Informačné letáky pre študentov

ÚPN v roku 2014 pracoval v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita na projekte k podpore osvetových a vzdelávacích aktivít pre študentov a pedagógov rôznych stupňov škôl na témy a historické udalosti súvisiace s obdobím neslobody s cieľom zoznámiť mladú generáciu s prejavmi a následkami totalitných režimov v rokoch 1939 - 1989. Jeho výsledkom sú informačné a edukačné letáky ilustrované autentickými zábermi.

Autori z radov odborných vedeckých pracovníkov ÚPN zvolili jednoduchú a príťažlivú formu opisu skutočností a konkrétnych prejavov porušovania ľudských práv a náboženských slobôd, praktík nacistického a komunistického režimu, dejinných súvislostí, či obetí aj v medzinárodnom kontexte. Letáky sú určené najmä pre študentov základných a stredných škôl. Projekt je súčasťou osvetových a vzdelávacích projektov ÚPN, ktorého cieľom je príťažlivou a efektívnou formou sprístupniť mladej generácií obdobie neslobody v kontexte národných aj medzinárodných súvislostí. V roku 2014 boli spracované témy „Holokaust", „Kolektivizácia", „ Prenasledovanie cirkví", "Rok 1968", „Sviečková manifestácia", „Pád komunizmu a Nežná revolúcia v roku 1989". Na spracovaní ďalších tém a vydaní ďalších sérií letákov sa pracovalo aj v rokoch 2015, 2016 a 2017. Letáky boli vydané v tlačenej podobe v náklade 4000 kusov v slovenskej a 1500 kusov v anglickej verzii. V elektronickej podobe sú verejne sprístupnené na stiahnutie aj na webstránke ÚPN www.upn.sk v sekcii „Pre školy". Študentom a pedagógom sa tak vytvára možnosť mať k dispozícii študijnú pomôcku pre vyučovací proces. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Holokaust

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,1 MB, english version (.pdf) 1,1 MB

Násilná kolektivizácia

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,2 MB, english version (.pdf) 1,2 MB

Prenasledovanie cirkví

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,2 MB, english version (.pdf) 1,2 MB

Rok 1968 v Československu

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,2 MB, english version (.pdf) 1,2 MB

Sviečková manifestácia

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,1 MB, english version (.pdf) 1,1 MB

Pád komunizmu

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,8 MB, english version (.pdf) 1,8 MB

Doplnenie v roku 2015

ÚPN v roku 2015 v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita pokračoval na projekte informačných letákov pre študentov a doplnil ich o témy "Deportácie obyvateľov Slovenska do ZSSR (1944-1945)", "Železná opona", "Náboženské púte na Slovensku v 80. rokoch", "Slovenské národné povstanie", "Spravodlivý medzi národmi" a "Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1989". Aj tentoraz boli letáky vydané tlačou v slovenskej aj anglickej podobe, ktoré sprístupňujeme aj na webstránke ÚPN. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Deportácie obyvateľov Slovenska do ZSSR (1944-1945)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,3 MB, english version (.pdf) 1,3 MB

Železná opona

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,3 MB, english version (.pdf) 1,3 MB

Náboženské púte na Slovensku v 80. rokoch

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,6 MB, english version (.pdf) 1,6 MB

Slovenské národné povstanie

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,2 MB, english version (.pdf) 1,2 MB

Spravodlivý medzi národmi

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,8 MB, english version (.pdf) 1,8 MB

Štátna bezpečnosť na Slovensku 1948-1989

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,3 MB, english version (.pdf) 1,3 MB

Doplnenie v roku 2016

ÚPN v roku 2016 v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita pokračoval na projekte informačných letákov pre študentov a doplnil ich o témy "Disent na Slovensku počas tzv. normalizácie", "Február 1948 - Nastolenie komunistického režimu", "Režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945", "Politické procesy na Slovensku (1948-1954)", "Prvá Viedenská arbitráž" a "Zločiny komunizmu na Slovensku". Aj tentoraz boli letáky vydané tlačou v slovenskej aj anglickej podobe, ktoré sprístupňujeme aj na webstránke ÚPN. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Disent na Slovensku počas tzv. normalizácie

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,1 MB, english version (.pdf) 1,1 MB

Február 1948 - Nastolenie komunistického režimu

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,3 MB, english version (.pdf) 1,3 MB

Režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,1 MB, english version (.pdf) 1,4 MB

Politické procesy na Slovensku (1948-1954)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,1 MB, english version (.pdf) 1,1 MB

Prvá Viedenská arbitráž

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,1 MB, english version (.pdf) 1,4 MB

Zločiny komunizmu na Slovensku

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1,3 MB, english version (.pdf) 1,3 MB

Doplnenie v roku 2017

ÚPN v roku 2017 v spolupráci s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita pokračoval na projekte informačných letákov pre študentov a doplnil ich o témy "Akcia B (1952-1953)", "Rómsky holokaust", "Charta 77 a Slovensko", "Politický proces so slovenskými biskupmi", "Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku" a "Mníchovská dohoda (29.-30. september 1938)". Aj tentoraz boli letáky vydané tlačou v slovenskej aj anglickej podobe, ktoré sprístupňujeme aj na webstránke ÚPN. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Akcia B (1952-1953)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 4 MB, english version (.pdf) 4 MB

Rómsky holokaust

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 4 MB, english version (.pdf) 4 MB

Charta 77 a Slovensko

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 4 MB, english version (.pdf) 4 MB

Politický proces so slovenskými biskupmi

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 4 MB, english version (.pdf) 4 MB

Likvidácia gréckokatolíckej cirkvi

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 4 MB, english version (.pdf) 4 MB

Mníchovská dohoda (29.-30. september 1938)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 4 MB, english version (.pdf) 4 MB

Doplnenie v roku 2018

ÚPN aj v roku 2018 pokračoval na projekte informačných letákov pre študentov, pričom spracoval témy Annus mirabilis 1989, Samizdaty, Alexander Dubček – najznámejší Slovák vo svete, Protesty proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, Slovenský február – Jeseň 1947 na Slovensku a Zahraničné rozhlasové vysielanie na Slovensko v období neslobody. Letáky boli vydané tlačou v slovenskej aj anglickej verzii a pre záujemcov sú sprístupnené na webstránke ÚPN. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

ANNUS MIRABILIS - rok 1989 a pád komunizmu v strednej a juhovýchodnej Európe

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1.15 MB, english version (.pdf) 1.19 MB

Alexander Dubček - najznámejši Slovák na svete

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 949.53 KB, english version (.pdf) 967.89 KB

Protesty proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 931.76 KB, english version (.pdf) 923.16 KB

Samizdaty

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 894.20 KB, english version (.pdf) 863.62 KB

Slovenský február - jeseň 1947 na SLOVENSKU

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1.08 MB, english version (.pdf) 1.03 MB

Zahraničné vysielanie do Československa v období neslobody

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 849.83 KB, english version (.pdf) 825.02 KB

Doplnenie v roku 2019

V roku 2019 Ústav pamäti národa pripravil celkovo šesť tematických letákov pre študentov. Spracované témy boli Vznik Slovenského štátu, Salzburské rokovania 1940, Menová reforma 1953, Pomocné technické prápory, Varšavská zmluva a Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Letáky boli vydané tlačou v slovenskej aj anglickej verzii a pre záujemcov sú sprístupnené na webstránke ÚPN. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Menová reforma 1953

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 1.28 MB, english version (.pdf) 1.25 MB

Pomocné technické prápory

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 762.55 KB, english version (.pdf) 761.58 KB

Salzburské rokovania

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 689.36 KB, english version (.pdf) 685.69 KB

Varšavská zmluva

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 815.57 KB, english version (.pdf) 812.59 KB

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 740.71 KB, english version (.pdf) 738.09 KB

Vznik Slovenského štátu

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 786.74 KB, english version (.pdf) 783.64 KB

Doplnenie v roku 2020

V roku 2020 Ústav pamäti národa pripravil celkovo šesť tematických letákov pre študentov. Spracované témy boli Os Berlín – Rím – Tokio, Tábory nútenej práce na Slovensku, Akcia K, Akcia R, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a Gustáv Husák. Letáky boli vydané tlačou v slovenskej aj anglickej verzii a pre záujemcov sú sprístupnené na webstránke ÚPN. Vydanie letákov finančne podporila organizácia Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS).

Barbarská noc. Likvidácia mužských reholí na Slovensku

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 756.42 KB, english version (.pdf) 744.29 KB

Akcia rehoľníčky

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 734.27 KB, english version (.pdf) 731.39 KB

Gustáv Husák

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 614.47 KB, english version (.pdf) 611.51 KB

Os Berlín – Rím – Tokio (1940 – 1945)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 697.59 KB, english version (.pdf) 693.62 KB

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci (1949 – 1991)

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 846.89 KB, english version (.pdf) 844.37 KB

Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1948 – 1953

na stiahnutie slovenská verzia (.pdf) 629.11 KB, english version (.pdf) 626.37 KB

Vytlačiť