Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Publikácie Ústavu pamäti národa pre školy

Ústav pamäti národa zameriava stále viac pozornosti na generáciu študentov stredných škôl so zámerom sprostredkovať im poznanie o pôsobení nedemokratických režimov na Slovensku, osobitne o ich zločinoch a obetiach. S týmto zámerom realizoval Ústav viacero projektov, medzi inými aj projekt Pamäť národa do škôl.

V priebehu roku 2018, v ktorom si pripomíname viacero "osmičkových" výročí súvisiacich so slovenskými dejinami 20. storočia, by sme chceli pozornosť stredných škôl zamerať na materiály, ktoré Ústav v spolupráci so svojimi partnermi vydáva s úmyslom priblížiť mladým generáciám ťažiskové udalosti obdobia rokov 1939 – 1989. Takými sú najmä informačné bulletiny o totalitných režimoch, filmy vydané na DVD a publikácia Sila svedectva mapujúca prostredníctvom osobných svedectiev obetí zločiny totalitných režimov. Zároveň dávame do pozornosti prípadných donorov publikačné výstupy Ústavu pamäti národa. V priebehu roka 2018 v súvislosti s nadchádzajúcimi výročiami budeme aktualizovať tematické webstránky a dopĺňať ich o dokumenty, multimediálne výstupy a odborné texty.

Rovnako dôležitou aktivitou Ústavu je aj prednášková činnosť na školách po celom Slovensku. V snahe nadviazať na predchádzajúce skúsenosti a spoluprácu so strednými školami sme pripravili aktualizovaný zoznam prednášok odborných pracovníkov Ústavu.

Vytlačiť