Výstavy ÚPN

August 1968

Tematická výstava Ústavu pamäti národa August 1968. Nádeje a vytriezvenia prináša záujemcom komplexný pohľad na príčiny, priebeh a dôsledky invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Cieľom je priblížiť širokej verejnosti udalosti dramatického roku 1968 v širšom časovom kontexte a geopolitických súvislostiach. Výstava zdôrazňuje podiel Slovenska na demokratizačnom procese v roku 1968 a účasť slovenských predstaviteľov na kľúčových dobových udalostiach. Výstava je určená širokej verejnosti, osobitne však študentom, ktorí nezriedka majú málo možností zoznámiť sa s významnými historickými míľnikmi moderných slovenských dejín, akým nepochybne je aj rok 1968.

Jednotlivé panely mapujú rozdelenie sveta na demokratický Západ a komunistický Východ, vládu komunistického režimu od krvavých 50. rokov cez destalinizáciu a bratislavské predjarie až po rok 1968. V jeho priebehu sa potom návštevníci môžu zoznámiť s tým, čo vlastne bol socializmus s ľudskou tvárou, ako naň reagoval Sovietsky zväz a ďalšie štátny Varšavskej zmluvy, kto sa podieľal na kolaborácii, aký bol priebeh vojenskej invázie a jej dôsledky. Osobitné panely sú venované obetiam invázie, problematike federalizácie a miestu augusta 1968 v pamäti slovenského národa. Celkový obraz výstavy dotvárajú málo známe fotografie okupačných vojsk z rôznych miest Slovenska.

https://www.upn.gov.sk/sk/vystavy-v-slovenskom-rozhlase-pripominaju-invaziu-vojsk-varsavskej-zmluvy/
https://www.upn.gov.sk/sk/vernisaz-vystavy-august-1968-nadeje-a-vytriezvenia/

Rozsah 24 panelov (15 tematických, 2 tirážne a 7 obrázkových)
Formát
(výška x šírka)
100 x 150 cm
Forma STADUR dosky
Jazyk
Slovenský, anglický
Autori
Peter Jašek, Ján Pálffy, Ľubomír Ďurina
Vernisáž
20. augusta 2019, Slovenský rozhlas
Spolupráca
Slovenský rozhlas
Video
Áno
3D predmety
Možnosť zapožičania zo súkromných zbierok
Zavesenie
Na stenu
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu


Sviečková manifestácia 25. marca 1988

Ide o prvú výstavu, ktorá sa venuje problematike Sviečkovej manifestácie komplexne. Výstava zachytáva nielen priebeh manifestácie a brutálny zásah bezpečnostných síl, ale aj širší dobovo-spoločenský kontext, v ktorom sa konala. Približuje spoločensko-politické pomery v Československu v druhej polovici 80. rokov aj perzekúcie, ktorými komunistický režim prenasledoval katolícku cirkev. Osobitné panely sú venované aktivitám zahraničných Slovákov či pôsobeniu tajnej cirkvi ako hlavnej súčasti disentu na Slovensku. Pozornosť je venovaná aj osobnostiam, ktoré Sviečkovú manifestáciu pripravovali, ale návštevník sa môže zoznámiť aj s tvárami predstaviteľov komunistického režimu, ktorí sa podieľali na potlačení manifestácie. Návštevníci si mohli popri textovej časti pozrieť aj zaujímavé dobové exponáty, medzi ktorými nechýbali zbierky samizdatovej či pašovanej literatúry, písací stroj používaný na písanie samizdatov a správ pre Hlas Ameriky, manifest švajčiarskych Slovákov použitý na ich manifestácii v apríli 1988, vyznamenania príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti či uniformu príslušníka Pohotovostného útvaru Verejnej bezpečnosti s helmou, štítom a obuškom. Súčasťou výstavy je aj audiovizuálna časť, v rámci ktorej si návštevníci môžu pozrieť výpovede hlavných aktérov dobových udalostí, dobové záznamy bezpečnostných síl zasahujúcich proti manifestujúcim a film Ústavu pamäti národa Sviečková manifestácia.

https://www.upn.gov.sk/sk/vystavu-o-svieckovej-manifestacii-25-marca-1988-si-mozete-pozriet-na-univerzite-komenskeho/
https://www.upn.gov.sk/sk/vystava-svieckova-manifestacia-25--marca-1988/

Rozsah 16 panelov (15 odborných a 1 tirážny)
Formát
(výška x šírka)
100 x 150 cm
Forma KAPA dosky
Jazyk
Slovenský, anglický
Autori
Pavol Jakubčin, Peter Jašek, Ján Pálffy, Ondrej Podolec
Vernisáž
25. marca 2013, Bratislavský hrad
Spolupráca
Historické múzeum SNM, o.z. Pamäť národa
Video
Áno
3D predmety
Možnosť zapožičania zo súkromných zbierok (sviečky, samizdaty, rádio)
Zavesenie
Na stenu
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu


Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku v rokoch 1945 – 1989

Výstava PRÍSNE TAJNÉ! je vôbec prvou komplexnou výstavou o Štátnej bezpečnosti. Je určená odbornej i laickej verejnosti. Tým, ktorí metódy ŠtB zažili na vlastnej koži, ale aj tým, ktorí stáli za mnohými zmarenými ľudskými osudmi, či už ako stranícki funkcionári alebo ako príslušníci tajnej polície. Mladším generáciám má pripomínať hodnotu slobody a demokracie. Výstava je príspevkom do diskusie o našej nedávnej minulosti a varovaním pred nástrahami totalitných režimov a nedemokratických praktík, pretože ten, kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať. Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií, dobových predmetov a odborných textov približuje vnútropolitickú situáciu po II. svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budovanie a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného bloku. Návštevníci sa taktiež dozvedia o pôsobení Štátnej bezpečnosti v období tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 1989. Brutálne metódy činnosti dokumentujú konkrétne akcie Štátnej bezpečnosti. Mementom praktík ŠtB sú výpovede jej obetí, ktoré si návštevníci môžu vypočuť a pozrieť zo záznamov natočených Ústavom pamäti národa. Expozícia odhaľuje aj tváre vysokých funkcionárov, ktorí stáli vo vedení Štátnej bezpečnosti a riadili jej činnosť. Súčasťou výstavy sú dokumentárne filmy z produkcie ÚPN. Zaujímavý pohľad do vnútra bezpečnostných zložiek ponúkajú dobové inštruktážne filmy, ktoré slúžili ako učebná pomôcka pre príslušníkov ŠtB a tiež autentické zábery z akcií útvarov sledovania a zásahov proti demonštrantom v rokoch 1969 a 1989.

https://www.upn.gov.sk/sk/prisne-tajne--vystava-o-dejinach-stb-na-slovensku/

Rozsah 39 panelov
Formát
(výška x šírka)
25 panelov - 150 x 90 cm
9 panelov - 90 x 150 cm
5 panelov - 120 x 70 cm
Forma Penové dosky so samolepiacou fóliou
Jazyk
Slovenský, anglický
Autori
Ján Pálffy, Jerguš Sivoš, Ľubomír Ďurina, Ľubomír Morbacher, Peter Jašek
Vernisáž
12. mája 2011, Vajanského nábrežie, Slovenské národné múzeum
Spolupráca
Slovenské národné múzeum, o.z. Pamäť národa, Slovenské národné múzeum
Video
Áno
3D predmety
Možnosť zapožičania zo súkromných zbierok (uniformy, vyznamenania, legitimácie, diplomy)
Zavesenie
Na stenu
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu


Protikomunistický odboj

Výstava je prvým komplexným predstavením problematiky protikomunistického odboja na Slovensku. V textovo-obrazovej i audiovizuálnej podobe predstavuje formy odboja a odporu obyvateľstva proti totalitnému komunistickému režimu v kontexte jeho vývoja od nástupu k moci v druhej polovici 40. rokov až do jeho pádu v novembri roku 1989. V rámci výstavy sa môžu záujemcovia oboznámiť s konkrétnymi prejavmi odboja a odporu proti komunistickému režimu, akými bola činnosť odbojových skupín v 50. rokoch, výroba a distribúcia samizdatovej literatúry, pašovanie zakázaných kníh zo zahraničia, aktivity skrytej cirkvi, ale aj s praktikami komunistického režimu vrátane Štátnej bezpečnosti v zápase proti odbojovým aktivitám.

https://www.upn.gov.sk/sk/vystava-protikomunisticky-odboj-na-slovensku/
https://www.upn.gov.sk/sk/vernisaz-vystavy-protikomunisticky-odboj-na-slovensku-v-rajeckych-tepliciach/
https://www.upn.gov.sk/sk/otvorenie-vystavy-%E2%80%9Eprotikomunisticky-odboj-na-slovensku%E2%80%9C-v-trencine/

Rozsah 30 panelov
Formát
(výška x šírka)
150 x 100 cm
Forma KAPA dosky
Jazyk
Slovenský, anglický
Autori
Pavol Jakubčin, Peter Jašek, Ondrej Podolec, Jerguš Sivoš
Vernisáž
16. novembra 2012, Paneurópska vysoká škola
Spolupráca
Paneurópska vysoká škola
Video
Áno
3D predmety
Nie
Zavesenie
Na stenu/konštrukcia
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu


Fotografuj opatrne! August 1968

Výstava prináša vo forme dobových fotografií, dokumentov a ukážok z dobovej tlače príbeh augustovej okupácie z roku 1968. Ťažiskom výstavy sú autentické fotografie z 21. augusta 1968 nafotené v uliciach slovenských miest, obsadených tankami a vojskami Varšavskej zmluvy. Popri fotografiách z Archívu ÚPN môžu záujemcovia vidieť aj fotografie a dokumenty v proveniencie východonemeckej tajnej služby Stasi, ktoré sa viažu k 21. augustu 1968, osobitne protestných letákov a nápisov v bývalej NDR.

https://www.upn.gov.sk/sk/otvorenie-vystavy-prazska-jar-pod-hradom-matusa-caka/

Rozsah 35 panelov (33 textových a obrázkových a 2 tirážne)
Formát
(výška x šírka)
55 x 73 cm
Forma Nástenky v drevenom ráme
Jazyk
Slovenský
Autori
Peter Balun, Martina Fiamová
Vernisáž
21. augusta 2008, Primaciálny palác, Bratislava
Spolupráca
-
Video
Nie
3D predmety
Nie
Zavesenie
Na stenu
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu


10 rokov ÚPN

Výstava približuje prvých 10 rokov pôsobenia Ústavu pamäti národa. Informuje o podmienkach vzniku ÚPN, jeho orgánoch, premenách organizačnej štruktúry, dokumentoch, ktoré sú v jeho správe, vedeckých projektoch, usporiadaných konferenciách, osvetových aktivitách, audiovizuálnej tvorbe a medzinárodnej spolupráci.

https://www.upn.gov.sk/sk/ustav-pamati-naroda-si-pripomenie-10--vyrocie-svojho-zalozenia/

Rozsah 23 panelov
Formát
(výška x šírka)
140 x 70 cm
Forma KAPA dosky
Jazyk
Slovenský, anglický
Autori
Ivan Petranský, Natália Petranská
Vernisáž
21. septembra 2012, Primaciálny palác
Spolupráca
-
Video
Nie
3D predmety
Nie
Zavesenie
Na stenu
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu


Európska sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

Výstava predstavuje Európsku sieť úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorá združuje partnerské inštitúcie zo siedmich krajín strednej a východnej Európy. Panely prinášajú stručné informácie o činnosti jednotlivých inštitúcií združených v sieti.

https://www.upn.gov.sk/sk/vystava-o-cinnosti-upn-a-europskej-sieti-uradov-spravujucich-pisomnosti-tajnej-policie/

Rozsah 7 panelov
Formát
(výška x šírka)
140 x 70 cm
Forma KAPA dosky
Jazyk
Slovenský, anglický
Autori
Ivan Petranský, Natália Petranská, Peter Jašek, Martina Fiamová
Prvá inštalácia
21. septembra 2012, Primaciálny palác
Spolupráca
-
Video
Nie
3D predmety
Nie
Zavesenie
Na stenu
Požiadavky na priestor
Výstava je koncipovaná ako flexibilná – v závislosti od priestoru je možné individuálne prispôsobenie jej rozsahu
Vytlačiť