Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

31.05.2011

Pamäť národa a Ústav pamäti národa Vás pozývajú na predpremiéru dokumentárneho filmu Tóny v tichu.

30.05.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré sa za prítomnosti predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša uskutoční v piatok 3. júna 2011 o 10.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave.

26.05.2011

Zborník Nepokojná hranica (zost. Milica Majeriková) obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947“, ktorá sa uskutočnila 3. októbra 2009 v Spišskej Belej. Jej usporiadateľmi boli inštitúcie zo slovenskej i poľskej strany hranice: Spišský dejepisný spolok, Spolok Slovákov v Poľsku a Ústav pamäti národa.

24.05.2011

Ústav pamäti národa vás pozýva na sériu prednášok pracovníkov ÚPN a filmových predstavení na výstave PRÍSNE TAJNÉ! Dejiny ŠtB na Slovensku, ktorá prebieha v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží 2 v Bratislave do 11. septembra 2011.

23.05.2011

Pozývame Vás na diskusiu o voľbách v roku 1946. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 26. mája 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave. Diskutovať budú: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova Praha); PhDr. Milan Zemko, CSc. (HÚ SAV) a Mgr. Matej Medvecký, PhD. (ÚPN).

23.05.2011

Dňa 16. mája 2011 uverejnil denník SME článok „Trnkova prokuratúra a očakávania ÚPN“ od Patrika Dubovského. Pri mene autora redakcia uviedla, že „pracuje v ÚPN“, čo môže vyvolať dojem, že článok vyjadruje stanovisko Ústavu pamäti národa. Článok vznikol ako súkromná iniciatíva autora a obsahuje početné nepravdivé tvrdenia a nepresnosti, s ktorými sa Ústav pamäti národa nestotožňuje a od ktorých sa dištancuje.

18.05.2011

Vo štvrtok 19. 5. 2011 bude z technických príčin zatvorená bádateľňa Archívu ÚPN.
Za pochopenie ďakujeme.

17.05.2011

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným múzeom a občianskym združením Pamäť národa Vás pozýva na výstavu o dejinách ŠtB na Slovensku, ktorá prebieha v dňoch 12. 5. – 11. 9. 2011 v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

11.05.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Mateja Medveckého: ZA ČERVENÉ SLOVENSKO - ŠTÁTNA BEZPEČNOSŤ A POLITICKÉ SPRAVODAJSTVO NA SLOVENSKU V ROKOCH 1945 - 1948.
Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 19. mája 2011 o 16.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

11.05.2011

Na snahu vlády zmeniť zákon o pamäti národa reagovali dňa 2. mája 2011 štyri významné slovenské osobnosti otvoreným listom predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej. Žiadajú ju v ňom, aby sa zákon nemenil takým spôsobom, ktorý umožní kedykoľvek politicky zasahovať do personálnych otázok ústavu. List podpísali bývalý disident a predseda SNR František Mikloško, bývalý disident a predseda vlády SR Ján Čarnogurský, historik a bývalý podpredseda SNR Milan Zemko a bývalý disident a historik Jozef Jablonický.

11.05.2011

Pri príležitosti 20. výročia prijatia deklarácie Slovenskej národnej rady k odsunu Karpatských Nemcov sa 9. mája 2011 konalo v Berlíne medzinárodné kolokvium KARPATSKÍ NEMCI A SLOVÁCI. SPOLUŽITIE V SLOBODNÝCH I NESLOBODNÝCH ČASOCH. Jeho hlavnými organizátormi boli Ústav pamäti národa, Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei e.V a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne. V prvej časti sa poprední slovenskí i nemeckí historici zaoberali dejinami spolužitia oboch národov na Slovensku a v následnej panelovej diskusii hovorili bývalí slovenskí a nemeckí politici o politickom a historickom význame pamätnej deklarácie. Príspevky účastníkov budú publikované v pripravovanom zborníku.

09.05.2011

Tohtoročné druhé pokračovanie medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční 22. až 24. novembra 2011 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Tento ročník festivalu plánuje ponúknuť rozsiahly priestor filmovým tvorcom venujúcim sa tvorbe filmov z takzvaného obdobia neslobody a teda kinematografickým dielam, ktoré akýmkoľvek spôsobom spracúvajú tému nacizmu, fašizmu, komunizmu a slobody. Žánrovo je Festival slobody neobmedzený. Filmy je možné zasielať najneskôr do 31. augusta 2011.

04.05.2011

Vo štvrtok 5. 5. 2011 bude od 13:00 hod. bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

29.04.2011

Ústav pamäti národa, Bratislava, Karpatskonemecký kultúrny spolok, Karlsruhe a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike, Berlín v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry karpatských Nemcov, Bratislava, Spolkovým inštitútom pre kultúru a dejiny Nemcov v strednej a východnej Európe, Oldenburg, Karpatskonemeckým landsmanšaftom, Štutgart Vás srdečne pozývajú na kolokvium pri príležitosti 20. výročia prijatia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady voči karpatským Nemcom: Karpatskí Nemci a Slováci. Spolužitie v slobodných a neslobodných časoch. Úspešné cesty zmierenia na príklade Slovenskej republiky a karpatských Nemcov.

29.04.2011

Ďalší z cyklu diskusných večerov Ústavu pamäti národa, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2011 v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave, bol venovaný osobe Jánosa Esterházyho. V panelovej diskusii vystúpili PhDr. Ladislav Deák, DrSc.; PhD.; RNDr. František Mikloško a PhDr. Ferdinand Vrábel.

21.04.2011

Pozývame Vás na panelovú diskusiu - János Esterházy (fakty a otázniky). Beseda sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

18.04.2011

Vo štvrtok 21. 4. 2011 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

15.04.2011

V prvom čísle nového ročníka časopisu Pamäť národa nájdete viacero zaujímavých štúdií a dobových dokumentov. Ako napovedá už fotografia na obálke, jednou z hlavných tém čísla je súdny proces s Jozefom Tisom. Tomáš Klubert sa zaoberá jeho politickým pozadím a Peter Sokolovič prináša v rubrike dokumenty výber listov, ktoré dostával prezident Beneš v súvislosti s jeho súdením a popravou. Ján Mitáč sa vo svojej štúdii venuje mapovaniu politickej činnosti Emanuela Böhma, organizátora slovenského politického života na obsadenom území južného Slovenska, Martina Fiamová prináša štúdiu o doteraz málo prebádanej oblasti – arizácii pozemkového vlastníctva Židov na Slovensku. Nové číslo Pamäti národa okrem toho obohatil zaujímavý list kontingentami prenasledovaného roľníka Gottwaldovi, portrét vysokého dôstojníka ŠtB, ako aj rozhovor s Gustávom Polčíkom, príslušníkom žandárstva a neskôr ŠtB. Opomenúť nemožno ani rozhovor s Markom Soloninom, jedným z najvýznamnejších predstaviteľov „novej vlny“ v ruskej historiografii.

13.04.2011

V utorok 12. apríla 2011 sa v priestoroch Slovenského inštitútu na Jilskej ul. 1 v Prahe uskutočnila prezentácia novej publikácie Petra Kubíka Slovensko-talianske vzťahy 1939 – 1945. Diskusiu s autorom usporiadali Ústav pamäti národa, Spoločnosť gen. M. R. Štefánika, Slovenská historická spoločnosť a Slovenský inštitút v Prahe. Činnosť ÚPN prítomným predstavili predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec. S veľmi priaznivou odozvou sa stretli publikácie ústavu, ktoré si návštevníci diskusie mali možnosť zakúpiť.

07.04.2011

Prezentácia publikácie editorov Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! s podtitulom Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951, ktorú vydal Ústav pamäti národa, sa uskutoční vo štvrtok 14. apríla o 10.00 hod. v Trenčíne na Hasičskej ulici 1. Prezentácia knihy je spojená s besedou s autorom – historikom Róbertom Letzom.