Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív aktualít

02.02.2011

Vo štvrtom čísle časopisu Pamäť národa okrem iného nájdete štúdiu Petra Jašeka o vzťahu ŠtB k nelegálnym štruktúram v období normalizácie, Pavol Jakubčin skúma využívanie tajných spolupracovníkov – kňazov zo strany ŠtB a Jerguš Sivoš analyzuje proces prípravy nariadenia SNR o zriadení pracovných táborov na Slovensku v roku 1945. Okrem uvedených štúdií je v aktuálnom čísle časopisu uverejnený dokument Jána Mitáča o perzekúciách Slovákov v rámci hnutia Levente, či Správa o činnosti mierového výboru katolíckeho duchovenstva z pera Pavla Jakubčina. V ďalších pravidelných rubrikách sa čitateľ dozvie viac aj o osudoch ministra vnútra Josefa Pavla a o výsledkoch 2. ročníka študentskej súťaže Nenápadní hrdinovia.

27.01.2011

Pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany sa 27. januára 2011 uskutočnil diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, na ktorom diskutovali prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., Mgr. Juraj Benko, PhD. a PhDr. Tomáš Klubert, PhD.

25.01.2011

Ústav pamäti národa vydal zborník z IX. ročníka cyklu konferencií Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov. Zborník Život v Slovenskej republike prináša štúdie viac ako tridsiatky mladých historikov, ktoré si kladú za cieľ priblížiť čitateľom obdobie rokov 1939 – 1945 vo svetle reflexie „každodennosti“.

24.01.2011

V piatok 21. januára 2011 Slovenský syndikát novinárov v sekcii spravodajstvo v elektronických médiách udelil prvé miesto reportérke TV JOJ Veronike Tóthovej za odvysielaný cyklus svedeckých výpovedí s názvom „Neumlčaní“.

23.01.2011

Ústav pamäti národa v rámci svojho poslania upozorňuje na publikácie, z vydavateľstva Aspekt, ktoré sú umeleckou výpoveďou o dobe neslobody. Jednotlivé tituly si môžete objednať na www.aspekt.sk.

20.01.2011

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Michala Schvarca a Davida Schriffla „Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II.

20.01.2011

Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ zaplniť doposiaľ jestvujúcu medzeru v publikovaní dokumentov mapujúcich vznik Slovenskej republiky z pohľadu Tretej ríše. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, lež nemeckej proveniencie pochádzajúcich z viacerých českých, slovenských, no najmä nemeckých archívov.

14.01.2011

Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 5. až 6. mája 2010 zorganizoval Ústav pamäti národa pri príležitosti 60. výročia Akcií K a R – násilných zásahov voči reholiam v Československu. Na konferencii sa aktívne zúčastnili dve desiatky odborníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Talianska.

14.01.2011

Pozývame Vás na diskusný večer o počiatkoch komunizmu na Slovensku, ktorý sa koná pri príležitosti 90. výročia vzniku komunistickej strany. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 27. januára 2011 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

10.01.2011

Vo štvrtok 13. 1. 2011 a útorok 18.1.2011 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

17.12.2010

V dňoch od 20. decembra 2010 do 7. januára 2011 bude bádateľňa Archívu ÚPN zatvorená.
Za pochopenie ďakujeme.

10.12.2010

Publikácia Karola Janasa čitateľov informuje o prenasledovaní Rómov v rokoch 1939 až 1945. Prvé obdobie perzekúcií (marec 1939 – august 1944) charakterizoval rozpačitý postup mocenského aparátu SR.

07.12.2010

Ústav pamäti národa usporiadal prezentáciu knihy Karola Janasa Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Prezentácia sa uskutočnila v 7. decembra v kníhkupectve Svet knihy na Obchodnej ulici v Bratislave.

01.12.2010

Ústav pamäti národa Vás pozýva na prezentáciu knihy Karola Janasa Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939 – 1945). Prezentácia sa uskutoční v utorok 7. 12. 2010 o 17.00 hod. v priestoroch kníhkupectva Svet knihy na Obchodnej ul. č. 4 v Bratislave.

30.11.2010

Francúzsky diplomat Xavier Rouard vo svojich memoároch vydáva svedectvo o vlastných skúsenostiach s československou Štátnou bezpečnosťou. Komunistická rozviedka ho sledovala a preverovala počas jeho 16-mesačného pobytu vo funkcii spolupracovníka obchodného oddelenia francúzskeho veľvyslanectva v Prahe v rokoch 1984 – 1985.

26.11.2010

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Ústav pamäti národa a Spoločenskovedný ústav SAV Vás pozývajú na odborný seminár spojený s premietaním dokumentárnych filmov Po stopách slobody – komunizmus a päťdesiate roky 20. storočia na Slovensku.

26.11.2010

V hlavných mestách postkomunistických krajín už dávno existujú pamätníky a memoáre sprítomňujúce tvár totalitných režimov 20. storočia. Je potrebné uchovať v našej pamäti a identite skúsenosť s totalitným štátnym zriadením, na miestach, kde sa tieto tragédie odohrávali. S pocitom zodpovednosti voči všetkým občanom a predovšetkým voči mladým ľuďom predkladáme výzvu na podporu vzniku Múzea zločinov komunizmu na Slovensku. Pripojte sa aj Vy k výzve!

25.11.2010

V rámci tradičného cyklu diskusných večerov ÚPN sa vo štvrtok 25. novembra besedovalo o dôvodoch a prejavoch extrémizmu v modernej spoločnosti. Na túto aktuálnu a zaujímavú tému spolu diskutovali Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Pavol Krištof z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, PhDr. Tomáš Klubert, PhD. a Mgr. Michal Miklovič z ÚPN.

25.11.2010

Vo štvrtok 25. 11. sa v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave uskutočnila prednáška Huberta Knabeho, riaditeľa pamätníka Hohenschönhausen o hodnote a funkcii pomníkov, monumentov a pamätníkov, ktorých úlohou je výskum histórie väzenstva a politického súdnictva v rokoch 1945 – 1989.

19.11.2010

Pozývame Vás na diskusný večer o ľavicovom a pravicovo extrémizme. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 25. novembra 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Poľského inštitútu na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.