Archív aktualít

20.07.2009

Ani tento rok nechýbal Ústav pamäti národa na letnom festivale Pohoda. V stánku ÚPN si záujemcovia o moderné dejiny mohli vybrať z bohatej ponuky publikácií vydaných ústavom, na festivale bol uvedený aj film z produkcie ÚPN „V tieni času“.

26.06.2009

V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave sa vo štvrtok 25. júna v rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ uskutočnila beseda venovaná udalostiam v Poľsku, ktoré viedli k prvým slobodným voľbám vo vtedajšom „východnom bloku“. O udalostiach spred 20-tich rokov spolu besedovali - prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Z Filozofickej fakulty UK v Prahe, JUDr. Ján Čarnogurský, Dr. Lukasz Kaminski z poľského Ústavu národnej pamäti a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

26.06.2009

V dňoch 26. a 27. júna 2009 sa v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi v rámci cyklu Spiš Františka Javorského uskutočnil seminár o prenasledovaní cirkvi v 80-tych rokoch minulého storočia.

Po privítaní hostí predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska Antonom Srholcom sa slova ujal Marián Gula z ÚPN, ktorý prítomných oboznámil s činnosťou Štb v 80-tych rokoch. Pracovník ústavu Patrik Dubovský vystúpil s príspevkom Cirkev a november 1989. Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Juraj Dolinský sa venoval vzťahu štátu a cirkvi pred rokom 1989. Po prednáškach nasledovali projekcie dokumentárnych filmov, konkrétne filmu ÚPN „Sviečková manifestácia 25. marca 1989“ a filmu združenia ReAnimare „Brainwashing – vymývanie mozgov“, ktoré sa u publika stretli s veľmi priaznivým ohlasom.

Na organizácii podujatia sa podieľali Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav pamäti národa, a Hanns Seidel Stiftung eV.

25.06.2009

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a personálne zloženie Spravodajského oddelenia 11. brigády Pohraničnej stráže, ktorá v rokoch 1973 až 1989 pôsobila na území juhozápadného Slovenska. Bola podriadenou zložkou Spravodajskej správy Hlavnej správy Pohraničnej stráže a Ochrany štátnych hraníc. Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov sa Ústavu pamäti národa podarilo identifikovať príslušníkov spravodajského oddelenia a spravodajských skupín, ktorých hlavnou úlohou bolo zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o osobách plánujúcich útek do zahraničia. V prípade potvrdenia získaných informácií v úzkej spolupráci s ŠtB a ďalšími štátnymi orgánmi pristúpili k represívnym opatreniam, ktoré mali sledovaným osobám zabrániť v opustení republiky. Príslušníci Spravodajského oddelenia 11. brigády Pohraničnej stráže sa tak významnou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu, ktorý porušoval základné ľudské práva obyvateľov Československa v období normalizácie.

23.06.2009

V stredu 24. júna 2009 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolen uskutoční posledná z prezentácii projektu, ktorý ÚPN realizuje v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Popri prednáške autora a gestora projektu Františka Neupauera z ÚPN odznejú aj prezentácie predsedu KPVS Antona Srholca, pani Ničovej z KPVS a historikov ÚPN Michala Babála a Lenky Kádarovej.

12.06.2009

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska a Hanns Seidel Stiftung eV. Vás pozývajú na seminár
PRENASLEDOVANIE CIRKVI V 80-TYCH ROKOCH 20. STOROČIA,
ktorý sa uskutoční v dňoch 26. a 27. júna 2009 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

12.06.2009

Pri príležitosti 20. výročia pádu železnej opony Vás pozývame na slávnostné podujatia, ktoré v dňoch 19. - 21. júna 2009 na Námestí SNP v Bratislave usporiada Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v SR. V rámci filmových projekcií budú predstavené aj ukážky z filmu Ústavu pamäti národa Sviečková manifestácia alebo Bratislavský veľký piatok.

08.06.2009

podprahová zákazka s výzvou na predloženie cenovej ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb „Tlač publikácií a časopisov“.

01.06.2009

Unikátny dokumentárny cyklus Českej televízie zachytáva prípravy a priebeh prvého „monsterprocesu“ zinscenovaného komunistickou stranou podľa sovietskeho vzoru v Československu.

Viac informácií: www.ceskatelevize.cz/procesh

28.05.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa v stredu 27. mája uskutočnila beseda venovaná prípravám Slovenského národného povstania. O povstaní, ktorého 65. výročie si pripomíname v tomto roku spolu hovorili - PhDr. Jozef Jablonický, DrSc., PaedDr. Ján Stanislav, CSc. z Múzea SNP v Banskej Bystrici a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

06.05.2009

V utorok 5. mája sa v priestoroch v kníhkupectve Svet knihy v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Martina Lacka Dotyky s boľševizmom (Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 -1941). Publikácia Martina Lacka sa venuje otázke vnímania stalinského teroru slovenskou spoločnosťou na základe poznatkov získaných od utečencov, ktorí sa po obsadení východnej časti vtedajšieho Poľska dostali na Slovensko a skúseností slovenských vojakov - účastníkov ťaženia proti ZSSR. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec NR SR Pavol Hrušovský.

04.05.2009

V dňoch 5.- 7. mája 2009 pracovníci ÚPN navštívia školy v Košiciach a v Prešove. Piati pracovníci ÚPN majú pripravené odborné prednášky, diskusie a premietanie filmov na školách, ktoré prejavili záujem o takúto činnosť v rámci projektu „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v rokoch 1945 - 1967".

04.05.2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na premietanie filmov „Rusíni vo filmovom dokumente“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17.00 hod. v budove Doprastavu na Košickej ulici č. 52 v Bratislave. Prezentované budú filmy Božena a jej deti a Vasiľ Hopko, blahoslavený Rusín. Po projekcii bude nasledovať beseda s autormi.

30.04.2009

Ústav pamäti národa Vás v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v SR a Kruhom priateľov českej kultúry pozýva na prehliadku dokumentárnych filmov Kristíny Vlachovej, ktorá sa uskutoční v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v utorok 5. mája 2009 v čase od 13.30 do 17.30 hod.

30.04.2009

Minister spravodlivosti Štefan Harabin dnes za člena Dozornej rady Ústavu pamäti národa vymenoval Michala Krála. Dozorná rada ÚPN má troch členov. V stredu 22. apríla poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa Juraja Hamuľáka (nominant klubu poslancov Smer–SD) a Ladislava Bukovszkého (nominant klubu poslancov SMK).

30.04.2009

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa 29. apríla uskutočnila beseda venovaná tzv. riadenej demokracii. O tejto zaujímavej téme spolu diskutovali - Doc. František Vnuk, PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa.

24.04.2009

Vo štvrtok 23. apríla 2009 Ústav pamäti národa navštívil komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

24.04.2009

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zvolili predsedu Zväzu protikomunistického odboja Arpáda Tarnóczyho za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Nominant klubu poslancov SNS v opakovanom tajnom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 23. apríla získal od 128 prítomných poslancov 73 hlasov.

23.04.2009

V stredu 22. apríla zvolili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky nových členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa. V tajnej voľbe potrebný počet hlasov získali Juraj Hamuľák (nominant klubu poslancov Smer–SD) a Ladislav Bukovszky (nominant klubu poslancov SMK).

23.04.2009

Vo štvrtok 23. apríla 2009 Ústav pamäti národa navštívil komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ. V mene ÚPN ho privítal predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský.

Vedúci pracovníci ÚPN Jánovi Figeľovi predstavili činnosť jednotlivých organizačných zložiek ústavu a realizáciu zákonom stanovených úloh. Oboznámili ho s projektmi medzinárodnej spolupráce ale tiež s problémami, s ktorými sa ústav pri svojej činnosti stretáva. Hlavný problém, s ktorým sa ústav - popri finančnom a personálnom poddimenzovaní – potýka je absencia vlastnej budovy ÚPN.

Komisár Figeľ ocenil výsledky a užitočnosť práce ústavu ako aj dôležitosť jeho začlenenia do medzinárodnej siete partnerských inštitúcií.