Oceňovanie osobností

Oceňovanie je udelené osobnostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v boji za obnovu slobody a demokracie v rokoch neslobody a komunistickej totalitnej moci 1939–1989.

A) Cena Ústavu pamäti národa

17. 11. 2013 - Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Rudolf Dobiáš

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
kolektív osobností z radov zakladateľov, rektorov, kňazov a podporovateľov z Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

25. 03. 2014 - Bratislava, Spomienka na Sviečkovú manifestáciu s ocenením pre kardinála Korca

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Ján Chryzostom Korec

16. 11. 2014 - Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Ján Vecan

Za prínos pre zachovanie pamäti národa
Ján Šimulčík

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Don Anton Hlinka

15. 11. 2015 - Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Anton Selecký

Za prínos pre zachovanie pamäti národa
Ivica Kúšiková

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Dušan Tóth

12. 03. 2016 - Liptovská Teplička

V rámci programu osláv Roka kňazských osobností v Liptovskej Tepličke, sa 12. marca 2016 uskutočnila oslava venovaná poslednej z nich, miestnemu rodákovi Mons. Štefanovi Nahálkovi. Popri predstaviteľoch obce a Spišskej diecézy sa jej v prítomnosti širokej verejnosti zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Mons. Štefanovi Nahálkovi

13. 11. 2016 Bratislava, Festival slobody

Statočný v našej pamäti a v našom srdci – cena za odpor proti neslobode
Štefan a Mária Kaššovci (In memoriam)

Cena za prínos pre zachovanie pamäti národa
Peter Šturák

Statočný v našej pamäti a našom srdci – mimoriadne ocenenie
Marián Šťastný

Cena za podporu boja proti neslobode a zachovanie pamäti národa zo zahraničia
Stefan Canev (cenu sme odovzdali 17. novembra 2016 v Divadle Malá scéna STU)

B) Ďakovný list a pamätná medaila Ústavu pamäti národa

28. 05. 2015 - Poprad

účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

Miloslav Adamjak
Ondrej Bartko
Alžbeta Bileková
Juraj Jarab
Sr. Jana Anna Lapšanská
Karol Maník
Ondrej Martinko
Emil Melioris
Štefan Novák
Michal Slivka
Margita Smatanová
Jozef Tekeli

14. 06. 2015 - Varšava, Inštitút pamäti národa

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák sa zúčastnil osláv 15. výročia založenia poľského Inštitútu pamäti národa vo Varšave. Pri tejto príležitosti Ondrej Krajňák odovzdal predsedovi IPN Lukaszovi Kamińskemu Pamätnú medailu ÚPN za odpor proti komunizmu a ďakovný list za úsilie pri zachovávaní pamäte národa.

14. 09. 2015 - Sparkill, New York, USA

V meste Sparkill v štáte New York 14. septembra 2015 predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák v rámci svojej pracovnej cesty do USA ocenil ďakovným listom a Pamätnou medailou za odpor proti totalitnému režimu osobnosť svetového mena, dokumentaristu a kňaza žijúceho v USA Juraja Töröka.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal v New Yorku v priestoroch Bohemian National Hall ďakovný list a pamätnú medailu za odpor proti totalitnému režimu výtvarníkovi a emigrantovi Gabrielovi Levickému.

24. 09. 2015 - Bratislava, premiéra filmu „Stopy v snehu"

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák ocenil ďakovnými listami a Pamätnými medailami ÚPN za odpor proti totalite nielen hlavných protagonistov filmu Branislava Borovského, Alojza Gabaja, P. Tomáša Konca, ale aj ďalších „pašerákov" literatúry, medzi ktorými boli Peter Žaloudek, Stanislaw Lugowski, Albín Maslaňák, Mons. Ladislav Stromček, František Petráš in memoriam, prof. Vilém Prečan, Jiřina Šiklová, Suzanne Ferinová, ale aj riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Andrzej Jagodzinski.

6. 11. 2015 - Bratislava, knižný veľtrh Bibliotéka

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal prof. Stefanovi Karnerovi počas prezentacie jeho knihy STOJ Pamätnú medailu a Ďakovný list predsedu Správnej rady ÚPN za jeho prínos k zachovaniu pamäte národa na obdobie neslobody.

15. 11. 2015 - Bratislava, Festival slobody

Odovzdaných bolo 11 pamätných medailí a ďakovných listov účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na tresty odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov. Ocenenými boli Božena Hoštáková, František Kalafut, plk.v.v. František Martoš, Martin Janec, Štefan Mordel, Jozef Nemlaha, Ľudmila Pavlíková, Ivan Polanský, Ladislav Záborský, Ján Zeman a Margita Zimanová.

01. 12. 2015 - Havlíčkov Brod, ČR

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a riaditeľ partnerského ÚSTRu Zdeněk Hazdra odovzdali 1. decembra 2015 v Havlíčkovom Brode v Českej republike brig. gen v.v. Imrichovi Gablechovi Pamätnú medailu ÚPN za protikomunistický odboj a ďakovný list.

03. 03. 2016 - Šaštíne-Stráže

V Kultúrnom dome v Šaštíne-Štrážach sa 3. marca 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení účastníkom protikomunistického odboja z radov Saleziánov Don Bosca. Pripravil ho Ústav pamäti národa, v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a rehoľou Saleziánov don Bosca. Za odpor proti totalite udelil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák ďakovné listy a Pamätné medaily don Jozefovi Hrdému SDB, Jánovi Brichtovi a Alfonzovi Paulenovi (in memoriam).

21. 05. 2016 - Bratislava

Pri príležitosti stretnutia Združenia exallievov seniorov a oratoriánov Saleziánov Don Bosca na sviatok Panny Márie pomocnice kresťanov sa 21. mája 2016 v priestoroch Provinciálneho domu Saleziánov Don Bosca v Bratislave na Miletičovej ulici uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie ďakovných listov a pamätných medailí za odpor proti totalite, ktoré Ústav pamäti národa priebežne udeľuje tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom postavili proti totalitnému komunistickému režimu a museli za to znášať ťažkosti, alebo priamo utrpenie v rôznych formách. Medzi takých patrili aj členovia reholí, v tomto prípade Saleziánov Don Bosca.
Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák odovzdal ďakovné listy a pamätné medaile za odpor proti totalite pre Františka Buzeka (in memoriam), Olivera Miklasa, Eduarda Fila a Milana Chabroňa.

31. 05. 2016 - Michalovce

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Michalovce uskutočnil 31. mája 2016 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí desiatke veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z regiónu Zemplína, ktorí trpeli a bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu. Odovzdanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu primátora mesta Michalovce, zástupcov Konfederácie politických väzňov Slovenska, a Združenia protikomunistického odboja.

Ďakovný list s pamätnou medailou obdržali:
Jozef Baník
Karol Ďubek
Štefan Halás
Jozef Ištok
Eugen Maščenik
Štefan Paradič
Michal Pavlík
Jozef Raffáč
Michal Roško
Jozef Štofej

27. 06. 2016 – Sliač

Prezident republiky Andrej Kiska a bývalý český politik Michael Kocáb, ktorý na začiatku 90 rokov stál na čele parlamentnej komisie dohliadajúcej na odsun sovietskych vojsk z územia bývalej ČSFR, odhalili 27. júna 2016 na Sliači pamätník venovaný tejto historickej udalosti.
Slávnostný akt sa uskutočnil pri príležitosti 25. výročia tohto výnimočného medzníka našich dejín. Na slávnosti za účasti organizátorov a predstaviteľov miestnej samosprávy a širokej verejnosti sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN, ktorý v jej závere ocenil Michaela Kocába Pamätnou medailou za odpor proti totalite a ďakovným listom ÚPN za jeho prínos k vyrovnávaniu sa s obdobím neslobody.

13. 11. 2016 – Bratislava, Festival slobody

Ďakovným listom predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa sme ocenili nasledovných účastníkov protinacistického a protikomunistického odboja:

Naděžda Kavalírová
Mária Godovičová, rod. Noskovičová
Alexander Bachnár
Ondrej Bubniak
Jaroslav Gustafík
Július Homola
Jozef Kendra
Marta Lihotská
Günther Mathias Rompf
Branislav Tvarožek
Jaroslav Žilák

25. 03. 2017 – Žilina

Jozefovi Strečanskému a Jánovi Tockému priznal Ústav pamäti národa postavenie účastníkov protikomunistického odboja. Obaja muži utiekli za slobodou do demokratických krajín, no v zahraničí sa nestarali len o seba, ale najmä pomáhali ľuďom, ktorí z Východného bloku utekali pred komunistickým režimom. Za ich zásluhy udelil ÚPN obom rehoľníkom pamätné medaily a ďakovné listy.

05. 10. 2018 – Trenčín

Ústav pamäti národa 5. októbra 2018 v Trenčíne ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa účastníkov protikomunistického odboja a tých, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Ján Fejfár
Anton Gajdošík
Martin Hagara
Vladimír Kolník
Jozef Kosmál
Ľubomír Marcina
Alfonz Petreje
Pavel Petrovský
Štefan Plesník
Igor Reiff
Jozef Sedlář
Jozef Sliepka
Pavol Šandorfi
Ján Šebák
Arpád Tarnóczy
Miroslav Tuchyňa
Ferdinand Varga

08. 11. 2018 – Bratislava, Festival slobody

Ústav pamäti národa 8. novembra 2018 v Bratislave ocenil tri zahraničné osobnosti, ktoré v roku 1968 vo svojich krajinách protestovali proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy:

Pavel Litvinov
Joanna Helander
Zoltán Bíró

11. 04. 2019 – Nitra

Ústav pamäti národa 11. apríla 2019 v Nitre ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa účastníkov protikomunistického odboja a tých, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Jašo Štefan
Jeřábek Milan
Kurča Dionýz
Lavo Pavol
Vörös Július

03. 10. 2019 – Žilina

Ústav pamäti národa 03. októbra 2019 v Žiline ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa účastníkov protikomunistického odboja a tých, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Bedlek Peter - IN MEMORIAM
Dorník Vincent
Fodorová Anna
Fritz Fridrich
Kosa Alfonz
Pobeha Ľudovít
Pobehová Elena
Šidová Mária
Turčina Pavol
Uškovitš Róbert
MUDr. Václavek Jaroslav
Zošák Ladislav
Žofčík Viliam

08. 10. 2019 – Trnava

Ústav pamäti národa 08. októbra 2019 v Trnave ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou Ústavu pamäti národa účastníkov protikomunistického odboja a tých, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Adamčík Emil
Baláž Milan
Jablonický Štefan
Krutý Kliment
Nižňanský Juraj
ThDr. Rúčka Peter
prof. PhDr. Šimončič Jozef,DrSc.
Trebichalský Peter
Vacek Ľubomír
Vaczula František

02. 05. 2022 – Michalovce, Prešov, Šarišské Michaľany

Ústav pamäti národa 02. mája 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

František Fedor
Michal Ivanko – IN MEMORIAM
Imrich Marinčák
Tomáš Mikloš

13. 06. 2022 – Bratislava

Ústav pamäti národa 13. júna 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Martin Straško – IN MEMORIAM
Daniel Janšo – IN MEMORIAM

21. 06. 2022 – Trnava

Ústav pamäti národa 21. júna 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Helena Mihoková

28. 06. 2022 – Liptovský Mikuláš – Okoličné

Ústav pamäti národa 28. júna 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Viliama Štefánia Mihalusová
Oľga Kucková
Anna Dúbravcová
Mária Mendrošová
Etela Ocilková
Rozália Šebestová
Františka Fendeková
Marta Kýšková
Vincencia Záňová
Magdaléna Oroszová – IN MEMORIAM
Ružena Čarnogurská – IN MEMORIAM
Bernardína Náhalková – IN MEMORIAM

26. 07. 2022 – Nová Dubnica

Ústav pamäti národa 26. júla 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Anton Paulech

03. 08. 2022 – Nitra

Ústav pamäti národa 03. augusta 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Mária Tencerová – IN MEMORIAM
Ján Paulov – IN MEMORIAM
Ján Antal – IN MEMORIAM
Oľga Augustínová
Štefánia Mišányiová
Margareta Magdolenová
Ľudmila Barišová
Mária Danišová
Mária Frličková
Katarína Hagovská
Mária Vrbová
Elena Gašparovičová
Eva Galbavá
Marta Kamenská
Gizela Naništová
Cecília Sobková
Žofia Adamová
Božena Mikundová
Alžbeta Solnicová
Rozália Matulová
Júlia Švajdová
Anna Ambrózová
Mária Mráziková
Mária Kresťanová
Anna Olejkárová – IN MEMORIAM
Vojtech Krištín – IN MEMORIAM
Anna Kaclíková

10. 08. 2022 – Uherské Hradiště, ČR

Ústav pamäti národa 10. augusta 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Anton Šmid

20. 08. 2022 – Leopoldov

Ústav pamäti národa 20. augusta 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Ján Bachratý – IN MEMORIAM
Ján Fischer – IN MEMORIAM
Ľudovít Baczigál – IN MEMORIAM

31. 08. 2022 – Suchá nad Parnou

Ústav pamäti národa 31. augusta 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Zita Lukovičová
Apolónia Ferencová
Paulína Kvasnicová
Marcela Líšková
Ľudmila Salvová
Júlia Vráblová
Elena Bernadičová – IN MEMORIAM
Anna Cíferská – IN MEMORIAM

12. 10. 2022 – Bratislava

Ústav pamäti národa 12. októbra 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti za ich účasť na tvorbe a rozširovaní samizdatov v období neslobody:

Kamila Bendová
Emília Gazárková
Anna Haťapková
Mária Hricová
Iva Kadlečíková
Jolana Kusá
Gabriela Langošová
Soňa Lauková
Terézia Lenczová
Ľudmila Pastierová
Judita Stempelová
Erika Strýková
Marta Šimečková
Alžbeta Vojtková
Hana Ponická – IN MEMORIAM
Mária Muráňová – IN MEMORIAM
Marta Marsinová – IN MEMORIAM
Mária Ďurikovičová – IN MEMORIAM
Darina Bancíková – IN MEMORIAM

20. 10. 2022 – Nitra

Ústav pamäti národa 20. októbra 2022 ocenil ďakovným listom a pamätnou medailou tieto osobnosti, ktoré boli nútené znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody:

Július Sovík

C) Pamätný list predsedu Ústavu pamäti národa

17. 11. 2013 - Bratislava, Festival slobody

účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácii z politických dôvodov.

Juraj Anoškin
Zuzana Bacigalová
Jaroslav Fabok
Martin Hagara
Teodor Hlaváč
Július Homola
Ján Janok
František Kľuska
Marián Kolník
Dana Kšinanová
Ernest Macák
Imrich Mráz
Milan Píka
Anton Srholec
Svätopluk Šablatúra
Miroslav Šimko
Jozef Šimončič
Arpád Tarnóczy
Anton Tomík
Hedviga Velická
Eugénia Vyskočilová

16. 11. 2014 - Bratislava, Festival slobody

účastníkom protikomunistického odboja a tým, ktorí boli nútení znášať utrpenie spôsobené komunistickým režimom v období neslobody v podobách násilného vysídlenia, odsúdenia na trest odňatia slobody a následného väznenia, ponižujúcej službe v Pomocných technických práporoch a táboroch nútených prác, prenasledovania represívnymi orgánmi komunistickej moci, alebo spoločenskej diskriminácie z politických dôvodov.

František Belica
Ján Budaj
Ján Brichta
Adam Droppa
Ailsa Domanová
Anna Greňová
Milan Kňažko
František Kormúth
Alojz Lenkavský
Františka Muziková
Emil Scholtz
Ľudovít Terebeši
Vladimír Vizváry

Vytlačiť