Archív aktualít

07.07.2014

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa za účasti odborníkov i širokej verejnosti 25. júna 2014 uskutočnila prezentácia publikácie z dielne Metodicko-pedagogického centra pod názvom Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda.

04.07.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude v dňoch 7. - 25. júla 2014 a 18. - 31. augusta 2014 uzatvorená.

25.06.2014

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák sa 24. júna 2014 zúčastnil na slávnostnom vyhodnotení IX. ročníka súťaže združenia Eustory na Slovensku. Súťaž sa konala pod záštitou Dr. h.c. Antona Srholca, rímskokatolícky kňaza a saleziána, spisovateľ a charitatívneho pracovníka a súčasne predsedu KPVS a v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

24.06.2014

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa 23. júna 2014 zúčastnil na pietnej spomienke pri príležitosti 65. výročia protikomunistickej vzbury v Levoči. Krajňák spolu s predstaviteľmi mesta Levoča, miestneho dekana Mons. Františka Dlugoša, zástupcami organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja a ďalšími hosťami za účasti obyvateľov sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši v miestnom farskom chráme sv. Jakuba, po ktorej položili vence a kytice k pamätnej tabuli venovanej udalostiam spojeným s Levočskou vzburou.

19.06.2014

V priestoroch historického zámku v Rakúskej obci Kittsee sa 11. júna 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom „Grenzfälle als vor Kittsee der Vorhang fiel (Hraničné prípady - ako pred Kittsee spadla opona).“, ktorá bola zorganizovaná ako súčasť podujatí v rámci Kultúrneho leta Kittsee 2014.

19.06.2014

Súčasťou programu inaugurácie novozvoleného prezidenta republiky Andreja Kisku 15. júna 2014 bola aj návšteva Devína, kde si uctil pamiatku obetí totality.

Pri tejto príležitosti sa stretol aj s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom, ktorý sa zúčastnil na slávnostnej inaugurácii prezidenta republiky.

19.06.2014

Na námestí generála Jurecha v Bošáci sa 14. júna 2014 uskutočnilo slávnostné odhalenie busty miestneho rodáka, generála Štefana Jurecha.

19.06.2014

Pracovníci Ústavu pamäti národa za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si 13. júna 2014 položením venca k pamätnej tabuli na námestí SNP pripomenuli 8. výročie úmrtia Jana Langoša.

12.06.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Tradícia autonómie na Podkarpatskej Rusi

Diskutovať budú: prof. Dr. Robert Magocsi (Univerzita Toronto), PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. a PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (obaja Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach).
Podujatie sa uskutoční v utorok 24. júna 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

05.06.2014

Na akademickej pôde slovenských univerzít v Trnave, Nitre, Ružomberku, Prešove a Košiciach sa v uplynulom mesiaci máj 2014 uskutočnila séria prednášok spojená s filmovou projekciou a následnou diskusiou na tému „November 1989 a pád komunizmu“.

05.06.2014

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák vyvíja snahu o získanie chýbajúcich dokumentov slovenskej proveniencie do archívu ÚPN. Jedná sa o časť personálnej dokumentácie príslušníkov ŠtB, a všetkých fondov III. správy ZNB - vojenskej kontrarozviedky na Slovensku lokalizovaných útvarov, ktorých pôvodcom bola ŠtB v bývalej SSR.

05.06.2014

Na základe pozvania predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, senátora Jaromíra Jermářa, sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 3. júna 2014 zúčastnil tkzv. „veřejného slyšení“ v Senáte Českej republiky v Prahe. Vo Valdštejnskom paláci vystúpil s prednáškou v programe, ktorý sa venoval aktuálnej situácii v Ústave pro studium totalitních režimů a jeho budúcnosti v Českej republike.

03.06.2014

Časopis Pamäť národa prináša v novom čísle opäť zaujímavé štúdie a články, ktoré čitateľom bližšie priblížia obdobie nedemokratických režimov 20. storočia.

02.06.2014

Ministri kultúry Poľska a Rumunska – Bogdan Zdrojewski a Hunor Kelemen podpísali 28. mája 2014 v Bukurešti spolu so zástupcami z Nemecka, Slovenska a Maďarska dodatok k zakladateľskej listine Európskej siete Pamäť a Solidarita, ktorej cieľom je podporovať dialóg a jednotu pamäti v oblasti dejín 20. storočia.

30.05.2014

Zborník Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. je voľným pokračovaním edície konferenčných zborníkov z podujatí organizovaných Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej partnermi.

30.05.2014

V Bratislave 29. mája 2014 vyhlásili výsledky súťaže, ktorú pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku vyhlásilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa pre študentov stredných škôl na Slovensku v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy".

Oznam o uzatvorení študovne Archívu ÚPN dňa 5.6.2014

28.05.2014

Študovňa Archívu ÚPN bude dňa 5.6.2014 od 14:00 z technických príčin uzatvorená.

16.05.2014

Ústav pamäti národa Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozýva na besedu

Zradcovia a zapredanci!
Proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami na Slovensku.

Diskutovať budú: PhDr. Jan Kalous, Ph.D, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha a Mgr. Branislav Kinčok, Ústav pamäti národa, Bratislava.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. mája 2014 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

16.05.2014

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Draho zaplatená sloboda
Prechod frontu územím Slovenska 1944-1945

Diskutovať budú: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (UPJŠ v Košiciach) a Mgr. Branislav Kinčok (ÚPN).
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

05.05.2014

Pri príležitosti 64. výročia Barbarskej noci a 60. výročia zrušenia VTNP-PTP sa 29. apríla 2014 v Podolínci uskutočnila pietna spomienková akcia a celoslovenské stretnutie účastníkov Vojenských táborov nútených prác.