Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

04.07.2022

Bombardovaním Černihivu bolo zničených 13 000 dokumentov, ktoré nám odhaľovali činnosť bývalej KGB. Vyjadrujeme rozhorčenie nad stratou vzácneho zdroja historickej pamäti. Zároveň vyjadrujeme solidaritu s našimi ukrajinskými kolegami, ktorí uprostred vojnových dní nezabudli na svoju profesiu.

29.06.2022

Dňa 28. júna 2022 sa v Kláštore školských sestier sv. Františka v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom konalo podujatie pripomínajúce si životné svedectvo 12 rehoľných sestier tejto komunity počas komunistického režimu.

27.06.2022

Ústav pamäti národa a mestská časť Bratislava - Staré Mesto zorganizovali pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu 24. júna 2022 podujatie na Jakubovom námestí v Bratislave.

24.06.2022

Úrad splnomocnenca Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia zorganizoval 23. júna 2022 pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave spomienku na obete komunistického režimu.

22.06.2022

V Múzeu obetí komunizmu v Košiciach sa v piatok 24. júna 2022 o 17:00 uskutoční slávnostná spomienka pri príležitosti Dňa pamiatky obetí komunistického režimu. V čase od 10:00 jej bude predchádzať diskusia a prednesené svedectvá o perzekúcii žien v čase komunizmu.

22.06.2022

Ústav pamäti národa a mestská časť Bratislava – Staré Mesto Vás pozývajú na výstavu Obete komunizmu na Slovensku. Vernisáž výstavy sa uskutoční pri príležitosti Pamätného dňa – Dňa pamiatky obetí komunistického režimu, 24. júna 2022 o 14.00 hodine na Jakubovom námestí v Bratislave. Podujatie bude spojené s kladením vencov pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí.

22.06.2022

„Modlím sa za tých, ktorí ma týrali, ktorí ma ponižovali. Modlím sa za nich, aby im Boh obmäkčil srdce, aby sa už nikdy neopakovalo to, čo oni robili so mnou".
Ústav pamäti národa, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža si v utorok 21. júna 2022 na Kalvárii v Trnave pripomenuli 70. výročie súdneho procesu s Cecíliou Schelingovou, sestrou Zdenkou (1916 – 1955).

20.06.2022

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Operácia Anthropoid a heydrichiáda. 80. výročie útoku čs. parašutistov na Reinharda Heydricha. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 23. júna 2022 od 17.00 hod.

20.06.2022

Jerguša Sivoša do funkcie v zmysle zákona o pamäti národa na svojom zasadnutí v piatok 17. júna 2022 zvolila Správna rada Ústavu pamäti národa.

16.06.2022

Predstavitelia a zamestnanci ÚPN aj osobní priatelia a známi si v stredu 15. júna pripomenuli pamiatku Jána Langoša - disidenta, porevolučného ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa. Pietna spomienka v deň 16. výročia jeho tragického úmrtia sa konala na Námestí SNP v Bratislave, kde je pred budovou, v ktorej v minulosti sídlil ústav, umiestnená busta Jána Langoša.

08.06.2022

Ústav pamäti národa vás pozýva na podujatie Pietna spomienka na Jána Langoša.
Pietna spomienka na disidenta, porevolučného federálneho ministra vnútra, poslanca a zakladateľa Ústavu pamäti národa sa pri príležitosti 16. výročia jeho tragického úmrtia uskutoční v stredu 15. júna 2022 o 11.00 hod. pri buste Jána Langoša na Námestí SNP v Bratislave.

03.06.2022

Dňa 19. mája 2022 sa v spolupráci Ústavu pamäti národa a Rímskokatolíckej bohosloveckej cyrilometodskej fakulty Univerzity Komenského uskutočnil v Bratislave medzinárodný odborný seminár Pius XII. a stredovýchodná Európa v kontexte studenej vojny (1945 – 1958).

31.05.2022

Ústav pamäti národa vás pozýva na prezentáciu zborníka zostavovateľky Beáty Katrebovej Blehovej ʽAnnus mirabilisʼ 1989 and Slovakia: From a totalitarian regime to democracy. Súčasťou prezentácie je prednáška prof. Wolfganga Muellera z Inštitútu pre východoeurópske dejiny Viedenskej univerzity Rok 1989 z dnešnej perspektívy.

30.05.2022

Klub 89, o. z. a Ústav pamäti národa organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Ľudské práva v zápase za slobodu v minulosti a dnes.
K 45. výročiu vzniku Charty 77. Konferencia bude druhým dielom zo série konferencií venovaných problematike ľudských práv pred rokom 1989 a v súčasnosti a zároveň pripomenie významné 45. výročie vzniku Charty 77.

30.05.2022

Výstava z dielne Ústavu pamäti národa Uzákonené bezprávie. Holokaust a protižidovské zákonodarstvo na Slovensku, ktorá popularizačným spôsobom sprístupňuje informácie o holokauste na Slovensku so zameraním na protižidovské zákony a tzv. Židovský kódex vydaný na Slovensku v septembri 1941, je od konca apríla prístupná pre záujemcov v priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave. Výstavu si môže verejnosť pozrieť v Gemerskej knižnici P. Dobšinského v Rožňave do konca júna 2022.

24.05.2022

Ústav pamäti národa v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozýva na diskusiu Oslobodenie koncentračného tábora Mauthausen-Gusen. Podujatie sa bude konať v priestoroch Poľského inštitútu vo štvrtok 26. mája 2022 od 17.00 hod.

24.05.2022

Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, Ústav pamäti národa, OZ samizdat.sk a Dom Quo vadis pripravujú v súvislosti so 40. výročím začiatku vydávania samizdatového periodika Náboženstvo a súčasnosť výstavu venovanú tomuto významnému samizdatu.

24.05.2022

Ústav pamäti národa, v spolupráci so svojimi zahraničnými partnermi Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česká republika), Ústavom národnej pamäti (Poľsko), Výborom pre národnú pamäť (Maďarsko) a s podporou Európskej siete Pamäť a solidarita, organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu Komunistické strany v sovietskom bloku 1968 – 1980. Belle epoque východného bloku? Konferencia bude štvrtým dielom série Revolution accomplished. Communists in Power.

20.05.2022

Sound in the Silence je projekt spájajúci umenie, vzdelávanie a históriu. V rámci projektu sa mladí ľudia z rôznych krajín spolu so svojimi učiteľmi stretávajú na vybraných miestach Európy, ktoré sú zvlášť poznačené históriou 20. storočia.
Cieľom je motivovať mladú generáciu Európanov ku komplexnému pohľadu na zložitú spoločnú minulosť.

20.05.2022

Sympózium Pamäť Európy každoročne prepája odborníkov z rôznych krajín s cieľom iniciovať a prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami zaoberajúcimi sa skúmaním európskej histórie 20. storočia. Tohto roku sa výskumníci a ľudia z praxe z rôznych krajín sveta stretnú v Dubline, aby diskutovali o význame a úlohe zmierenia v súvislostiach dávnych aj súčasných konfliktov – ako medzinárodných, tak vnútorných. Zložitým kontextom sympózia o histórii zmierenia bude pred našimi očami prebiehajúca vojna na Ukrajine, ktorá sa s určitosťou stane dôležitým vzťažným bodom pre diskusiu.