie Nemecka a prečo bol v Sovietskom zväze dátum ukončenia vojny stanovený o deň neskôr?

 • 9. máj 1948 - prijatie ľudovodemokratickej ústavy

  Po skončení druhej svetovej vojny formálne platila v obnovenom Československu ústava z 29. februára 1920. Neodrážala však politické, štátoprávne a územné zmeny po roku 1945. Prijatie nového základného zákona štátu sa preto stalo hlavnou úlohou Ústavodarného zhromaždenia (ÚZ), ktoré vzišlo z parlamentných volieb v máji 1946.

 • 10. máj 1960 – rozsiahla amnestia prezidenta Novotného

  Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Československa vyhlásil prezident republiky Anotnín Novotný rozsiahlu amnestiu, ktorá sa týkala aj 5319 z celkového počtu 8708 politických väzňov.

 • 23. máj 1950 Zriadenie ministerstva národnej bezpečnosti

  Vylúčenie Juhoslávie zo socialistického tábora v roku 1948 odštartovalo proces, ktorým sa postupne dostali pod sovietsku kontrolu kľúčové bezpečnostné a spravodajské zložky jednotlivých komunistických štátov. Hlavným prostriedkom k ich ovládnutiu sa stali sovietski bezpečnostní poradcovia, ktorí pôsobili v každom sovietskom satelite.

 • 27. máj 1942 - Heydrichiáda

  27. mája 1942 bol v Prahe pri bojovej akcii príslušníkov exilovej čs. armády rtm. Jozefa Gabčíka a rtm. Jana Kubiša ťažko zranený zastupujúci ríšsky protektor generál SS a polície Reinhard Heydrich. Úspešný útok na jedného z najmocnejších mužov Tretej ríše nacistov šokoval. Neváhali preto pristúpiť k brutálnym opatreniam. Ešte v ten istý deň bol v Protektoráte Čechy a Morava vyhlásený výnimočný stav. Pomocníci páchateľov, ale aj osoby, ktoré im poskytli pomoc alebo schvaľovali atentát, mali byť zastrelené s celou svojou rodinou.

 • 20. − 30. jún 1968. Vojenské cvičenie „Šumava“

  Na začiatku apríla 1968 dospelo sovietske vedenie k záveru, že československým komunistom sa vymkol z rúk demokratizačný proces a vlastnými silami už nie sú schopní zabrániť nástupu „kontrarevolúcie".

 • 27. jún 1968. Manifest 2000 slov

  Dňa 27. júna 1968 bol na stránkach časopisu Literární listy a v denníkoch Mladá fronta a Zemědelské noviny zverejnený politický manifest českého novinára Ludvíka Vaculíka 2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, umělcům a všem, ktorý je považovaný za najdôležitejší dokument Pražskej jari.

 • 7. júl 1985. Národná púť na Velehrade

  Na rok 1985 pripadlo 1100. výročie úmrtia svätého Metoda, prvého moravského arcibiskupa a spolupatróna Európy. Pri tejto príležitosti sa pápež Ján Pavol II. rozhodol udeliť Zlatú ružu, zvláštne vyznamenanie za lojalitu Svätej stolici, velehradskej bazilike pri Uherskom Hradišti, v ktorej sa každoročne konala Národná púť na počesť svätého Metoda a jeho brata svätého Cyrila.

 • 9. júl 1947 – Marshallov plán

  Dňa 9. júla 1947 odletela do Moskvy na rokovanie so sovietskymi najvyšším predstaviteľmi čs. vládna delegácia, oficiálne mali byť predmetom rokovaní konzultácie o účasti Československa na Marshallovom pláne, československo-francúzskej spojeneckej zmluve a prehĺbenia československo-sovietskych hospodárskych kontaktov.

 • 11. júl 1960 - Prijatie socialistickej ústavy

  Stabilizácia komunistického režimu na konci 50. rokov minulého storočia sa odrazila v prijatí socialistickej ústavy. Oficiálne sa potreba jej vypracovania zdôvodňovala tvrdením, že v Československu už bol vybudovaný socializmus a došlo k zániku „vykorisťovateľských" tried.

 • 21. júl 1939. Prijatie ústavy prvej Slovenskej republiky

  Dňa 21. júla 1939 prijal Slovenský snem ústavným zákonom č. 185/1939 ústavu Slovenskej republiky. Ústavu vypracovala z poverenia predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) osobitná komisia pod vedením profesora Vojtecha Tuku.

 • 2. august – Pamätný deň rómskeho holokaustu

  Pamätný deň rómskeho holokaustu je príležitosťou pripomenúť si udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kde pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime Brezinke zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí. Počas vojny zahynulo približne 500-tisíc Rómov.

 • 4. august 1944 – Vojensko-politická misia ministra obrany Slovenskej republiky gen. Ferdinanda Čatloša v Moskve

  Jedným z pokusov, ako vymaniť Slovenskú republiku spod vplyvu Nemecka, bola vojensko-politická misia ministra obrany gen. Ferdinanda Čatloša v Moskve v auguste 1944.

 • 8. august 1949 – Rozhodnutie o zriadení zvláštneho oddelenia pre hľadanie nepriateľov v KSČ pri Ministerstve vnútra

  V júni 1949 K. Gottwald zriadil zvláštnu komisiu T, zloženú z pracovníkov straníckeho aparátu a ŠtB, ktorá mala za úlohu preveriť celkovo 60 vytipovaných významných osôb (napr. ministra vnútra Václava Noska, ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa). Aby sa vyšetrovanie urýchlilo, 8. augusta 1949 komisia T rozhodla o zriadení zvláštneho oddelenia pre hľadanie nepriateľov v KSČ, ktoré malo byť súčasťou rezortu Bezpečnosti.

 • 14. august 1989 – Bratislavská päťka

  Posledným pokusom komunistického režimu na Slovensku o zastrašenie protirežimných aktivistov bolo zatknutie členov tzv. bratislavskej päťky v auguste 1989.

 • 20. - 21. august 1968 – Okupácia Československa

  Rok 1968 sa zapísal do dejín komunistického Československa pokusom o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou, čo v praxi znamenalo snahu o demokratizáciu komunistického systému. Sovietsky zväz sa na to od začiatku pozeral kriticky. Keďže na výhrady československé vedenie nepristúpilo, sovieti sa rozhodli zvrátiť vývoj vojenskou akciou.

 • 22. august 1968 – 14. mimoriadny zjazd KSČ v Prahe - Vysočanoch

  Hneď po invázii vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy do ČSSR bol zvolaný 14. mimoriadny zjazd KSČ, ktorý sa mal pôvodne konať 9. septembra 1968.

 • 22. august 1969. Prijatie “obuškového zákona“

  V súvislosti s prvým výročím násilného ukončenia Pražskej jari očakávalo vedenie KSČ masové protesty českej a slovenskej verejnosti. Na zásah proti demonštrantom boli už v júli 1969 vyčlenené špeciálne jednotky Československej ľudovej armády, Zboru národnej bezpečnosti a Ľudových milícií.

 • 29. august 1944 – začiatok Slovenského národného povstania

  Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie Slovenskej republiky. Jeho politickým cieľom bolo odstránenie režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a začlenenie Slovenska do obnovenej Československej republiky.

 • 31. august 1971. Ustanovujúca schôdza Združenia katolíckych duchovných Pacem in Terris

  Československý komunistický režim sa po celú dobu svojej existencie usiloval získať kontrolu nad katolíckou cirkvou. Už 10. júna 1949 bola v Prahe založená tzv. Katolícka akcia (KA) združujúca „vlasteneckých kňazov“ a „pokrokových veriacich“, ktorí podporovali politiku Komunistickej strany Československa (KSČ).

 • 8. september 1944. Začiatok Karpatsko-duklianskej operácie

  Základným predpokladom úspechu Slovenského národného povstania bolo rýchle spojenie povstaleckých ozbrojených síl na strednom Slovensku s Červenou armádou. Organizátori povstania počítali s tým, že sovietskym vojskám otvorí cestu cez karpatské priesmyky Východoslovenská armáda, ktorá bola rozmiestnená v priestore Prešov − Humenné − Medzilaborce − Bardejov. Tento zámer však stroskotal.

 • 9. september 1941 – vydanie tzv. Židovského kódexu

  Dňa 9. septembra 1941 (utorok) vydala vláda SR nariadenia č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov - tzv. Židovský kódex. Na rozdiel od zákonov nepodliehali nariadenia vlády schváleniu Snemu a prezidenta. Medzi rokmi 1939-1945 to bola najrozsiahlejšia vydaná právna norma.

 • 13. september 1944 – odvlečenie generálov Čatloša a Turanca do Moskvy; začiatok odvliekania slovenských občanov do ZSSR (1944-1945)

  Medzi najtragickejšie kapitoly našich dejín v 20. storočí patrí násilné a protiprávne odvliekanie slovenských, resp. československých občanov do ZSSR, spravidla do trestných táborov známych pod skratkou GULAG.

 • 21. september 1944. Masaker v Sklenom

  Medzi najviac tabuizované udalosti spojené so Slovenským národným povstaním (SNP) patrila hromadná vražda 187 mužov nemeckej národnosti z obce Sklené, ktorú spáchali 21. septembra 1944 príslušníci 3. roty 8. oddielu 1. československej partizánskej brigády J. V. Stalina.

 • 30. september 1938 – Mníchovská dohoda

  Aké hlavné okolnosti viedli k Mníchovskej dohode a aké mala dôsledky?

 • 2. október - samizdat Bratislava/nahlas

  2. októbra 1987 vyšiel samizdat Bratislava/nahlas. Šesť redaktorov (Ján Budaj, Juraj Flamík, Fedor Gál, Eugen Gindl, Mikuláš Huba a Peter Tatár), dvadsaťtri autorov, štyridsaťdva recenzentov mapovalo v tomto dokumente na 64-strách katastrofálny stav životného prostredia, kultúrnych pamiatok, verejnej dopravy, služieb ako aj zdravotného stavu obyvateľstva v hlavnom meste vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava/nahlas bola formálne vydaná ako príloha k zápisnici Základných organizácií č. 6 a 13 Slovenského zväzu ochrancov

 • 12. október - Deň samizdatu

  12. októbra 1988 podpísalo 92 českých a slovenských disidentov vyhlásenie na podporu slovenského kresťanského aktivistu Ivana Polanského (1936 - 2015), ktorý bol 17. júna 1988 odsúdený za vydávanie a šírenie samizdatu na štvorročný trest odňatia slobody.

 • 18. – 21. október 1950. Proces s Viliamom Žingorom a spol.

  Proces s bývalým slovenským partizánskym veliteľom Viliamom Žingorom a spol. patril medzi najväčšie vykonštruované politické procesy v Československu.

 • 27. október - porážka Slovenského národného povstania

  Povstalecké ozbrojené sily neboli na dlhodobý boj v nepriateľskom obkľúčení pripravené z materiálnej ani morálnej stránky.

 • 2. november 1938 – Viedenská arbitráž - Mníchov pre Slovensko

  Výsledkom spoločného rozhodnutia zástupcov nacistického Nemecka a fašistického Talianska bola strata vyše 20 % ako územia Slovenska, tak aj obdobnej časti Podkarpatskej Rusi.

 • 5. november 1988. Založenie Československého helsinského výboru

  Na podnet Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva vznikla 5. novembra 1988 v Prahe mimovládna organizácia s názvom Medzinárodná helsinská federácia – Československý helsinský výbor (ČsHV).

 • 9. november - Pád Berlínskeho múru

  Od vzniku Nemeckej demokratickej republiky (NDR) 7. októbra 1949 do augusta 1961 emigrovalo 2,7 milióna jej občanov do Spolkovej republiky Nemecko (SRN).

 • 16.-17. november 1989 - Demonštrácia študentov v Bratislave, začiatok novembrových udalostí

  Slovenskí vysokoškolskí študenti, ktorí v Bratislave oslavovali Medzinárodný deň študentov, urobili manifestačný sprievod, ktorým verejne demonštrovali proti komunistickej diktatúre. Na Slovensku sa tým začali novembrové udalosti roku 1989, ktoré sa skončili pádom komunistického režimu.

 • 17. november 1939. Nacistické represálie proti študentom a zatvorenie českých vysokých škôl

  Dňa 28. októbra 1938 sa pri príležitosti 21. výročia vzniku Československej republiky uskutočnili v Protektoráte Čechy a Morava masové demonštrácie proti nemeckej okupácii. K najväčším protestom došlo v Prahe, kde vyšlo do ulíc asi 100 000 ľudí.

 • 20. - 27. november 1952 – Proces s tzv. protištátnym sprisahaneckým centrom. Rudolf Slánský a spol.

  Proces s Rudolfom Slánským a spol. bol najväčším povojnovým politickým procesom s vedúcimi komunistickými predstaviteľmi nielen v Československu, ale aj v celom sovietskom bloku.

 • 27. november 1989 - Generálny štrajk v ČSSR

  Brutálny zákrok bezpečnostných zložiek proti pokojnej manifestácii pražských študentov 17. novembra 1989 vyvolal odpor v celej Československej socialistickej republike (ČSSR). 19. novembra 1989 vznikli v Prahe a Bratislave nezávislé občianska iniciatívy Občanské fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), ktoré začali organizovať masové protesty proti komunistickému režimu.

 • 29. november - Zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany

  Úspešný generálny štrajk 27. novembra 1989 prinútil vedúce špičky československého komunistického režimu, aby súhlasili s požiadavkou opozície na zmeny v Ústave a rekonštrukciu federálnej vlády.

 • 18. december 1938 – Voľby do Snemu Slovenskej krajiny – prvého slovenského zákonodarného orgánu

  Snem Slovenskej krajiny bol základným štátoprávnym atribútom autonómie Slovenska v rámci druhej Česko-Slovenskej republiky. Cesta k jeho vytvoreniu sa otvorila prijatím ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny Národným zhromaždením 22. novembra 1938.

 • 10. december 1989. Vymenovanie „vlády národného porozumenia“

  Najdôležitejším výsledkom zrušenia ústavného článku o mocenskom monopole Komunistickej strany Československa bola rekonštrukcia federálnej vlády. Úradujúci premiér Ladislav Adamec predstavil 3. decembra 1898 nový ministerský kabinet, v ktorom však prenechal nekomunistom iba päť z 21 kresiel.