Archív aktualít

12.10.2017

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu PORÁŽKA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Hostia:
PhDr. Marian Uhrin, PhD. (Múzeum SNP)
PhDr. Tomáš Klubert, PhD. (ÚPN Bratislava)

11.10.2017

Platforma európskej pamäti a svedomia a Centrum pre dokumentáciu totalitných režimov spustili novú službu – súhrny vyhľadávač v doteraz existujúcich on-line evidenciách osôb, ktoré viedli komunistické bezpečnostné zložky Československa. Vyhľadávač je dostupný na adrese projektu www.ibadatelna.cz / www.communiststatesecurity.eu a zahŕňa osem on-line zdrojov z Českej i Slovenskej republiky.

11.10.2017

Ústav pamäti národa v spolupráci s partnermi pripravuje v roku 2018 niekoľko podujatí k jubilejným výročiam. Na školách sa často stáva, že sa vo vyučovacom procese sústredia na udalosti z druhej svetovej vojny, dotknú sa perzekúcii po roku 1948, spomenú rok 1968, no chýbajú dostatočné informácie o roku 1988. Na základe týchto skúseností sa Ústav pamäti národa rozhodol ponúknuť učiteľom i širokej verejnosti seminár, na ktorom záujemci získajú viac informácii o tom, prečo si na Slovensku pripomíname Pamätný deň zápasu za ľudské práva (25. marec).

06.10.2017

Predstaviť a vysvetliť interaktívnym a pútavým spôsobom zložitosť dejín 20. storočia mladému publiku je cieľom animácií na internetovej stránke Hi-story Lessons.

29.09.2017

V záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o dobe neslobody na Slovensku v rokoch 1948 - 1989 uzatvoril Ústav pamäti národa a Spoločenstvo Fatima zmluvu o partnerstve na preklad a vydanie publikácie „Kurierzy Słowa Bożego" v slovenskom jazyku. Zostavovateľ Marian Szczepanowicz v publikácií prináša tému prenášania náboženskej literatúry cez poľskú hranicu počas rokov totality a tajných vysviacok v Poľsku, ako aj spomienky niektorých slovenských osobností na život v neslobode.

28.09.2017

Česká Etická komisia ocenila v pondelok 26. septembra ľudí, ktorí sa odvážili vystúpiť proti nacizmu a komunizmu. Medzi ocenenými boji odbojári aj ľudia, ktorí pomohli západným agentom alebo sa odvážili verejne kritizovať totalitný režim.

28.09.2017

Platforma európskej pamäti a svedomia podala trestné oznámenie na posledných žijúcich členov československého politbyra Milouša Jakeša, Lubomíra Štrougala a Petra Colotku a na ďalšie osoby pre zabíjanie na hraniciach.

22.09.2017

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu OKUPÁCIA ČSSR V AUGUSTE 1968.

Hostia: Michal Horský (politológ, redaktor študentského časopisu Echo) a Peter Jašek (historik ÚPN).

22.09.2017

Ústav pamäti národa, OZ samizdat.sk a Nadácia Konrada Adenauera si dňa 12. októbra pripomenú Deň samizdatu. Pri tejto príležitosti pozývajú tlačiarov, distribútorov a redaktorov samizdatu v Československu na neformálne stretnutie v Bratislave.

12.09.2017

Na začiatku školského roku, pri príležitosti blížiaceho sa blahorečenia dona Titusa Zemana, prichádza ÚPN s ponukou série prednášok reflektujúcich obdobie neslobody. Touto činnosťou sa spolupodieľa na priblížení éry neslobody cez životný príbeh jednej z jej obetí.

11.09.2017

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu POLITICKÉ VRAŽDY KŇAZOV V ČESKOSLOVENSKU A POĽSKU.

Hostia:
prof. Patryk Pleskot (IPN Varšava) a Mgr. Patrik Dubovský, PhD. (ÚPN Bratislava)

11.09.2017

Našim európskym kontinentom sa za posledných sto rokov prehnali dva zničujúce vojnové konflikty, ktoré boli nasledované rovnako kruté diktatúry. Ich následkom boli desiatky miliónov priamych aj nepriamych obetí a hlboká priepasť, ktorá Európu neprirodzene rozdelila na dve časti.

28.08.2017

23. augusta, práve na výročie Paktu o neútočení medzi Hitlerom a Stalinom, ktorý sa stal Dňom pamiatky na obete totalitných režimov, navštívila delegácia Ústav pamäti národa pod vedením predsedu jej Správnej rady Ondreja Krajňáka nemecké veľvyslanectvo.

25.08.2017

Zápas o vyučovanie náboženstva na školách v 50. rokoch, práca s mladými ľuďmi, zákaz vykonávať kňazské povolanie a práca traktoristu a kuriča, sledovanie Štátnou bezpečnosťou – tým všetkým si musel počas komunistického režimu prejsť kňaz Bartolomej Urbanec. Pri príležitosti jeho 80. narodenín sa v Košiciach konalo stretnutie s týmto vzácnym odporcom totality a súčasťou bolo okrem gratulácií aj predstavenie publikácie o jeho činnosti, ktorú sledovala a zaznamenávala Štátna bezpečnosť.

25.08.2017

Tallinn/Praha. Pri príležitosti Európskeho dňa spomienky na obete totalitných režimov, ktorý bol pripomínaný na úrovni Európskej únie v estónskom Tallinne, potvrdili ministri spravodlivosti ôsmich členských krajín EÚ spoluprácu smerujúcu k ustanoveniu Rady pre vyšetrenie zločinov komunistických režimov (CICROC). Platforma európskej pamäti a svedomia víta prístup týchto vlád. Iniciatíva je odpoveďou na volanie Platformy po medzinárodnej spravodlivosti za nepremlčateľné zločiny komunizmu.

24.08.2017

V sobotu 19. augusta sa pred bránou väznice v Leopoldove konala pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom, ktorú spoločne pravidelne organizujú Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR.

23.08.2017

Je príjemné augustové popoludnie. Starší pán, pozorujúc v parku zabávanie sa svojho pravnuka, spomína na leto roku 1939... Tak sa začína 30-sekundový vzdelávací film, pripravený Európskou sieťou Pamäť a Solidarita pri príležitosti Európskeho dňa spomienky na obete totalitných režimov. Spot má premiéru 23. augusta, teda na výročie podpísania paktu Ribbentrop-Molotov.

22.08.2017

Viac ako pol milióna vojakov štátov Varšavskej zmluvy prekročilo v noci z 20. na 21. augusta 1968 hranice Československa, čím začala viac ako dvadsať rokov trvajúca okupácia. 49. výročie tragických udalostí, ktoré si vyžiadali aj životy protestujúcich československých občanov, si pred Univerzitou Komenského pripomenuli zástupcovia armády, samospráv a verejných inštitúcií aj zahraniční diplomati.
Podujatie zorganizovali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Univerzita Komenského.

17.08.2017

Sestra Stella Rozália Danková musela vo svojom živote čeliť komunistickému prenasledovaniu, súdu aj väzeniu. Po páde totality otvorene hovorila a svedčila o utrpení a príkoriach, ktoré zažila, aby sa nezabudlo na krutosť totalitného režimu. Do večnosti odišla 14. augusta vo veku 97 rokov. Ústav pamäti vyjadruje hlboký smútok nad jej odchodom a zároveň veľkú vďačnosť za jej ochotu podávať svedectvo o minulosti. Nech odpočíva v pokoji!

15.08.2017

Ilustrovaná Biblia pre mladých, kniha v červenej väzbe s vybranými časťami Starého a Nového Zákona a mnohými maľbami, prichádzala na prelome 70. a 80. rokov do Československa poštou z Juhoslávie. Bibliu v slovenčine, ktorú zostavil kňaz zo slovenskej obce v srbskej Vojvodine, rozposielali pod krycími menami a z rôznych adries mladí farníci.