Výstavy ÚPN

ÚPN pripravil pre širokú verejnosť niekoľko výstav viažúcich sa k zlomovým udalostiam obdobia neslobody. Ich charakter je putovný a je ich možné zapožičať na základe dohody medzi ÚPN a fyzickou alebo právnickou osobou na konkrétne časové obdobie. Výstavy sa zapožičiavajú zdarma s podmienkou, že vypožičiavateľ zodpovedá za ich ochranu pred poškodením a zabezpečí odvoz aj dovoz na vlastné náklady. Informácie k možnosti zapožičania výstavy možno žiadať na adrese info@upn.gov.sk alebo na Sekcii vedeckého výskumu, ktorá je ich gestorom. (Pozri kontakty.)

Prísne tajné!

Dejiny ŠtB na Slovensku v rokoch 1945 – 1989

Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Približuje vnútropolitickú situáciu po 2. svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budovanie a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného bloku. Návštevníci sa taktiež dozvedia o pôsobení Štátnej bezpečnosti v období tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 1989. Brutálne metódy činnosti dokumentujú konkrétne akcie Štátnej bezpečnosti. Mementom praktík ŠtB sú výpovede jej obetí, ktoré si návštevníci môžu vypočuť a pozrieť zo záznamov natočených Ústavom pamäti národa. Expozícia odhaľuje aj tváre vysokých funkcionárov, ktorí stáli vo vedení Štátnej bezpečnosti a riadili jej činnosť.

Rozsah 39 panelov
Rozmery
(výška x šírka)
25 panelov ‐ 150 x 90 cm
9 panelov ‐ 90 x 150 cm
5 panelov ‐ 120 x 70 cm
Materiál Penové dosky so samolepiacou fóliou
Jazyk
Slovenský a anglický
Autori
Ján Pálffy, Jerguš Sivoš
Spolupráca: Ľubomír Ďurina, Michal Miklovič, Ľubomír Morbacher, Peter Jašek
Prvá inštalácia
12. mája 2011, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie, Bratislava
Spolupráca
o. z. Pamäť národa, SNM, SNA
Video
Výpovede osôb prenasledovaných režimom
3D predmety
Možnosť zapožičania zo súkromných zbierok (uniformy, vyznamenania, legitimácie, diplomy)
Inštalácia
Na stenu (zavesením alebo klincovaním)
Požiadavky na priestor
Výstava pozostáva zo štyroch autonómnych celkov – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu.


Sviečková manifestácia 25. marca 1988

Panelová výstava o Sviečkovej manifestácii z 25. marca 1988 v Bratislave. Približuje dianie v Československu predchádzajúce manifestácii a samotný priebeh manifestácie spolu so zásahom represívnych zložiek štátu. Výstava taktiež prináša krátke medailóny osôb pripravujúcich manifestáciu ako aj osôb podieľajúcich sa na jej potlačení. Jednotlivé panely obsahujú bohatý obrazový materiál.

Rozsah 16 panelov (15 odborných + 1 tirážny)
Rozmery
(výška x šírka)
100 x 150 cm
Materiál KAPA dosky
Jazyk
Slovenský a anglický
Autori
Peter Jašek, Ján Pálffy, Ondrej Podolec, Pavol Jakubčin
Prvá inštalácia
25. marca 2013, Bratislavský hrad
Spolupráca
o. z. Pamäť národa, Historické múzeum SNM, SNA
Video
Výpovede osôb pripravujúcich manifestáciu, dokumentárny film ÚPN
3D predmety
Možnosť zapožičania zo súkromných zbierok (sviečky, literatúra a samizdaty)
Inštalácia
Na stenu (zavesením alebo klincovaním)
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu.


Protikomunistický odboj

Výstava je prvým komplexným predstavením problematiky protikomunistického odboja na Slovensku. V textovoobrazovej i audiovizuálnej podobe predstavuje formy odboja a odporu obyvateľstva proti totalitnému komunistickému režimu v kontexte jeho vývoja od konca druhej svetovej vojny až do jeho pádu v novembri roku 1989.

Rozsah 30 panelov (26 odborných + 4 doplnkové)
Rozmery
(výška x šírka)
26 panelov 150 x 100 cm
4 panely 150 x 140 cm
Materiál KAPA dosky
Jazyk
Slovenský a anglický
Autori
Jerguš Sivoš, Peter Jašek, Ondrej Podolec, Pavol Jakubčin
Prvá inštalácia
16. novembra 2012, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Spolupráca
Paneurópska vysoká škola
Video
Výpovede osôb prenasledovaných režimom, filmy ÚPN
3D predmety
-
Inštalácia
- do priestoru (k dispozícii je nosná konštrukcia z trubiek a montážnych kotiev)
- na stenu (zavesením alebo klincovaním)
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu.


10 rokov ÚPN

Výstava približuje prvých 10 rokov pôsobenia Ústavu pamäti národa. Informuje o podmienkach vzniku ÚPN, jeho orgánoch, premenách organizačnej štruktúry, dokumentoch, ktoré sú v jeho správe, vedeckých projektoch, usporiadaných konferenciách, osvetových aktivitách, audiovizuálnej tvorbe a medzinárodnej spolupráci.

Rozsah 23 panelov (22 odborných + 1 tirážny)
Rozmery
(výška x šírka)
130 x 70 cm
Materiál KAPA dosky
Jazyk
Slovenský a anglický
Autori
Ivan A. Petranský, Natália Petranská, Ján Pálffy, Peter Jašek, Martina Fiamová
Prvá inštalácia
21. septembra 2012, Primaciálny palác, Bratislava
Spolupráca
-
Video
-
3D predmety
-
Inštalácia
Na stenu (zavesením alebo klincovaním)
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu.


Európska sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

Výstava predstavuje Európsku sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorá združuje partnerské inštitúcie zo siedmich krajín strednej a východnej Európy. Panely prinášajú stručné informácie o činnosti jednotlivých inštitúcií združených v sieti.

Rozsah 8 panelov
Rozmery
(výška x šírka)
130 x 70 cm
Materiál KAPA dosky
Jazyk
Slovenský a anglický
Autori
Ivan A. Petranský, Matej Medvecký, Ján Pálffy
Prvá inštalácia
21. septembra 2012, Primaciálny palác, Bratislava
Spolupráca
-
Video
-
3D predmety
-
Inštalácia
Na stenu (zavesením alebo klincovaním)
Požiadavky na priestor
Výstavu je možné inštalovať iba ako celok.


August 1968

Výstava sa venuje obrodnému procesu z roku 1968 a následnej invázii vojsk štátov Varšavskej zmluvy do ČSSR. Dominantnou zložkou výstavy sú ČB fotografie so stručným popisom.

Rozsah 35 panelov
Rozmery
(výška x šírka)
55 x 73 cm
Materiál Drevený rám so zasklením z plastu
Jazyk
Slovenský
Autori
Peter Balun
Prvá inštalácia
21. augusta 2008, Primaciálny palác, Bratislava
Spolupráca
-
Video
-
3D predmety
-
Inštalácia
Na stenu
Požiadavky na priestor
V závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie rozsahu vystavených panelov.
Vytlačiť