Archív aktualít

26.10.2009

Mesto Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na konferenciu 20 rokov slobody. Cieľom konferencie , ktorá sa uskutoční 9. novembra v Aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ul. 89 v Košiciach, je pripomenutie si udalostí vedúcich k oslobodeniu našej spoločnosti.

26.10.2009

V týchto dňoch sa na pulty predajcov dostáva nové číslo štvrťročníka ÚPN Pamäť národa . Okrem iného v ňom nájdete štúdiu Pavla Mičianika „Medzi nacizmom a komunizmom – Vyjednávania velenia Rýchlej divízie s Červenou armádou o kapitulácii na Kaukaze v roku 1943“, štúdiu Petra Kubíka o osudoch talianskych diplomatov pôsobiacich v Bratislave v rokoch 1943 až 1945, či informácie o medzinárodnom projekte Pamäť národa.

22.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pri príležitosti 20 rokov od pádu totality pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality.

21.10.2009

V utorok 27. októbra sa v Trnave za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

20.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na knižný veľtrh Bibliotéka 2009, v rámci ktorého organizuje besedy ...

20.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy zostavovateľa Petra Baluna ....

20.10.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Daniela Atanáza Mandzáka, CSsR ...

20.10.2009

Pod záštitou podpredsedu Zahraničného výboru NR SR Jozefa M. Rydla sa 29. októbra v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov konala prezentácia knihy Zoltána Meška Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krúťňavy. Podujatie zorganizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s vydavateľstvom Slovak Academic Press a Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska. Prezentácia Meškovho diela bola ďalším z podujatí organizovaných pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie.

19.10.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s vydavateľstvom Slovak Academic Press a Úniou slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska Vás pozýva na prezentáciu knihy Zoltána Meška PO STOPÁCH KOMUNIZMU A MÍĽNIKY SLOVENSKEJ KRÚTŇAVY.

19.10.2009

V rámci cyklu Diskusné večery ÚPN Vás pozývame na besedu CIRKEVNÉ ZÁKONY Z ROKU 1949 A PRENASLEDOVANIE CIRKVÍ V KOMUNISTICKOM ČESKOSLOVENSKU.

16.10.2009

Zborník z rovnomenného medzinárodného seminára „1988 – Rok pred zmenou“, ktorý sa konal 18. novembra 2008 v Bratislave, prináša odborné príspevky historikov zo Slovenska, Čiech a Poľska o situácii v roku 1988, ako aj príspevky z diskusie predstaviteľov vtedajšej opozície. Publikácia obsahuje aj dokumenty, ktoré dopĺňajú jednotlivé štúdie a podávajú ucelený obraz o reforme Štátnej bezpečnosti v r. 1988 a štátnobezpečnostnej situácii na Slovensku.

15.10.2009

Podávanie podnetov na trestné stíhanie nacistických, komunistických alebo iných zločinov proti mieru, proti ľudskosti alebo vojnových zločinov patrí podľa zákona č. 553/2002 Z. z. medzi základné úlohy Ústavu pamäti národa. Ústav pri tejto úlohe spolupracuje s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky.

14.10.2009

V utorok 13. októbra sa v nitrianskom Krajskom osvetovom stredisku slávnostne odovzdávali dekréty a preukazy veteránom protikomunistického odboja. Podujatia sa zúčastnil aj podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Ondriaš, člen Správnej rady ÚPN Arpád Tarnóczy a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Oceňovaním dekrétmi si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti komunistickému režimu.

09.10.2009

Pozývame Vás na slávnostnú premiéru dokumentárneho filmu režiséra Tomáša Viteka NOVEMBER +20, ktorá sa uskutoční v utorok 27. októbra o 19.00 hod. sa v DK Zrkadlový háj na Rovniakovej ul. 3 v Bratislave.

09.10.2009

Ústav pamäti národa v rámci projektu rekonštrukcie štruktúry KSS a jej personálneho obsadenia dnes na svojich internetových stránkach www.upn.gov.sk zverejnil zoznamy členov ÚV KSS i ďalších osôb, ktoré sa zúčastňovali na plenárnych zasadnutiach Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1969 – 1989.

09.10.2009

V utorok 13. októbra sa v Nitre za prítomnosti podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Ondriáša, člena Správnej rady ÚPN Arpáda Tarnóczyho a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

06.10.2009

Nová kniha ÚPN autorov Róberta Letza a Pavla Matulu prostredníctvom úradných záznamov, hlásení bezpečnostných orgánov, zápisníc z výsluchov, výpovedí pred súdom a ďalších dobových dokumentov približuje jeden z najväčších vykonštruovaných politických procesov na Slovensku i v celej ČSR, ktorý sa konal v dňoch 18. – 21. októbra 1950 v Bratislave. Viliam Žingor, popredný partizánsky veliteľ z obdobia druhej svetovej vojny, bol na základe falošného obvinenia, že je vodcom „reakčných živlov“ na Slovensku, odsúdený na trest smrti. Proces súčasne zapadal do politickej línie boja proti „slovenskému buržoáznemu nacionalizmu“, „separatizmu“ a „titoizmu“. Súčasťou publikácie sú aj dokumenty o rehabilitačnom súdnom konaní z roku 1968.

02.10.2009

Pozývame Vás na výstavu PRENASLEDOVANIE RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V ČESKOSLOVENSKU (1948 – 1960). Výstava sa uskutoční v priestoroch Strahovského kláštora v Prahe od 16. októbra do 8. novembra 2009.
Viac informácií nájdete na stránkach výstavy.

02.10.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom na výskum maďarskej revolúcie v roku 1956 (Maďarsko), Spoločnosťou Roberta Havemanna (Nemecko), Inštitútom pamäti národa (Poľsko), Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česko), Európskou sieťou Pamäť a solidarita a s finančnou podporou Višegrádskeho fondu zorganizoval pri príležitosti 60. výročia prijatia tzv. cirkevných zákonov v Československu medzinárodnú konferenciu Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2009. Viac ako štyri desiatky odborníkov z 15 krajín sveta na podujatí odprezentovali výsledky výskumu v oblasti proticirkevných perzekúcií a obmedzovania náboženskej slobody v štátoch bývalého sovietskeho bloku. Cieľom konferencie bolo poukázať na spoločné črty politiky komunistických štátov voči cirkvám a náboženstvu vôbec a tiež na špecifiká vývoja v jednotlivých krajinách. V osobitných blokoch sa referujúci zaoberali napr. vzťahom totalitného režimu k reholiam, legislatívou upravujúcou vzťah jednotlivých štátov k cirkvám, ako aj inštitúciami a orgánmi štátneho dozoru. Nevyhli sa ani citlivej otázke kolaborácie duchovných s komunistickým režimom.
Príspevky budú publikované v zborníku, ktorý vydá Ústav pamäti národa v prvom polroku 2010.

30.09.2009

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu O SLOVENSKO-POĽSKÝCH VZŤAHOCH V ROKOCH 1937 – 1947, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. októbra 2009 od 8.30 hod. v priestoroch kina v Spišskej Belej (Petzvalova č. 17).