Archív aktualít

05.11.2008

V Bratislave bola 6.11.2008 podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu, vzdelávacích projektov a dokumentácie medzi Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Českej republike, Archívom bezpečnostných zložiek Českej republiky a Ústavom pamäti národa. Dohodu podpísali riaditeľ ÚSTR PhDr. Pavel Žáček, PhD., riaditeľ ABS PhDr. Ladislav Bukovszky a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský PhD.

03.11.2008

V tento deň sa v kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia novej publikácie autora Martina Lacka „Slovenská republika 1939 – 1945“, ktorú Ústav pamäti národa vydal v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt. Záštitu nad podujatím prevzal poslanec Národnej rady SR František Mikloško.

29.10.2008

V rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN sa v Poľskom inštitúte konala diskusia venovaná problematike Združenia katolíckych duchovných „Pacem in Terris“ v rokoch 1970 -1989 za účasti doc. ThDr. Jozefa Haľka z Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a Mgr. Patrika Dubovského z Ústavu pamäti národa.

23.10.2008

Vo Veľkom Krtíši sa v dňoch v 23. – 30. októbra 2008 uskutočnila výstava fotografií k augustu 1968, organizovaná v spolupráci s Edas, a.s. a Mestským kultúrnym strediskom Veľký Krtíš.

23.10.2008

Ústav pamäti národa vydal v edícii Monografie knihu prof. Róberta Letza Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. Pri prezentácii v dome Quo vadis ju uviedol spisovateľ Rudolf Dobiáš - bývalý politický väzeň, ktorý sa dokumentácii príbehu na smrť odsúdených taktiež venoval.

30.09.2008

V rámci spolupráce s Poľským inštitútom a Českým centrom v Bratislave sa konal ďalší zo série diskusných večerov pre verejnosť, tentoraz s témou Katyňský zločin. V rámci prednášky vystúpili historici Witold Wasilewski z poľského Inštitútu pamäti národa, Měčislav Borák z Brna a Martin Lacko z Ústavu pamäti národa.

10.09.2008

Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Trnavskou univerzitou organizuje v dňoch 20. – 22.4.2009 ôsme pokračovanie série konferencií „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov“.

04.09.2008

Vo štvrtok 4. 9. 2008 sa pod záštitou Mons. Ján Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa – metropolitu v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konala prezentácia knihy „Redemptorista Ján Ivan Mastiliak - slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol.“ Autorom knihy je mladý historik, redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, CSsR, čitateľom v nej približuje významnú osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Prezentácii knihy predchádzala sv. liturgia za účasti prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa - metropolitu Jána Babjaka, bratislavského gréckokatolíckeho eparchu Petra Rusnáka, rímskokatolíckeho trnavského emeritného biskupa Dominika Tótha, početných kňazov, predstaviteľov ÚPN, kultúrneho a spoločenského života.

07.08.2008

Ústav pamäti národa v októbri 2007 informoval o pokusoch pozmeniť záznamy v registračných protokoloch v troch desiatkach prípadov. Konkrétne u týchto osôb boli v origináloch registračných protokolov KS ZNB – Správa ŠtB Bratislava pozmenené údaje, ktoré by ich identifikovali ako tajných spolupracovníkov ŠtB. Na základe systematickej rekonštrukcie činnosti XII. správy ZNB má dnes verejnosť k dispozícii všetkých 29 prípadov. Okrem zverejnenia mien 760 príslušníkov ŠtB, pôsobiacich v štruktúre XII. správy ZNB - teda nie spolupracovníkov, ale osôb, ktoré ich riadili – ÚPN zverejňuje poznatky činnosti ŠtB, vrátane využívania agentúrnej siete.

19.07.2008

Na letnom festivale Pohoda 2008 sa v rámci programu uskutočnila diskusia, venovaná 20. výročiu sviečkovej manifestácie, na ktorej sa zúčastnili i zástupcovia Ústavu pamäti národa. Zároveň ÚPN prezentoval výsledky publikačnej činnosti, návštevníci festivalu prejavili o diskusiu a knihy značný záujem.

14.07.2008

Ústav pamäti národa zverejňuje na internete chronologicky prvú časť registračných protokolov zväzkovej agendy centrálneho útvaru Štátnej bezpečnosti, ktorý sídlil v Prahe. Mal krycí názov II. správa FMV. V rokoch 1948 – 1990 bol ústredím pre riadenie i koordinovanie činnosti ŠtB v celom bývalom Československu. Zverejňované protokoly vznikali v rokoch 1954 – 1968.

05.06.2008

Ústav pamäti národa v rámci pracovnej úlohy „Analýza a popis hlavných objektových zväzkov I. správy ZNB“, ktorá vyplýva z §13 zákona o pamäti národa, ukončil popis hlavných objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. správy).

29.05.2008

Ústav pamäti národa podrobne zdokumentoval prípady usmrtenia 42 osôb pri pokuse o prechod hranice na Západ na jej časti na území Slovenska v období rokov 1948 – 1989. Jednotlivé prípady aj s menami osôb, ktoré za ne nesú zodpovednosť, sú uvedené v samostatnej prílohe k podaniu. Takýto postup je v súlade s § 8 ods. 1 písm. a), c) zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa.

Zistené skutočnosti ÚPN oznámil Generálnej prokuratúre SR v zmysle § 8 ods. 1 písm. d) spomínaného zákona.

20.05.2008

Medzinárodná vedecká konferencia "Tajná zbraň alebo obete studenej vojny?
Politickí emigranti zo strednej a východnej Európy
".

Termín a miesto konania: 13. - 15. november 2008, LUBLIN, Poľsko.